Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, 2006


Deze tabel geeft het aantal personen in Nederland, het aantal personen met
52 weken inkomen en het bijbehorend gemiddeld besteedbaar inkomen.
De cijfers zijn uitgesplitst naar landsdeel, provincie, corop-gebied,
grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

De gegevens komen uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2006 van het
CBS. De peildatum is 1 januari 2007; de inkomensgegevens hebben betrekking
op het onderzoeksjaar 2006. Het betreft voorlopige cijfers.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks kan veranderen worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd;
samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle
informatie gerelateerd aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste
gemeente aanzienlijk kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd
niet mogelijk is.

Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, 2006

Regio's Aantal personenBevolking ultimo 2006 (x 1 000) Aantal personenPersonen met 52 weken inkomen* (x 1 000) Aantal personenPersonen met 52 wk.inkomen % bevolking* (%) Gemiddeld besteedbaar inkomen*Per inwoner* (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomen*Rangnummer inkomen per inwoner* Gemiddeld besteedbaar inkomen*Per persoon met 52 weken inkomen* (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomen*Rangnummer inkomen(pers.met 52 wk.ink)*
Nederland 16.358,0 11.404,4 70 13,3 - 18,6 -
Amsterdam 742,9 516,3 70 13,9 104 19,4 127
Arnhem 142,6 101,7 71 12,8 282 17,5 354
Assen 64,4 44,7 69 12,6 310 17,8 308
Groningen (gemeente) 181,6 129,8 71 12,3 367 16,4 425
Haarlem 147,0 106,8 73 14,2 72 19,2 135
Leeuwarden 92,3 66,0 71 12,3 368 16,7 409
Lelystad 72,3 49,4 68 12,4 351 17,8 318
Maastricht 119,0 85,5 72 12,5 319 16,9 399
Middelburg (Z.) 47,3 33,3 70 12,9 258 18,0 283
's-Gravenhage (gemeente) 473,9 320,6 68 13,4 162 19,2 134
's-Hertogenbosch 135,6 98,4 73 13,9 107 18,8 184
Utrecht (gemeente) 288,4 205,5 71 13,6 137 18,6 210
Zwolle 114,6 82,2 72 13,1 221 17,9 294
Bron: cbs.
Verklaring van tekens