Delfstoffenwinningbedrijven; omzetontwikkeling, SBI 2008, 2000-2012

Delfstoffenwinningbedrijven; omzetontwikkeling, SBI 2008, 2000-2012

Bedrijfstak/branches (SBI 2008) Perioden Omzet totaal Indexcijfers omzet (2005 = 100) Omzet totaal Omzetontwikkeling (%)
B Delfstoffenwinning 2011 december 217,6 -5,0
B Delfstoffenwinning 2011 4e kwartaal 185,4 5,4
B Delfstoffenwinning 2011 148,9 14,5
B Delfstoffenwinning 2012 januari 236,9 12,0
B Delfstoffenwinning 2012 februari 232,9 20,1
B Delfstoffenwinning 2012 maart 209,8 9,8
B Delfstoffenwinning 2012 1e kwartaal 226,5 13,9
B Delfstoffenwinning 2012 april 144,9 7,4
B Delfstoffenwinning 2012 mei 124,2 20,5
B Delfstoffenwinning 2012 juni 117,0 33,4
B Delfstoffenwinning 2012 2e kwartaal 128,7 18,5
B Delfstoffenwinning 2012 juli 105,3 6,7
B Delfstoffenwinning 2012 augustus 110,9 6,1
B Delfstoffenwinning 2012 september 115,4 10,0
B Delfstoffenwinning 2012 3e kwartaal 110,5 7,6
B Delfstoffenwinning 2012 oktober* 165,6 10,5
B Delfstoffenwinning 2012 november* 196,7 4,2
B Delfstoffenwinning 2012 december* 211,6 -2,8
B Delfstoffenwinning 2012 4e kwartaal* 191,3 3,2
B Delfstoffenwinning 2012* 164,3 10,3
06 Winning van aardolie en aardgas 2011 december 220,9 -5,7
06 Winning van aardolie en aardgas 2011 4e kwartaal 188,2 4,5
06 Winning van aardolie en aardgas 2011 150,0 17,2
06 Winning van aardolie en aardgas 2012 januari 253,6 12,1
06 Winning van aardolie en aardgas 2012 februari 248,6 21,4
06 Winning van aardolie en aardgas 2012 maart 217,1 9,7
06 Winning van aardolie en aardgas 2012 1e kwartaal 239,8 14,4
06 Winning van aardolie en aardgas 2012 april 146,3 8,2
06 Winning van aardolie en aardgas 2012 mei 119,0 21,1
06 Winning van aardolie en aardgas 2012 juni 112,4 38,1
06 Winning van aardolie en aardgas 2012 2e kwartaal 125,9 20,0
06 Winning van aardolie en aardgas 2012 juli 99,5 8,5
06 Winning van aardolie en aardgas 2012 augustus 103,8 6,0
06 Winning van aardolie en aardgas 2012 september 110,8 9,3
06 Winning van aardolie en aardgas 2012 3e kwartaal 104,7 7,9
06 Winning van aardolie en aardgas 2012 oktober* 171,1 15,5
06 Winning van aardolie en aardgas 2012 november* 203,2 3,9
06 Winning van aardolie en aardgas 2012 december* 221,0 0,1
06 Winning van aardolie en aardgas 2012 4e kwartaal* 198,4 5,4
06 Winning van aardolie en aardgas 2012* 167,2 11,5
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2011 december 138,4 23,1
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2011 4e kwartaal 150,1 11,6
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2011 161,4 20,6
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2012 januari 115,6 -2,2
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2012 februari 119,2 -22,3
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2012 maart 176,7 -11,1
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2012 1e kwartaal 137,2 -12,5
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2012 april 158,1 -13,9
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2012 mei 157,3 -17,6
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2012 juni 165,5 -3,0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2012 2e kwartaal 160,3 -11,8
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2012 juli 159,8 1,3
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2012 augustus 139,7 -6,5
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2012 september 156,6 -4,2
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2012 3e kwartaal 152,0 -3,1
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2012 oktober* 145,6 -7,9
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2012 november* 149,5 -2,9
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2012 december* 129,4 -6,5
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2012 4e kwartaal* 141,5 -5,7
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2012* 147,8 -8,4
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2011 december 214,9 -3,0
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2011 4e kwartaal 170,4 14,4
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2011 132,7 -11,3
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2012 januari 109,5 15,6
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2012 februari 112,6 17,2
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2012 maart 146,1 25,1
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2012 1e kwartaal 122,7 19,7
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2012 april 124,6 11,5
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2012 mei 165,3 38,7
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2012 juni 146,6 21,5
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2012 2e kwartaal 145,5 24,0
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2012 juli 145,4 -2,4
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2012 augustus 174,1 11,7
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2012 september 147,0 25,1
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2012 3e kwartaal 155,5 10,4
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2012 oktober* 116,2 -29,5
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2012 november* 147,9 12,6
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2012 december* 145,7 -32,2
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2012 4e kwartaal* 136,6 -19,8
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2012* 140,1 5,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de omzetontwikkeling bij bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de bedrijfstak delfstoffenwinning. De gegevens zijn onder te verdelen naar omzet in binnenland en buitenland en naar een aantal branches volgens de Standaardbedrijfsindeling 2008 van het CBS.

De uitkomsten zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2005.
Ook is de ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor aangegeven.

Gegevens beschikbaar: 2000 tot 2013

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is gestopt per 22 maart 2013.
Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan:
In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Het CBS heeft vanwege deze wijzigingen een nieuwe tabel uitgebracht, Nijverheid (excl. bouwnijverheid); productie, omzet, orders, index 2010=100. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Status van de cijfers
Na het stopzetten van deze tabel worden de cijfers niet meer aangepast, daarom blijven de cijfers van de laatste drie maanden voorlopig. De overige perioden zijn definitief.

Toelichting onderwerpen

Omzet totaal
Opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden in binnen- en
buitenland, exclusief btw. De omzet omvat zowel de
delfstoffenwinningsactiviteiten (hoofdactiviteit) als de
nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een
variabele (in dit geval: omzet) in een bepaalde periode en de waarde van
diezelfde variabele in een andere periode. De periode waarmee alle andere
perioden worden vergeleken heet de basisperiode. Deze basisperiode heeft
het indexcijfer 100.
Omzetontwikkeling
De ontwikkeling geeft de verandering in procenten aan ten opzichte van
dezelfde periode van het jaar ervoor. Het CBS berekent deze ontwikkeling
op basis van niet-afgeronde indexcijfers.