Kappers en schoonheidssalons; omzetontwikkeling, 1993 - 2012

Kappers en schoonheidssalons; omzetontwikkeling, 1993 - 2012

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzet Waarde (2005 = 100) Indexcijfers omzet Prijs (2005 = 100) Indexcijfers omzet Volume (2005 = 100) Omzetontwikkeling Waarde (%) Omzetontwikkeling Prijs (%) Omzetontwikkeling Volume (%)
9602 Kappers en schoonheidssalons 2012 januari 99 119 83 -3,3 2,3 -5,5
9602 Kappers en schoonheidssalons 2012 februari 102 120 85 -1,3 2,6 -3,7
9602 Kappers en schoonheidssalons 2012 maart 114 120 94 -1,4 2,3 -3,6
9602 Kappers en schoonheidssalons 2012 1e kwartaal 105 120 88 -2,0 2,4 -4,3
9602 Kappers en schoonheidssalons 2012 april 104 120 87 -5,6 2,2 -7,6
9602 Kappers en schoonheidssalons 2012 mei 110 120 91 -2,1 2,1 -4,2
9602 Kappers en schoonheidssalons 2012 juni 111 120 92 1,6 2,2 -0,6
9602 Kappers en schoonheidssalons 2012 2e kwartaal 108 120 90 -2,0 2,2 -4,1
9602 Kappers en schoonheidssalons 2012 juli 103 120 85 -4,8 2,5 -7,1
9602 Kappers en schoonheidssalons 2012 augustus 105 120 87 2,3 2,5 -0,3
9602 Kappers en schoonheidssalons 2012 september 102 120 85 -4,2 2,4 -6,4
9602 Kappers en schoonheidssalons 2012 3e kwartaal 103 120 86 -2,3 2,5 -4,7
9602 Kappers en schoonheidssalons 2012 oktober* 105 121 87 0,4 2,5 -2,1
9602 Kappers en schoonheidssalons 2012 november* 105 121 87 -0,9 2,4 -3,2
9602 Kappers en schoonheidssalons 2012 december* 115 121 95 -8,5 2,3 -10,6
9602 Kappers en schoonheidssalons 2012 4e kwartaal* 108 121 90 -3,3 2,4 -5,6
9602 Kappers en schoonheidssalons 2012* 106 120 88 -2,4 2,4 -4,7
96021 Kappers 2012 januari 99 116 85 -3,7 2,1 -5,7
96021 Kappers 2012 februari 103 117 88 -0,7 2,5 -3,1
96021 Kappers 2012 maart 115 117 98 -0,7 2,1 -2,8
96021 Kappers 2012 1e kwartaal 106 117 90 -1,6 2,3 -3,8
96021 Kappers 2012 april 105 117 90 -5,3 1,8 -7,0
96021 Kappers 2012 mei 111 117 95 -1,2 1,7 -2,8
96021 Kappers 2012 juni 112 117 96 2,7 1,8 0,9
96021 Kappers 2012 2e kwartaal 110 117 93 -1,3 1,7 -3,0
96021 Kappers 2012 juli 105 117 89 -4,8 1,8 -6,4
96021 Kappers 2012 augustus 109 117 93 3,3 1,8 1,5
96021 Kappers 2012 september 104 117 89 -3,9 1,6 -5,5
96021 Kappers 2012 3e kwartaal 106 117 90 -1,9 1,7 -3,5
96021 Kappers 2012 oktober* 107 118 91 1,4 1,8 -0,4
96021 Kappers 2012 november* 107 117 91 0,4 1,6 -1,2
96021 Kappers 2012 december* 118 117 100 -7,5 1,5 -8,8
96021 Kappers 2012 4e kwartaal* 110 117 94 -2,3 1,6 -3,8
96021 Kappers 2012* 108 117 92 -1,8 1,8 -3,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de kappers en schoonheidssalons (SBI 2008 code 9602). De ontwikkeling wordt weergegeven met behulp van indexcijfers (met als basis het jaar 2005) en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1993

Status van de cijfers:
De cijfers over de drie meest recente maanden zijn voorlopig, de overige definitief.

Wijzigingen per 22 februari 2013:
Deze tabel is gestopt per 20 maart 2013 en voortgezet als "Kappers en schoonheidsverzoring; omzetontwikkeling index 2010 = 100". Zie ook paragraaf 3.

Wijzigingen per 14 januari 2013:
Per 1 oktober 2012 is het BTW tarief van 19% verhoogd naar 21%. Dit betekent dat ondernemers per 1 oktober meer BTW moeten afdragen over verkochte goederen en diensten die vallen onder het hoge tarief. Het effect op de bruto omzetontwikkeling is afhankelijk van de mate waarin en het moment waarop deze toegenomen afdracht doorberekend wordt aan de consument. Binnen de branche van kappers en schoonheidssalons valt ongeveer een derde van de omzet onder het hoge BTW tarief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is gestopt per 20 maart 2013. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan: In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Het CBS heeft vanwege deze wijzigingen een nieuwe tabel uitgebracht. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden,
inclusief btw. De omzet omvat zowel de haar- en schoonheids-
verzorgingsactiviteiten (hoofdactiviteit) als de nevenactiviteiten. Derden
zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen
concernverband.
De ontwikkeling van de waarde (geldomzet) is het resultaat van de
ontwikkeling van de hoeveelheden en de prijzen van de verkochte goederen
en diensten.
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een
variabele (in dit geval: omzet) in een bepaalde periode en de waarde van
diezelfde variabele in een andere periode. De periode waarmee alle andere
perioden worden vergeleken heet de basisperiode. Deze basisperiode heeft
het indexcijfer 100. Voor deze branche zijn de indexcijfers vanaf januari
1993 beschikbaar.
Waarde
De ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Prijs
De prijsontwikkeling van de verkochte goederen en diensten.
De prijsindexcijfers zijn berekend met gebruik van consumentenprijs-
indexcijfers van het CBS.
Volume
De ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De
ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte
goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de
waarde van de omzet te delen door de prijs.
Omzetontwikkeling
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden,
inclusief btw. De omzet omvat zowel de haar- en schoonheids-
verzorgingsactiviteiten (hoofdactiviteit) als de nevenactiviteiten. Derden
zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen
concernverband.
De ontwikkeling van de waarde (geldomzet) is het resultaat van de
ontwikkeling van de hoeveelheden en de prijzen van de verkochte goederen
en diensten.
De ontwikkeling geeft de verandering in procenten aan ten opzichte van
dezelfde periode van het jaar ervoor. Het CBS berekent deze ontwikkeling
op basis van niet afgeronde indexcijfers. Voor deze reeks zijn de
ontwikkelingen vanaf januari 1994 beschikbaar.
Waarde
De ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Prijs
De prijsontwikkeling van de verkochte goederen en diensten. De cijfers
zijn berekend met gebruik van consumentenprijsindexcijfers van het CBS.
Volume
De ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De
ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte
goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de
waarde van de omzet te delen door de prijs.