Levensloopregeling; doel deelname 2006-2011


Deze tabel bevat gegevens over het belangrijkste doel dat deelnemers opgeven voor hun deelname aan de levensloopregeling. Deze gegevens worden verzameld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW). Met ingang van 2012 zijn de levensloopregeling en de spaarloonregeling afgeschaft. Het monitoren van de deelname aan deze regelingen is daarom per 2012 stopgezet.

Gegevens beschikbaar van 2006-2011.

Status van de cijfers:
Met uitzondering van de cijfers over de levensloopregeling zijn de gegevens in deze tabel definitief. Voor de cijfers over de levensloopregeling geldt dat na afloop van het peiljaar (jaar t) in maart (t+1) een voorlopige raming van het aantal deelnemers aan de levensloopregeling wordt gepubliceerd. Een jaar later (t+2) wordt de definitieve raming gemaakt.

Wijzigingen per 8 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De gegevens om de cijfers in deze tabel te kunnen maken, worden niet meer verzameld in de Enquête beroepsbevolking (EBB). Deze tabel is daarom stopgezet.

Levensloopregeling; doel deelname 2006-2011

Persoonskenmerken Perioden Totaal deelnemers (x 1 000) Ouderschapsverlof (x 1 000) Zorgverlof (x 1 000) Studieverlof (x 1 000) Vrijwilligerswerk (x 1 000) Sabbatical (x 1 000) Eerder stoppen met werken (x 1 000) Weet nog niet precies (x 1 000) Anders (x 1 000) Onbekend (x 1 000)
Totaal deelnemers 2011 247 16 7 3 . 28 144 40 25 2
Geslacht: mannen 2011 145 5 3 . . 16 91 21 15 .
Geslacht: vrouwen 2011 102 11 4 2 . 13 53 19 10 .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2011 . . . . . . . . . .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2011 98 15 2 2 . 15 37 23 11 2
Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2011 148 . 4 . . 13 107 16 13 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens