Gemiddeld inkomen part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen, 2006

Gemiddeld inkomen part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen, 2006

Regio's Inkomensbron Aantal huishoudens* (x 1 000) Gemidd.besteedb.inkomen per huishouden* (1 000 euro)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.785,1 31,3
Nederland Loon 3.714,6 35,1
Nederland Winst 678,8 41,9
Nederland Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 613,8 17,8
Nederland Pensioen 1.676,4 23,3
Amsterdam Totaal particulier huishouden 360,5 27,6
Amsterdam Loon 194,9 31,9
Amsterdam Winst 40,4 34,5
Amsterdam Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 57,1 15,8
Amsterdam Pensioen 61,9 20,7
Arnhem Totaal particulier huishouden 63,9 27,3
Arnhem Loon 35,6 30,6
Arnhem Winst 5,1 37,3
Arnhem Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 9,2 16,1
Arnhem Pensioen 12,7 22,7
Assen Totaal particulier huishouden 27,0 29,1
Assen Loon 15,3 32,3
Assen Winst 1,9 38,4
Assen Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 2,6 16,5
Assen Pensioen 6,5 24,2
Groningen (gemeente) Totaal particulier huishouden 78,0 25,7
Groningen (gemeente) Loon 43,7 28,9
Groningen (gemeente) Winst 5,9 35,8
Groningen (gemeente) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 11,0 14,8
Groningen (gemeente) Pensioen 15,7 21,2
Haarlem Totaal particulier huishouden 67,6 30,2
Haarlem Loon 37,4 34,1
Haarlem Winst 6,6 39,8
Haarlem Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 6,5 17,5
Haarlem Pensioen 16,4 22,7
Leeuwarden Totaal particulier huishouden 41,0 26,1
Leeuwarden Loon 21,5 29,3
Leeuwarden Winst 2,9 38,5
Leeuwarden Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 5,6 15,2
Leeuwarden Pensioen 10,2 22,5
Lelystad Totaal particulier huishouden 29,6 30,0
Lelystad Loon 17,3 33,8
Lelystad Winst 2,6 39,0
Lelystad Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 3,6 17,7
Lelystad Pensioen 5,6 22,4
Maastricht Totaal particulier huishouden 51,7 27,4
Maastricht Loon 25,4 32,0
Maastricht Winst 3,7 36,1
Maastricht Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 6,9 17,1
Maastricht Pensioen 14,7 22,3
Middelburg (Z.) Totaal particulier huishouden 20,3 29,5
Middelburg (Z.) Loon 10,7 32,7
Middelburg (Z.) Winst 1,8 42,2
Middelburg (Z.) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 1,7 17,2
Middelburg (Z.) Pensioen 5,7 23,7
's-Gravenhage (gemeente) Totaal particulier huishouden 213,8 28,9
's-Gravenhage (gemeente) Loon 116,2 33,0
's-Gravenhage (gemeente) Winst 18,0 37,8
's-Gravenhage (gemeente) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 29,4 16,1
's-Gravenhage (gemeente) Pensioen 46,6 23,2
's-Hertogenbosch Totaal particulier huishouden 58,7 31,3
's-Hertogenbosch Loon 32,9 35,2
's-Hertogenbosch Winst 5,8 41,6
's-Hertogenbosch Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 5,7 17,5
's-Hertogenbosch Pensioen 13,4 23,4
Utrecht (gemeente) Totaal particulier huishouden 122,1 30,1
Utrecht (gemeente) Loon 74,1 33,4
Utrecht (gemeente) Winst 11,0 41,1
Utrecht (gemeente) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 13,7 16,9
Utrecht (gemeente) Pensioen 21,4 22,4
Zwolle Totaal particulier huishouden 48,1 30,0
Zwolle Loon 28,5 32,8
Zwolle Winst 3,5 44,8
Zwolle Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 4,8 17,0
Zwolle Pensioen 10,4 24,1
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal particuliere huishoudens met inkomen en het
bijbehorend gemiddeld besteedbaar inkomen, uitgesplitst naar belangrijkste
bron van inkomen.
De cijfers zijn uitgesplitst naar landsdeel, provincie, corop-gebied,
grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

De gegevens komen uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2006 van het
CBS. De peildatum is 1 januari 2007; de inkomensgegevens hebben betrekking
op het onderzoeksjaar 2006. Het betreft voorlopige cijfers.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks kan veranderen worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd;
samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle
informatie gerelateerd aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste
gemeente aanzienlijk kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd
niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens*
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens met inkomen.
Gemidd.besteedb.inkomen per huishouden*
Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Het huishoudeninkomen bestaat uit de som van inkomens van de
afzonderlijke huishoudensleden. Bij ongeveer een procent van de
huishoudens is geen belastbaar inkomen waargenomen. Voor een deel is dit
het gevolg van het onvoldoende kunnen toerekenen van studietoelagen aan
studenten en van andere onvolkomenheden in de gekozen werkwijze.
In het algemeen geldt voor de inkomensstatistiek dat huishoudens waar
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten wordt waargenomen gerekend wordt tot de huishoudens zonder
(waargenomen) belastbaar inkomen.