E-commerce, in- en verkoop bij bedrijven; bedrijfsgrootte en -tak (SBI'93)

Bewerk tabel

Deze tabel geeft cijfers over het gebruik van informatie- en
communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat hierbij specifiek
over de mate waarin bedrijven externe netwerken, waaronder internet,
gebruiken voor e-commerce (in- en verkoop). De tabel laat zien hoeveel
procent van de totale inkoopwaarde en hoeveel procent van de totale omzet
via het gebruik van externe netwerken wordt gerealiseerd.

De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame
personen (voor de jaren 1999-2001: bedrijven met 10 of meer werknemers).
De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak (SBI'93) en bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Wijziging per 17-03-2010:
De tabel is stopgezet.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de periode 1999-2007 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
N.v.t.

E-commerce, in- en verkoop bij bedrijven; bedrijfsgrootte en -tak (SBI'93)

Perioden Elektronische inkoopwaardePer bedrijfstak (SBI'93)1500f Totaal (geen landbouw, ..) (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfstak (SBI'93)D Industrie (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfstak (SBI'93)G Reparatie consumentenartikelen; handel (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfstak (SBI'93)I Vervoer, opslag en communicatie (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfstak (SBI'93)K Verhuur en zakelijke dienstverlening (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfstak (SBI'93)Overige (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfsgrootteklasseTotaal (10 en meer werkzame personen) (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfsgrootteklasse10 tot 50 werkzame personen (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfsgrootteklasse50 tot 250 werkzame personen (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaardePer bedrijfsgrootteklasse250 en meer werkzame personen (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfstak (SBI'93)1500f Totaal (geen landbouw, ..) (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfstak (SBI'93)D Industrie (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfstak (SBI'93)G Reparatie consumentenartikelen; handel (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfstak (SBI'93)I Vervoer, opslag en communicatie (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfstak (SBI'93)K Verhuur en zakelijke dienstverlening (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfstak (SBI'93)Overige (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfsgrootteklasseTotaal (10 en meer werkzame personen) (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfsgrootteklasse10 tot 50 werkzame personen (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfsgrootteklasse50 tot 250 werkzame personen (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaardePer bedrijfsgrootteklasse250 en meer werkzame personen (% van de totale verkoopwaarde)
1999 . . . . . . . . . . 3,4 5,4 3,3 2,9 1,5 0,5 3,4 1,0 3,7 4,7
2000 5,2 2,4 8,0 1,5 2,8 2,1 5,2 5,7 4,9 5,0 5,8 9,0 5,5 5,3 3,2 1,4 5,8 2,4 6,0 7,7
2001 9,6 6,1 14,3 2,8 4,7 2,2 9,6 9,6 7,0 10,9 7,0 11,6 6,3 7,1 2,9 1,2 7,0 2,7 5,8 10,0
2002 8,3 4,9 12,2 4,2 5,9 2,5 8,3 6,3 6,9 10,9 7,1 13,0 6,7 8,2 3,1 0,9 7,1 2,6 6,3 10,5
2003 8,4 6,6 11,3 4,0 5,3 3,4 8,4 4,6 7,2 11,9 7,9 11,1 9,4 8,2 3,5 1,1 7,9 3,3 7,8 10,6
2004 9,0 8,2 12,4 2,8 4,4 2,3 9,0 4,3 8,5 12,7 8,9 12,8 10,9 7,3 3,3 1,8 8,9 2,7 11,4 11,0
2005 9,6 8,4 12,6 3,0 5,9 5,1 9,6 6,3 7,0 13,7 9,3 14,1 10,2 9,7 3,7 2,0 9,3 4,1 10,0 12,0
2006 12,1 11,1 15,7 5,6 8,8 5,4 12,1 8,5 9,5 16,4 10,7 18,2 9,6 15,2 4,6 2,2 10,7 5,1 10,5 14,3
2007 14,7 10,8 20,9 7,1 8,9 6,7 14,7 11,2 10,9 19,8 13,1 18,3 14,7 20,6 6,6 2,1 13,1 6,8 13,1 16,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens