Stromen binnen MBO; niveau, sector, richting en regio 2004-2010

Stromen binnen MBO; niveau, sector, richting en regio 2004-2010

Geslacht Mbo niveau bestemmingsjaar Mbo richting en sector bestemmingsjaar Regio's Perioden Totaal doorstroom deelnemers (aantal) Mbo niveau 1 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector landbouw (aantal) Mbo niveau 1 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector techniek (aantal) Mbo niveau 1 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector economie (aantal) Mbo niveau 1 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector zorg en welzijn (aantal) Mbo niveau 2 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector landbouw (aantal) Mbo niveau 2 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector techniek (aantal) Mbo niveau 2 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector economie (aantal) Mbo niveau 2 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector zorg en welzijn (aantal) Mbo niveau 3 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector landbouw (aantal) Mbo niveau 3 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector techniek (aantal) Mbo niveau 3 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector economie (aantal) Mbo niveau 3 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector zorg en welzijn (aantal) Mbo niveau 4 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector landbouw (aantal) Mbo niveau 4 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector techniek (aantal) Mbo niveau 4 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector economie (aantal) Mbo niveau 4 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector zorg en welzijn (aantal)
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Totaal Mbo richting/sector Nederland 2009/'10 naar 2010/'11* 349.830 950 8.230 1.870 750 4.330 35.020 29.990 18.910 5.670 18.600 33.860 39.990 8.320 46.120 46.480 49.410
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Totaal Mbo richting/sector Vier grootste gemeenten (G4) 2009/'10 naar 2010/'11* 40.700 60 1.430 320 120 230 3.100 5.060 3.180 280 1.260 4.870 5.020 270 3.990 6.800 4.520
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Totaal Mbo richting/sector Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2009/'10 naar 2010/'11* 62.280 240 1.860 370 190 620 5.610 5.900 3.460 790 2.860 6.340 6.830 1.120 7.970 9.060 8.770
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Totaal Mbo richting/sector Gemeenten < 100 000 inwoners 2009/'10 naar 2010/'11* 246.040 610 4.890 910 440 3.460 26.220 19.010 12.270 4.570 14.430 22.630 28.100 6.910 34.120 30.580 36.090
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector landbouw Nederland 2009/'10 naar 2010/'11* 19.480 910 120 20 . 4.020 150 170 120 5.320 40 100 140 7.980 140 90 160
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector landbouw Vier grootste gemeenten (G4) 2009/'10 naar 2010/'11* 840 60 . . . 210 . 10 . 260 0 . . 250 . . .
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector landbouw Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2009/'10 naar 2010/'11* 2.820 240 20 . . 580 20 30 20 740 . 20 20 1.070 20 10 40
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector landbouw Gemeenten < 100 000 inwoners 2009/'10 naar 2010/'11* 15.710 570 90 10 . 3.210 120 140 90 4.290 30 80 120 6.640 120 70 120
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector techniek Nederland 2009/'10 naar 2010/'11* 106.080 30 5.860 140 40 120 33.290 1.350 320 130 18.170 890 270 80 44.050 810 420
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector techniek Vier grootste gemeenten (G4) 2009/'10 naar 2010/'11* 9.230 . 890 30 . . 2.850 170 70 . 1.200 90 30 . 3.760 90 30
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector techniek Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2009/'10 naar 2010/'11* 17.920 . 1.320 30 10 10 5.300 280 60 10 2.780 170 40 20 7.580 180 100
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector techniek Gemeenten < 100 000 inwoners 2009/'10 naar 2010/'11* 78.710 20 3.620 80 20 100 25.050 910 190 120 14.120 630 200 60 32.670 540 290
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector economie Nederland 2009/'10 naar 2010/'11* 112.920 . 1.370 1.560 60 110 1.200 26.540 1.230 110 280 31.710 1.340 130 1.310 44.250 1.290
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector economie Vier grootste gemeenten (G4) 2009/'10 naar 2010/'11* 17.080 0 330 250 . . 190 4.530 200 10 40 4.600 170 . 160 6.430 110
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector economie Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2009/'10 naar 2010/'11* 21.760 0 310 310 20 20 210 5.170 240 20 50 5.930 230 20 250 8.610 270
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector economie Gemeenten < 100 000 inwoners 2009/'10 naar 2010/'11* 73.720 . 730 730 40 80 800 16.820 790 80 190 21.160 940 100 910 29.160 920
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector zorg en welzijn Nederland 2009/'10 naar 2010/'11* 110.220 10 810 110 630 80 330 1.840 17.220 100 110 1.090 38.240 130 610 1.330 47.540
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector zorg en welzijn Vier grootste gemeenten (G4) 2009/'10 naar 2010/'11* 13.350 . 200 20 100 . 40 340 2.900 . 20 170 4.810 . 70 260 4.380
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector zorg en welzijn Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2009/'10 naar 2010/'11* 19.550 0 200 20 160 . 70 400 3.140 20 20 200 6.540 20 130 250 8.370
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector zorg en welzijn Gemeenten < 100 000 inwoners 2009/'10 naar 2010/'11* 77.240 10 410 70 370 70 220 1.090 11.180 80 70 710 26.850 100 410 810 34.760
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de doorstroom binnen het (bekostigd) middelbaar beroepsonderwijs (mbo) naar:
kenmerken van het mbo, t.w. niveau, sector, opleidingsrichting, met diploma versus zonder diploma; geslacht; regiokenmerken van de woongemeente en periode.

Let op: Deze tabel heeft alleen betrekking op deelnemers die doorstromen binnen het mbo. Het betreft dus niet alle deelnemers, die in een bepaald schooljaar (het basisjaar) ingeschreven stonden in het bekostigd mbo.

Gegevens beschikbaar vanaf: periode 2004/'05 tot en met 2010/'11.

Status van de cijfers:
De cijfers van schooljaar 2009/'10 naar 2010/'11 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet komen er geen definitieve cijfers meer.

Wijzigingen per 8 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal doorstroom deelnemers
Alle deelnemers die op 1 oktober (van het basisjaar) ingeschreven
staan binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en op 1 oktober van het volgend schooljaar (het bestemmingsjaar) nog steeds ingeschreven staan binnen het mbo.

Het mbo bestaat uit:
- de beroepsopleidende leerweg (bol); bol voltijd en bol deeltijd en
- de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Het totaal is exclusief extraneï in het basisjaar, maar inclusief
extraneï in het bestemmingsjaar. Extranei zijn personen die slechts
ingeschreven staan om examen te doen en geen onderwijs volgen.
Mbo niveau 1 in het basisjaar
Het mbo bestaat uit:
- de beroepsopleidende leerweg (bol), zowel voltijd als deeltijd;
- de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Extranei zijn, wat betreft het basisjaar, buiten beschouwing gelaten.
Dit zijn personen die slechts ingeschreven staan om examen te doen en geen onderwijs volgen.

Niveau 1 (assistentopleiding): opleiding tot assisterend
beroepsbeoefenaar met een duur van een half tot één jaar.
Ingedeeld naar sectoren
Binnen het mbo wordt een viertal sectoren onderscheiden:
- sector landbouw;
- sector techniek;
- sector economie;
- sector zorg en welzijn.
Vanaf het schooljaar 2005/'06 is daar de mogelijkheid 'combinatie van sectoren' bijgekomen (bijvoorbeeld sector techniek en sector economie).
Sector landbouw
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector landbouw.
Sector techniek
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector techniek.
Sector economie
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector economie.
Sector zorg en welzijn
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector zorg en welzijn.
Mbo niveau 2 in het basisjaar
Het mbo bestaat uit:
- de beroepsopleidende leerweg (bol), zowel voltijd als deeltijd;
- de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Extranei zijn, wat betreft het basisjaar, buiten beschouwing gelaten.
Dit zijn personen die slechts ingeschreven staan om examen te doen en
geen onderwijs volgen.

Niveau 2 (basisberoepsopleiding): opleiding tot basisberoepsbeoefenaar
met een duur van twee tot en met drie jaar.
Ingedeeld naar sectoren
Binnen het mbo wordt een viertal sectoren onderscheiden:
- sector landbouw;
- sector techniek;
- sector economie;
- sector zorg en welzijn.
Vanaf het schooljaar 2005/'06 is daar de mogelijkheid 'combinatie van
sectoren' bijgekomen (bijvoorbeeld sector techniek en sector economie).
Sector landbouw
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
landbouw.
Sector techniek
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
techniek.
Sector economie
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
economie.
Sector zorg en welzijn
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector zorg
en welzijn.
Mbo niveau 3 in het basisjaar
Het mbo bestaat uit:
- de beroepsopleidende leerweg (bol), zowel voltijd als deeltijd;
- de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Extranei zijn, wat betreft het basisjaar, buiten beschouwing gelaten.
Dit zijn personen die slechts ingeschreven staan om examen te doen en
geen onderwijs volgen.
Niveau 3 (vakopleiding): opleiding tot zelfstandig
beroepsbeoefenaar met een duur van twee tot vier jaar.
Ingedeeld naar sectoren
Binnen het mbo wordt een viertal sectoren onderscheiden:
- sector landbouw;
- sector techniek;
- sector economie;
- sector zorg en welzijn.
Vanaf het schooljaar 2005/'06 is daar de mogelijkheid 'combinatie van
sectoren' bijgekomen (bijvoorbeeld sector techniek en sector economie).
Sector landbouw
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
landbouw.
Sector techniek
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
techniek.
Sector economie
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
economie.
Sector zorg en welzijn
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector zorg
en welzijn.
Mbo niveau 4 in het basisjaar
Het mbo bestaat uit:
- de beroepsopleidende leerweg (bol), zowel voltijd als deeltijd;
- de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Extranei zijn, wat betreft het basisjaar, buiten beschouwing gelaten.
Dit zijn personen die slechts ingeschreven staan om examen te doen en
geen onderwijs volgen.

Niveau 4 bestaat uit 2 deelniveaus:
- Niveau 4a: (middenkaderopleiding): opleiding tot
middenkaderfunctionaris met een duur van drie tot vier jaar.
- Niveau 4b: (specialistenopleiding): opleiding tot specialist
met een duur van één tot twee jaar. Dit is een vervolg
op de vakopleiding (niveau 3).
Ingedeeld naar sectoren
Binnen het mbo wordt een viertal sectoren onderscheiden:
- sector landbouw;
- sector techniek;
- sector economie;
- sector zorg en welzijn.
Vanaf het schooljaar 2005/'06 is daar de mogelijkheid 'combinatie van
sectoren' bijgekomen (bijvoorbeeld sector techniek en sector economie).
Sector landbouw
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
landbouw.
Sector techniek
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
techniek.
Sector economie
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
economie.
Sector zorg en welzijn
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector zorg
en welzijn.