Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen in euro/woonr., 1995 - 2003

Bewerk tabel

Baten en lasten hoofdfuncties (Algemeen bestuur, Economische zaken,
e.d. naar hun functies) en heffingen naar gemeentegrootte, provincie en
COROP.
Hoofdfuncties van de gemeenten:
Algemeen bestuur
Openbare orde en veiligheid
Verkeer, vervoer en waterstaat
Economische zaken
Onderwijs
Cultuur en recreatie
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Volksgezondheid
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Financiƫle en algemene dekkingsmiddelen

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995
Frequentie: per jaar

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen in euro/woonr., 1995 - 2003

Regio's Perioden Gemeentelijke hoofdfunctiesTotaal gemeentelijke functiesLasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfunctiesTotaal gemeentelijke functiesBaten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfunctiesTotaal gemeentelijke functiesSaldo (euro/inw) Algemeen bestuurTotaal algemeen bestuurLasten (euro/inw) Algemeen bestuurTotaal algemeen bestuurBaten (euro/inw) Algemeen bestuurTotaal algemeen bestuurSaldo (euro/inw) Algemeen bestuurBestuursorganenLasten (euro/inw) Algemeen bestuurBestuursorganenBaten (euro/inw) Algemeen bestuurBestuursorganenSaldo (euro/inw) Algemeen bestuurBestuursondersteuningLasten (euro/inw) Algemeen bestuurBestuursondersteuningBaten (euro/inw) Algemeen bestuurBestuursondersteuningSaldo (euro/inw) Algemeen bestuurBurgerzakenLasten (euro/inw) Algemeen bestuurBurgerzakenBaten (euro/inw) Algemeen bestuurBurgerzakenSaldo (euro/inw) Openbare orde en veiligheidTotaal openbare orde en veiligheidLasten (euro/inw) Openbare orde en veiligheidTotaal openbare orde en veiligheidBaten (euro/inw) Openbare orde en veiligheidTotaal openbare orde en veiligheidSaldo (euro/inw) Openbare orde en veiligheidPolitieLasten (euro/inw) Openbare orde en veiligheidPolitieBaten (euro/inw) Openbare orde en veiligheidPolitieSaldo (euro/inw) Openbare orde en veiligheidBrandweer en rampenbestrijdingLasten (euro/inw) Openbare orde en veiligheidBrandweer en rampenbestrijdingBaten (euro/inw) Openbare orde en veiligheidBrandweer en rampenbestrijdingSaldo (euro/inw) Openbare orde en veiligheidOverige beschermende maatregelenLasten (euro/inw) Openbare orde en veiligheidOverige beschermende maatregelenBaten (euro/inw) Openbare orde en veiligheidOverige beschermende maatregelenSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatTotaal verkeer, vervoer en waterstaatLasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatTotaal verkeer, vervoer en waterstaatBaten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatTotaal verkeer, vervoer en waterstaatSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatWegen, straten en pleinenLasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatWegen, straten en pleinenBaten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatWegen, straten en pleinenSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatVerkeersmaatregelen te landLasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatVerkeersmaatregelen te landBaten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatVerkeersmaatregelen te landSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatOpenbaar vervoerLasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatOpenbaar vervoerBaten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatOpenbaar vervoerSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatOverig vervoer te landLasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatOverig vervoer te landBaten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatOverig vervoer te landSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatParkerenLasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatParkerenBaten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatParkerenSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatZeehavensLasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatZeehavensBaten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatZeehavensSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatBinnenhavens en waterwegenLasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatBinnenhavens en waterwegenBaten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatBinnenhavens en waterwegenSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatVerkeersmaatregelen te waterLasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatVerkeersmaatregelen te waterBaten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatVerkeersmaatregelen te waterSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatVeerdienstenLasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatVeerdienstenBaten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatVeerdienstenSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatOverig vervoer te waterLasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatOverig vervoer te waterBaten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatOverig vervoer te waterSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatLuchtvaartLasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatLuchtvaartBaten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatLuchtvaartSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatWaterkering,afwatering en landaanwinningLasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatWaterkering,afwatering en landaanwinningBaten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatWaterkering,afwatering en landaanwinningSaldo (euro/inw) Economische zakenTotaal economische zakenLasten (euro/inw) Economische zakenTotaal economische zakenBaten (euro/inw) Economische zakenTotaal economische zakenSaldo (euro/inw) Economische zakenHandel en ambachtLasten (euro/inw) Economische zakenHandel en ambachtBaten (euro/inw) Economische zakenHandel en ambachtSaldo (euro/inw) Economische zakenIndustrieLasten (euro/inw) Economische zakenIndustrieBaten (euro/inw) Economische zakenIndustrieSaldo (euro/inw) Economische zakenNutsbedrijvenLasten (euro/inw) Economische zakenNutsbedrijvenBaten (euro/inw) Economische zakenNutsbedrijvenSaldo (euro/inw) Economische zakenAgrarische productie en ontginningLasten (euro/inw) Economische zakenAgrarische productie en ontginningBaten (euro/inw) Economische zakenAgrarische productie en ontginningSaldo (euro/inw) Economische zakenOverige agrar. zaken, jacht en visserijLasten (euro/inw) Economische zakenOverige agrar. zaken, jacht en visserijBaten (euro/inw) Economische zakenOverige agrar. zaken, jacht en visserijSaldo (euro/inw) OnderwijsTotaal onderwijsLasten (euro/inw) OnderwijsTotaal onderwijsBaten (euro/inw) OnderwijsTotaal onderwijsSaldo (euro/inw) OnderwijsOpenbaar basisonderwijsLasten (euro/inw) OnderwijsOpenbaar basisonderwijsBaten (euro/inw) OnderwijsOpenbaar basisonderwijsSaldo (euro/inw) OnderwijsBijzonder basisonderwijsLasten (euro/inw) OnderwijsBijzonder basisonderwijsBaten (euro/inw) OnderwijsBijzonder basisonderwijsSaldo (euro/inw) OnderwijsOpenb. (voortg.) spec. onderwijsLasten (euro/inw) OnderwijsOpenb. (voortg.) spec. onderwijsBaten (euro/inw) OnderwijsOpenb. (voortg.) spec. onderwijsSaldo (euro/inw) OnderwijsBijz. (voortgezet) spec. onderwijsLasten (euro/inw) OnderwijsBijz. (voortgezet) spec. onderwijsBaten (euro/inw) OnderwijsBijz. (voortgezet) spec. onderwijsSaldo (euro/inw) OnderwijsOpenb.alg.voortg./voorb. wet.onderwijsLasten (euro/inw) OnderwijsOpenb.alg.voortg./voorb. wet.onderwijsBaten (euro/inw) OnderwijsOpenb.alg.voortg./voorb. wet.onderwijsSaldo (euro/inw) OnderwijsBijz. alg. voortg.; voorb. wet. onderw.Lasten (euro/inw) OnderwijsBijz. alg. voortg.; voorb. wet. onderw.Baten (euro/inw) OnderwijsBijz. alg. voortg.; voorb. wet. onderw.Saldo (euro/inw) OnderwijsOp.lager en/of middelb. ber. onderwijsLasten (euro/inw) OnderwijsOp.lager en/of middelb. ber. onderwijsBaten (euro/inw) OnderwijsOp.lager en/of middelb. ber. onderwijsSaldo (euro/inw) OnderwijsBijz.lager en/of middelb. ber.onderwijsLasten (euro/inw) OnderwijsBijz.lager en/of middelb. ber.onderwijsBaten (euro/inw) OnderwijsBijz.lager en/of middelb. ber.onderwijsSaldo (euro/inw) OnderwijsOpenbare scholengemeenschappenLasten (euro/inw) OnderwijsOpenbare scholengemeenschappenBaten (euro/inw) OnderwijsOpenbare scholengemeenschappenSaldo (euro/inw) OnderwijsBijzondere scholengemeenschappenLasten (euro/inw) OnderwijsBijzondere scholengemeenschappenBaten (euro/inw) OnderwijsBijzondere scholengemeenschappenSaldo (euro/inw) OnderwijsOpenbaar hoger onderwijsLasten (euro/inw) OnderwijsOpenbaar hoger onderwijsBaten (euro/inw) OnderwijsOpenbaar hoger onderwijsSaldo (euro/inw) OnderwijsBijzonder hoger onderwijsLasten (euro/inw) OnderwijsBijzonder hoger onderwijsBaten (euro/inw) OnderwijsBijzonder hoger onderwijsSaldo (euro/inw) OnderwijsGemeenschapp. uitg.; ink. v.h. onderwijsLasten (euro/inw) OnderwijsGemeenschapp. uitg.; ink. v.h. onderwijsBaten (euro/inw) OnderwijsGemeenschapp. uitg.; ink. v.h. onderwijsSaldo (euro/inw) OnderwijsVolwasseneneducatieLasten (euro/inw) OnderwijsVolwasseneneducatieBaten (euro/inw) OnderwijsVolwasseneneducatieSaldo (euro/inw) Cultuur en recreatieTotaal cultuur en recreatieLasten (euro/inw) Cultuur en recreatieTotaal cultuur en recreatieBaten (euro/inw) Cultuur en recreatieTotaal cultuur en recreatieSaldo (euro/inw) Cultuur en recreatieOpenbaar bibliotheekwerkLasten (euro/inw) Cultuur en recreatieOpenbaar bibliotheekwerkBaten (euro/inw) Cultuur en recreatieOpenbaar bibliotheekwerkSaldo (euro/inw) Cultuur en recreatieVormings- en ontwikkelingswerkLasten (euro/inw) Cultuur en recreatieVormings- en ontwikkelingswerkBaten (euro/inw) Cultuur en recreatieVormings- en ontwikkelingswerkSaldo (euro/inw) Cultuur en recreatieSportLasten (euro/inw) Cultuur en recreatieSportBaten (euro/inw) Cultuur en recreatieSportSaldo (euro/inw) Cultuur en recreatieKunstLasten (euro/inw) Cultuur en recreatieKunstBaten (euro/inw) Cultuur en recreatieKunstSaldo (euro/inw) Cultuur en recreatieOudheidkunde; museaLasten (euro/inw) Cultuur en recreatieOudheidkunde; museaBaten (euro/inw) Cultuur en recreatieOudheidkunde; museaSaldo (euro/inw) Cultuur en recreatieNatuurbeschermingLasten (euro/inw) Cultuur en recreatieNatuurbeschermingBaten (euro/inw) Cultuur en recreatieNatuurbeschermingSaldo (euro/inw) Cultuur en recreatieMaatsch.leefbaarh.; openluchtrecreatieLasten (euro/inw) Cultuur en recreatieMaatsch.leefbaarh.; openluchtrecreatieBaten (euro/inw) Cultuur en recreatieMaatsch.leefbaarh.; openluchtrecreatieSaldo (euro/inw) Cultuur en recreatieOverige cultuur en recreatieLasten (euro/inw) Cultuur en recreatieOverige cultuur en recreatieBaten (euro/inw) Cultuur en recreatieOverige cultuur en recreatieSaldo (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Totaal soc. voorz. maatsch. dienstverl.Lasten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Totaal soc. voorz. maatsch. dienstverl.Baten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Totaal soc. voorz. maatsch. dienstverl.Saldo (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.BijstandsverleningLasten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.BijstandsverleningBaten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.BijstandsverleningSaldo (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.WerkgelegenheidLasten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.WerkgelegenheidBaten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.WerkgelegenheidSaldo (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.InkomensvoorzieningLasten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.InkomensvoorzieningBaten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.InkomensvoorzieningSaldo (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Overige sociale zekerheidLasten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Overige sociale zekerheidBaten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Overige sociale zekerheidSaldo (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Maatschapp. begeleiding en adviesLasten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Maatschapp. begeleiding en adviesBaten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Maatschapp. begeleiding en adviesSaldo (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Soc.-cult. werk; jeugd- en jong. werkLasten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Soc.-cult. werk; jeugd- en jong. werkBaten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Soc.-cult. werk; jeugd- en jong. werkSaldo (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.BejaardenoordenLasten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.BejaardenoordenBaten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.BejaardenoordenSaldo (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Overige tehuizenLasten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Overige tehuizenBaten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Overige tehuizenSaldo (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.KinderdagopvangLasten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.KinderdagopvangBaten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.KinderdagopvangSaldo (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Dagopvang gehandicaptenLasten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Dagopvang gehandicaptenBaten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Dagopvang gehandicaptenSaldo (euro/inw) VolksgezondheidTotaal volksgezondheidLasten (euro/inw) VolksgezondheidTotaal volksgezondheidBaten (euro/inw) VolksgezondheidTotaal volksgezondheidSaldo (euro/inw) VolksgezondheidPreventieve en curatieve gezondheidszorgLasten (euro/inw) VolksgezondheidPreventieve en curatieve gezondheidszorgBaten (euro/inw) VolksgezondheidPreventieve en curatieve gezondheidszorgSaldo (euro/inw) VolksgezondheidAmbulancevervoerLasten (euro/inw) VolksgezondheidAmbulancevervoerBaten (euro/inw) VolksgezondheidAmbulancevervoerSaldo (euro/inw) VolksgezondheidVerpleeginrichtingenLasten (euro/inw) VolksgezondheidVerpleeginrichtingenBaten (euro/inw) VolksgezondheidVerpleeginrichtingenSaldo (euro/inw) VolksgezondheidOverige volksgezondheidLasten (euro/inw) VolksgezondheidOverige volksgezondheidBaten (euro/inw) VolksgezondheidOverige volksgezondheidSaldo (euro/inw) VolksgezondheidSlachthuizenLasten (euro/inw) VolksgezondheidSlachthuizenBaten (euro/inw) VolksgezondheidSlachthuizenSaldo (euro/inw) VolksgezondheidAfvalverwijdering; -verwerkingLasten (euro/inw) VolksgezondheidAfvalverwijdering; -verwerkingBaten (euro/inw) VolksgezondheidAfvalverwijdering; -verwerkingSaldo (euro/inw) VolksgezondheidRiolering en waterzuiveringLasten (euro/inw) VolksgezondheidRiolering en waterzuiveringBaten (euro/inw) VolksgezondheidRiolering en waterzuiveringSaldo (euro/inw) VolksgezondheidMilieubeheerLasten (euro/inw) VolksgezondheidMilieubeheerBaten (euro/inw) VolksgezondheidMilieubeheerSaldo (euro/inw) VolksgezondheidLijkbezorgingLasten (euro/inw) VolksgezondheidLijkbezorgingBaten (euro/inw) VolksgezondheidLijkbezorgingSaldo (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingTotaal ruimte ord volkshuisvestLasten (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingTotaal ruimte ord volkshuisvestBaten (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingTotaal ruimte ord volkshuisvestSaldo (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingRuimtelijke ordeningLasten (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingRuimtelijke ordeningBaten (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingRuimtelijke ordeningSaldo (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingWoningexploitatie; woningbouwLasten (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingWoningexploitatie; woningbouwBaten (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingWoningexploitatie; woningbouwSaldo (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingStadsvernieuwingLasten (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingStadsvernieuwingBaten (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingStadsvernieuwingSaldo (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingOverige volkshuisvestingLasten (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingOverige volkshuisvestingBaten (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingOverige volkshuisvestingSaldo (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingBouwgrondexploitatieLasten (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingBouwgrondexploitatieBaten (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingBouwgrondexploitatieSaldo (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenTotaal financ. en alg. dekkingsmiddelenLasten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenTotaal financ. en alg. dekkingsmiddelenBaten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenTotaal financ. en alg. dekkingsmiddelenSaldo (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenGeldleningenLasten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenGeldleningenBaten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenGeldleningenSaldo (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenBeleggingenLasten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenBeleggingenBaten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenBeleggingenSaldo (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenBelastingenLasten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenBelastingenBaten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenBelastingenSaldo (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenAlgemene uitkeringenLasten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenAlgemene uitkeringenBaten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenAlgemene uitkeringenSaldo (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenAlgemene baten en lastenLasten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenAlgemene baten en lastenBaten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenAlgemene baten en lastenSaldo (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenSaldi van kostenplaatsenLasten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenSaldi van kostenplaatsenBaten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenSaldi van kostenplaatsenSaldo (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenSaldo gewone dienstLasten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenSaldo gewone dienstBaten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenSaldo gewone dienstSaldo (euro/inw) Gemeentelijke heffingenTotaal gemeentelijke heffingen (euro/inw) Gemeentelijke heffingenBelastingenTotaal belastingen (euro/inw) Gemeentelijke heffingenBelastingenOZB gebruikers (euro/inw) Gemeentelijke heffingenBelastingenOZB zakelijk gerechtigden (euro/inw) Gemeentelijke heffingenBelastingenHondenbelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingenBelastingenToeristenbelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingenBelastingenBouwgrondbelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingenBelastingenBaatbelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingenBelastingenForensenbelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingenRetributiesTotaal retributies (euro/inw) Gemeentelijke heffingenRetributiesRioolrechten (euro/inw) Gemeentelijke heffingenRetributiesReinigingsrechten; -afvalstoffenheffing (euro/inw) Gemeentelijke heffingenRetributiesVerontreinigingsheffing (euro/inw) Gemeentelijke heffingenRetributiesPrecariobelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingenRetributiesBegrafenisrechten (euro/inw) Gemeentelijke heffingenRetributiesBouwleges (euro/inw) Gemeentelijke heffingenRetributiesSecretarieleges (euro/inw) Gemeentelijke heffingenRetributiesParkeerbelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingenRetributiesMarktgelden (euro/inw)
Nederland 1995 5.140 5.140 0 257 40 -217 58 2 -55 156 22 -134 44 16 -27 69 7 -63 3 1 -2 63 5 -58 4 0 -4 480 249 -231 227 25 -202 20 2 -19 130 128 -2 0 0 0 26 30 4 59 61 3 8 2 -6 0 0 0 2 1 -1 0 . 0 1 0 0 7 0 -7 76 90 14 33 25 -8 3 3 0 39 61 22 1 1 0 0 0 0 491 414 -77 194 179 -15 60 49 -10 36 34 -3 13 10 -2 55 53 -3 2 2 0 9 9 0 0 0 0 49 48 -1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 52 14 -38 16 12 -4 407 76 -331 45 4 -41 27 4 -23 122 38 -84 44 9 -36 34 5 -30 5 1 -3 113 10 -103 18 6 -12 1.649 1.210 -438 954 769 -185 183 150 -33 43 36 -7 6 3 -3 182 46 -135 60 7 -54 186 182 -4 0 0 0 35 18 -17 0 0 0 446 340 -105 33 8 -25 4 4 0 49 49 0 10 5 -5 0 0 0 174 164 -10 107 83 -24 54 19 -35 13 8 -5 1.088 996 -92 32 5 -27 583 572 -11 93 77 -16 104 64 -40 275 278 2 176 1.717 1.541 11 20 9 12 53 40 18 305 286 25 1.266 1.242 92 39 -53 15 7 -8 3 26 24 601 294 123 156 6 8 0 0 1 307 69 155 5 8 7 22 13 24 5
Nederland 1996 4.994 4.994 0 245 43 -202 59 2 -57 141 23 -118 45 17 -28 74 8 -67 3 1 -2 65 5 -60 6 2 -5 501 260 -240 236 27 -209 22 1 -20 133 131 -2 0 0 0 31 34 4 60 63 2 9 2 -6 0 0 0 2 0 -1 0 . 0 1 0 0 7 0 -7 82 92 10 35 24 -11 8 8 0 37 59 22 1 1 0 1 0 0 509 429 -79 202 187 -15 59 49 -10 38 34 -3 13 11 -2 59 57 -2 3 2 0 6 6 0 0 0 0 51 50 -1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 57 17 -40 16 11 -5 417 78 -339 45 5 -41 26 3 -23 123 37 -86 47 9 -38 36 5 -30 5 1 -4 116 10 -106 19 6 -12 1.672 1.198 -474 949 749 -200 198 159 -39 44 37 -7 6 3 -3 188 45 -143 63 8 -55 191 187 -4 0 0 0 31 10 -21 1 0 -1 461 355 -106 34 8 -26 5 5 0 39 39 0 9 4 -5 2 1 0 183 174 -9 115 90 -25 59 23 -36 14 10 -4 829 734 -95 38 5 -33 280 271 -9 101 86 -15 101 61 -39 309 310 1 205 1.797 1.593 5 14 9 17 59 42 24 321 297 10 1.301 1.291 121 64 -57 23 18 -5 4 20 15 637 307 128 163 6 8 0 0 1 329 75 163 5 8 8 23 13 30 5
Nederland 1997 5.019 5.019 0 246 43 -203 62 2 -59 136 20 -115 48 20 -28 79 8 -72 4 1 -3 68 5 -63 8 1 -6 500 249 -251 245 28 -217 24 1 -23 121 119 -2 0 0 0 33 37 5 58 60 2 10 3 -7 0 0 0 2 1 -1 . . . 0 0 0 8 0 -7 85 95 10 39 26 -13 10 9 0 34 58 24 1 1 0 1 0 0 537 407 -130 215 188 -27 56 31 -25 39 35 -4 12 7 -5 54 50 -3 4 2 -2 1 1 0 0 0 0 59 55 -4 1 0 0 4 4 0 0 0 0 74 19 -55 18 13 -5 426 77 -349 46 5 -41 26 3 -23 124 36 -88 49 10 -40 38 6 -32 4 1 -3 120 10 -111 18 6 -12 1.615 1.111 -503 928 721 -207 242 194 -49 42 34 -7 5 1 -4 193 45 -148 63 6 -57 108 106 -3 0 0 0 32 4 -28 1 0 -1 461 349 -111 36 9 -28 5 5 0 21 21 0 7 2 -5 0 0 0 200 189 -11 115 91 -25 61 23 -38 15 10 -5 827 727 -99 39 6 -34 203 194 -9 101 88 -13 102 65 -37 381 375 -6 245 1.954 1.709 6 19 13 17 63 46 29 342 312 2 1.403 1.401 157 87 -70 30 19 -11 4 23 19 666 326 136 173 6 9 0 0 1 340 80 168 . 8 8 25 14 32 5
Nederland 1998 4.856 4.856 0 243 44 -199 59 1 -58 133 21 -112 51 21 -29 82 9 -74 4 1 -3 70 6 -64 8 2 -7 493 246 -247 244 28 -216 25 3 -22 112 110 -2 0 0 0 37 41 5 56 60 4 9 3 -7 0 0 0 2 1 -1 0 . 0 0 0 0 7 0 -7 84 88 5 41 26 -15 9 8 0 33 52 20 1 1 0 1 0 0 541 357 -184 214 177 -37 53 5 -48 39 33 -6 12 1 -11 55 49 -6 7 1 -6 2 1 0 0 0 0 48 45 -3 2 0 -2 4 4 0 0 0 0 81 20 -60 25 20 -4 424 75 -349 45 4 -41 26 3 -23 123 35 -88 49 9 -40 36 5 -31 4 1 -3 123 11 -111 18 6 -12 1.483 981 -502 892 675 -217 258 217 -41 38 31 -6 3 1 -2 195 45 -150 63 7 -56 2 1 -1 0 0 0 33 4 -29 0 0 0 436 319 -116 37 10 -27 5 5 0 2 2 0 6 1 -5 0 0 0 198 183 -15 116 92 -24 58 17 -41 13 9 -4 842 758 -84 44 12 -32 180 173 -7 91 81 -10 98 63 -34 431 429 -1 228 1.979 1.751 8 23 15 19 69 50 29 349 320 1 1.422 1.421 147 75 -72 22 16 -5 3 25 22 676 334 140 176 6 10 0 0 1 342 83 162 . 8 8 27 15 34 5
Nederland 1999 5.317 5.317 0 269 49 -220 68 2 -65 145 22 -123 57 25 -32 94 11 -83 5 1 -4 80 8 -72 10 2 -7 537 271 -265 260 27 -232 29 3 -25 124 122 -2 0 0 0 45 50 5 61 65 5 10 3 -7 0 0 0 2 1 -1 0 . 0 0 0 0 7 0 -7 89 90 0 46 28 -18 10 9 -1 32 51 19 1 1 0 1 0 0 593 390 -204 229 189 -40 53 5 -48 37 32 -5 11 1 -10 53 47 -6 9 1 -8 1 1 0 0 0 0 49 46 -3 2 0 -2 0 0 0 0 . 0 116 41 -75 31 27 -5 463 81 -382 49 5 -44 29 4 -25 133 38 -95 54 10 -44 40 6 -34 4 1 -3 135 12 -123 20 6 -13 1.610 1.068 -542 898 660 -238 330 298 -32 41 34 -7 4 1 -2 229 59 -169 69 9 -61 1 1 0 0 0 0 37 6 -31 0 0 0 487 358 -129 41 14 -28 6 5 0 2 2 0 7 2 -5 0 0 0 226 208 -18 129 106 -24 61 11 -49 15 10 -5 893 808 -85 49 11 -37 177 169 -7 101 88 -12 112 74 -38 456 465 9 281 2.191 1.910 7 24 17 18 74 56 59 391 332 8 1.583 1.575 164 90 -74 22 16 -6 3 13 10 700 327 110 196 6 12 0 0 2 373 93 170 . 9 9 31 18 39 5
Nederland 2000 5.397 5.397 0 277 47 -230 71 3 -69 149 19 -130 57 25 -31 100 12 -88 5 1 -4 85 9 -76 10 3 -8 551 275 -277 265 26 -239 32 3 -29 124 121 -3 0 . 0 49 54 5 62 67 5 10 3 -7 0 . 0 2 1 -1 0 . 0 0 0 0 7 0 -7 86 85 -1 49 30 -18 10 9 -1 26 44 18 1 1 0 1 0 0 599 393 -205 229 193 -37 52 5 -47 34 30 -5 11 1 -10 52 46 -6 10 0 -9 0 0 0 1 0 -1 43 39 -3 3 0 -2 0 0 0 0 . 0 131 50 -80 33 28 -5 474 80 -394 50 5 -46 29 3 -25 134 37 -97 57 10 -46 41 6 -34 5 1 -4 138 10 -128 20 7 -14 1.607 1.051 -556 837 605 -232 365 332 -33 41 35 -6 5 1 -3 246 64 -183 72 8 -64 1 1 0 0 0 0 39 6 -33 0 0 0 503 372 -131 46 18 -28 6 5 0 1 1 0 8 2 -6 0 0 0 230 213 -18 133 111 -23 64 11 -52 15 11 -4 899 810 -88 53 11 -43 172 164 -9 97 86 -11 115 77 -39 461 474 13 300 2.271 1.971 12 25 14 20 77 58 56 405 349 6 1.631 1.624 173 94 -79 29 29 0 5 11 6 745 360 130 210 6 11 0 0 2 385 97 168 . 9 9 36 19 43 5
Nederland 2001 5.723 5.723 0 303 63 -241 75 4 -71 168 32 -136 61 27 -33 109 13 -96 6 1 -5 92 10 -83 12 3 -9 617 326 -290 284 34 -250 33 3 -30 159 156 -4 0 0 0 54 59 5 64 71 6 11 4 -8 0 0 0 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 9 0 -8 87 84 -2 49 31 -18 10 9 0 27 43 16 1 1 0 1 0 0 619 403 -216 228 191 -37 56 6 -50 34 31 -4 11 1 -10 50 44 -6 10 1 -9 2 2 0 0 0 0 40 39 -1 3 0 -3 0 0 0 0 . 0 151 60 -91 33 28 -5 501 85 -416 52 5 -48 31 4 -28 139 39 -99 61 11 -50 43 7 -36 5 1 -4 148 12 -137 21 6 -15 1.644 1.098 -546 797 600 -197 411 369 -42 42 34 -8 7 3 -5 257 70 -187 79 9 -70 1 1 -1 0 0 0 49 13 -36 0 0 0 523 384 -138 42 12 -30 5 4 0 1 1 0 8 2 -6 0 0 0 245 226 -19 142 117 -25 64 10 -54 16 11 -5 869 779 -90 59 17 -43 140 133 -7 97 81 -15 121 80 -41 452 468 16 452 2.487 2.035 17 34 17 21 86 65 64 432 368 11 1.710 1.699 260 162 -98 69 51 -17 9 10 1 795 396 145 229 6 12 . 0 2 399 100 171 . 8 10 40 20 46 5
Nederland 2002 5.966 5.966 0 331 63 -268 79 2 -77 184 33 -151 67 28 -40 125 16 -109 7 1 -6 103 11 -92 15 4 -11 605 292 -313 302 36 -265 40 3 -36 107 102 -4 1 0 0 65 70 4 68 75 7 12 4 -8 0 0 0 2 1 -1 0 . 0 0 0 0 9 0 -9 88 84 -4 54 35 -19 6 5 -1 26 42 16 1 1 0 1 1 0 668 434 -234 247 209 -38 55 5 -50 34 30 -4 11 1 -10 49 43 -6 11 1 -10 2 2 0 0 0 0 45 43 -3 3 0 -3 0 0 0 0 . 0 174 69 -105 36 30 -6 534 90 -444 55 5 -50 32 4 -28 147 40 -107 68 12 -55 46 8 -39 5 1 -3 157 12 -146 24 8 -16 1.707 1.148 -558 796 615 -181 441 397 -44 40 31 -9 8 3 -5 272 70 -201 88 11 -77 1 1 -1 0 0 0 61 20 -40 0 0 0 557 406 -151 47 11 -36 5 4 -1 1 1 0 10 3 -7 0 0 0 256 236 -19 148 125 -23 73 15 -59 17 12 -5 912 815 -97 67 20 -47 129 123 -6 78 65 -13 124 79 -45 514 527 13 439 2.618 2.178 15 35 19 26 96 70 72 462 390 9 1.777 1.768 226 161 -65 85 73 -12 7 14 8 832 413 151 239 6 13 . 1 2 419 106 178 . 8 10 42 20 50 4
Nederland 2003 6.401 6.401 0 377 70 -307 105 3 -102 201 40 -162 70 28 -43 142 17 -125 7 1 -6 117 12 -104 18 4 -14 681 359 -322 314 37 -277 45 6 -39 158 153 -5 1 0 0 72 78 6 68 77 9 12 6 -5 0 . 0 2 1 -1 0 . 0 0 0 0 10 0 -10 94 86 -8 52 32 -21 13 11 -2 26 42 16 1 1 0 1 1 0 717 465 -252 264 224 -39 56 5 -51 35 32 -4 10 1 -9 53 47 -6 12 1 -10 2 2 0 0 0 0 47 44 -3 4 0 -3 0 . 0 0 0 0 194 75 -119 40 33 -7 569 95 -474 59 5 -54 35 5 -30 153 40 -112 74 14 -60 50 8 -42 4 1 -3 172 17 -155 22 4 -17 1.822 1.200 -622 837 648 -188 488 429 -59 38 30 -8 9 3 -6 295 61 -234 98 13 -85 1 1 -1 0 0 0 55 14 -41 0 0 0 607 451 -156 58 21 -36 4 4 -1 1 1 0 11 3 -8 0 0 0 276 259 -17 157 135 -22 80 15 -65 18 13 -6 948 840 -108 77 24 -53 117 112 -5 74 60 -13 129 82 -47 552 562 10 445 2.818 2.374 8 29 21 28 99 71 78 497 420 17 1.973 1.956 255 141 -114 52 49 -3 7 30 23 899 447 165 257 7 14 . 0 2 452 115 191 . 8 11 47 21 55 4
Meer dan 50 000 woonruimten 1995 8.104 8.104 0 271 51 -220 36 1 -35 189 33 -156 46 18 -29 95 11 -84 1 0 -1 88 11 -77 5 0 -5 1.000 750 -250 261 44 -216 27 5 -22 424 419 -5 1 . -1 59 64 5 202 213 11 15 2 -13 0 . 0 2 0 -2 . . . 3 2 -1 5 0 -5 138 153 15 72 54 -18 4 5 2 61 93 31 0 0 0 0 . 0 612 500 -112 190 170 -20 47 33 -15 65 59 -6 14 11 -3 88 83 -6 3 2 -1 25 25 -1 0 0 0 59 57 -2 . . . 14 14 0 0 0 0 78 28 -50 29 21 -8 489 101 -388 52 5 -47 25 4 -21 119 40 -79 98 17 -82 65 10 -56 4 2 -2 105 14 -92 20 9 -10 2.817 2.142 -675 1.676 1.372 -304 421 356 -65 42 36 -6 8 1 -7 245 76 -169 101 9 -92 270 267 -3 0 . 0 54 25 -29 . . . 638 536 -103 65 23 -42 13 12 -1 165 164 -1 21 17 -4 1 0 0 172 165 -6 117 115 -2 74 32 -42 11 8 -3 1.736 1.595 -140 47 10 -36 855 833 -23 255 219 -36 187 124 -63 392 409 18 308 2.263 1.954 22 40 18 21 56 35 31 387 356 72 1.666 1.595 133 50 -84 28 10 -18 1 53 52 756 365 154 198 5 8 . 0 0 391 83 160 19 24 8 25 13 49 10
Meer dan 50 000 woonruimten 1996 7.957 7.957 0 299 67 -232 34 0 -34 217 48 -169 48 19 -29 105 16 -89 1 0 -1 93 11 -82 10 5 -5 1.041 783 -259 276 54 -222 28 4 -25 432 427 -5 1 . -1 72 80 9 205 214 10 17 2 -15 0 . 0 3 0 -3 . . . 2 1 -1 6 0 -6 173 180 7 80 52 -28 20 22 2 72 106 34 0 0 0 . . . 644 528 -116 206 186 -21 47 32 -14 67 59 -7 15 12 -3 102 97 -5 2 1 0 13 14 0 0 0 0 59 56 -3 0 0 0 12 12 0 0 0 0 89 37 -52 31 21 -10 520 111 -408 54 6 -49 25 4 -22 125 43 -83 103 18 -85 72 13 -59 5 2 -3 113 15 -97 23 11 -12 2.842 2.117 -725 1.664 1.330 -334 457 383 -74 48 41 -7 7 1 -5 242 67 -175 105 11 -93 273 270 -4 0 . 0 46 13 -33 0 . 0 648 539 -108 71 23 -49 17 15 -1 128 128 -1 19 14 -5 5 5 0 187 178 -8 126 122 -4 84 46 -38 11 9 -2 1.345 1.215 -130 58 10 -48 420 409 -11 291 260 -32 165 110 -55 411 426 15 339 2.400 2.060 5 21 16 29 59 30 38 411 373 25 1.716 1.690 219 136 -83 20 8 -13 4 49 46 799 376 157 205 6 8 . 0 0 423 88 170 19 22 9 26 14 66 9
Meer dan 50 000 woonruimten 1997 7.911 7.911 0 293 59 -234 36 1 -35 204 34 -169 53 24 -30 109 15 -94 2 0 -1 94 11 -84 13 3 -10 1.005 732 -272 288 57 -231 32 4 -28 386 382 -5 1 . -1 75 84 9 193 201 9 19 4 -15 . . . 3 0 -3 . . . 2 1 -1 6 0 -6 184 191 7 87 56 -31 24 25 1 72 108 36 0 0 0 0 0 0 685 513 -172 226 193 -33 44 26 -18 69 61 -7 14 9 -5 87 81 -5 3 1 -1 2 2 0 0 0 0 71 63 -8 1 0 -1 12 12 0 0 0 0 125 42 -83 32 22 -10 526 109 -417 54 6 -49 25 3 -22 123 41 -82 107 18 -88 76 14 -62 5 2 -3 114 14 -100 22 11 -11 2.811 2.050 -760 1.594 1.257 -336 558 467 -90 40 34 -7 3 0 -3 250 66 -183 101 7 -93 217 214 -3 1 1 0 47 3 -44 0 0 0 595 476 -119 74 25 -49 17 15 -2 64 64 0 10 5 -5 0 0 0 225 209 -16 106 99 -7 85 49 -37 14 10 -4 1.280 1.133 -147 58 14 -45 315 300 -15 289 262 -27 168 120 -48 450 437 -13 423 2.632 2.209 7 34 27 30 63 33 44 435 391 2 1.831 1.828 295 203 -92 45 15 -29 1 51 50 802 398 167 216 6 8 0 0 0 404 88 166 . 22 9 27 15 69 9
Meer dan 50 000 woonruimten 1998 7.614 7.614 0 299 66 -233 36 0 -36 206 39 -166 58 26 -31 112 17 -95 2 1 -1 98 13 -84 13 3 -10 980 713 -267 288 54 -234 35 9 -26 355 349 -6 1 . -1 88 97 9 185 200 15 18 3 -15 . . . 3 0 -3 . . . 0 . 0 6 0 -6 188 182 -6 94 61 -33 22 22 0 72 98 26 0 0 0 . . . 701 487 -214 230 190 -40 49 9 -40 70 59 -11 15 3 -12 93 84 -10 4 0 -4 2 2 0 0 . 0 50 48 -3 2 0 -2 13 13 0 0 0 0 130 45 -84 41 33 -8 530 111 -420 54 6 -49 26 3 -23 125 44 -81 107 18 -89 72 12 -60 4 1 -2 122 17 -105 21 10 -10 2.573 1.809 -764 1.532 1.179 -353 596 525 -71 34 29 -5 1 . -1 256 64 -192 98 8 -90 2 1 -1 . . . 52 4 -48 0 . 0 520 393 -126 73 27 -46 16 15 -1 0 0 . 9 3 -5 0 0 0 221 201 -20 111 97 -14 80 42 -37 10 9 -1 1.342 1.236 -106 70 31 -39 306 296 -10 253 237 -16 148 104 -44 565 567 3 369 2.600 2.231 15 47 32 29 70 42 40 443 403 1 1.830 1.829 248 133 -115 34 28 -7 2 49 47 817 413 176 223 6 8 . 0 0 404 87 154 . 20 8 33 18 76 8
Meer dan 50 000 woonruimten 1999 8.173 8.173 0 318 70 -247 44 3 -41 212 39 -173 61 28 -34 124 22 -102 1 0 -1 109 18 -92 14 4 -9 1.041 769 -271 290 50 -241 38 8 -30 385 382 -4 0 . 0 107 116 10 194 210 16 18 3 -14 . . . 3 0 -3 . . . 0 . 0 5 0 -5 184 169 -15 98 59 -39 24 24 0 62 85 23 0 0 0 . . . 776 540 -236 251 206 -44 48 8 -39 69 59 -10 13 2 -11 91 82 -10 5 0 -5 2 2 0 1 . -1 55 51 -4 1 0 -1 0 . 0 . . . 185 83 -102 56 48 -9 561 120 -442 59 7 -52 29 4 -25 130 44 -86 117 20 -97 77 14 -63 4 2 -2 125 19 -107 22 12 -10 2.774 1.988 -786 1.518 1.144 -374 751 701 -50 38 33 -5 2 . -2 302 91 -211 105 11 -94 2 1 0 . . . 55 6 -49 0 . 0 556 426 -130 78 37 -40 18 16 -1 0 0 0 11 5 -7 0 0 0 246 224 -22 116 103 -14 75 31 -44 11 10 -1 1.388 1.294 -94 75 26 -49 295 286 -9 277 254 -22 171 126 -45 571 602 30 452 2.774 2.322 10 41 31 30 77 47 72 479 407 1 1.975 1.974 292 167 -126 40 30 -10 5 5 0 794 378 130 233 6 9 . 0 0 416 91 152 . 23 8 34 19 83 8
Meer dan 50 000 woonruimten 2000 8.322 8.322 0 319 62 -257 46 4 -42 211 30 -182 62 28 -34 132 25 -107 2 0 -1 116 20 -96 15 5 -10 1.064 775 -289 293 44 -249 43 8 -34 387 379 -7 0 . 0 117 126 9 197 214 16 18 3 -15 . . . 4 1 -3 . . . 0 . 0 5 0 -5 185 170 -15 103 64 -39 20 21 0 61 84 23 0 0 0 . . . 779 547 -232 242 207 -35 47 7 -40 62 54 -8 14 2 -12 87 79 -7 8 0 -8 2 2 0 2 . -2 47 42 -5 2 0 -2 0 . 0 . . . 208 103 -105 59 49 -9 575 119 -457 60 6 -54 28 2 -25 137 44 -92 122 22 -100 79 15 -64 4 1 -3 123 14 -109 25 15 -10 2.763 1.961 -802 1.410 1.048 -362 818 768 -50 39 34 -5 4 0 -4 326 93 -233 108 11 -97 2 1 0 . . . 56 6 -50 0 . 0 588 455 -133 87 50 -37 18 16 -1 0 0 . 13 6 -7 0 0 0 262 235 -27 120 105 -15 79 32 -46 11 10 -1 1.423 1.319 -104 84 24 -59 309 295 -14 270 250 -19 174 123 -51 587 627 39 494 2.889 2.395 5 30 25 34 82 48 73 487 414 1 2.030 2.029 311 187 -123 67 66 0 3 6 4 843 420 156 246 6 11 . 0 0 423 89 145 . 20 8 39 20 93 8
Meer dan 50 000 woonruimten 2001 9.074 9.074 0 370 107 -264 52 6 -46 251 68 -183 67 32 -34 145 29 -116 3 0 -2 125 22 -103 17 6 -11 1.233 929 -304 330 65 -265 39 6 -33 499 491 -8 0 . 0 128 133 6 204 226 21 23 7 -16 . . . 4 1 -3 . . . 0 . 0 7 0 -7 184 169 -15 104 67 -37 20 22 2 59 79 20 0 0 0 . . . 825 583 -243 235 203 -31 54 10 -43 63 59 -4 14 2 -12 95 87 -8 8 1 -6 2 2 0 1 . -1 44 47 3 2 0 -2 0 . 0 . . . 254 124 -130 54 46 -9 618 134 -484 63 7 -56 34 5 -30 145 53 -92 129 23 -106 83 17 -65 4 1 -2 137 16 -120 24 12 -12 2.839 2.081 -758 1.348 1.074 -274 907 825 -81 41 33 -8 9 1 -7 346 122 -225 116 11 -105 1 1 0 . . . 71 14 -58 0 . 0 608 466 -141 74 33 -41 15 14 -1 0 0 . 13 6 -7 . . . 289 264 -25 128 112 -16 78 29 -50 11 10 -1 1.354 1.264 -90 95 42 -53 229 222 -6 272 241 -32 177 128 -50 581 632 50 897 3.312 2.415 27 57 30 34 100 66 84 506 422 1 2.123 2.121 572 391 -181 175 133 -41 5 2 -3 903 457 169 269 6 14 . 0 . 446 88 156 . 18 8 47 22 98 8
Meer dan 50 000 woonruimten 2002 9.098 9.098 0 393 105 -287 47 1 -46 273 71 -202 73 34 -40 159 31 -128 5 1 -4 132 23 -109 22 7 -15 1.104 777 -327 343 66 -277 52 8 -44 316 307 -9 0 . 0 153 158 6 207 231 24 23 7 -16 . . . 3 0 -3 . . . 0 . 0 7 0 -7 180 163 -16 119 84 -35 5 7 2 56 73 17 0 0 0 . . . 888 623 -266 260 229 -30 47 7 -40 61 55 -6 12 2 -10 91 84 -7 7 1 -6 4 4 0 1 . -1 58 56 -3 3 0 -3 0 . 0 . . . 285 137 -148 59 48 -12 649 142 -507 63 7 -56 37 8 -29 150 51 -99 140 26 -114 87 17 -70 4 2 -2 140 15 -124 28 16 -12 2.893 2.125 -769 1.321 1.070 -251 942 856 -87 39 32 -7 9 1 -8 369 128 -241 126 16 -110 1 1 -1 . 0 0 85 21 -64 0 . 0 641 482 -160 78 25 -52 14 12 -2 0 0 0 17 8 -9 . . . 297 271 -25 132 114 -18 92 40 -52 12 10 -2 1.376 1.280 -96 101 50 -51 221 217 -4 200 179 -21 164 111 -53 690 724 34 816 3.370 2.555 24 53 29 36 105 69 86 528 441 9 2.156 2.146 452 348 -105 206 180 -26 2 2 0 907 454 166 267 6 14 . 0 . 454 92 157 . 19 8 46 21 103 7
Meer dan 50 000 woonruimten 2003 9.980 9.980 0 481 130 -351 85 3 -82 322 95 -227 74 33 -41 179 34 -146 3 0 -3 149 25 -124 27 8 -19 1.351 1.016 -335 369 69 -300 62 16 -46 497 487 -9 1 . -1 174 183 9 215 246 30 23 14 -8 . . . 3 0 -3 . . . 0 . 0 8 0 -8 201 175 -26 112 72 -41 28 25 -3 60 77 17 0 0 0 . . . 977 693 -285 291 265 -25 40 6 -34 58 54 -4 10 1 -9 114 108 -6 5 1 -4 2 2 0 0 . 0 51 48 -3 2 . -2 0 . 0 . . . 330 149 -181 73 58 -15 707 158 -549 72 10 -63 41 9 -32 156 54 -102 160 33 -127 94 17 -77 2 0 -1 167 31 -137 14 5 -10 3.195 2.258 -937 1.447 1.171 -276 1.060 922 -138 31 26 -4 9 1 -8 422 101 -320 147 19 -128 1 1 0 . . . 78 15 -62 0 . 0 729 557 -172 106 54 -52 13 12 -1 0 0 0 19 8 -10 . . . 337 309 -28 137 121 -16 104 43 -62 13 10 -2 1.397 1.310 -87 123 62 -61 192 192 -1 178 155 -23 163 107 -56 741 794 53 764 3.651 2.887 6 30 23 47 117 70 101 582 482 7 2.519 2.512 479 254 -224 125 115 -10 1 34 34 1.012 512 189 299 7 17 . 0 1 500 100 171 . 21 9 53 22 118 7
30 001 t/m 50 000 woonruimten 1995 5.569 5.569 0 276 44 -233 63 7 -56 173 19 -154 39 17 -23 86 9 -78 2 0 -2 80 7 -73 3 1 -3 341 113 -228 203 10 -194 26 0 -25 58 56 -1 0 0 0 30 38 8 2 3 1 9 3 -6 0 . 0 3 2 0 . . . 0 . 0 9 0 -9 74 83 9 37 28 -9 2 2 -1 32 52 20 1 1 0 1 0 0 633 550 -84 242 223 -19 55 46 -9 59 55 -3 15 13 -2 79 77 -3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 106 103 -4 0 0 0 0 . 0 0 . 0 53 16 -37 21 14 -7 460 93 -367 54 5 -49 37 7 -30 129 46 -83 44 12 -32 44 8 -35 3 1 -2 132 7 -125 16 6 -10 1.786 1.296 -490 1.100 879 -221 183 156 -27 37 32 -5 16 10 -5 185 40 -145 70 9 -61 151 149 -2 . . . 45 22 -23 0 . 0 423 332 -91 30 9 -21 3 2 0 10 9 0 7 0 -6 0 . 0 216 204 -13 99 79 -19 44 16 -28 14 11 -3 1.291 1.215 -76 30 4 -26 614 604 -11 90 78 -13 87 59 -28 469 471 2 200 1.836 1.636 17 26 9 5 47 42 13 337 324 5 1.295 1.291 138 80 -59 17 8 -9 5 42 37 641 311 134 168 6 2 0 0 0 330 70 173 . 5 8 26 12 32 4
30 001 t/m 50 000 woonruimten 1996 5.001 5.001 0 250 48 -201 61 12 -49 150 21 -129 39 16 -23 81 5 -76 2 0 -2 74 4 -70 5 1 -4 308 82 -226 195 8 -187 25 0 -25 41 39 -2 0 0 0 29 31 3 1 1 0 8 1 -6 0 . 0 0 0 0 . . . 0 . 0 9 0 -8 59 64 5 34 25 -9 4 3 -1 19 34 15 2 2 0 0 . 0 636 557 -78 234 222 -13 49 42 -7 63 59 -3 14 12 -2 72 70 -2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 121 119 -1 0 0 0 0 . 0 0 . 0 61 18 -43 18 12 -6 417 75 -342 49 4 -45 35 6 -29 118 38 -80 48 12 -36 33 6 -26 3 1 -2 124 7 -117 8 1 -6 1.665 1.166 -499 987 776 -212 178 141 -38 36 30 -6 17 11 -6 195 42 -153 65 8 -56 147 143 -3 . . . 39 14 -25 0 . 0 392 303 -89 23 7 -15 3 3 0 10 10 0 7 0 -6 0 . 0 204 192 -13 88 65 -22 44 14 -30 13 11 -2 951 877 -74 34 6 -27 270 255 -15 62 50 -12 93 70 -24 492 496 3 243 1.824 1.581 9 20 11 7 48 41 17 339 322 5 1.242 1.238 103 80 -24 93 90 -2 10 5 -5 657 328 141 177 6 3 0 0 0 329 63 177 . 5 10 28 12 31 4
30 001 t/m 50 000 woonruimten 1997 5.259 5.259 0 254 49 -205 58 8 -49 154 21 -133 42 19 -23 86 7 -79 3 1 -2 78 5 -73 5 1 -4 317 86 -231 201 9 -192 27 1 -26 41 39 -3 0 0 0 29 34 6 2 1 0 9 1 -7 0 . 0 0 0 0 . . . 0 . 0 8 0 -8 54 59 6 38 28 -10 1 0 0 12 29 17 2 2 0 0 . 0 695 566 -128 258 231 -27 49 31 -18 66 61 -5 15 10 -5 76 71 -5 5 3 -2 0 0 0 0 0 0 125 119 -5 0 0 0 0 . 0 0 . 0 70 17 -53 30 24 -6 418 71 -347 49 4 -45 36 5 -30 116 33 -83 49 14 -36 35 7 -28 3 1 -2 123 5 -118 6 2 -4 1.678 1.137 -541 974 757 -217 216 171 -44 32 26 -5 18 2 -16 205 41 -164 68 9 -60 128 124 -4 . . . 38 7 -31 0 0 0 408 321 -87 24 8 -16 3 3 0 10 10 0 6 0 -6 0 . 0 209 201 -8 96 74 -22 46 15 -31 14 11 -2 1.106 1.029 -78 35 5 -30 206 192 -15 59 49 -10 78 52 -26 728 731 3 245 1.934 1.689 9 22 13 7 49 41 24 358 334 0 1.339 1.339 123 78 -45 71 79 8 10 10 -1 693 349 150 189 6 3 0 0 0 344 69 182 . 5 10 28 14 33 4
30 001 t/m 50 000 woonruimten 1998 5.107 5.107 0 233 42 -192 53 1 -52 134 20 -113 46 20 -26 90 8 -82 5 2 -3 80 5 -74 5 1 -4 329 86 -244 214 10 -205 28 1 -27 38 36 -2 0 . 0 30 36 6 2 1 0 9 2 -7 0 . 0 0 . 0 . . . 0 . 0 8 0 -7 60 68 8 41 27 -14 1 1 0 15 37 22 3 3 0 0 0 0 673 480 -192 256 212 -44 44 4 -41 64 54 -10 14 2 -12 88 81 -6 7 1 -6 0 0 0 0 0 0 96 87 -9 3 . -3 0 . 0 0 . 0 67 12 -56 33 27 -5 430 74 -357 51 5 -46 40 7 -33 116 33 -84 46 13 -34 35 6 -30 3 1 -2 129 7 -123 8 2 -6 1.532 1.014 -519 943 722 -220 248 206 -42 29 24 -5 8 4 -4 199 42 -157 69 10 -59 0 0 0 . . . 37 5 -32 0 0 0 389 309 -80 24 6 -17 3 3 0 7 7 0 5 0 -5 0 0 0 196 187 -9 98 86 -11 43 9 -34 13 11 -2 1.139 1.058 -82 37 6 -31 149 137 -12 54 44 -10 94 65 -29 806 806 0 231 1.969 1.739 6 21 15 12 59 47 23 377 353 1 1.381 1.380 162 95 -66 26 20 -5 2 16 14 653 334 140 176 6 12 0 1 0 319 75 158 . 5 9 23 14 32 3
30 001 t/m 50 000 woonruimten 1999 5.298 5.298 0 259 44 -215 59 2 -57 149 19 -131 51 23 -28 103 11 -92 6 2 -5 91 7 -84 5 2 -3 347 91 -256 225 10 -215 31 1 -30 35 33 -2 0 . 0 37 43 6 2 2 0 9 2 -7 0 . 0 0 . 0 . . . 0 . 0 8 0 -7 74 79 5 56 39 -18 1 1 0 13 36 23 4 4 0 0 . 0 646 452 -193 248 206 -42 39 2 -37 40 34 -6 13 0 -13 95 88 -7 12 5 -7 0 . 0 0 . 0 65 60 -5 3 . -3 0 . 0 0 . 0 99 30 -70 32 27 -5 472 82 -390 54 5 -49 44 8 -36 127 36 -91 50 14 -36 38 7 -31 5 1 -4 146 10 -136 9 2 -7 1.585 1.034 -551 936 695 -241 267 231 -36 38 31 -7 10 5 -5 221 55 -166 74 12 -62 1 0 0 . . . 39 5 -34 0 0 0 441 337 -104 29 10 -20 4 4 0 7 7 0 6 0 -6 0 0 0 219 201 -18 114 99 -15 46 4 -43 15 13 -2 1.107 1.040 -68 41 7 -34 164 151 -13 66 55 -11 94 61 -33 742 766 24 265 2.130 1.865 9 35 26 13 70 57 49 432 382 10 1.487 1.478 149 87 -62 34 12 -22 2 8 6 755 383 131 219 7 25 0 1 0 372 91 174 . 6 11 30 17 39 4
30 001 t/m 50 000 woonruimten 2000 5.316 5.316 0 283 54 -229 62 2 -60 172 27 -144 50 25 -25 107 10 -97 6 1 -5 94 6 -88 6 2 -4 359 90 -269 236 11 -224 34 1 -34 30 27 -3 0 . 0 40 46 6 2 2 0 9 2 -7 . . . 0 . 0 . . . 0 . 0 8 1 -7 71 71 0 55 37 -18 0 0 0 15 33 18 1 0 0 0 . 0 644 448 -196 251 214 -38 38 4 -34 40 35 -6 13 1 -11 97 89 -7 12 1 -11 0 . 0 . . . 36 34 -3 3 0 -3 0 . 0 0 . 0 118 39 -79 36 31 -5 476 75 -401 56 5 -52 42 7 -35 122 33 -90 52 12 -40 39 7 -32 5 3 -3 151 9 -142 8 0 -8 1.568 1.002 -565 865 626 -240 300 258 -42 37 31 -6 7 3 -5 243 69 -174 75 11 -64 0 . 0 . . . 40 4 -36 0 0 0 449 348 -102 32 10 -23 4 4 0 7 7 0 6 0 -6 0 0 0 219 209 -10 118 102 -16 47 3 -44 15 13 -2 1.094 1.020 -74 44 5 -38 150 138 -13 56 44 -11 88 63 -24 757 770 13 264 2.197 1.933 32 61 29 10 64 54 52 442 391 4 1.539 1.536 140 73 -67 19 14 -5 7 4 -3 797 397 143 237 7 9 0 1 0 401 96 185 . 8 11 35 20 42 4
30 001 t/m 50 000 woonruimten 2001 5.426 5.426 0 292 60 -231 66 2 -64 172 33 -139 54 25 -29 113 10 -102 8 1 -7 98 7 -91 6 2 -5 388 98 -290 254 14 -240 40 1 -39 26 23 -3 0 . 0 48 55 6 2 2 0 9 2 -7 . . . 0 0 0 . . . 0 . 0 10 1 -8 75 72 -3 44 30 -15 1 1 0 28 41 13 1 0 0 0 . 0 596 392 -205 228 182 -46 44 3 -41 46 39 -7 15 1 -14 47 39 -9 11 3 -8 . . . . . . 32 29 -3 5 1 -4 0 . 0 0 . 0 127 59 -68 40 36 -5 509 75 -433 57 4 -53 40 6 -34 132 32 -100 60 15 -46 44 6 -38 5 2 -2 158 10 -148 14 1 -12 1.605 1.032 -573 835 604 -232 333 290 -44 42 33 -9 14 8 -5 244 75 -169 88 11 -77 0 . 0 . . . 48 11 -37 0 0 0 467 346 -121 31 10 -20 0 0 0 8 8 0 9 0 -9 0 0 0 229 211 -18 124 100 -24 50 4 -46 16 13 -3 1.104 1.021 -83 44 5 -38 145 134 -11 38 29 -10 98 64 -33 779 789 10 278 2.319 2.041 30 44 14 18 77 59 63 479 417 5 1.600 1.594 140 106 -34 13 5 -8 9 7 -1 843 442 166 261 6 8 . 1 0 401 93 179 . 7 11 37 20 51 4
30 001 t/m 50 000 woonruimten 2002 5.575 5.575 0 319 51 -268 71 2 -70 188 24 -164 60 25 -35 123 11 -113 9 1 -8 107 8 -99 7 2 -6 405 97 -308 266 13 -253 45 3 -43 22 20 -2 0 . 0 50 56 6 2 2 0 7 2 -5 . . . 0 0 0 . . . 0 . 0 11 1 -11 78 73 -5 45 28 -17 1 1 0 29 42 14 2 2 -1 0 . 0 631 404 -227 248 195 -52 47 4 -44 42 36 -6 16 1 -15 51 42 -9 13 3 -10 . . . . . . 25 22 -3 4 1 -3 0 . 0 0 . 0 142 62 -80 43 39 -4 527 72 -454 59 4 -55 37 6 -31 137 31 -107 67 15 -52 42 6 -36 2 0 -1 169 10 -159 14 2 -12 1.619 1.070 -549 812 626 -186 341 301 -40 40 31 -9 17 10 -8 254 69 -185 97 14 -83 0 . 0 . . . 58 20 -38 0 0 0 491 370 -121 36 13 -23 0 0 0 8 8 0 10 0 -10 0 0 0 237 223 -14 128 109 -19 56 6 -51 16 13 -3 1.080 1.008 -72 48 5 -43 109 97 -12 39 26 -13 104 73 -31 780 806 26 303 2.419 2.116 25 32 7 25 99 74 73 512 439 5 1.638 1.633 144 100 -44 15 9 -6 17 30 13 896 466 172 275 7 10 . 1 0 430 102 198 . 4 12 41 20 49 4
30 001 t/m 50 000 woonruimten 2003 5.857 5.857 0 350 66 -284 86 2 -84 203 39 -164 61 25 -36 146 16 -130 9 2 -7 121 11 -110 16 4 -13 413 111 -301 269 23 -246 50 3 -47 18 16 -2 0 . 0 56 64 8 2 2 0 9 3 -6 . . . 0 0 0 . . . 0 . 0 9 1 -8 86 72 -14 44 26 -18 2 2 0 38 44 6 2 0 -1 0 0 0 634 385 -249 240 179 -62 50 4 -47 36 29 -6 15 2 -13 35 24 -11 15 3 -12 0 . 0 0 . 0 39 36 -3 6 1 -5 0 . 0 . . . 154 70 -84 44 39 -6 546 69 -478 62 3 -60 42 6 -36 142 28 -113 67 13 -54 50 7 -44 2 0 -1 163 9 -155 18 2 -15 1.748 1.169 -579 864 672 -192 404 361 -43 33 26 -7 16 9 -8 273 71 -203 103 18 -85 0 . 0 0 1 0 55 13 -42 0 0 0 538 422 -116 38 23 -15 1 0 -1 7 7 0 10 0 -10 0 0 0 262 250 -12 140 121 -19 63 8 -56 16 13 -3 1.053 925 -128 56 5 -51 119 110 -9 57 48 -10 107 93 -14 714 670 -44 343 2.622 2.279 13 39 26 21 89 67 73 526 453 12 1.780 1.768 177 131 -46 25 19 -7 20 38 17 940 473 178 279 7 8 . 1 0 468 110 215 . 5 11 47 21 55 4
10 001 t/m 30 000 woonruimten 1995 4.104 4.104 0 244 45 -199 55 1 -54 153 30 -123 35 14 -22 60 7 -53 4 2 -2 52 4 -48 4 1 -3 248 50 -198 183 13 -170 19 0 -19 12 11 -1 0 0 0 18 21 3 2 1 -1 5 2 -3 . . . 0 0 0 . . . 0 0 0 8 0 -7 70 84 15 18 13 -5 3 1 -1 48 69 20 0 1 1 0 0 0 484 421 -63 191 178 -12 60 52 -8 34 32 -2 16 14 -3 68 67 -2 2 2 0 4 4 0 0 0 0 53 52 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 42 10 -32 13 10 -3 383 66 -317 43 4 -39 32 5 -27 120 35 -85 33 8 -25 19 2 -16 6 0 -5 114 8 -106 16 4 -13 1.311 946 -365 775 621 -154 96 75 -21 37 30 -6 5 3 -1 162 38 -124 46 5 -41 161 156 -5 0 0 0 28 16 -12 0 0 0 335 255 -80 20 3 -17 0 0 0 5 5 0 7 2 -5 0 0 0 169 161 -8 80 63 -18 41 13 -29 12 8 -4 854 782 -71 24 2 -21 507 501 -6 26 17 -10 64 37 -27 232 225 -7 116 1.447 1.331 8 13 5 11 51 40 13 268 255 6 1.059 1.053 64 33 -31 12 10 -3 2 13 11 547 268 113 143 6 3 0 1 1 279 59 157 . 3 7 18 12 20 3
10 001 t/m 30 000 woonruimten 1996 4.023 4.023 0 211 36 -175 58 1 -57 113 20 -93 40 15 -25 64 7 -58 4 2 -2 54 4 -51 6 1 -5 266 53 -213 196 13 -183 20 0 -20 12 10 -1 0 0 0 21 25 3 2 1 -1 5 3 -3 . . . 1 0 0 . . . 0 0 0 8 1 -8 59 71 12 17 12 -5 4 2 -2 38 56 19 1 1 1 0 0 0 507 442 -66 201 188 -13 61 53 -8 35 33 -2 17 14 -3 68 67 -1 4 4 0 4 4 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 . 0 . 0 44 9 -34 12 9 -3 395 67 -328 43 4 -39 32 5 -27 123 35 -88 34 8 -26 19 2 -17 6 0 -5 121 9 -112 17 4 -13 1.354 950 -404 798 629 -169 99 73 -27 34 29 -5 5 2 -2 172 39 -133 51 7 -44 166 162 -5 0 0 0 26 9 -18 2 0 -2 367 284 -83 19 2 -17 0 0 0 5 5 0 5 0 -5 0 0 0 186 179 -7 94 76 -19 44 13 -31 13 9 -4 647 569 -79 27 3 -24 246 238 -8 24 15 -10 66 36 -30 284 277 -8 152 1.544 1.392 7 13 6 16 65 49 18 287 269 4 1.120 1.116 80 29 -52 22 20 -3 4 11 7 580 281 119 150 6 3 0 1 1 299 66 165 . 3 7 20 12 23 4
10 001 t/m 30 000 woonruimten 1997 3.955 3.955 0 216 42 -174 62 1 -62 109 23 -87 44 19 -25 69 7 -63 5 1 -3 57 4 -53 7 1 -6 279 56 -223 206 15 -192 22 0 -22 11 10 -1 0 0 0 22 27 5 2 1 -1 5 2 -3 0 . 0 1 0 0 . . . 0 0 0 9 0 -8 59 69 10 20 14 -7 5 3 -2 33 52 19 0 1 1 0 0 0 503 393 -109 204 182 -22 57 34 -23 34 31 -3 15 9 -6 61 59 -3 5 2 -3 0 0 0 0 0 0 59 57 -2 1 0 0 0 0 . 0 . 0 54 10 -44 11 8 -3 407 67 -339 44 4 -39 32 4 -28 124 34 -90 35 9 -27 21 3 -18 3 0 -3 129 10 -119 18 4 -14 1.246 820 -427 768 591 -177 122 90 -31 39 32 -6 3 1 -2 176 39 -137 53 6 -47 58 55 -2 0 0 0 26 5 -22 2 0 -2 386 297 -88 20 2 -18 0 0 0 5 5 0 6 1 -5 0 0 0 193 186 -7 103 83 -20 45 11 -34 13 10 -4 614 534 -80 29 2 -27 161 155 -6 23 14 -9 70 40 -30 331 324 -8 176 1.669 1.492 6 12 6 17 71 54 22 302 280 1 1.217 1.216 102 34 -68 25 15 -10 3 16 14 615 295 124 157 7 4 0 1 1 319 73 172 . 3 8 22 13 25 4
10 001 t/m 30 000 woonruimten 1998 3.678 3.678 -1 211 39 -172 61 1 -60 105 20 -86 45 19 -26 70 6 -64 5 1 -4 57 3 -54 8 2 -6 269 48 -221 206 15 -192 21 0 -21 6 5 -1 0 0 0 21 24 3 1 1 0 5 2 -2 0 . 0 1 0 0 . . . 0 0 0 8 0 -8 48 55 8 18 11 -7 5 3 -2 24 40 16 0 1 0 1 0 0 488 317 -172 205 170 -35 49 3 -47 29 25 -4 14 1 -13 48 43 -5 11 1 -10 3 3 0 0 0 0 46 44 -3 2 0 -2 0 0 . 0 . 0 62 11 -51 18 15 -3 391 61 -330 41 3 -38 30 3 -26 123 31 -92 32 7 -25 19 2 -16 4 0 -3 126 10 -116 18 5 -14 1.101 690 -411 697 521 -176 115 87 -28 35 30 -6 2 1 -1 174 40 -133 50 6 -44 1 1 0 0 0 0 25 4 -21 0 0 0 388 288 -100 21 3 -19 0 0 0 5 5 0 5 1 -5 0 0 0 194 182 -12 105 83 -22 45 6 -39 13 9 -4 539 466 -73 29 3 -26 128 124 -5 22 14 -8 70 43 -28 289 283 -6 173 1.707 1.534 5 12 6 19 73 54 23 305 282 1 1.245 1.244 103 45 -57 21 14 -8 2 14 12 584 281 120 150 6 4 0 1 1 303 69 162 . 3 7 23 13 23 3
10 001 t/m 30 000 woonruimten 1999 4.204 4.204 0 240 47 -193 68 1 -67 121 24 -97 52 23 -29 81 8 -74 5 2 -4 65 4 -62 10 2 -8 300 55 -245 229 17 -212 25 1 -24 5 3 -1 0 0 0 25 30 5 1 1 0 5 2 -3 . . . 1 0 0 . . . 0 0 0 8 0 -8 59 61 2 22 13 -9 6 3 -3 30 43 14 0 1 0 0 0 0 567 368 -199 224 186 -38 51 4 -48 34 30 -5 13 1 -12 48 42 -6 12 1 -11 4 4 0 0 0 0 58 54 -4 3 0 -3 0 0 . 0 . 0 96 27 -69 23 20 -3 438 66 -372 46 4 -42 34 4 -30 135 35 -100 36 8 -29 22 2 -20 4 0 -3 141 9 -133 20 4 -16 1.231 762 -469 727 524 -203 168 142 -25 39 33 -6 3 1 -2 203 48 -155 59 7 -52 1 1 0 0 0 0 30 6 -25 0 . 0 438 329 -109 25 5 -21 0 0 0 3 3 0 6 0 -5 0 0 0 222 210 -12 118 98 -20 50 3 -47 15 10 -4 644 563 -81 36 7 -30 127 120 -6 22 13 -9 78 48 -30 382 375 -6 206 1.944 1.739 5 16 11 15 74 60 56 349 292 11 1.423 1.412 103 55 -48 14 12 -2 1 15 14 682 306 104 187 7 5 0 1 1 377 90 192 . 3 10 31 18 29 4
10 001 t/m 30 000 woonruimten 2000 4.250 4.250 0 246 44 -202 72 1 -71 122 19 -103 52 24 -28 88 8 -79 6 1 -5 70 4 -66 11 3 -9 309 59 -251 233 18 -216 29 2 -27 5 3 -1 0 . 0 26 32 5 1 1 0 6 2 -4 . . . 1 0 0 . . . 0 . 0 9 0 -9 46 47 0 26 15 -10 7 4 -2 12 25 13 1 1 0 0 0 0 566 363 -203 227 189 -38 51 5 -46 29 25 -5 12 1 -11 45 39 -6 13 1 -12 . . . 0 0 0 54 50 -4 3 0 -3 0 0 . 0 . 0 106 32 -74 24 20 -3 450 65 -384 46 4 -43 34 4 -30 137 34 -102 36 7 -30 23 2 -20 4 0 -4 150 9 -140 20 4 -16 1.215 736 -479 672 475 -197 189 163 -26 39 33 -6 5 2 -4 215 50 -165 60 6 -54 1 0 0 0 0 0 32 6 -26 0 . 0 448 335 -113 27 5 -22 0 . 0 2 2 0 6 0 -6 0 0 0 224 211 -12 123 104 -18 52 2 -49 15 11 -5 664 586 -78 38 6 -31 113 106 -7 20 11 -9 85 55 -30 409 408 -1 217 2.006 1.789 18 19 1 15 82 67 47 362 315 8 1.461 1.453 112 57 -55 13 15 1 4 11 8 698 326 118 193 7 5 0 1 1 373 93 183 . 3 10 33 18 30 4
10 001 t/m 30 000 woonruimten 2001 4.313 4.313 0 265 46 -219 78 2 -76 132 19 -113 56 25 -31 92 8 -84 6 1 -5 74 4 -69 12 3 -10 320 58 -262 245 20 -224 29 1 -28 5 3 -2 0 0 0 25 30 5 1 1 0 5 2 -3 0 . 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 -9 44 44 0 25 15 -10 7 4 -3 11 24 12 0 1 0 1 1 0 575 363 -212 233 193 -40 54 5 -49 24 20 -3 11 1 -10 44 38 -6 13 1 -12 4 4 . 0 0 0 53 49 -3 4 0 -3 0 0 . . . . 113 31 -82 24 21 -3 462 65 -397 48 4 -44 34 4 -30 138 34 -104 36 7 -29 22 2 -19 5 0 -4 159 10 -150 21 4 -17 1.172 699 -473 601 423 -177 202 179 -23 38 31 -7 5 2 -3 222 43 -179 63 7 -56 1 0 -1 0 0 0 39 12 -27 0 . 0 475 353 -122 27 3 -25 0 . 0 1 1 0 5 0 -5 0 0 0 236 222 -14 133 113 -20 55 2 -54 16 12 -5 655 568 -88 42 7 -35 88 81 -7 18 9 -10 91 57 -34 417 414 -2 251 2.108 1.857 10 21 11 17 81 63 52 383 331 16 1.530 1.513 115 58 -57 27 23 -4 12 13 0 738 353 128 208 7 7 . 0 2 385 99 187 . 2 10 36 20 28 3
10 001 t/m 30 000 woonruimten 2002 4.583 4.583 0 291 48 -242 86 2 -84 143 21 -122 62 25 -37 110 11 -99 7 1 -6 86 6 -80 16 3 -13 354 67 -287 269 25 -243 33 1 -32 5 2 -2 1 1 -1 28 33 5 2 1 -1 5 2 -3 . . . 1 1 -1 . . . 0 0 0 9 0 -9 44 42 -2 22 10 -11 10 7 -3 10 22 12 1 2 1 1 1 0 615 386 -229 251 210 -41 55 4 -51 24 20 -4 11 1 -10 40 35 -6 15 1 -14 3 3 0 0 0 0 55 51 -4 4 0 -3 0 0 0 . . . 131 38 -93 25 22 -3 497 69 -428 50 4 -47 36 3 -32 151 36 -115 38 6 -32 24 3 -21 5 1 -3 169 10 -159 25 6 -19 1.213 732 -482 596 435 -161 219 196 -23 35 27 -8 8 3 -5 234 42 -192 70 8 -62 1 1 -1 0 0 0 50 20 -30 0 . 0 506 374 -131 32 3 -28 0 . 0 1 1 0 6 0 -5 0 0 0 246 232 -15 142 123 -19 61 2 -58 18 13 -5 693 597 -96 48 8 -40 83 76 -6 21 11 -10 99 62 -37 442 440 -2 260 2.257 1.996 9 26 17 26 93 67 60 414 354 10 1.609 1.598 120 72 -48 29 24 -5 6 19 13 787 377 138 221 7 8 . 1 2 410 105 197 . 2 11 40 20 31 3
10 001 t/m 30 000 woonruimten 2003 4.839 4.839 0 302 39 -263 104 3 -102 130 11 -119 68 25 -42 122 10 -112 8 1 -7 97 7 -90 17 2 -14 372 66 -306 282 22 -260 36 2 -34 4 2 -3 1 1 -1 30 36 6 2 1 -1 5 2 -3 . . . 1 1 -1 . . . 0 0 0 11 0 -11 40 36 -4 26 13 -13 7 4 -3 4 17 13 1 1 0 2 2 0 653 407 -246 261 219 -42 60 4 -55 32 28 -4 12 1 -11 37 30 -7 17 1 -16 3 3 0 0 0 0 58 53 -4 5 0 -4 . . . 0 0 0 142 42 -100 27 25 -3 527 70 -457 53 4 -50 38 4 -34 157 36 -121 39 7 -32 27 3 -24 5 0 -5 180 11 -169 27 5 -22 1.261 759 -502 596 438 -158 240 218 -22 44 34 -10 8 3 -5 250 44 -206 76 8 -69 1 0 -1 0 0 0 46 15 -31 0 0 0 538 398 -140 35 4 -31 0 . 0 1 1 0 8 0 -7 0 0 0 253 241 -13 156 137 -20 66 2 -63 20 14 -6 724 618 -106 53 8 -45 77 70 -8 25 15 -11 109 65 -43 459 460 1 300 2.434 2.134 8 28 19 19 88 69 64 442 378 23 1.740 1.717 157 85 -71 22 25 3 7 26 19 828 401 148 233 7 9 . 1 3 427 114 202 . 2 12 42 21 32 3
3 001 t/m 10 000 woonruimten 1995 3.326 3.326 0 241 27 -214 72 2 -69 123 9 -114 45 16 -30 47 2 -45 3 1 -2 41 1 -40 3 0 -3 265 29 -236 233 21 -212 15 0 -15 0 0 0 0 0 0 3 4 1 1 1 0 4 1 -2 0 0 0 2 1 0 0 . 0 0 0 0 7 0 -7 32 45 13 12