Gem. ink. particuliere huishoudens naar samenstelling huishouden, 2006

Gem. ink. particuliere huishoudens naar samenstelling huishouden, 2006

Regio's Samenstelling van het huishouden Aantal huishoudens* (x 1 000) Gemidd.besteedb.inkomen per huishouden* (1 000 euro)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.785,1 31,3
Nederland Eenpersoonshuishouden 2.181,2 18,6
Nederland Paar zonder kinderen 1.973,8 33,8
Nederland Paar met kinderen 1.986,4 42,6
Nederland Eenoudergezin 410,8 25,3
Amsterdam Totaal particulier huishouden 360,5 27,6
Amsterdam Eenpersoonshuishouden 182,7 19,5
Amsterdam Paar zonder kinderen 69,7 36,8
Amsterdam Paar met kinderen 57,8 41,4
Amsterdam Eenoudergezin 33,9 23,7
Arnhem Totaal particulier huishouden 63,9 27,3
Arnhem Eenpersoonshuishouden 26,3 17,4
Arnhem Paar zonder kinderen 16,4 32,9
Arnhem Paar met kinderen 14,4 38,7
Arnhem Eenoudergezin 4,6 23,0
Assen Totaal particulier huishouden 27,0 29,1
Assen Eenpersoonshuishouden 8,7 17,9
Assen Paar zonder kinderen 7,9 32,8
Assen Paar met kinderen 7,8 38,5
Assen Eenoudergezin 1,8 23,0
Groningen (gemeente) Totaal particulier huishouden 78,0 25,7
Groningen (gemeente) Eenpersoonshuishouden 37,0 17,3
Groningen (gemeente) Paar zonder kinderen 19,6 31,8
Groningen (gemeente) Paar met kinderen 14,0 39,4
Groningen (gemeente) Eenoudergezin 5,4 21,9
Haarlem Totaal particulier huishouden 67,6 30,2
Haarlem Eenpersoonshuishouden 28,0 19,2
Haarlem Paar zonder kinderen 17,4 35,1
Haarlem Paar met kinderen 15,7 44,3
Haarlem Eenoudergezin 4,2 25,5
Leeuwarden Totaal particulier huishouden 41,0 26,1
Leeuwarden Eenpersoonshuishouden 16,8 17,0
Leeuwarden Paar zonder kinderen 11,4 31,0
Leeuwarden Paar met kinderen 8,8 37,8
Leeuwarden Eenoudergezin 3,0 21,7
Lelystad Totaal particulier huishouden 29,6 30,0
Lelystad Eenpersoonshuishouden 8,7 17,1
Lelystad Paar zonder kinderen 8,3 33,7
Lelystad Paar met kinderen 8,9 39,3
Lelystad Eenoudergezin 2,2 23,0
Maastricht Totaal particulier huishouden 51,7 27,4
Maastricht Eenpersoonshuishouden 20,1 17,5
Maastricht Paar zonder kinderen 15,1 31,0
Maastricht Paar met kinderen 11,6 39,4
Maastricht Eenoudergezin 3,3 23,8
Middelburg (Z.) Totaal particulier huishouden 20,3 29,5
Middelburg (Z.) Eenpersoonshuishouden 6,8 18,1
Middelburg (Z.) Paar zonder kinderen 6,3 32,2
Middelburg (Z.) Paar met kinderen 5,5 40,6
Middelburg (Z.) Eenoudergezin 1,2 24,1
's-Gravenhage (gemeente) Totaal particulier huishouden 213,8 28,9
's-Gravenhage (gemeente) Eenpersoonshuishouden 93,2 19,0
's-Gravenhage (gemeente) Paar zonder kinderen 46,2 35,7
's-Gravenhage (gemeente) Paar met kinderen 44,9 41,9
's-Gravenhage (gemeente) Eenoudergezin 18,0 23,3
's-Hertogenbosch Totaal particulier huishouden 58,7 31,3
's-Hertogenbosch Eenpersoonshuishouden 20,6 19,1
's-Hertogenbosch Paar zonder kinderen 16,8 35,8
's-Hertogenbosch Paar met kinderen 15,7 42,7
's-Hertogenbosch Eenoudergezin 3,5 24,4
Utrecht (gemeente) Totaal particulier huishouden 122,1 30,1
Utrecht (gemeente) Eenpersoonshuishouden 53,0 19,4
Utrecht (gemeente) Paar zonder kinderen 29,6 36,7
Utrecht (gemeente) Paar met kinderen 27,4 43,5
Utrecht (gemeente) Eenoudergezin 6,9 24,6
Zwolle Totaal particulier huishouden 48,1 30,0
Zwolle Eenpersoonshuishouden 16,8 18,4
Zwolle Paar zonder kinderen 13,6 33,7
Zwolle Paar met kinderen 13,5 41,4
Zwolle Eenoudergezin 2,7 22,4
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal particuliere huishoudens met inkomen en het
bijbehorend gemiddeld (gestandaardiseerd) besteedbaar inkomen, uitgesplitst
naar samenstelling van het huishouden.
De cijfers zijn uitgesplitst naar landsdeel, provincie, corop-gebied,
grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

De gegevens komen uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2006 van het
CBS. De peildatum is 1 januari 2007; de inkomensgegevens hebben betrekking
op het onderzoeksjaar 2006. Het betreft voorlopige cijfers.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks kan veranderen worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd;
samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle
informatie gerelateerd aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste
gemeente aanzienlijk kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd
niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens*
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens met inkomen.
Gemidd.besteedb.inkomen per huishouden*
Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Het huishoudeninkomen bestaat uit de som van inkomens van de
afzonderlijke huishoudensleden. Bij ongeveer een procent van de
huishoudens is geen belastbaar inkomen waargenomen. Voor een deel is dit
het gevolg van het onvoldoende kunnen toerekenen van studietoelagen aan
studenten en van andere onvolkomenheden in de gekozen werkwijze.
In het algemeen geldt voor de inkomensstatistiek dat huishoudens waar
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten wordt waargenomen gerekend wordt tot de huishoudens zonder
(waargenomen) belastbaar inkomen.