Halt-jongeren; delictgroep, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Bewerk tabel

Deze tabel geeft een overzicht van het absolute aantal jongeren per bevolkingsgroep en het aantal jongeren per 10 000 inwoners uit de geselecteerde bevolkingsgroep dat naar Halt verwezen is voor een Halt-straf (de zogenoemde Halt-jongeren) en de straf in het publicatiejaar hebben afgerond. Halt is een maatregel die ervoor zorgt dat jongeren na het plegen van lichte criminaliteit niet direct met Justitie in aanraking komen, maar wel geconfronteerd worden met de gevolgen van hun daden.

De tabel geeft aan hoeveel jongeren in het publicatiejaar een Halt-straf hebben afgerond per soort delict. Een jongere die binnen een jaar meer dan één keer naar Halt is verwezen, wordt in de tabel maar één keer meegeteld. Het soort delict wordt dan bepaald aan de hand van het eerste delict waarvoor deze jongere naar Halt verwezen is.
De absolute cijfers zijn afgerond op tientallen. Ook laat de tabel relatieve cijfers zien; voor verschillende bevolkingsgroepen wordt weergegeven hoeveel personen per 10 000 mensen uit de betreffende bevolkingsgroep een Halt-straf hebben gehad.
Van jongeren die niet kunnen worden gekoppeld aan de Basis Registratie Personen (BRP) ontbreken vaak persoonsgegevens. Deze jongeren zijn wel meegeteld in de absolute cijfers, maar niet in de relatieve. Voor het eerste verslagjaar (2005) van deze tabel zijn naar verhouding veel Halt-jongeren niet te identificeren door ontbrekende persoonsgegevens. Hierdoor zijn de relatieve cijfers per 10.000 jongeren niet vergelijkbaar met de latere verslagjaren. De relatieve cijfers over 2005 zullen daarom leeg blijven.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf 2005.

Wijzigingen per juli 2020:
De cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
Nieuwe cijfers komen doorgaans vier maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Halt-jongeren; delictgroep, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Aantal Halt-jongerenTotaal aantal Halt-jongeren (Aantal) Aantal Halt-jongerenMisdrijven (Halt)Totaal misdrijven (Halt) (Aantal) Aantal Halt-jongerenMisdrijven (Halt)Geweldsmisdrijven (Halt) (Aantal) Aantal Halt-jongerenMisdrijven (Halt)Vernieling en openbare orde (Halt) (Aantal) Aantal Halt-jongerenMisdrijven (Halt)Vermogensmisdrijven (Halt) (Aantal) Aantal Halt-jongerenMisdrijven (Halt)Overige misdrijven (Halt) (Aantal) Aantal Halt-jongerenOvertredingen (Halt)Totaal overtredingen (Halt) (Aantal) Aantal Halt-jongerenOvertredingen (Halt)Baldadigheid (Halt) (Aantal) Aantal Halt-jongerenOvertredingen (Halt)Overtreding Leerplichtwet (Aantal) Aantal Halt-jongerenOvertredingen (Halt)Vuurwerkovertredingen (Halt) (Aantal) Aantal Halt-jongerenOvertredingen (Halt)Overige overtredingen (Halt) (Aantal) Aantal Halt-jongerenOnbekend misdrijf of overtreding (Aantal) Aantal Halt-jongeren per 10 000 inwonersTotaal aantal Halt-jongeren (Per 10 000 inwoners) Aantal Halt-jongeren per 10 000 inwonersMisdrijven (Halt)Totaal misdrijven (Halt) (Per 10 000 inwoners) Aantal Halt-jongeren per 10 000 inwonersMisdrijven (Halt)Geweldsmisdrijven (Halt) (Per 10 000 inwoners) Aantal Halt-jongeren per 10 000 inwonersMisdrijven (Halt)Vernieling en openbare orde (Halt) (Per 10 000 inwoners) Aantal Halt-jongeren per 10 000 inwonersMisdrijven (Halt)Vermogensmisdrijven (Halt) (Per 10 000 inwoners) Aantal Halt-jongeren per 10 000 inwonersMisdrijven (Halt)Overige misdrijven (Halt) (Per 10 000 inwoners) Aantal Halt-jongeren per 10 000 inwonersOvertredingen (Halt)Totaal overtredingen (Halt) (Per 10 000 inwoners) Aantal Halt-jongeren per 10 000 inwonersOvertredingen (Halt)Baldadigheid (Halt) (Per 10 000 inwoners) Aantal Halt-jongeren per 10 000 inwonersOvertredingen (Halt)Overtreding Leerplichtwet (Per 10 000 inwoners) Aantal Halt-jongeren per 10 000 inwonersOvertredingen (Halt)Vuurwerkovertredingen (Halt) (Per 10 000 inwoners) Aantal Halt-jongeren per 10 000 inwonersOvertredingen (Halt)Overige overtredingen (Halt) (Per 10 000 inwoners) Aantal Halt-jongeren per 10 000 inwonersOnbekend misdrijf of overtreding (Per 10 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2010 17.020 8.040 120 1.990 5.700 230 8.960 2.260 2.310 2.630 1.770 30 138 65 1 16 46 2 73 18 19 21 14 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2011 17.300 7.260 100 1.740 5.160 250 10.030 2.720 2.500 2.230 2.570 20 140 59 1 14 42 2 81 22 20 18 21 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2012 17.510 7.440 220 1.730 4.910 580 10.020 2.930 3.020 1.930 2.160 50 141 60 2 14 40 5 81 24 25 15 18 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2013 16.540 6.880 440 1.300 4.350 800 9.650 2.430 2.860 1.970 2.390 10 132 55 4 10 35 6 78 19 23 16 19 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2014 16.590 7.340 630 1.270 4.470 970 9.250 2.120 2.720 1.880 2.530 10 133 59 5 10 36 8 74 17 22 15 20 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2015 16.250 7.350 660 1.030 4.530 1.140 8.890 1.930 2.830 1.550 2.580 10 130 59 5 8 36 9 71 15 23 12 21 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2016 15.640 6.740 580 960 4.200 1.000 8.890 2.160 2.830 1.170 2.740 10 125 53 5 8 33 8 71 17 23 9 22 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2017 16.290 7.440 620 1.030 4.730 1.070 8.850 2.040 2.800 1.360 2.650 0 126 57 5 8 36 8 69 16 22 11 21 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2018 14.320 7.030 640 910 4.360 1.130 7.280 1.380 2.260 1.260 2.390 0 113 54 5 7 33 9 58 11 18 10 19 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2019 15.100 7.480 730 1.020 4.390 1.340 7.620 1.360 2.310 1.200 2.750 10 120 58 6 8 34 11 62 11 19 10 22 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens