Landbouw; gewassen naar oppervlakteklasse, regio, 2000 - 2009

Landbouw; gewassen naar oppervlakteklasse, regio, 2000 - 2009

Regio's Perioden Aantal bedrijven met gewassen Akkerbouw Bedrijven met granen Granen, totaal (aantal) Aantal bedrijven met gewassen Akkerbouw Bedrijven met granen 0,01 tot 1 ha (aantal) Aantal bedrijven met gewassen Akkerbouw Bedrijven met granen 1 tot 5 ha (aantal) Aantal bedrijven met gewassen Akkerbouw Bedrijven met granen 5 tot 10 ha (aantal) Aantal bedrijven met gewassen Akkerbouw Bedrijven met granen 10 tot 30 ha (aantal) Aantal bedrijven met gewassen Akkerbouw Bedrijven met granen 30 ha of meer (aantal) Aantal bedrijven met gewassen Akkerbouw Bedrijven met akkerbouwgroenten Akkerbouwgroenten, totaal (aantal) Aantal bedrijven met gewassen Akkerbouw Bedrijven met akkerbouwgroenten 0,01 tot 1 ha (aantal) Aantal bedrijven met gewassen Akkerbouw Bedrijven met akkerbouwgroenten 1 tot 5 ha (aantal) Aantal bedrijven met gewassen Akkerbouw Bedrijven met akkerbouwgroenten 5 tot 10 ha (aantal) Aantal bedrijven met gewassen Akkerbouw Bedrijven met akkerbouwgroenten 10 tot 30 ha (aantal) Aantal bedrijven met gewassen Akkerbouw Bedrijven met akkerbouwgroenten 30 ha of meer (aantal) Aantal bedrijven met gewassen Tuinbouw onder glas Bedrijven met glasgroenten Glasgroenten, totaal (aantal) Aantal bedrijven met gewassen Tuinbouw onder glas Bedrijven met glasgroenten 0,01 tot 25 are (aantal) Aantal bedrijven met gewassen Tuinbouw onder glas Bedrijven met glasgroenten 25 tot 75 are (aantal) Aantal bedrijven met gewassen Tuinbouw onder glas Bedrijven met glasgroenten 75 tot 150 are (aantal) Aantal bedrijven met gewassen Tuinbouw onder glas Bedrijven met glasgroenten 150 tot 300 are (aantal) Aantal bedrijven met gewassen Tuinbouw onder glas Bedrijven met glasgroenten 300 are of meer (aantal) Aantal bedrijven met gewassen Tuinbouw onder glas Bedrijven met snijbloemen Snijbloemen, totaal (aantal) Aantal bedrijven met gewassen Tuinbouw onder glas Bedrijven met snijbloemen 0,01 tot 25 are (aantal) Aantal bedrijven met gewassen Tuinbouw onder glas Bedrijven met snijbloemen 25 tot 75 are (aantal) Aantal bedrijven met gewassen Tuinbouw onder glas Bedrijven met snijbloemen 75 tot 150 are (aantal) Aantal bedrijven met gewassen Tuinbouw onder glas Bedrijven met snijbloemen 150 tot 300 are (aantal) Aantal bedrijven met gewassen Tuinbouw onder glas Bedrijven met snijbloemen 300 are of meer (aantal) Areaal gewassen Akkerbouw Bedrijven met granen Granen, totaal (ha) Areaal gewassen Akkerbouw Bedrijven met granen 0,01 tot 1 ha (ha) Areaal gewassen Akkerbouw Bedrijven met granen 1 tot 5 ha (ha) Areaal gewassen Akkerbouw Bedrijven met granen 5 tot 10 ha (ha) Areaal gewassen Akkerbouw Bedrijven met granen 10 tot 30 ha (ha) Areaal gewassen Akkerbouw Bedrijven met granen 30 ha of meer (ha) Areaal gewassen Akkerbouw Bedrijven met akkerbouwgroenten Akkerbouwgroenten, totaal (ha) Areaal gewassen Akkerbouw Bedrijven met akkerbouwgroenten 0,01 tot 1 ha (ha) Areaal gewassen Akkerbouw Bedrijven met akkerbouwgroenten 1 tot 5 ha (ha) Areaal gewassen Akkerbouw Bedrijven met akkerbouwgroenten 5 tot 10 ha (ha) Areaal gewassen Akkerbouw Bedrijven met akkerbouwgroenten 10 tot 30 ha (ha) Areaal gewassen Akkerbouw Bedrijven met akkerbouwgroenten 30 ha of meer (ha) Areaal gewassen Tuinbouw onder glas Bedrijven met glasgroenten Glasgroenten, totaal (are) Areaal gewassen Tuinbouw onder glas Bedrijven met glasgroenten 0,01 tot 25 are (are) Areaal gewassen Tuinbouw onder glas Bedrijven met glasgroenten 25 tot 75 are (are) Areaal gewassen Tuinbouw onder glas Bedrijven met glasgroenten 75 tot 150 are (are) Areaal gewassen Tuinbouw onder glas Bedrijven met glasgroenten 150 tot 300 are (are) Areaal gewassen Tuinbouw onder glas Bedrijven met glasgroenten 300 are of meer (are) Areaal gewassen Tuinbouw onder glas Bedrijven met snijbloemen Snijbloemen, totaal (are) Areaal gewassen Tuinbouw onder glas Bedrijven met snijbloemen 0,01 tot 25 are (are) Areaal gewassen Tuinbouw onder glas Bedrijven met snijbloemen 25 tot 75 are (are) Areaal gewassen Tuinbouw onder glas Bedrijven met snijbloemen 75 tot 150 are (are) Areaal gewassen Tuinbouw onder glas Bedrijven met snijbloemen 150 tot 300 are (are) Areaal gewassen Tuinbouw onder glas Bedrijven met snijbloemen 300 are of meer (are)
Nederland 2000 22.666 759 8.182 5.876 6.812 1.037 6.617 666 2.670 1.864 1.306 111 3.433 673 827 977 687 269 4.112 981 1.208 1.155 631 137 225.786 480 23.230 41.830 106.641 53.604 45.993 225 7.972 12.978 19.747 5.072 420.023 7.451 39.697 102.374 138.992 131.509 372.690 11.258 58.680 120.566 125.241 56.945
Nederland 2007 16.998 514 5.002 4.204 5.714 1.564 5.408 341 1.651 1.632 1.543 241 2.211 375 457 471 487 421 2.548 667 585 622 432 242 222.532 315 14.787 30.319 95.742 81.369 54.097 116 5.368 11.540 25.034 12.040 457.060 4.434 21.484 49.884 102.758 278.500 300.283 8.168 28.190 66.293 88.553 109.079
Nederland 2008 17.128 463 4.843 4.040 5.901 1.881 5.219 321 1.536 1.605 1.520 237 2.022 343 402 406 420 451 2.399 640 596 517 424 222 243.496 297 14.341 29.139 100.612 99.107 53.181 99 5.029 11.450 24.245 12.359 464.714 3.821 19.246 42.852 89.236 309.560 280.880 7.675 28.667 54.621 87.444 102.473
Nederland 2009 15.839 485 4.316 3.745 5.509 1.784 5.000 321 1.425 1.583 1.428 243 1.874 295 389 333 387 470 2.113 510 512 472 393 226 228.801 306 12.619 27.112 94.818 93.946 51.721 101 4.661 11.239 22.902 12.819 482.614 3.321 18.597 34.872 82.725 343.100 269.000 6.254 25.043 49.965 82.115 105.624
Zuid-Holland (PV) 2000 1.283 27 353 315 508 80 576 91 215 148 111 11 1.536 111 293 563 410 159 2.339 450 696 753 374 66 15.590 16 1.067 2.260 8.354 3.893 3.795 29 611 999 1.690 466 235.465 1.440 14.960 59.951 83.294 75.820 218.680 5.338 34.535 77.830 73.540 27.437
Zuid-Holland (PV) 2007 1.050 13 232 222 439 144 458 44 126 140 126 22 857 50 143 223 230 211 1.353 296 306 385 241 125 16.743 9 719 1.634 7.535 6.847 4.350 16 380 981 2.070 904 220.201 645 6.993 24.299 48.491 139.773 164.049 3.697 14.920 41.147 49.467 54.818
Zuid-Holland (PV) 2008 1.046 16 203 211 446 170 471 43 127 152 134 15 770 52 118 187 190 223 1.271 286 314 315 236 120 18.290 13 628 1.528 7.842 8.280 4.302 13 399 1.081 2.115 693 221.271 689 5.784 20.354 40.357 154.088 155.709 3.496 15.206 33.516 49.092 54.399
Zuid-Holland (PV) 2009 983 11 176 232 399 165 436 42 114 123 135 22 697 40 118 142 169 228 1.114 218 262 285 223 126 17.307 8 553 1.691 7.027 8.028 4.396 14 372 903 2.173 934 224.779 557 5.754 15.323 35.894 167.252 151.706 2.923 13.066 30.454 46.767 58.495
Westelijk Holland (LG) 2000 945 13 303 250 341 38 418 87 210 80 34 7 1.518 168 278 529 395 148 3.034 717 890 880 459 88 9.977 8 892 1.826 5.473 1.778 1.935 27 554 542 520 293 224.449 1.784 13.965 56.266 80.272 72.163 269.363 8.392 43.295 91.064 89.748 36.864
Westelijk Holland (LG) 2007 744 16 193 189 267 79 290 40 115 81 41 13 859 91 141 218 213 196 1.804 486 410 458 296 154 10.552 10 596 1.390 4.499 4.056 2.269 11 350 570 688 651 206.777 1.084 6.899 23.919 44.206 130.668 203.858 6.073 19.652 49.138 60.810 68.186
Westelijk Holland (LG) 2008 783 12 223 174 271 103 282 39 117 75 41 10 772 79 124 186 177 206 1.707 458 427 378 298 146 11.957 7 678 1.246 4.606 5.419 2.093 11 334 531 680 538 208.766 957 6.027 20.382 36.996 144.404 194.843 5.626 20.273 40.327 61.570 67.048
Westelijk Holland (LG) 2009 690 11 181 164 237 97 249 38 96 61 41 13 693 68 120 138 157 210 1.510 363 369 342 288 148 10.928 6 543 1.195 4.058 5.126 2.054 11 294 439 672 639 212.474 844 5.796 15.103 32.944 157.787 189.015 4.610 18.001 36.508 59.859 70.037
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Aantal bedrijven en oppervlakte gewassen per oppervlakteklasse,
naar provincie, groepen van landbouwgebieden en Nederland totaal.
2000 - 2009
Gewijzigd op 02 juli 2010.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven met gewassen
Bedrijven met agrarische productie, hoofdvestiging in Nederland, en
een economische omvang >= 3 NGE (Nederlandse Grootte Eenheden)
(<3 NGE betreft zeer kleine bedrijven, gedacht moet worden aan
bijvoorbeeld 2 melkkoeien of 2 are groene paprika).
_
Voor meer uitleg over de NGE wordt verwezen naar de toelichting bij de
tabeltitel.
Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking,
of dierlijke consumptie.
Tot de akkerbouw wordt gerekend: akkerbouwgewassen (bijvoorbeeld
granen, aardappelen, peulvruchten, akkerbouwgroenten), groenvoedergewassen
(bijvoorbeeld snijmais) en braakland.
Hierbij gaat het uitsluitend om de oppervlakte hoofdgewassen (eerste
teelt) dus exclusief de oppervlakte van gewassen onder dekvrucht (gewassen
die tegelijk met het hoofdgewas, het dekvruchtgewas, worden gezaaid maar
langzamer groeien dan het dekvruchtgewas waardoor ze bescherming krijgen
van het dekvruchtgewas tegen bijvoorbeeld onkruid of droogte) en
stoppelgewassen (gewassen die als tweede gewas worden gezaaid en in het
najaar als groenvoeder of groenbemestingsgewas benut kunnen worden).
Bedrijven met granen
Onder granen worden de graanteelten verstaan welke bestemd zijn voor de
oogst van de korrel inclusief de zaadwinning. Hieronder vallen onder
andere tarwe, gerst, rogge, haver en boekweit.
Granen, totaal
0,01 tot 1 ha
1 tot 5 ha
5 tot 10 ha
10 tot 30 ha
30 ha of meer
Bedrijven met akkerbouwgroenten
Groenten die worden geteeld in de open grond en in vruchtwisseling
(afgewisseld) met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor
industriële verwerking en niet direct voor de markt.
Als de groenten geteeld worden in vruchtwisseling met andere
tuinbouwgewassen, dan vallen ze onder tuinbouwgroenten (zie Tuinbouw open
grond).
Akkerbouwgroenten, totaal
0,01 tot 1 ha
1 tot 5 ha
5 tot 10 ha
10 tot 30 ha
30 ha of meer
Tuinbouw onder glas
Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in
betreedbare plastic tunnels.
_
Inclusief bedrijven met bollenbroei.
Aangezien bollenbroei wél gezien wordt als een activiteit van tuinbouw
onder glas, maar er geen areaal voor in gebruik is, worden deze bedrijven
meegeteld in de klasse 0,01 tot 25 are.
Bedrijven met glasgroenten
Onder anderen aubergines, aardbeien, komkommers, paprika's, tomaten,
groentezaden en opkweekmateriaal groenten.
Glasgroenten, totaal
0,01 tot 25 are
25 tot 75 are
75 tot 150 are
150 tot 300 are
300 are of meer
Bedrijven met snijbloemen
Snijbloemen, totaal
0,01 tot 25 are
25 tot 75 are
75 tot 150 are
150 tot 300 are
300 are of meer
Areaal gewassen
Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking,
of dierlijke consumptie.
Tot de akkerbouw wordt gerekend: akkerbouwgewassen (bijvoorbeeld
granen, aardappelen, peulvruchten, akkerbouwgroenten), groenvoedergewassen
(bijvoorbeeld snijmais) en braakland.
Hierbij gaat het uitsluitend om de oppervlakte hoofdgewassen (eerste
teelt) dus exclusief de oppervlakte van gewassen onder dekvrucht (gewassen
die tegelijk met het hoofdgewas, het dekvruchtgewas, worden gezaaid maar
langzamer groeien dan het dekvruchtgewas waardoor ze bescherming krijgen
van het dekvruchtgewas tegen bijvoorbeeld onkruid of droogte) en
stoppelgewassen (gewassen die als tweede gewas worden gezaaid en in het
najaar als groenvoeder of groenbemestingsgewas benut kunnen worden).
Bedrijven met granen
Onder granen worden de graanteelten verstaan welke bestemd zijn voor de
oogst van de korrel inclusief de zaadwinning. Hieronder vallen onder
andere tarwe, gerst, rogge, haver en boekweit.
Granen, totaal
0,01 tot 1 ha
1 tot 5 ha
5 tot 10 ha
10 tot 30 ha
30 ha of meer
Bedrijven met akkerbouwgroenten
Groenten die worden geteeld in de open grond en in vruchtwisseling
(afgewisseld) met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor
industriële verwerking en niet direct voor de markt.
Als de groenten geteeld worden in vruchtwisseling met andere
tuinbouwgewassen, dan vallen ze onder tuinbouwgroenten (zie Tuinbouw open
grond).
Akkerbouwgroenten, totaal
0,01 tot 1 ha
1 tot 5 ha
5 tot 10 ha
10 tot 30 ha
30 ha of meer
Tuinbouw onder glas
Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in
betreedbare plastic tunnels.
_
Exclusief bollenbroei
(bollenbroei wordt gemeten in hoeveelheden, niet in arealen).
Bedrijven met glasgroenten
Onder anderen aubergines, aardbeien, komkommers, paprika's, tomaten,
groentezaden en opkweekmateriaal groenten.
Glasgroenten, totaal
0,01 tot 25 are
25 tot 75 are
75 tot 150 are
150 tot 300 are
300 are of meer
Bedrijven met snijbloemen
Snijbloemen, totaal
0,01 tot 25 are
25 tot 75 are
75 tot 150 are
150 tot 300 are
300 are of meer