Beroepsbevolking; woon-werkverkeer, 1996 -2013

Beroepsbevolking; woon-werkverkeer, 1996 -2013

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Woon-werkverkeer Ligging werkadres Werkzaam op woonadres Totaal werkzaam op woonadres (x 1 000) Woon-werkverkeer Ligging werkadres Werkzaam op woonadres Thuiswerkers (x 1 000) Woon-werkverkeer Ligging werkadres Werkzaam op woonadres Werkzaam in eigen woning (x 1 000) Woon-werkverkeer Ligging werkadres Werkzaam op woonadres Werkzaam met thuis als uitvalsbasis (x 1 000) Woon-werkverkeer Ligging werkadres Werkzaam op woonadres Werkzaam in aparte ruimte of grondstuk (x 1 000) Woon-werkverkeer Ligging werkadres Vast werkadres (x 1 000) Woon-werkverkeer Ligging werkadres Geen vast werkadres (x 1 000) Woon-werkverkeer Ligging werkadres Ligging werkadres onbekend (x 1 000)
Mannen en vrouwen Totaal 2008 7.501 991 789 195 594 202 5.839 668 3
Mannen en vrouwen Totaal 2009 7.469 1.002 801 188 613 201 5.828 639 .
Mannen en vrouwen Totaal 2010 7.391 1.027 829 214 616 198 5.750 609 4
Mannen en vrouwen Totaal 2011 7.392 1.021 837 246 590 184 5.785 579 8
Mannen en vrouwen Totaal 2012 7.387 1.037 866 258 607 171 5.762 580 8
Mannen en vrouwen Totaal 2013 7.283 1.077 931 284 647 146 5.612 587 7
Mannen Totaal 2008 4.266 638 521 91 430 117 3.171 456 .
Mannen Totaal 2009 4.200 646 527 84 443 119 3.127 428 .
Mannen Totaal 2010 4.119 660 543 107 436 118 3.062 394 3
Mannen Totaal 2011 4.095 652 545 124 421 107 3.059 380 5
Mannen Totaal 2012 4.069 645 542 123 419 102 3.046 373 5
Mannen Totaal 2013 3.999 691 601 152 449 90 2.933 370 5
Vrouwen Totaal 2008 3.235 353 268 104 164 85 2.668 212 2
Vrouwen Totaal 2009 3.269 356 274 104 170 82 2.701 211 .
Vrouwen Totaal 2010 3.272 367 287 106 180 80 2.689 215 .
Vrouwen Totaal 2011 3.297 369 292 122 170 78 2.726 199 3
Vrouwen Totaal 2012 3.318 392 323 135 188 69 2.716 207 3
Vrouwen Totaal 2013 3.284 386 330 132 198 56 2.679 216 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over de werkzame beroepsbevolking met betrekking tot de ligging van het werkadres, wel of niet thuis werken, de reisafstand tot het werkadres en het vervoermiddel waarmee men naar het werk reist.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996 tot en met 2013

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijziging per 25 januari 2017:
Tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 27 juni 2014:
De cijfers over 2013 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 27 juni 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Er zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen (15 tot 65 jaar) die in Nederland wonen en betaald werk hebben
van twaalf uur of meer per week.
Woon-werkverkeer
Ligging werkadres
Werkzaam op woonadres
Personen die werkzaam zijn in of bij de eigen woning. Vanaf 2008 is de
vraagstelling over de ligging van het werkadres gewijzigd en kan de
categorie werkzaam op woonadres uitgesplitst worden naar personen die
werkzaam zijn in de eigen woning, personen die de eigen woning als
uitvalsbasis gebruiken om op verschillende plekken te werken en personen
die op een plek werken die een apart onderdeel vormt van de eigen woning.
Vanwege deze verandering in vraagstelling zijn de cijfers over werkzaam
zijn in de eigen woning van voor 2008 niet vergelijkbaar met de cijfers
vanaf 2008.
Totaal werkzaam op woonadres
Personen die werkzaam zijn in of bij de eigen woning. Vanaf 2008 is de
vraagstelling over de ligging van het werkadres gewijzigd en kan de
categorie werkzaam op woonadres uitgesplitst worden naar personen die
werkzaam zijn in de eigen woning, personen die de eigen woning als
uitvalsbasis gebruiken om op verschillende plekken te werken en personen
die op een plek werken die een apart onderdeel vormt van de eigen woning.
Vanwege deze verandering in vraagstelling zijn de cijfers over werkzaam
zijn in de eigen woning van voor 2008 niet vergelijkbaar met de cijfers
vanaf 2008.
Thuiswerkers
Personen die structureel in de eigen woning werken of op verschillende
plekken waarbij de eigen woning als uitvalsbasis wordt gebruikt.
Werkzaam in eigen woning
Personen die structureel in de eigen woning werken.
Werkzaam met thuis als uitvalsbasis
Personen die structureel op verschillende plekken werken waarbij ze de
eigen woning als uitvalsbasis gebruiken.
Werkzaam in aparte ruimte of grondstuk
Personen die structureel op een plek werken die een apart onderdeel
vormt van de eigen woning zoals een tandarts die een praktijk aan
huis heeft of een boer die op zijn land werkt.
Vast werkadres
Geen vast werkadres
Ligging werkadres onbekend