Stromen binnen MBO; niveau, sector, richting en persoonskenmerken 2004-2010

Stromen binnen MBO; niveau, sector, richting en persoonskenmerken 2004-2010

Geslacht Mbo niveau bestemmingsjaar Mbo richting en sector bestemmingsjaar Persoonskenmerken Perioden Totaal doorstroom deelnemers (aantal) Mbo niveau 1 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector landbouw (aantal) Mbo niveau 1 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector techniek (aantal) Mbo niveau 1 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector economie (aantal) Mbo niveau 1 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector zorg en welzijn (aantal) Mbo niveau 2 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector landbouw (aantal) Mbo niveau 2 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector techniek (aantal) Mbo niveau 2 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector economie (aantal) Mbo niveau 2 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector zorg en welzijn (aantal) Mbo niveau 3 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector landbouw (aantal) Mbo niveau 3 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector techniek (aantal) Mbo niveau 3 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector economie (aantal) Mbo niveau 3 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector zorg en welzijn (aantal) Mbo niveau 4 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector landbouw (aantal) Mbo niveau 4 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector techniek (aantal) Mbo niveau 4 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector economie (aantal) Mbo niveau 4 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector zorg en welzijn (aantal)
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Totaal Mbo richting/sector Totaal persoonskenmerken 2009/'10 naar 2010/'11* 349.830 950 8.230 1.870 750 4.330 35.020 29.990 18.910 5.670 18.600 33.860 39.990 8.320 46.120 46.480 49.410
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Totaal Mbo richting/sector 17 jaar of jonger 2009/'10 naar 2010/'11* 116.320 160 3.410 830 340 1.690 11.700 12.380 8.350 1.850 1.790 10.310 11.090 3.230 14.940 17.160 16.730
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Totaal Mbo richting/sector 18 tot 23 jaar 2009/'10 naar 2010/'11* 179.990 190 2.200 580 260 1.530 16.220 14.350 8.700 2.810 11.420 20.070 20.260 4.560 25.900 25.780 24.550
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Totaal Mbo richting/sector 23 jaar of ouder 2009/'10 naar 2010/'11* 53.520 610 2.620 470 140 1.110 7.100 3.260 1.870 1.010 5.390 3.490 8.650 530 5.270 3.550 8.130
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector landbouw Totaal persoonskenmerken 2009/'10 naar 2010/'11* 19.480 910 120 20 . 4.020 150 170 120 5.320 40 100 140 7.980 140 90 160
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector landbouw 17 jaar of jonger 2009/'10 naar 2010/'11* 7.030 130 40 10 . 1.550 80 90 70 1.710 . 50 70 3.020 70 50 90
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector landbouw 18 tot 23 jaar 2009/'10 naar 2010/'11* 9.150 170 20 . . 1.380 70 80 50 2.610 20 50 70 4.440 70 40 70
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector landbouw 23 jaar of ouder 2009/'10 naar 2010/'11* 3.300 600 60 0 0 1.090 . . . 990 . . . 520 . . .
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector techniek Totaal persoonskenmerken 2009/'10 naar 2010/'11* 106.080 30 5.860 140 40 120 33.290 1.350 320 130 18.170 890 270 80 44.050 810 420
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector techniek 17 jaar of jonger 2009/'10 naar 2010/'11* 30.750 10 2.080 100 30 50 10.860 740 140 40 1.660 380 140 50 13.770 420 230
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector techniek 18 tot 23 jaar 2009/'10 naar 2010/'11* 55.170 . 1.450 40 10 60 15.390 560 140 80 11.150 490 120 30 25.050 360 180
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector techniek 23 jaar of ouder 2009/'10 naar 2010/'11* 20.170 . 2.320 . 0 . 7.040 50 30 . 5.350 20 10 . 5.240 30 10
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector economie Totaal persoonskenmerken 2009/'10 naar 2010/'11* 112.920 . 1.370 1.560 60 110 1.200 26.540 1.230 110 280 31.710 1.340 130 1.310 44.250 1.290
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector economie 17 jaar of jonger 2009/'10 naar 2010/'11* 41.290 . 820 640 40 60 600 10.720 600 50 90 9.370 610 80 760 15.980 710
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector economie 18 tot 23 jaar 2009/'10 naar 2010/'11* 60.870 . 440 470 20 50 560 12.730 580 60 180 18.930 680 50 530 24.810 550
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector economie 23 jaar of ouder 2009/'10 naar 2010/'11* 10.750 . 110 450 . . 40 3.100 40 . 10 3.420 40 . 20 3.460 30
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector zorg en welzijn Totaal persoonskenmerken 2009/'10 naar 2010/'11* 110.220 10 810 110 630 80 330 1.840 17.220 100 110 1.090 38.240 130 610 1.330 47.540
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector zorg en welzijn 17 jaar of jonger 2009/'10 naar 2010/'11* 36.880 . 430 60 270 40 140 780 7.510 40 40 470 10.260 70 340 700 15.710
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector zorg en welzijn 18 tot 23 jaar 2009/'10 naar 2010/'11* 54.360 . 260 40 230 40 180 960 7.930 50 60 570 19.390 50 250 570 23.750
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector zorg en welzijn 23 jaar of ouder 2009/'10 naar 2010/'11* 18.980 . 120 10 130 . 10 100 1.790 . . 50 8.590 10 20 60 8.080
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de doorstroom binnen het (bekostigd) middelbaar beroepsonderwijs (mbo) naar:
kenmerken van het mbo t.w. niveau, sector, opleidingsrichting, met diploma versus zonder diploma; geslacht; leeftijd; herkomstgroepering en periode.

Let op: Deze tabel heeft alleen betrekking op deelnemers die doorstromen binnen het mbo. Het betreft dus niet alle deelnemers, die in een bepaald schooljaar (het basisjaar) ingeschreven stonden in het bekostigd mbo.

Gegevens beschikbaar vanaf: periode 2004/'05 tot en met 2010/'11.

Status van de cijfers:
De cijfers van schooljaar 2009/'10 naar 2010/'11 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet komen er geen definitieve cijfers meer.

Wijzigingen per 8 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal doorstroom deelnemers
Alle deelnemers die op 1 oktober (van het basisjaar) ingeschreven
staan binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en op 1 oktober van het volgend schooljaar (het bestemmingsjaar) nog steeds ingeschreven staan binnen het mbo.

Het mbo bestaat uit:
- de beroepsopleidende leerweg (bol); bol voltijd en bol deeltijd en
- de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Het totaal is exclusief extranei in het basisjaar, maar inclusief
extranei in het bestemmingsjaar. Extraneï zijn personen die slechts
ingeschreven staan om examen te doen en geen onderwijs volgen.
Mbo niveau 1 in het basisjaar
Het mbo bestaat uit:
- de beroepsopleidende leerweg (bol), zowel voltijd als deeltijd;
- de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Extranei zijn, wat betreft het basisjaar, buiten beschouwing gelaten.
Dit zijn personen die slechts ingeschreven staan om examen te doen en geen onderwijs volgen.

Niveau 1 (assistentopleiding): opleiding tot assisterend
beroepsbeoefenaar met een duur van een half tot één jaar.
Ingedeeld naar sectoren
Binnen het mbo wordt een viertal sectoren onderscheiden:
- sector landbouw;
- sector techniek;
- sector economie;
- sector zorg en welzijn.
Vanaf het schooljaar 2005/'06 is daar de mogelijkheid 'combinatie van sectoren' bijgekomen (bijvoorbeeld sector techniek en sector economie).
Sector landbouw
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector landbouw.
Sector techniek
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector techniek.
Sector economie
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector economie.
Sector zorg en welzijn
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector zorg en welzijn.
Mbo niveau 2 in het basisjaar
Het mbo bestaat uit:
- de beroepsopleidende leerweg (bol), zowel voltijd als deeltijd;
- de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Extranei zijn, wat betreft het basisjaar, buiten beschouwing gelaten.
Dit zijn personen die slechts ingeschreven staan om examen te doen en
geen onderwijs volgen.

Niveau 2 (basisberoepsopleiding): opleiding tot basisberoepsbeoefenaar
met een duur van twee tot en met drie jaar.
Ingedeeld naar sectoren
Binnen het mbo wordt een viertal sectoren onderscheiden:
- sector landbouw;
- sector techniek;
- sector economie;
- sector zorg en welzijn.
Vanaf het schooljaar 2005/'06 is daar de mogelijkheid 'combinatie van
sectoren' bijgekomen (bijvoorbeeld sector techniek en sector economie).
Sector landbouw
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
landbouw.
Sector techniek
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
techniek.
Sector economie
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
economie.
Sector zorg en welzijn
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector zorg
en welzijn.
Mbo niveau 3 in het basisjaar
Het mbo bestaat uit:
- de beroepsopleidende leerweg (bol), zowel voltijd als deeltijd;
- de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Extranei zijn, wat betreft het basisjaar, buiten beschouwing gelaten.
Dit zijn personen die slechts ingeschreven staan om examen te doen en
geen onderwijs volgen.
Niveau 3 (vakopleiding): opleiding tot zelfstandig
beroepsbeoefenaar met een duur van twee tot vier jaar.
Ingedeeld naar sectoren
Binnen het mbo wordt een viertal sectoren onderscheiden:
- sector landbouw;
- sector techniek;
- sector economie;
- sector zorg en welzijn.
Vanaf het schooljaar 2005/'06 is daar de mogelijkheid 'combinatie van
sectoren' bijgekomen (bijvoorbeeld sector techniek en sector economie).
Sector landbouw
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
landbouw.
Sector techniek
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
techniek.
Sector economie
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
economie.
Sector zorg en welzijn
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector zorg
en welzijn.
Mbo niveau 4 in het basisjaar
Het mbo bestaat uit:
- de beroepsopleidende leerweg (bol), zowel voltijd als deeltijd;
- de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Extranei zijn, wat betreft het basisjaar, buiten beschouwing gelaten.
Dit zijn personen die slechts ingeschreven staan om examen te doen en
geen onderwijs volgen.

Niveau 4 bestaat uit 2 deelniveaus:
- Niveau 4a: (middenkaderopleiding): opleiding tot
middenkaderfunctionaris met een duur van drie tot vier jaar.
- Niveau 4b: (specialistenopleiding): opleiding tot specialist
met een duur van één tot twee jaar. Dit is een vervolg
op de vakopleiding (niveau 3).
Ingedeeld naar sectoren
Binnen het mbo wordt een viertal sectoren onderscheiden:
- sector landbouw;
- sector techniek;
- sector economie;
- sector zorg en welzijn.
Vanaf het schooljaar 2005/'06 is daar de mogelijkheid 'combinatie van
sectoren' bijgekomen (bijvoorbeeld sector techniek en sector economie).
Sector landbouw
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
landbouw.
Sector techniek
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
techniek.
Sector economie
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
economie.
Sector zorg en welzijn
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector zorg
en welzijn.