Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.)naar geslacht en leeftijd, 2006

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.)naar geslacht en leeftijd, 2006

Regio's Geslacht Leeftijd Aantal personen met 52 weken inkomen* (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen* (1 000 euro)
Nederland Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 11.389,3 18,6
Nederland Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 4.132,0 19,7
Nederland Man Totaal leeftijd 5.924,7 22,9
Nederland Man 25 tot 45 jaar 2.188,4 23,4
Nederland Vrouw Totaal leeftijd 5.464,6 14,0
Nederland Vrouw 25 tot 45 jaar 1.943,6 15,5
Amsterdam Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 515,9 19,4
Amsterdam Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 227,1 21,4
Amsterdam Man Totaal leeftijd 258,4 21,9
Amsterdam Man 25 tot 45 jaar 117,5 23,5
Amsterdam Vrouw Totaal leeftijd 257,5 16,9
Amsterdam Vrouw 25 tot 45 jaar 109,6 19,1
Arnhem Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 101,6 17,5
Arnhem Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 42,7 18,5
Arnhem Man Totaal leeftijd 51,7 20,5
Arnhem Man 25 tot 45 jaar 22,7 21,0
Arnhem Vrouw Totaal leeftijd 49,8 14,3
Arnhem Vrouw 25 tot 45 jaar 20,0 15,7
Assen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 44,6 17,8
Assen Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 16,9 18,3
Assen Man Totaal leeftijd 22,7 21,8
Assen Man 25 tot 45 jaar 8,8 21,6
Assen Vrouw Totaal leeftijd 21,9 13,7
Assen Vrouw 25 tot 45 jaar 8,1 14,7
Groningen (gemeente) Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 129,7 16,4
Groningen (gemeente) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 51,7 17,9
Groningen (gemeente) Man Totaal leeftijd 64,9 18,7
Groningen (gemeente) Man 25 tot 45 jaar 27,4 19,3
Groningen (gemeente) Vrouw Totaal leeftijd 64,8 14,2
Groningen (gemeente) Vrouw 25 tot 45 jaar 24,2 16,3
Haarlem Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 106,7 19,3
Haarlem Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 41,3 20,9
Haarlem Man Totaal leeftijd 53,1 22,8
Haarlem Man 25 tot 45 jaar 21,4 23,7
Haarlem Vrouw Totaal leeftijd 53,7 15,7
Haarlem Vrouw 25 tot 45 jaar 19,9 17,8
Leeuwarden Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 65,9 16,7
Leeuwarden Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 24,4 17,6
Leeuwarden Man Totaal leeftijd 33,3 19,9
Leeuwarden Man 25 tot 45 jaar 12,9 19,7
Leeuwarden Vrouw Totaal leeftijd 32,6 13,5
Leeuwarden Vrouw 25 tot 45 jaar 11,5 15,2
Lelystad Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 49,3 17,8
Lelystad Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 19,5 18,7
Lelystad Man Totaal leeftijd 25,7 21,7
Lelystad Man 25 tot 45 jaar 10,3 22,1
Lelystad Vrouw Totaal leeftijd 23,6 13,6
Lelystad Vrouw 25 tot 45 jaar 9,2 14,9
Maastricht Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 85,4 16,9
Maastricht Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 26,7 18,2
Maastricht Man Totaal leeftijd 42,4 20,3
Maastricht Man 25 tot 45 jaar 13,8 20,6
Maastricht Vrouw Totaal leeftijd 43,0 13,5
Maastricht Vrouw 25 tot 45 jaar 12,9 15,6
Middelburg (Z.) Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 33,2 18,0
Middelburg (Z.) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 11,2 18,5
Middelburg (Z.) Man Totaal leeftijd 17,1 22,4
Middelburg (Z.) Man 25 tot 45 jaar 5,9 22,2
Middelburg (Z.) Vrouw Totaal leeftijd 16,2 13,4
Middelburg (Z.) Vrouw 25 tot 45 jaar 5,4 14,4
's-Gravenhage (gemeente) Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 320,3 19,3
's-Gravenhage (gemeente) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 129,9 20,3
's-Gravenhage (gemeente) Man Totaal leeftijd 160,9 22,3
's-Gravenhage (gemeente) Man 25 tot 45 jaar 68,6 22,7
's-Gravenhage (gemeente) Vrouw Totaal leeftijd 159,4 16,2
's-Gravenhage (gemeente) Vrouw 25 tot 45 jaar 61,3 17,6
's-Hertogenbosch Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 98,3 18,8
's-Hertogenbosch Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 38,9 20,1
's-Hertogenbosch Man Totaal leeftijd 50,2 22,8
's-Hertogenbosch Man 25 tot 45 jaar 20,3 23,6
's-Hertogenbosch Vrouw Totaal leeftijd 48,1 14,6
's-Hertogenbosch Vrouw 25 tot 45 jaar 18,6 16,2
Utrecht (gemeente) Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 205,3 18,6
Utrecht (gemeente) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 97,0 20,7
Utrecht (gemeente) Man Totaal leeftijd 101,1 21,6
Utrecht (gemeente) Man 25 tot 45 jaar 50,2 23,1
Utrecht (gemeente) Vrouw Totaal leeftijd 104,3 15,6
Utrecht (gemeente) Vrouw 25 tot 45 jaar 46,8 18,2
Zwolle Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 82,1 17,9
Zwolle Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 33,9 19,0
Zwolle Man Totaal leeftijd 41,1 21,8
Zwolle Man 25 tot 45 jaar 17,5 22,0
Zwolle Vrouw Totaal leeftijd 41,1 14,1
Zwolle Vrouw 25 tot 45 jaar 16,4 15,7
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal personen met 52 weken inkomen en het
bijbehorend gemiddeld besteedbaar inkomen, uitgesplitst naar geslacht en
leeftijd.
De cijfers zijn uitgesplitst naar landsdeel, provincie, corop-gebied,
grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

De gegevens komen uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2006 van het
CBS. De peildatum is 1 januari 2007; de inkomensgegevens hebben betrekking
op het onderzoeksjaar 2006. Het betreft voorlopige cijfers.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks kan veranderen worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd;
samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle
informatie gerelateerd aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste
gemeente aanzienlijk kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd
niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen*
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen*
Gemiddeld besteedbaar inkomen van mannen en vrouwen van 15 jaar en ouder
die het gehele jaar inkomen hebben ontvangen (52 weken).
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie met
52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep minder dan 52 weken inkomen. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.