Intervallen bevolking naar huishoudenspositie, 2009-2050

Intervallen bevolking naar huishoudenspositie, 2009-2050

Prognose(-interval) Perioden Totale bevolking Totaal mannen en vrouwen (aantal) Alleenstaande personen Totaal mannen en vrouwen (aantal) Samenwonende personen Totaal mannen en vrouwen (aantal) Thuiswonende kinderen Totaal mannen en vrouwen (aantal) Eenouders Totaal mannen en vrouwen (aantal) Overige personen Totaal mannen en vrouwen (aantal) In institutie wonende personen Totaal mannen en vrouwen (aantal) Huishoudens Totaal huishoudens (aantal) Huishoudens Gemiddelde huishoudensgrootte (aantal)
Prognose 2010 16.536.426 2.639.631 8.367.958 4.570.173 480.793 266.738 211.130 7.354.717 2,22
Prognose 2025 17.221.168 3.187.236 8.597.239 4.384.620 518.455 307.260 226.234 8.060.527 2,11
Prognose 2050 17.342.986 3.607.141 8.070.082 4.409.191 525.274 362.716 368.043 8.229.149 2,06
Ondergrens 95% prognose-interval 2010 16.461.954 2.333.095 7.998.703 4.440.005 420.359 245.353 177.694 7.150.640 2,15
Ondergrens 95% prognose-interval 2025 16.291.170 2.143.861 7.323.070 3.771.195 349.882 242.451 102.566 7.248.382 1,93
Ondergrens 95% prognose-interval 2050 14.657.474 1.901.009 5.959.493 3.066.974 275.068 235.302 100.556 6.699.674 1,78
Bovengrens 95% prognose-interval 2010 16.601.600 2.953.115 8.714.812 4.694.718 542.345 291.294 247.451 7.580.610 2,28
Bovengrens 95% prognose-interval 2025 18.179.882 4.226.299 9.738.134 4.971.992 695.585 392.900 358.968 8.894.326 2,30
Bovengrens 95% prognose-interval 2050 20.268.951 5.431.374 10.082.735 5.857.574 797.963 542.900 686.846 9.897.921 2,40
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van het aantal personen onderscheiden naar huishoudenspositie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009 - 2050.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 2 mei 2018.
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Totaal mannen en vrouwen
Alleenstaande personen
Persoon die alleen in een woonruimte is gehuisvest en hierdoor een
eenpersoonshuishoudens vormt. Tot alleenstaanden worden ook personen
gerekend die met anderen eenzelfde adres bewonen maar een eigen
huishouding voeren. Alleenstaanden worden in alle burgerlijke staten
aangetroffen; zo kunnen gehuwden na het stuklopen van hun relatie (in
afwachting van een scheiding) alleen wonen.
Totaal mannen en vrouwen
Samenwonende personen
Personen die - al dan niet gehuwd - een gemeenschappelijke
huishouding voeren met een vaste partner.
Totaal mannen en vrouwen
Thuiswonende kinderen
Persoon die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het
huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden
ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.
Er worden geen beperkingen opgelegd wat betreft leeftijd of burgerlijke
staat om als kind te worden geclassificeerd.
Totaal mannen en vrouwen
Eenouders
Personen met thuiswonende kinderen die niet samenwonen met een vaste
partner.
Totaal mannen en vrouwen
Overige personen
Personen die met andere personen op eenzelfde adres wonen maar geen
partnerrelatie met die andere personen onderhouden en geen kind zijn van
die andere personen. Te denken valt bijvoorbeeld aan kostgangers die bij
een gezin inwonen of studenten die een huishouden vormen.
Totaal mannen en vrouwen
In institutie wonende personen
Personen die langer dan een jaar in een instelling verblijven, zoals
verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen,
opvoedingsinternaten, revalidatiecentra en gevangenissen.
Totaal mannen en vrouwen
Huishoudens
Particulier huishouden
Een verzameling van één of meer personen die een woonruimte bewoont en
zichzelf daar particulier, d.w.z. niet-bedrijfsmatig voorziet in
dagelijkse levensbehoeften.
Totaal huishoudens
Gemiddelde huishoudensgrootte
Gemiddeld aantal personen dat deel uitmaakt van een particulier
huishouden.