Werknemers; meer/minder willen werken 1992-2013

Werknemers; meer/minder willen werken 1992-2013

Geslacht Kenmerken Perioden Totaal werknemers (x 1 000) Zou u meer/minder willen werken? Wil meer uren werken (x 1 000) Zou u meer/minder willen werken? Wil gelijk aantal uren werken (x 1 000) Zou u meer/minder willen werken? Wil minder uren werken/stoppen met werk (x 1 000)
Mannen en vrouwen Totaal werknemers 2006 6.135 437 5.265 433
Mannen en vrouwen Totaal werknemers 2007 6.304 455 5.351 498
Mannen en vrouwen Totaal werknemers 2008 6.462 458 5.510 494
Mannen en vrouwen Totaal werknemers 2009 6.430 474 5.496 460
Mannen en vrouwen Totaal werknemers 2010 6.341 492 5.393 456
Mannen en vrouwen Totaal werknemers 2011 6.315 520 5.350 445
Mannen en vrouwen Totaal werknemers 2012 6.292 563 5.306 423
Mannen en vrouwen Totaal werknemers 2013 6.161 627 5.113 421
Mannen Totaal werknemers 2006 3.438 176 3.054 207
Mannen Totaal werknemers 2007 3.492 184 3.072 236
Mannen Totaal werknemers 2008 3.558 186 3.144 228
Mannen Totaal werknemers 2009 3.499 190 3.093 216
Mannen Totaal werknemers 2010 3.409 192 3.000 217
Mannen Totaal werknemers 2011 3.375 208 2.962 206
Mannen Totaal werknemers 2012 3.342 224 2.920 198
Mannen Totaal werknemers 2013 3.248 242 2.812 194
Vrouwen Totaal werknemers 2006 2.697 260 2.210 227
Vrouwen Totaal werknemers 2007 2.812 271 2.280 262
Vrouwen Totaal werknemers 2008 2.904 272 2.366 266
Vrouwen Totaal werknemers 2009 2.931 284 2.403 244
Vrouwen Totaal werknemers 2010 2.932 300 2.393 240
Vrouwen Totaal werknemers 2011 2.940 313 2.388 239
Vrouwen Totaal werknemers 2012 2.950 339 2.386 225
Vrouwen Totaal werknemers 2013 2.912 385 2.301 227
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens waaruit blijkt of werknemers meer of minder uren willen werken of dat ze hetzelfde aantal uren
willen blijven werken. Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, kinderen in het huishouden, de feitelijke arbeidsduur van de persoon en bedrijfssector.

Gegevens beschikbaar van 1992-2013.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 augustus 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 8 april 2014:
De cijfers over 2013 zijn aan deze tabel toegevoegd.
De SBI gegevens over 2012 en 2013 zijn nog niet beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 8 april 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal werknemers
Een persoon (werkzaam voor 12 uur of meer per week) die in een
arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid
te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Zou u meer/minder willen werken?
Zou u binnen 6 maanden meer of minder uren willen gaan werken,
aangenomen dat uw verdiensten dan ook veranderen?
Wil meer uren werken
Wil gelijk aantal uren werken
Wil minder uren werken/stoppen met werk