Beroepsbevolking; kerncijfers naar geslacht en andere kenmerken 1996-2014


Deze tabel bevat jaar- en kwartaalcijfers over de belangrijkste aspecten van de beroepsbevolking verbijzonderd naar geslacht en andere persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 februari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 13 februari 2015:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal 2014 en het jaarcijfer 2014 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 13 februari 2015 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Beroepsbevolking; kerncijfers naar geslacht en andere kenmerken 1996-2014

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) (x 1 000) BeroepsbevolkingArbeidspositieWerkzame beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingArbeidspositieWerkloze beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingArbeidspositieNiet beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingBruto arbeidsparticipatie (%) BeroepsbevolkingNetto arbeidsparticipatie (%) BeroepsbevolkingWerkloosheidspercentage (%)
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2014 4e kwartaal 10.959 7.243 617 3.099 71,7 66,1 7,8
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2014 10.980 7.215 656 3.110 71,7 65,7 8,3
Mannen en vrouwen Herkomst: autochtoon 2014 4e kwartaal 8.477 5.841 394 2.242 73,6 68,9 6,3
Mannen en vrouwen Herkomst: autochtoon 2014 8.494 5.829 425 2.240 73,6 68,6 6,8
Mannen en vrouwen Herkomst: westerse allochtoon 2014 4e kwartaal 1.087 710 73 304 72,0 65,3 9,3
Mannen en vrouwen Herkomst: westerse allochtoon 2014 1.090 700 76 315 71,1 64,2 9,8
Mannen en vrouwen Herkomst: niet-westerse allochtoon 2014 4e kwartaal 1.377 680 148 548 60,2 49,4 17,9
Mannen en vrouwen Herkomst: niet-westerse allochtoon 2014 1.380 676 154 550 60,1 49,0 18,6
Mannen Totaal persoonskenmerken 2014 4e kwartaal 5.496 3.990 315 1.191 78,3 72,6 7,3
Mannen Totaal persoonskenmerken 2014 5.510 3.981 340 1.189 78,4 72,3 7,9
Mannen Herkomst: autochtoon 2014 4e kwartaal 4.286 3.219 200 866 79,8 75,1 5,9
Mannen Herkomst: autochtoon 2014 4.296 3.222 222 852 80,2 75,0 6,5
Mannen Herkomst: westerse allochtoon 2014 4e kwartaal 520 375 34 111 78,7 72,2 8,3
Mannen Herkomst: westerse allochtoon 2014 521 370 35 116 77,7 71,0 8,6
Mannen Herkomst: niet-westerse allochtoon 2014 4e kwartaal 682 390 81 212 69,0 57,1 17,1
Mannen Herkomst: niet-westerse allochtoon 2014 685 384 82 219 68,1 56,1 17,6
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 2014 4e kwartaal 5.463 3.253 301 1.908 65,1 59,6 8,5
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 2014 5.470 3.233 316 1.921 64,9 59,1 8,9
Vrouwen Herkomst: autochtoon 2014 4e kwartaal 4.191 2.622 194 1.376 67,2 62,6 6,9
Vrouwen Herkomst: autochtoon 2014 4.198 2.607 202 1.388 66,9 62,1 7,2
Vrouwen Herkomst: westerse allochtoon 2014 4e kwartaal 568 335 39 193 65,9 59,1 10,4
Vrouwen Herkomst: westerse allochtoon 2014 568 329 41 198 65,1 57,9 11,0
Vrouwen Herkomst: niet-westerse allochtoon 2014 4e kwartaal 695 290 68 337 51,5 41,8 18,9
Vrouwen Herkomst: niet-westerse allochtoon 2014 696 292 72 332 52,3 42,0 19,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens