Levensloopregeling; doel deelname 2006-2011

Levensloopregeling; doel deelname 2006-2011

Persoonskenmerken Perioden Totaal deelnemers (x 1 000) Ouderschapsverlof (x 1 000) Zorgverlof (x 1 000) Studieverlof (x 1 000) Vrijwilligerswerk (x 1 000) Sabbatical (x 1 000) Eerder stoppen met werken (x 1 000) Weet nog niet precies (x 1 000) Anders (x 1 000) Onbekend (x 1 000)
Totaal deelnemers 2011 247 16 7 3 . 28 144 40 25 2
Geslacht: mannen 2011 145 5 3 . . 16 91 21 15 .
Geslacht: vrouwen 2011 102 11 4 2 . 13 53 19 10 .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2011 . . . . . . . . . .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2011 98 15 2 2 . 15 37 23 11 2
Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2011 148 . 4 . . 13 107 16 13 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het belangrijkste doel dat deelnemers opgeven voor hun deelname aan de levensloopregeling. Deze gegevens worden verzameld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW). Met ingang van 2012 zijn de levensloopregeling en de spaarloonregeling afgeschaft. Het monitoren van de deelname aan deze regelingen is daarom per 2012 stopgezet.

Gegevens beschikbaar van 2006-2011.

Status van de cijfers:
Met uitzondering van de cijfers over de levensloopregeling zijn de gegevens in deze tabel definitief. Voor de cijfers over de levensloopregeling geldt dat na afloop van het peiljaar (jaar t) in maart (t+1) een voorlopige raming van het aantal deelnemers aan de levensloopregeling wordt gepubliceerd. Een jaar later (t+2) wordt de definitieve raming gemaakt.

Wijzigingen per 8 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De gegevens om de cijfers in deze tabel te kunnen maken, worden niet meer verzameld in de Enquête beroepsbevolking (EBB). Deze tabel is daarom stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal deelnemers
Totaal aantal werknemers dat deelneemt aan de levensloopregeling.
Vanaf 2010 is de vraagstelling over de levensloopregeling gewijzigd.
Voorheen kon men maar één doel opgeven waarvoor men spaarde met
de levensloopregeling. Men kan nu meerdere doelen opgeven waardoor
het totaal aantal doelen groter is dan het totaal aantal deelnemers aan
de levensloopregeling.
Ouderschapsverlof
Aantal werknemers dat deelneemt aan de levensloopregeling met als
belangrijkste doel om te sparen voor meer verlof bij een (toekomstig)
ouderschap.
Vanaf 2010 is de vraagstelling over de levensloopregeling gewijzigd.
Voorheen kon men maar één doel opgeven waarvoor men spaarde met
de levensloopregeling. Men kan nu meerdere doelen opgeven waardoor
het totaal aantal doelen groter is dan het totaal aantal deelnemers aan
de levensloopregeling.
Zorgverlof
Aantal werknemers dat deelneemt aan de levensloopregeling met als
belangrijkste doel om te sparen voor meer verlof om te zorgen voor een
ziek kind, partner of ouder.
Vanaf 2010 is de vraagstelling over de levensloopregeling gewijzigd.
Voorheen kon men maar één doel opgeven waarvoor men spaarde met
de levensloopregeling. Men kan nu meerdere doelen opgeven waardoor
het totaal aantal doelen groter is dan het totaal aantal deelnemers aan
de levensloopregeling.
Studieverlof
Aantal werknemers dat deelneemt aan de levensloopregeling met als
belangrijkste doel om te sparen voor meer verlof om een studie te gaan
volgen.
Vanaf 2010 is de vraagstelling over de levensloopregeling gewijzigd.
Voorheen kon men maar één doel opgeven waarvoor men spaarde met
de levensloopregeling. Men kan nu meerdere doelen opgeven waardoor
het totaal aantal doelen groter is dan het totaal aantal deelnemers aan
de levensloopregeling.
Vrijwilligerswerk
Aantal werknemers dat deelneemt aan de levensloopregeling met als
belangrijkste doel om te sparen voor meer verlof om vrijwilligerswerk te
gaan doen.
Vanaf 2010 is de vraagstelling over de levensloopregeling gewijzigd.
Voorheen kon men maar één doel opgeven waarvoor men spaarde met
de levensloopregeling. Men kan nu meerdere doelen opgeven waardoor
het totaal aantal doelen groter is dan het totaal aantal deelnemers aan
de levensloopregeling.
Sabbatical
Aantal werknemers dat deelneemt aan de levensloopregeling met als
belangrijkste doel om te sparen voor meer verlof om hun werk voor
langdurige tijd te onderbreken. Deze tijd wordt in de praktijk door
mensen op uiteenlopende manieren ingevuld bijvoorbeeld met het maken
van een wereldreis of het schrijven van een boek.
Vanaf 2010 is de vraagstelling over de levensloopregeling gewijzigd.
Voorheen kon men maar één doel opgeven waarvoor men spaarde met
de levensloopregeling. Men kan nu meerdere doelen opgeven waardoor
het totaal aantal doelen groter is dan het totaal aantal deelnemers aan
de levensloopregeling.
Eerder stoppen met werken
Aantal werknemers dat deelneemt aan de levensloopregeling met als
belangrijkste doel om te sparen voor meer verlof om eerder te kunnen
stoppen met werken.
Vanaf 2010 is de vraagstelling over de levensloopregeling gewijzigd.
Voorheen kon men maar één doel opgeven waarvoor men spaarde met
de levensloopregeling. Men kan nu meerdere doelen opgeven waardoor
het totaal aantal doelen groter is dan het totaal aantal deelnemers aan
de levensloopregeling.
Weet nog niet precies
Aantal werknemers dat deelneemt aan de levensloopregeling en nog niet
precies weet voor welk doel het gespaarde verlof gebruikt zal worden.
Vanaf 2010 is de vraagstelling over de levensloopregeling gewijzigd.
Voorheen kon men maar één doel opgeven waarvoor men spaarde met
de levensloopregeling. Men kan nu meerdere doelen opgeven waardoor
het totaal aantal doelen groter is dan het totaal aantal deelnemers aan
de levensloopregeling.
Anders
Aantal werknemers dat deelneemt aan de levensloopregeling met als
belangrijkste doel een ander doel dan ouderschapsverlof, zorgverlof,
studieverlof, vrijwilligerswerk, sabbatical of eerder stoppen met werken.
Vanaf 2010 is de vraagstelling over de levensloopregeling gewijzigd.
Voorheen kon men maar één doel opgeven waarvoor men spaarde met
de levensloopregeling. Men kan nu meerdere doelen opgeven waardoor
het totaal aantal doelen groter is dan het totaal aantal deelnemers aan
de levensloopregeling.
Onbekend
Aantal werknemers dat deelneemt aan de levensloopregeling waarvan het
belangrijkste doel waarvoor men spaart onbekend is.
Vanaf 2010 is de vraagstelling over de levensloopregeling gewijzigd.
Voorheen kon men maar één doel opgeven waarvoor men spaarde met
de levensloopregeling. Men kan nu meerdere doelen opgeven waardoor
het totaal aantal doelen groter is dan het totaal aantal deelnemers aan
de levensloopregeling.