Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, 1995 - 2012


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de
personenauto-importeurs (SBI 45111). Deze ontwikkeling wordt weergegeven
met behulp van indexcijfers (met als basis het jaar 2005) en als
procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode van het jaar
ervoor.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers over de drie meest recente maanden zijn voorlopig, de overige definitief.

Wijzigingen per 20 maart 2013:
Deze tabel is gestopt per 20 maart 2013 en voortgezet als "Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2010 = 100". Zie ook paragraaf 3.

Wijzigingen per 26 augustus 2011:
Op basis van nadere analyse heeft het CBS de omzetcijfers van de branche SBI 45111 Import van nieuwe personenauto's bijgesteld. De bijstelling heeft betrekking op de maanden januari en februari 2011. De reden van de
bijstelling is het doorvoeren van nieuwe informatie van berichtgevers naar aanleiding van nadere analyse.

De bijstelling van de uitkomsten van deze branche heeft ook gevolgen voor de uitkomsten van andere groepen van bedrijven, namelijk de totale autobranche (SBI 45) en het aggregaat Autohandel en reparatie (SBI 451).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is gestopt per 20 maart 2013. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan: In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Het CBS heeft vanwege deze wijzigingen een nieuwe tabel uitgebracht. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, 1995 - 2012

Perioden Indexcijfers omzetWaarde (2005 = 100) Indexcijfers omzetVoortschrijdend jaargemiddelde waarde (2005 = 100) OmzetontwikkelingWaarde (%) OmzetontwikkelingCumulatieve waarde (%)
1995 62,0 62,0
1996 68,2 68,2 10,0 10,0
1997 73,4 73,4 7,7 7,7
1998 86,5 86,5 17,8 17,8
1999 100,4 100,4 16,1 16,1
2000 101,5 101,5 1,1 1,1
2001 101,0 101,0 -0,5 -0,5
2002 102,4 102,4 1,4 1,4
2003 100,0 100,0 -2,4 -2,4
2004 99,4 99,4 -0,6 -0,6
2005 100,0 100,0 0,6 0,6
2006 105,7 105,7 5,7 5,7
2007 109,3 109,3 3,4 3,4
2008 100,5 100,5 -8,1 -8,1
2009 73,5 73,5 -26,9 -26,9
2011 december 113,1 99,0 3,8 12,9
2011 4e kwartaal 101,4 98,9 5,2 12,7
2011 99,0 99,0 12,9 12,9
2012 januari 95,0 99,7 9,1 11,6
2012 februari 97,9 99,2 -5,1 8,3
2012 maart 113,9 99,1 -1,2 7,1
2012 1e kwartaal 101,9 98,9 0,0 6,8
2012 april 114,4 100,3 14,3 6,5
2012 mei 125,3 102,2 22,3 6,7
2012 juni 140,2 105,4 37,3 9,7
2012 2e kwartaal 126,6 105,1 24,7 9,4
2012 juli 73,7 103,8 -20,2 7,3
2012 augustus 65,8 102,8 -15,9 5,7
2012 september 88,3 101,5 -13,0 3,9
2012 3e kwartaal 75,9 101,4 -16,3 3,9
2012 oktober* 93,6 101,2 -4,2 3,3
2012 november* 85,4 100,5 -8,5 1,9
2012 december* 99,0 99,4 -12,0 0,4
2012 4e kwartaal* 92,7 99,3 -8,6 0,4
2012* 99,4 99,4 0,4 0,4
Bron: CBS
Verklaring van tekens