Stoppen met werken en VUT/(pre)pensioen '06-'09

Stoppen met werken en VUT/(pre)pensioen '06-'09

Achtergrondkenmerken Perioden Totaal personen 50 tot 75 jaar (x 1 000) Wel/niet participatie op de arbeidsmarkt Participerend op de arbeidsmarkt (x 1 000) Wel/niet participatie op de arbeidsmarkt Gestopt met werken (x 1 000) Wel/niet participatie op de arbeidsmarkt Nooit gewerkt (x 1 000) VUT/(pre)pensioen VUT/(pre)pensioen (x 1 000) VUT/(pre)pensioen Geen VUT/(pre)pensioen (x 1 000) VUT/(pre)pensioen 65 tot 75 jarigen (x 1 000)
Totaal personen 50 tot 75 jaar 2006 4.384 1.944 1.335 1.106 414 2.701 1.269
Totaal personen 50 tot 75 jaar 2007 4.464 2.037 1.338 1.089 434 2.742 1.288
Totaal personen 50 tot 75 jaar 2008 4.548 2.146 1.342 1.060 422 2.809 1.317
Totaal personen 50 tot 75 jaar 2009 4.638 2.224 1.349 1.065 397 2.882 1.359
Mannen 2006 2.172 1.210 799 163 286 1.281 605
Mannen 2007 2.213 1.253 787 173 282 1.314 617
Mannen 2008 2.256 1.314 783 159 276 1.346 634
Mannen 2009 2.302 1.342 791 169 259 1.386 657
Vrouwen 2006 2.212 734 535 943 128 1.420 664
Vrouwen 2007 2.251 784 551 916 152 1.428 671
Vrouwen 2008 2.292 832 559 901 146 1.463 683
Vrouwen 2009 2.336 882 558 896 138 1.496 702
50 tot 55 jaar 2006 1.119 894 53 172 13 1.105 .
50 tot 55 jaar 2007 1.129 920 48 161 14 1.114 .
50 tot 55 jaar 2008 1.142 941 50 151 16 1.126 .
50 tot 55 jaar 2009 1.159 963 44 152 11 1.148 .
55 tot 60 jaar 2006 1.122 715 179 228 91 1.031 .
55 tot 60 jaar 2007 1.093 731 147 215 74 1.019 .
55 tot 60 jaar 2008 1.077 744 129 204 60 1.017 .
55 tot 60 jaar 2009 1.073 768 114 191 47 1.026 .
60 tot 65 jaar 2006 876 238 389 249 311 565 .
60 tot 65 jaar 2007 954 295 410 249 346 608 .
60 tot 65 jaar 2008 1.011 345 413 253 346 666 .
60 tot 65 jaar 2009 1.048 378 404 266 339 708 .
65 tot 70 jaar 2006 696 67 390 239 . . 696
65 tot 70 jaar 2007 710 64 410 236 . . 710
65 tot 70 jaar 2008 731 91 412 228 . . 731
65 tot 70 jaar 2009 755 83 444 228 . . 755
70 tot 75 jaar 2006 572 30 324 218 . . 572
70 tot 75 jaar 2007 578 27 323 228 . . 578
70 tot 75 jaar 2008 587 25 338 224 . . 587
70 tot 75 jaar 2009 602 33 342 227 . . 602
Onderwijsniveau: laag 2006 1.896 580 576 740 132 1.083 681
Onderwijsniveau: laag 2007 1.839 573 553 713 127 1.034 678
Onderwijsniveau: laag 2008 1.904 629 566 709 136 1.095 673
Onderwijsniveau: laag 2009 1.874 632 548 694 112 1.082 680
Onderwijsniveau: middelbaar 2006 1.504 762 472 270 158 969 377
Onderwijsniveau: middelbaar 2007 1.557 797 483 277 169 1.007 381
Onderwijsniveau: middelbaar 2008 1.559 821 476 262 165 993 401
Onderwijsniveau: middelbaar 2009 1.624 871 482 271 163 1.041 420
Onderwijsniveau: hoog 2006 955 590 279 88 122 628 205
Onderwijsniveau: hoog 2007 1.038 653 294 91 137 680 221
Onderwijsniveau: hoog 2008 1.075 692 296 87 120 714 241
Onderwijsniveau: hoog 2009 1.128 714 316 98 121 748 259
Onderwijsniveau: onbekend 2006 29 11 8 10 2 21 6
Onderwijsniveau: onbekend 2007 29 13 7 9 . 20 8
Onderwijsniveau: onbekend 2008 . . . . . . .
Onderwijsniveau: onbekend 2009 . . . . . . .
Eenpersoonshuishouden 2006 852 302 280 270 83 423 346
Eenpersoonshuishouden 2007 879 329 283 267 90 436 353
Eenpersoonshuishouden 2008 848 328 264 256 73 442 333
Eenpersoonshuishouden 2009 893 354 281 258 80 462 351
Alleenstaande ouder 2006 122 76 14 32 8 100 14
Alleenstaande ouder 2007 130 81 15 34 7 106 17
Alleenstaande ouder 2008 133 86 14 33 11 106 16
Alleenstaande ouder 2009 138 92 15 31 9 115 14
Lid van ouderpaar 2006 906 659 105 142 39 815 52
Lid van ouderpaar 2007 942 701 102 139 42 855 45
Lid van ouderpaar 2008 959 735 98 126 40 870 49
Lid van ouderpaar 2009 975 752 91 132 29 896 50
Lid van een paar (geen ouder) 2006 2.462 886 926 650 280 1.337 845
Lid van een paar (geen ouder) 2007 2.468 905 928 635 293 1.315 860
Lid van een paar (geen ouder) 2008 2.559 977 951 631 294 1.361 904
Lid van een paar (geen ouder) 2009 2.585 1.007 949 629 274 1.379 932
Overig lid huishouden 2006 42 20 10 12 4 27 11
Overig lid huishouden 2007 45 21 11 13 2 29 14
Overig lid huishouden 2008 49 20 15 14 3 30 16
Overig lid huishouden 2009 48 20 12 16 4 30 14
Autochtonen 2006 3.765 1.643 1.170 952 363 2.279 1.123
Autochtonen 2007 3.809 1.723 1.185 901 383 2.293 1.133
Autochtonen 2008 3.893 1.816 1.181 896 375 2.365 1.153
Autochtonen 2009 3.940 1.879 1.177 884 351 2.404 1.185
Westerse allochtonen 2006 439 210 134 95 40 281 118
Westerse allochtonen 2007 460 217 124 119 39 290 131
Westerse allochtonen 2008 451 222 128 101 38 282 131
Westerse allochtonen 2009 475 236 131 108 37 300 138
Niet-westerse allochtonen 2006 180 91 30 59 11 141 28
Niet-westerse allochtonen 2007 195 97 30 68 12 158 25
Niet-westerse allochtonen 2008 205 108 33 64 9 162 34
Niet-westerse allochtonen 2009 223 109 41 73 10 178 35
Herkomst: onbekend 2006 . . . . . . .
Herkomst: onbekend 2007 . . . . . . .
Herkomst: onbekend 2008 . . . . . . .
Herkomst: onbekend 2009 . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over stoppen met werken en VUT- en
(pre)pensioenuitkeringen. Deze gegevens worden verzameld in opdracht van
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en is onder
andere bedoeld om de mensen die definitief uittreden uit het arbeidsproces
en de mensen die VUT of (pre)pensioen krijgen, te monitoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet en wordt voortgezet in twee nieuwe tabellen.
Zie hiervoor paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal personen 50 tot 75 jaar
Wel/niet participatie op de arbeidsmarkt
Participerend op de arbeidsmarkt
Stoppen met werken heeft betrekking op het definitief uittreden uit het
arbeidsproces. Personen die participerend op de arbeidsmarkt zijn, nemen
nog deel aan het arbeidsproces. Deze personen kunnen zowel tot de
werkzame als de werkloze beroepsbevolking behoren.
Gestopt met werken
Stoppen met werken heeft betrekking op het definitief uittreden uit het
arbeidsproces. Personen die gestopt zijn met werken zijn definitief
uitgetreden en behoren tot de niet beroepsbevolking.
Nooit gewerkt
Stoppen met werken heeft betrekking op het definitief uittreden uit het
arbeidsproces. Personen die nooit gewerkt hebben, behoren tot de niet
beroepsbevolking. Zij kunnen niet ooit gestopt zijn met werken.
VUT/(pre)pensioen
VUT/(pre)pensioen
Aantal personen tussen de 50 en 65 jaar dat een VUT-, pensioen- of
prepensioenuitkering heeft.
De VUT is een wettelijke regeling die is ingesteld om het vervroegd
uittreden (vut) van oudere werknemers te stimuleren. Prepensioen is een
tijdelijke uitkering voorafgaand aan het pensioen die in het kader van de
regeling 'vervroegde pensionering' wordt betaald aan ex-werknemers uit
door betrokkene zelf opgebrachte premies en daarmee gegenereerde
beleggingsopbrengsten, en die eindigt bij ingang van de
pensioengerechtigde leeftijd. De prepensioenregeling is de vervanger van
de VUT-regeling.
Geen VUT/(pre)pensioen
Aantal personen tussen de 50 en 65 jaar dat geen VUT-, pensioen- of
prepensioenuitkering heeft.
De VUT is een wettelijke regeling die is ingesteld om het vervroegd
uittreden (vut) van oudere werknemers te stimuleren. Prepensioen is een
tijdelijke uitkering voorafgaand aan het pensioen die in het kader van de
regeling 'vervroegde pensionering' wordt betaald aan ex-werknemers uit
door betrokkene zelf opgebrachte premies en daarmee gegenereerde
beleggingsopbrengsten, en die eindigt bij ingang van de
pensioengerechtigde leeftijd. De prepensioenregeling is de vervanger van
de VUT-regeling.
65 tot 75 jarigen
Aantal personen tussen de 65 en 75 jaar.