Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen in euro/woonr., 1995 - 2003

Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen in euro/woonr., 1995 - 2003

Regio's Perioden Gemeentelijke hoofdfuncties Totaal gemeentelijke functies Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Totaal gemeentelijke functies Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Totaal gemeentelijke functies Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursorganen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursorganen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursorganen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursondersteuning Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursondersteuning Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursondersteuning Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Burgerzaken Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Burgerzaken Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Burgerzaken Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Totaal openbare orde en veiligheid Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Totaal openbare orde en veiligheid Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Totaal openbare orde en veiligheid Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Politie Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Politie Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Politie Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Overige beschermende maatregelen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Overige beschermende maatregelen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Overige beschermende maatregelen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Totaal verkeer, vervoer en waterstaat Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Totaal verkeer, vervoer en waterstaat Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Totaal verkeer, vervoer en waterstaat Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeersmaatregelen te land Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeersmaatregelen te land Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeersmaatregelen te land Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Openbaar vervoer Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Openbaar vervoer Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Openbaar vervoer Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Overig vervoer te land Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Overig vervoer te land Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Overig vervoer te land Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Parkeren Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Parkeren Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Parkeren Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Zeehavens Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Zeehavens Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Zeehavens Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Binnenhavens en waterwegen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Binnenhavens en waterwegen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Binnenhavens en waterwegen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeersmaatregelen te water Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeersmaatregelen te water Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeersmaatregelen te water Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Veerdiensten Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Veerdiensten Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Veerdiensten Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Overig vervoer te water Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Overig vervoer te water Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Overig vervoer te water Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Luchtvaart Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Luchtvaart Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Luchtvaart Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Waterkering,afwatering en landaanwinning Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Waterkering,afwatering en landaanwinning Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Waterkering,afwatering en landaanwinning Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Totaal economische zaken Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Totaal economische zaken Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Totaal economische zaken Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Handel en ambacht Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Handel en ambacht Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Handel en ambacht Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Industrie Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Industrie Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Industrie Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Nutsbedrijven Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Nutsbedrijven Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Nutsbedrijven Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Agrarische productie en ontginning Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Agrarische productie en ontginning Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Agrarische productie en ontginning Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Overige agrar. zaken, jacht en visserij Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Overige agrar. zaken, jacht en visserij Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Overige agrar. zaken, jacht en visserij Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Totaal onderwijs Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Totaal onderwijs Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Totaal onderwijs Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbaar basisonderwijs Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbaar basisonderwijs Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbaar basisonderwijs Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzonder basisonderwijs Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzonder basisonderwijs Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzonder basisonderwijs Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openb. (voortg.) spec. onderwijs Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openb. (voortg.) spec. onderwijs Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openb. (voortg.) spec. onderwijs Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz. (voortgezet) spec. onderwijs Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz. (voortgezet) spec. onderwijs Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz. (voortgezet) spec. onderwijs Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openb.alg.voortg./voorb. wet.onderwijs Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openb.alg.voortg./voorb. wet.onderwijs Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openb.alg.voortg./voorb. wet.onderwijs Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz. alg. voortg.; voorb. wet. onderw. Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz. alg. voortg.; voorb. wet. onderw. Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz. alg. voortg.; voorb. wet. onderw. Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Op.lager en/of middelb. ber. onderwijs Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Op.lager en/of middelb. ber. onderwijs Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Op.lager en/of middelb. ber. onderwijs Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz.lager en/of middelb. ber.onderwijs Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz.lager en/of middelb. ber.onderwijs Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz.lager en/of middelb. ber.onderwijs Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbare scholengemeenschappen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbare scholengemeenschappen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbare scholengemeenschappen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzondere scholengemeenschappen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzondere scholengemeenschappen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzondere scholengemeenschappen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbaar hoger onderwijs Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbaar hoger onderwijs Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbaar hoger onderwijs Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzonder hoger onderwijs Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzonder hoger onderwijs Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzonder hoger onderwijs Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Gemeenschapp. uitg.; ink. v.h. onderwijs Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Gemeenschapp. uitg.; ink. v.h. onderwijs Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Gemeenschapp. uitg.; ink. v.h. onderwijs Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Volwasseneneducatie Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Volwasseneneducatie Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Volwasseneneducatie Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Totaal cultuur en recreatie Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Totaal cultuur en recreatie Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Totaal cultuur en recreatie Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Openbaar bibliotheekwerk Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Openbaar bibliotheekwerk Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Openbaar bibliotheekwerk Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Vormings- en ontwikkelingswerk Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Vormings- en ontwikkelingswerk Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Vormings- en ontwikkelingswerk Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Sport Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Sport Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Sport Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Kunst Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Kunst Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Kunst Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Oudheidkunde; musea Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Oudheidkunde; musea Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Oudheidkunde; musea Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Natuurbescherming Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Natuurbescherming Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Natuurbescherming Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Maatsch.leefbaarh.; openluchtrecreatie Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Maatsch.leefbaarh.; openluchtrecreatie Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Maatsch.leefbaarh.; openluchtrecreatie Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Overige cultuur en recreatie Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Overige cultuur en recreatie Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Overige cultuur en recreatie Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Totaal soc. voorz. maatsch. dienstverl. Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Totaal soc. voorz. maatsch. dienstverl. Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Totaal soc. voorz. maatsch. dienstverl. Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Bijstandsverlening Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Bijstandsverlening Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Bijstandsverlening Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Werkgelegenheid Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Werkgelegenheid Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Werkgelegenheid Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Inkomensvoorziening Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Inkomensvoorziening Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Inkomensvoorziening Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Overige sociale zekerheid Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Overige sociale zekerheid Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Overige sociale zekerheid Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Maatschapp. begeleiding en advies Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Maatschapp. begeleiding en advies Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Maatschapp. begeleiding en advies Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Soc.-cult. werk; jeugd- en jong. werk Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Soc.-cult. werk; jeugd- en jong. werk Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Soc.-cult. werk; jeugd- en jong. werk Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Bejaardenoorden Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Bejaardenoorden Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Bejaardenoorden Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Overige tehuizen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Overige tehuizen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Overige tehuizen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Kinderdagopvang Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Kinderdagopvang Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Kinderdagopvang Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Dagopvang gehandicapten Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Dagopvang gehandicapten Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Dagopvang gehandicapten Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Totaal volksgezondheid Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Totaal volksgezondheid Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Totaal volksgezondheid Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Preventieve en curatieve gezondheidszorg Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Preventieve en curatieve gezondheidszorg Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Preventieve en curatieve gezondheidszorg Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Ambulancevervoer Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Ambulancevervoer Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Ambulancevervoer Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Verpleeginrichtingen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Verpleeginrichtingen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Verpleeginrichtingen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Overige volksgezondheid Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Overige volksgezondheid Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Overige volksgezondheid Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Slachthuizen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Slachthuizen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Slachthuizen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Afvalverwijdering; -verwerking Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Afvalverwijdering; -verwerking Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Afvalverwijdering; -verwerking Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Riolering en waterzuivering Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Riolering en waterzuivering Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Riolering en waterzuivering Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Milieubeheer Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Milieubeheer Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Milieubeheer Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Lijkbezorging Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Lijkbezorging Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Lijkbezorging Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal ruimte ord volkshuisvest Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal ruimte ord volkshuisvest Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal ruimte ord volkshuisvest Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke ordening Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke ordening Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke ordening Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Woningexploitatie; woningbouw Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Woningexploitatie; woningbouw Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Woningexploitatie; woningbouw Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Stadsvernieuwing Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Stadsvernieuwing Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Stadsvernieuwing Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Overige volkshuisvesting Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Overige volkshuisvesting Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Overige volkshuisvesting Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Totaal financ. en alg. dekkingsmiddelen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Totaal financ. en alg. dekkingsmiddelen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Totaal financ. en alg. dekkingsmiddelen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Geldleningen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Geldleningen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Geldleningen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Beleggingen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Beleggingen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Beleggingen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Belastingen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Belastingen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Belastingen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Algemene uitkeringen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Algemene uitkeringen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Algemene uitkeringen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Algemene baten en lasten Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Algemene baten en lasten Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Algemene baten en lasten Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Saldi van kostenplaatsen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Saldi van kostenplaatsen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Saldi van kostenplaatsen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Saldo gewone dienst Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Saldo gewone dienst Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Saldo gewone dienst Saldo (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Totaal gemeentelijke heffingen (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Belastingen Totaal belastingen (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Belastingen OZB gebruikers (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Belastingen OZB zakelijk gerechtigden (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Belastingen Hondenbelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Belastingen Toeristenbelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Belastingen Bouwgrondbelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Belastingen Baatbelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Belastingen Forensenbelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Retributies Totaal retributies (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Retributies Rioolrechten (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Retributies Reinigingsrechten; -afvalstoffenheffing (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Retributies Verontreinigingsheffing (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Retributies Precariobelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Retributies Begrafenisrechten (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Retributies Bouwleges (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Retributies Secretarieleges (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Retributies Parkeerbelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Retributies Marktgelden (euro/inw)
Nederland 1995 5.140 5.140 0 257 40 -217 58 2 -55 156 22 -134 44 16 -27 69 7 -63 3 1 -2 63 5 -58 4 0 -4 480 249 -231 227 25 -202 20 2 -19 130 128 -2 0 0 0 26 30 4 59 61 3 8 2 -6 0 0 0 2 1 -1 0 . 0 1 0 0 7 0 -7 76 90 14 33 25 -8 3 3 0 39 61 22 1 1 0 0 0 0 491 414 -77 194 179 -15 60 49 -10 36 34 -3 13 10 -2 55 53 -3 2 2 0 9 9 0 0 0 0 49 48 -1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 52 14 -38 16 12 -4 407 76 -331 45 4 -41 27 4 -23 122 38 -84 44 9 -36 34 5 -30 5 1 -3 113 10 -103 18 6 -12 1.649 1.210 -438 954 769 -185 183 150 -33 43 36 -7 6 3 -3 182 46 -135 60 7 -54 186 182 -4 0 0 0 35 18 -17 0 0 0 446 340 -105 33 8 -25 4 4 0 49 49 0 10 5 -5 0 0 0 174 164 -10 107 83 -24 54 19 -35 13 8 -5 1.088 996 -92 32 5 -27 583 572 -11 93 77 -16 104 64 -40 275 278 2 176 1.717 1.541 11 20 9 12 53 40 18 305 286 25 1.266 1.242 92 39 -53 15 7 -8 3 26 24 601 294 123 156 6 8 0 0 1 307 69 155 5 8 7 22 13 24 5
Nederland 1996 4.994 4.994 0 245 43 -202 59 2 -57 141 23 -118 45 17 -28 74 8 -67 3 1 -2 65 5 -60 6 2 -5 501 260 -240 236 27 -209 22 1 -20 133 131 -2 0 0 0 31 34 4 60 63 2 9 2 -6 0 0 0 2 0 -1 0 . 0 1 0 0 7 0 -7 82 92 10 35 24 -11 8 8 0 37 59 22 1 1 0 1 0 0 509 429 -79 202 187 -15 59 49 -10 38 34 -3 13 11 -2 59 57 -2 3 2 0 6 6 0 0 0 0 51 50 -1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 57 17 -40 16 11 -5 417 78 -339 45 5 -41 26 3 -23 123 37 -86 47 9 -38 36 5 -30 5 1 -4 116 10 -106 19 6 -12 1.672 1.198 -474 949 749 -200 198 159 -39 44 37 -7 6 3 -3 188 45 -143 63 8 -55 191 187 -4 0 0 0 31 10 -21 1 0 -1 461 355 -106 34 8 -26 5 5 0 39 39 0 9 4 -5 2 1 0 183 174 -9 115 90 -25 59 23 -36 14 10 -4 829 734 -95 38 5 -33 280 271 -9 101 86 -15 101 61 -39 309 310 1 205 1.797 1.593 5 14 9 17 59 42 24 321 297 10 1.301 1.291 121 64 -57 23 18 -5 4 20 15 637 307 128 163 6 8 0 0 1 329 75 163 5 8 8 23 13 30 5
Nederland 1997 5.019 5.019 0 246 43 -203 62 2 -59 136 20 -115 48 20 -28 79 8 -72 4 1 -3 68 5 -63 8 1 -6 500 249 -251 245 28 -217 24 1 -23 121 119 -2 0 0 0 33 37 5 58 60 2 10 3 -7 0 0 0 2 1 -1 . . . 0 0 0 8 0 -7 85 95 10 39 26 -13 10 9 0 34 58 24 1 1 0 1 0 0 537 407 -130 215 188 -27 56 31 -25 39 35 -4 12 7 -5 54 50 -3 4 2 -2 1 1 0 0 0 0 59 55 -4 1 0 0 4 4 0 0 0 0 74 19 -55 18 13 -5 426 77 -349 46 5 -41 26 3 -23 124 36 -88 49 10 -40 38 6 -32 4 1 -3 120 10 -111 18 6 -12 1.615 1.111 -503 928 721 -207 242 194 -49 42 34 -7 5 1 -4 193 45 -148 63 6 -57 108 106 -3 0 0 0 32 4 -28 1 0 -1 461 349 -111 36 9 -28 5 5 0 21 21 0 7 2 -5 0 0 0 200 189 -11 115 91 -25 61 23 -38 15 10 -5 827 727 -99 39 6 -34 203 194 -9 101 88 -13 102 65 -37 381 375 -6 245 1.954 1.709 6 19 13 17 63 46 29 342 312 2 1.403 1.401 157 87 -70 30 19 -11 4 23 19 666 326 136 173 6 9 0 0 1 340 80 168 . 8 8 25 14 32 5
Nederland 1998 4.856 4.856 0 243 44 -199 59 1 -58 133 21 -112 51 21 -29 82 9 -74 4 1 -3 70 6 -64 8 2 -7 493 246 -247 244 28 -216 25 3 -22 112 110 -2 0 0 0 37 41 5 56 60 4 9 3 -7 0 0 0 2 1 -1 0 . 0 0 0 0 7 0 -7 84 88 5 41 26 -15 9 8 0 33 52 20 1 1 0 1 0 0 541 357 -184 214 177 -37 53 5 -48 39 33 -6 12 1 -11 55 49 -6 7 1 -6 2 1 0 0 0 0 48 45 -3 2 0 -2 4 4 0 0 0 0 81 20 -60 25 20 -4 424 75 -349 45 4 -41 26 3 -23 123 35 -88 49 9 -40 36 5 -31 4 1 -3 123 11 -111 18 6 -12 1.483 981 -502 892 675 -217 258 217 -41 38 31 -6 3 1 -2 195 45 -150 63 7 -56 2 1 -1 0 0 0 33 4 -29 0 0 0 436 319 -116 37 10 -27 5 5 0 2 2 0 6 1 -5 0 0 0 198 183 -15 116 92 -24 58 17 -41 13 9 -4 842 758 -84 44 12 -32 180 173 -7 91 81 -10 98 63 -34 431 429 -1 228 1.979 1.751 8 23 15 19 69 50 29 349 320 1 1.422 1.421 147 75 -72 22 16 -5 3 25 22 676 334 140 176 6 10 0 0 1 342 83 162 . 8 8 27 15 34 5
Nederland 1999 5.317 5.317 0 269 49 -220 68 2 -65 145 22 -123 57 25 -32 94 11 -83 5 1 -4 80 8 -72 10 2 -7 537 271 -265 260 27 -232 29 3 -25 124 122 -2 0 0 0 45 50 5 61 65 5 10 3 -7 0 0 0 2 1 -1 0 . 0 0 0 0 7 0 -7 89 90 0 46 28 -18 10 9 -1 32 51 19 1 1 0 1 0 0 593 390 -204 229 189 -40 53 5 -48 37 32 -5 11 1 -10 53 47 -6 9 1 -8 1 1 0 0 0 0 49 46 -3 2 0 -2 0 0 0 0 . 0 116 41 -75 31 27 -5 463 81 -382 49 5 -44 29 4 -25 133 38 -95 54 10 -44 40 6 -34 4 1 -3 135 12 -123 20 6 -13 1.610 1.068 -542 898 660 -238 330 298 -32 41 34 -7 4 1 -2 229 59 -169 69 9 -61 1 1 0 0 0 0 37 6 -31 0 0 0 487 358 -129 41 14 -28 6 5 0 2 2 0 7 2 -5 0 0 0 226 208 -18 129 106 -24 61 11 -49 15 10 -5 893 808 -85 49 11 -37 177 169 -7 101 88 -12 112 74 -38 456 465 9 281 2.191 1.910 7 24 17 18 74 56 59 391 332 8 1.583 1.575 164 90 -74 22 16 -6 3 13 10 700 327 110 196 6 12 0 0 2 373 93 170 . 9 9 31 18 39 5
Nederland 2000 5.397 5.397 0 277 47 -230 71 3 -69 149 19 -130 57 25 -31 100 12 -88 5 1 -4 85 9 -76 10 3 -8 551 275 -277 265 26 -239 32 3 -29 124 121 -3 0 . 0 49 54 5 62 67 5 10 3 -7 0 . 0 2 1 -1 0 . 0 0 0 0 7 0 -7 86 85 -1 49 30 -18 10 9 -1 26 44 18 1 1 0 1 0 0 599 393 -205 229 193 -37 52 5 -47 34 30 -5 11 1 -10 52 46 -6 10 0 -9 0 0 0 1 0 -1 43 39 -3 3 0 -2 0 0 0 0 . 0 131 50 -80 33 28 -5 474 80 -394 50 5 -46 29 3 -25 134 37 -97 57 10 -46 41 6 -34 5 1 -4 138 10 -128 20 7 -14 1.607 1.051 -556 837 605 -232 365 332 -33 41 35 -6 5 1 -3 246 64 -183 72 8 -64 1 1 0 0 0 0 39 6 -33 0 0 0 503 372 -131 46 18 -28 6 5 0 1 1 0 8 2 -6 0 0 0 230 213 -18 133 111 -23 64 11 -52 15 11 -4 899 810 -88 53 11 -43 172 164 -9 97 86 -11 115 77 -39 461 474 13 300 2.271 1.971 12 25 14 20 77 58 56 405 349 6 1.631 1.624 173 94 -79 29 29 0 5 11 6 745 360 130 210 6 11 0 0 2 385 97 168 . 9 9 36 19 43 5
Nederland 2001 5.723 5.723 0 303 63 -241 75 4 -71 168 32 -136 61 27 -33 109 13 -96 6 1 -5 92 10 -83 12 3 -9 617 326 -290 284 34 -250 33 3 -30 159 156 -4 0 0 0 54 59 5 64 71 6 11 4 -8 0 0 0 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 9 0 -8 87 84 -2 49 31 -18 10 9 0 27 43 16 1 1 0 1 0 0 619 403 -216 228 191 -37 56 6 -50 34 31 -4 11 1 -10 50 44 -6 10 1 -9 2 2 0 0 0 0 40 39 -1 3 0 -3 0 0 0 0 . 0 151 60 -91 33 28 -5 501 85 -416 52 5 -48 31 4 -28 139 39 -99 61 11 -50 43 7 -36 5 1 -4 148 12 -137 21 6 -15 1.644 1.098 -546 797 600 -197 411 369 -42 42 34 -8 7 3 -5 257 70 -187 79 9 -70 1 1 -1 0 0 0 49 13 -36 0 0 0 523 384 -138 42 12 -30 5 4 0 1 1 0 8 2 -6 0 0 0 245 226 -19 142 117 -25 64 10 -54 16 11 -5 869 779 -90 59 17 -43 140 133 -7 97 81 -15 121 80 -41 452 468 16 452 2.487 2.035 17 34 17 21 86 65 64 432 368 11 1.710 1.699 260 162 -98 69 51 -17 9 10 1 795 396 145 229 6 12 . 0 2 399 100 171 . 8 10 40 20 46 5
Nederland 2002 5.966 5.966 0 331 63 -268 79 2 -77 184 33 -151 67 28 -40 125 16 -109 7 1 -6 103 11 -92 15 4 -11 605 292 -313 302 36 -265 40 3 -36 107 102 -4 1 0 0 65 70 4 68 75 7 12 4 -8 0 0 0 2 1 -1 0 . 0 0 0 0 9 0 -9 88 84 -4 54 35 -19 6 5 -1 26 42 16 1 1 0 1 1 0 668 434 -234 247 209 -38 55 5 -50 34 30 -4 11 1 -10 49 43 -6 11 1 -10 2 2 0 0 0 0 45 43 -3 3 0 -3 0 0 0 0 . 0 174 69 -105 36 30 -6 534 90 -444 55 5 -50 32 4 -28 147 40 -107 68 12 -55 46 8 -39 5 1 -3 157 12 -146 24 8 -16 1.707 1.148 -558 796 615 -181 441 397 -44 40 31 -9 8 3 -5 272 70 -201 88 11 -77 1 1 -1 0 0 0 61 20 -40 0 0 0 557 406 -151 47 11 -36 5 4 -1 1 1 0 10 3 -7 0 0 0 256 236 -19 148 125 -23 73 15 -59 17 12 -5 912 815 -97 67 20 -47 129 123 -6 78 65 -13 124 79 -45 514 527 13 439 2.618 2.178 15 35 19 26 96 70 72 462 390 9 1.777 1.768 226 161 -65 85 73 -12 7 14 8 832 413 151 239 6 13 . 1 2 419 106 178 . 8 10 42 20 50 4
Nederland 2003 6.401 6.401 0 377 70 -307 105 3 -102 201 40 -162 70 28 -43 142 17 -125 7 1 -6 117 12 -104 18 4 -14 681 359 -322 314 37 -277 45 6 -39 158 153 -5 1 0 0 72 78 6 68 77 9 12 6 -5 0 . 0 2 1 -1 0 . 0 0 0 0 10 0 -10 94 86 -8 52 32 -21 13 11 -2 26 42 16 1 1 0 1 1 0 717 465 -252 264 224 -39 56 5 -51 35 32 -4 10 1 -9 53 47 -6 12 1 -10 2 2 0 0 0 0 47 44 -3 4 0 -3 0 . 0 0 0 0 194 75 -119 40 33 -7 569 95 -474 59 5 -54 35 5 -30 153 40 -112 74 14 -60 50 8 -42 4 1 -3 172 17 -155 22 4 -17 1.822 1.200 -622 837 648 -188 488 429 -59 38 30 -8 9 3 -6 295 61 -234 98 13 -85 1 1 -1 0 0 0 55 14 -41 0 0 0 607 451 -156 58 21 -36 4 4 -1 1 1 0 11 3 -8 0 0 0 276 259 -17 157 135 -22 80 15 -65 18 13 -6 948 840 -108 77 24 -53 117 112 -5 74 60 -13 129 82 -47 552 562 10 445 2.818 2.374 8 29 21 28 99 71 78 497 420 17 1.973 1.956 255 141 -114 52 49 -3 7 30 23 899 447 165 257 7 14 . 0 2 452 115 191 . 8 11 47 21 55 4
Meer dan 50 000 woonruimten 1995 8.104 8.104 0 271 51 -220 36 1 -35 189 33 -156 46 18 -29 95 11 -84 1 0 -1 88 11 -77 5 0 -5 1.000 750 -250 261 44 -216 27 5 -22 424 419 -5 1 . -1 59 64 5 202 213 11 15 2 -13 0 . 0 2 0 -2 . . . 3 2 -1 5 0 -5 138 153 15 72 54 -18 4 5 2 61 93 31 0 0 0 0 . 0 612 500 -112 190 170 -20 47 33 -15 65 59 -6 14 11 -3 88 83 -6 3 2 -1 25 25 -1 0 0 0 59 57 -2 . . . 14 14 0 0 0 0 78 28 -50 29 21 -8 489 101 -388 52 5 -47 25 4 -21 119 40 -79 98 17 -82 65 10 -56 4 2 -2 105 14 -92 20 9 -10 2.817 2.142 -675 1.676 1.372 -304 421 356 -65 42 36 -6 8 1 -7 245 76 -169 101 9 -92 270 267 -3 0 . 0 54 25 -29 . . . 638 536 -103 65 23 -42 13 12 -1 165 164 -1 21 17 -4 1 0 0 172 165 -6 117 115 -2 74 32 -42 11 8 -3 1.736 1.595 -140 47 10 -36 855 833 -23 255 219 -36 187 124 -63 392 409 18 308 2.263 1.954 22 40 18 21 56 35 31 387 356 72 1.666 1.595 133 50 -84 28 10 -18 1 53 52 756 365 154 198 5 8 . 0 0 391 83 160 19 24 8 25 13 49 10
Meer dan 50 000 woonruimten 1996 7.957 7.957 0 299 67 -232 34 0 -34 217 48 -169 48 19 -29 105 16 -89 1 0 -1 93 11 -82 10 5 -5 1.041 783 -259 276 54 -222 28 4 -25 432 427 -5 1 . -1 72 80 9 205 214 10 17 2 -15 0 . 0 3 0 -3 . . . 2 1 -1 6 0 -6 173 180 7 80 52 -28 20 22 2 72 106 34 0 0 0 . . . 644 528 -116 206 186 -21 47 32 -14 67 59 -7 15 12 -3 102 97 -5 2 1 0 13 14 0 0 0 0 59 56 -3 0 0 0 12 12 0 0 0 0 89 37 -52 31 21 -10 520 111 -408 54 6 -49 25 4 -22 125 43 -83 103 18 -85 72 13 -59 5 2 -3 113 15 -97 23 11 -12 2.842 2.117 -725 1.664 1.330 -334 457 383 -74 48 41 -7 7 1 -5 242 67 -175 105 11 -93 273 270 -4 0 . 0 46 13 -33 0 . 0 648 539 -108 71 23 -49 17 15 -1 128 128 -1 19 14 -5 5 5 0 187 178 -8 126 122 -4 84 46 -38 11 9 -2 1.345 1.215 -130 58 10 -48 420 409 -11 291 260 -32 165 110 -55 411 426 15 339 2.400 2.060 5 21 16 29 59 30 38 411 373 25 1.716 1.690 219 136 -83 20 8 -13 4 49 46 799 376 157 205 6 8 . 0 0 423 88 170 19 22 9 26 14 66 9
Meer dan 50 000 woonruimten 1997 7.911 7.911 0 293 59 -234 36 1 -35 204 34 -169 53 24 -30 109 15 -94 2 0 -1 94 11 -84 13 3 -10 1.005 732 -272 288 57 -231 32 4 -28 386 382 -5 1 . -1 75 84 9 193 201 9 19 4 -15 . . . 3 0 -3 . . . 2 1 -1 6 0 -6 184 191 7 87 56 -31 24 25 1 72 108 36 0 0 0 0 0 0 685 513 -172 226 193 -33 44 26 -18 69 61 -7 14 9 -5 87 81 -5 3 1 -1 2 2 0 0 0 0 71 63 -8 1 0 -1 12 12 0 0 0 0 125 42 -83 32 22 -10 526 109 -417 54 6 -49 25 3 -22 123 41 -82 107 18 -88 76 14 -62 5 2 -3 114 14 -100 22 11 -11 2.811 2.050 -760 1.594 1.257 -336 558 467 -90 40 34 -7 3 0 -3 250 66 -183 101 7 -93 217 214 -3 1 1 0 47 3 -44 0 0 0 595 476 -119 74 25 -49 17 15 -2 64 64 0 10 5 -5 0 0 0 225 209 -16 106 99 -7 85 49 -37 14 10 -4 1.280 1.133 -147 58 14 -45 315 300 -15 289 262 -27 168 120 -48 450 437 -13 423 2.632 2.209 7 34 27 30 63 33 44 435 391 2 1.831 1.828 295 203 -92 45 15 -29 1 51 50 802 398 167 216 6 8 0 0 0 404 88 166 . 22 9 27 15 69 9
Meer dan 50 000 woonruimten 1998 7.614 7.614 0 299 66 -233 36 0 -36 206 39 -166 58 26 -31 112 17 -95 2 1 -1 98 13 -84 13 3 -10 980 713 -267 288 54 -234 35 9 -26 355 349 -6 1 . -1 88 97 9 185 200 15 18 3 -15 . . . 3 0 -3 . . . 0 . 0 6 0 -6 188 182 -6 94 61 -33 22 22 0 72 98 26 0 0 0 . . . 701 487 -214 230 190 -40 49 9 -40 70 59 -11 15 3 -12 93 84 -10 4 0 -4 2 2 0 0 . 0 50 48 -3 2 0 -2 13 13 0 0 0 0 130 45 -84 41 33 -8 530 111 -420 54 6 -49 26 3 -23 125 44 -81 107 18 -89 72 12 -60 4 1 -2 122 17 -105 21 10 -10 2.573 1.809 -764 1.532 1.179 -353 596 525 -71 34 29 -5 1 . -1 256 64 -192 98 8 -90 2 1 -1 . . . 52 4 -48 0 . 0 520 393 -126 73 27 -46 16 15 -1 0 0 . 9 3 -5 0 0 0 221 201 -20 111 97 -14 80 42 -37 10 9 -1 1.342 1.236 -106 70 31 -39 306 296 -10 253 237 -16 148 104 -44 565 567 3 369 2.600 2.231 15 47 32 29 70 42 40 443 403 1 1.830 1.829 248 133 -115 34 28 -7 2 49 47 817 413 176 223 6 8 . 0 0 404 87 154 . 20 8 33 18 76 8
Meer dan 50 000 woonruimten 1999 8.173 8.173 0 318 70 -247 44 3 -41 212 39 -173 61 28 -34 124 22 -102 1 0 -1 109 18 -92 14 4 -9 1.041 769 -271 290 50 -241 38 8 -30 385 382 -4 0 . 0 107 116 10 194 210 16 18 3 -14 . . . 3 0 -3 . . . 0 . 0 5 0 -5 184 169 -15 98 59 -39 24 24 0 62 85 23 0 0 0 . . . 776 540 -236 251 206 -44 48 8 -39 69 59 -10 13 2 -11 91 82 -10 5 0 -5 2 2 0 1 . -1 55 51 -4 1 0 -1 0 . 0 . . . 185 83 -102 56 48 -9 561 120 -442 59 7 -52 29 4 -25 130 44 -86 117 20 -97 77 14 -63 4 2 -2 125 19 -107 22 12 -10 2.774 1.988 -786 1.518 1.144 -374 751 701 -50 38 33 -5 2 . -2 302 91 -211 105 11 -94 2 1 0 . . . 55 6 -49 0 . 0 556 426 -130 78 37 -40 18 16 -1 0 0 0 11 5 -7 0 0 0 246 224 -22 116 103 -14 75 31 -44 11 10 -1 1.388 1.294 -94 75 26 -49 295 286 -9 277 254 -22 171 126 -45 571 602 30 452 2.774 2.322 10 41 31 30 77 47 72 479 407 1 1.975 1.974 292 167 -126 40 30 -10 5 5 0 794 378 130 233 6 9 . 0 0 416 91 152 . 23 8 34 19 83 8
Meer dan 50 000 woonruimten 2000 8.322 8.322 0 319 62 -257 46 4 -42 211 30 -182 62 28 -34 132 25 -107 2 0 -1 116 20 -96 15 5 -10 1.064 775 -289 293 44 -249 43 8 -34 387 379 -7 0 . 0 117 126 9 197 214 16 18 3 -15 . . . 4 1 -3 . . . 0 . 0 5 0 -5 185 170 -15 103 64 -39 20 21 0 61 84 23 0 0 0 . . . 779 547 -232 242 207 -35 47 7 -40 62 54 -8 14 2 -12 87 79 -7 8 0 -8 2 2 0 2 . -2 47 42 -5 2 0 -2 0 . 0 . . . 208 103 -105 59 49 -9 575 119 -457 60 6 -54 28 2 -25 137 44 -92 122 22 -100 79 15 -64 4 1 -3 123 14 -109 25 15 -10 2.763 1.961 -802 1.410 1.048 -362 818 768 -50 39 34 -5 4 0 -4 326 93 -233 108 11 -97 2 1 0 . . . 56 6 -50 0 . 0 588 455 -133 87 50 -37 18 16 -1 0 0 . 13 6 -7 0 0 0 262 235 -27 120 105 -15 79 32 -46 11 10 -1 1.423 1.319 -104 84 24 -59 309 295 -14 270 250 -19 174 123 -51 587 627 39 494 2.889 2.395 5 30 25 34 82 48 73 487 414 1 2.030 2.029 311 187 -123 67 66 0 3 6 4 843 420 156 246 6 11 . 0 0 423 89 145 . 20 8 39 20 93 8
Meer dan 50 000 woonruimten 2001 9.074 9.074 0 370 107 -264 52 6 -46 251 68 -183 67 32 -34 145 29 -116 3 0 -2 125 22 -103 17 6 -11 1.233 929 -304 330 65 -265 39 6 -33 499 491 -8 0 . 0 128 133 6 204 226 21 23 7 -16 . . . 4 1 -3 . . . 0 . 0 7 0 -7 184 169 -15 104 67 -37 20 22 2 59 79 20 0 0 0 . . . 825 583 -243 235 203 -31 54 10 -43 63 59 -4 14 2 -12 95 87 -8 8 1 -6 2 2 0 1 . -1 44 47 3 2 0 -2 0 . 0 . . . 254 124 -130 54 46 -9 618 134 -484 63 7 -56 34 5 -30 145 53 -92 129 23 -106 83 17 -65 4 1 -2 137 16 -120 24 12 -12 2.839 2.081 -758 1.348 1.074 -274 907 825 -81 41 33 -8 9 1 -7 346 122 -225 116 11 -105 1 1 0 . . . 71 14 -58 0 . 0 608 466 -141 74 33 -41 15 14 -1 0 0 . 13 6 -7 . . . 289 264 -25 128 112 -16 78 29 -50 11 10 -1 1.354 1.264 -90 95 42 -53 229 222 -6 272 241 -32 177 128 -50 581 632 50 897 3.312 2.415 27 57 30 34 100 66 84 506 422 1 2.123 2.121 572 391 -181 175 133 -41 5 2 -3 903 457 169 269 6 14 . 0 . 446 88 156 . 18 8 47 22 98 8
Meer dan 50 000 woonruimten 2002 9.098 9.098 0 393 105 -287 47 1 -46 273 71 -202 73 34 -40 159 31 -128 5 1 -4 132 23 -109 22 7 -15 1.104 777 -327 343 66 -277 52 8 -44 316 307 -9 0 . 0 153 158 6 207 231 24 23 7 -16 . . . 3 0 -3 . . . 0 . 0 7 0 -7 180 163 -16 119 84 -35 5 7 2 56 73 17 0 0 0 . . . 888 623 -266 260 229 -30 47 7 -40 61 55 -6 12 2 -10 91 84 -7 7 1 -6 4 4 0 1 . -1 58 56 -3 3 0 -3 0 . 0 . . . 285 137 -148 59 48 -12 649 142 -507 63 7 -56 37 8 -29 150 51 -99 140 26 -114 87 17 -70 4 2 -2 140 15 -124 28 16 -12 2.893 2.125 -769 1.321 1.070 -251 942 856 -87 39 32 -7 9 1 -8 369 128 -241 126 16 -110 1 1 -1 . 0 0 85 21 -64 0 . 0 641 482 -160 78 25 -52 14 12 -2 0 0 0 17 8 -9 . . . 297 271 -25 132 114 -18 92 40 -52 12 10 -2 1.376 1.280 -96 101 50 -51 221 217 -4 200 179 -21 164 111 -53 690 724 34 816 3.370 2.555 24 53 29 36 105 69 86 528 441 9 2.156 2.146 452 348 -105 206 180 -26 2 2 0 907 454 166 267 6 14 . 0 . 454 92 157 . 19 8 46 21 103 7
Meer dan 50 000 woonruimten 2003 9.980 9.980 0 481 130 -351 85 3 -82 322 95 -227 74 33 -41 179 34 -146 3 0 -3 149 25 -124 27 8 -19 1.351 1.016 -335 369 69 -300 62 16 -46 497 487 -9 1 . -1 174 183 9 215 246 30 23 14 -8 . . . 3 0 -3 . . . 0 . 0 8 0 -8 201 175 -26 112 72 -41 28 25 -3 60 77 17 0 0 0 . . . 977 693 -285 291 265 -25 40 6 -34 58 54 -4 10 1 -9 114 108 -6 5 1 -4 2 2 0 0 . 0 51 48 -3 2 . -2 0 . 0 . . . 330 149 -181 73 58 -15 707 158 -549 72 10 -63 41 9 -32 156 54 -102 160 33 -127 94 17 -77 2 0 -1 167 31 -137 14 5 -10 3.195 2.258 -937 1.447 1.171 -276 1.060 922 -138 31 26 -4 9 1 -8 422 101 -320 147 19 -128 1 1 0 . . . 78 15 -62 0 . 0 729 557 -172 106 54 -52 13 12 -1 0 0 0 19 8 -10 . . . 337 309 -28 137 121 -16 104 43 -62 13 10 -2 1.397 1.310 -87 123 62 -61 192 192 -1 178 155 -23 163 107 -56 741 794 53 764 3.651 2.887 6 30 23 47 117 70 101 582 482 7 2.519 2.512 479 254 -224 125 115 -10 1 34 34 1.012 512 189 299 7 17 . 0 1 500 100 171 . 21 9 53 22 118 7
30 001 t/m 50 000 woonruimten 1995 5.569 5.569 0 276 44 -233 63 7 -56 173 19 -154 39 17 -23 86 9 -78 2 0 -2 80 7 -73 3 1 -3 341 113 -228 203 10 -194 26 0 -25 58 56 -1 0 0 0 30 38 8 2 3 1 9 3 -6 0 . 0 3 2 0 . . . 0 . 0 9 0 -9 74 83 9 37 28 -9 2 2 -1 32 52 20 1 1 0 1 0 0 633 550 -84 242 223 -19 55 46 -9 59 55 -3 15 13 -2 79 77 -3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 106 103 -4 0 0 0 0 . 0 0 . 0 53 16 -37 21 14 -7 460 93 -367 54 5 -49 37 7 -30 129 46 -83 44 12 -32 44 8 -35 3 1 -2 132 7 -125 16 6 -10 1.786 1.296 -490 1.100 879 -221 183 156 -27 37 32 -5 16 10 -5 185 40 -145 70 9 -61 151 149 -2 . . . 45 22 -23 0 . 0 423 332 -91 30 9 -21 3 2 0 10 9 0 7 0 -6 0 . 0 216 204 -13 99 79 -19 44 16 -28 14 11 -3 1.291 1.215 -76 30 4 -26 614 604 -11 90 78 -13 87 59 -28 469 471 2 200 1.836 1.636 17 26 9 5 47 42 13 337 324 5 1.295 1.291 138 80 -59 17 8 -9 5 42 37 641 311 134 168 6 2 0 0 0 330 70 173 . 5 8 26 12 32 4
30 001 t/m 50 000 woonruimten 1996 5.001 5.001 0 250 48 -201 61 12 -49 150 21 -129 39 16 -23 81 5 -76 2 0 -2 74 4 -70 5 1 -4 308 82 -226 195 8 -187 25 0 -25 41 39 -2 0 0 0 29 31 3 1 1 0 8 1 -6 0 . 0 0 0 0 . . . 0 . 0 9 0 -8 59 64 5 34 25 -9 4 3 -1 19 34 15 2 2 0 0 . 0 636 557 -78 234 222 -13 49 42 -7 63 59 -3 14 12 -2 72 70 -2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 121 119 -1 0 0 0 0 . 0 0 . 0 61 18 -43 18 12 -6 417 75 -342 49 4 -45 35 6 -29 118 38 -80 48 12 -36 33 6 -26 3 1 -2 124 7 -117 8 1 -6 1.665 1.166 -499 987 776 -212 178 141 -38 36 30 -6 17 11 -6 195 42 -153 65 8 -56 147 143 -3 . . . 39 14 -25 0 . 0 392 303 -89 23 7 -15 3 3 0 10 10 0 7 0 -6 0 . 0 204 192 -13 88 65 -22 44 14 -30 13 11 -2 951 877 -74 34 6 -27 270 255 -15 62 50 -12 93 70 -24 492 496 3 243 1.824 1.581 9 20 11 7 48 41 17 339 322 5 1.242 1.238 103 80 -24 93 90 -2 10 5 -5 657 328 141 177 6 3 0 0 0 329 63 177 . 5 10 28 12 31 4
30 001 t/m 50 000 woonruimten 1997 5.259 5.259 0 254 49 -205 58 8 -49 154 21 -133 42 19 -23 86 7 -79 3 1 -2 78 5 -73 5 1 -4 317 86 -231 201 9 -192 27 1 -26 41 39 -3 0 0 0 29 34 6 2 1 0 9 1 -7 0 . 0 0 0 0 . . . 0 . 0 8 0 -8 54 59 6 38 28 -10 1 0 0 12 29 17 2 2 0 0 . 0 695 566 -128 258 231 -27 49 31 -18 66 61 -5 15 10 -5 76 71 -5 5 3 -2 0 0 0 0 0 0 125 119 -5 0 0 0 0 . 0 0 . 0 70 17 -53 30 24 -6 418 71 -347 49 4 -45 36 5 -30 116 33 -83 49 14 -36 35 7 -28 3 1 -2 123 5 -118 6 2 -4 1.678 1.137 -541 974 757 -217 216 171 -44 32 26 -5 18 2 -16 205 41 -164 68 9 -60 128 124 -4 . . . 38 7 -31 0 0 0 408 321 -87 24 8 -16 3 3 0 10 10 0 6 0 -6 0 . 0 209 201 -8 96 74 -22 46 15 -31 14 11 -2 1.106 1.029 -78 35 5 -30 206 192 -15 59 49 -10 78 52 -26 728 731 3 245 1.934 1.689 9 22 13 7 49 41 24 358 334 0 1.339 1.339 123 78 -45 71 79 8 10 10 -1 693 349 150 189 6 3 0 0 0 344 69 182 . 5 10 28 14 33 4
30 001 t/m 50 000 woonruimten 1998 5.107 5.107 0 233 42 -192 53 1 -52 134 20 -113 46 20 -26 90 8 -82 5 2 -3 80 5 -74 5 1 -4 329 86 -244 214 10 -205 28 1 -27 38 36 -2 0 . 0 30 36 6 2 1 0 9 2 -7 0 . 0 0 . 0 . . . 0 . 0 8 0 -7 60 68 8 41 27 -14 1 1 0 15 37 22 3 3 0 0 0 0 673 480 -192 256 212 -44 44 4 -41 64 54 -10 14 2 -12 88 81 -6 7 1 -6 0 0 0 0 0 0 96 87 -9 3 . -3 0 . 0 0 . 0 67 12 -56 33 27 -5 430 74 -357 51 5 -46 40 7 -33 116 33 -84 46 13 -34 35 6 -30 3 1 -2 129 7 -123 8 2 -6 1.532 1.014 -519 943 722 -220 248 206 -42 29 24 -5 8 4 -4 199 42 -157 69 10 -59 0 0 0 . . . 37 5 -32 0 0 0 389 309 -80 24 6 -17 3 3 0 7 7 0 5 0 -5 0 0 0 196 187 -9 98 86 -11 43 9 -34 13 11 -2 1.139 1.058 -82 37 6 -31 149 137 -12 54 44 -10 94 65 -29 806 806 0 231 1.969 1.739 6 21 15 12 59 47 23 377 353 1 1.381 1.380 162 95 -66 26 20 -5 2 16 14 653 334 140 176 6 12 0 1 0 319 75 158 . 5 9 23 14 32 3
30 001 t/m 50 000 woonruimten 1999 5.298 5.298 0 259 44 -215 59 2 -57 149 19 -131 51 23 -28 103 11 -92 6 2 -5 91 7 -84 5 2 -3 347 91 -256 225 10 -215 31 1 -30 35 33 -2 0 . 0 37 43 6 2 2 0 9 2 -7 0 . 0 0 . 0 . . . 0 . 0 8 0 -7 74 79 5 56 39 -18 1 1 0 13 36 23 4 4 0 0 . 0 646 452 -193 248 206 -42 39 2 -37 40 34 -6 13 0 -13 95 88 -7 12 5 -7 0 . 0 0 . 0 65 60 -5 3 . -3 0 . 0 0 . 0 99 30 -70 32 27 -5 472 82 -390 54 5 -49 44 8 -36 127 36 -91 50 14 -36 38 7 -31 5 1 -4 146 10 -136 9 2 -7 1.585 1.034 -551 936 695 -241 267 231 -36 38 31 -7 10 5 -5 221 55 -166 74 12 -62 1 0 0 . . . 39 5 -34 0 0 0 441 337 -104 29 10 -20 4 4 0 7 7 0 6 0 -6 0 0 0 219 201 -18 114 99 -15 46 4 -43 15 13 -2 1.107 1.040 -68 41 7 -34 164 151 -13 66 55 -11 94 61 -33 742 766 24 265 2.130 1.865 9 35 26 13 70 57 49 432 382 10 1.487 1.478 149 87 -62 34 12 -22 2 8 6 755 383 131 219 7 25 0 1 0 372 91 174 . 6 11 30 17 39 4
30 001 t/m 50 000 woonruimten 2000 5.316 5.316 0 283 54 -229 62 2 -60 172 27 -144 50 25 -25 107 10 -97 6 1 -5 94 6 -88 6 2 -4 359 90 -269 236 11 -224 34 1 -34 30 27 -3 0 . 0 40 46 6 2 2 0 9 2 -7 . . . 0 . 0 . . . 0 . 0 8 1 -7 71 71 0 55 37 -18 0 0 0 15 33 18 1 0 0 0 . 0 644 448 -196 251 214 -38 38 4 -34 40 35 -6 13 1 -11 97 89 -7 12 1 -11 0 . 0 . . . 36 34 -3 3 0 -3 0 . 0 0 . 0 118 39 -79 36 31 -5 476 75 -401 56 5 -52 42 7 -35 122 33 -90 52 12 -40 39 7 -32 5 3 -3 151 9 -142 8 0 -8 1.568 1.002 -565 865 626 -240 300 258 -42 37 31 -6 7 3 -5 243 69 -174 75 11 -64 0 . 0 . . . 40 4 -36 0 0 0 449 348 -102 32 10 -23 4 4 0 7 7 0 6 0 -6 0 0 0 219 209 -10 118 102 -16 47 3 -44 15 13 -2 1.094 1.020 -74 44 5 -38 150 138 -13 56 44 -11 88 63 -24 757 770 13 264 2.197 1.933 32 61 29 10 64 54 52 442 391 4 1.539 1.536 140 73 -67 19 14 -5 7 4 -3 797 397 143 237 7 9 0 1 0 401 96 185 . 8 11 35 20 42 4
30 001 t/m 50 000 woonruimten 2001 5.426 5.426 0 292 60 -231 66 2 -64 172 33 -139 54 25 -29 113 10 -102 8 1 -7 98 7 -91 6 2 -5 388 98 -290 254 14 -240 40 1 -39 26 23 -3 0 . 0 48 55 6 2 2 0 9 2 -7 . . . 0 0 0 . . . 0 . 0 10 1 -8 75 72 -3 44 30 -15 1 1 0 28 41 13 1 0 0 0 . 0 596 392 -205 228 182 -46 44 3 -41 46 39 -7 15 1 -14 47 39 -9 11 3 -8 . . . . . . 32 29 -3 5 1 -4 0 . 0 0 . 0 127 59 -68 40 36 -5 509 75 -433 57 4 -53 40 6 -34 132 32 -100 60 15 -46 44 6 -38 5 2 -2 158 10 -148 14 1 -12 1.605 1.032 -573 835 604 -232 333 290 -44 42 33 -9 14 8 -5 244 75 -169 88 11 -77 0 . 0 . . . 48 11 -37 0 0 0 467 346 -121 31 10 -20 0 0 0 8 8 0 9 0 -9 0 0 0 229 211 -18 124 100 -24 50 4 -46 16 13 -3 1.104 1.021 -83 44 5 -38 145 134 -11 38 29 -10 98 64 -33 779 789 10 278 2.319 2.041 30 44 14 18 77 59 63 479 417 5 1.600 1.594 140 106 -34 13 5 -8 9 7 -1 843 442 166 261 6 8 . 1 0 401 93 179 . 7 11 37 20 51 4
30 001 t/m 50 000 woonruimten 2002 5.575 5.575 0 319 51 -268 71 2 -70 188 24 -164 60 25 -35 123 11 -113 9 1 -8 107 8 -99 7 2 -6 405 97 -308 266 13 -253 45 3 -43 22 20 -2 0 . 0 50 56 6 2 2 0 7 2 -5 . . . 0 0 0 . . . 0 . 0 11 1 -11 78 73 -5 45 28 -17 1 1 0 29 42 14 2 2 -1 0 . 0 631 404 -227 248 195 -52 47 4 -44 42 36 -6 16 1 -15 51 42 -9 13 3 -10 . . . . . . 25 22 -3 4 1 -3 0 . 0 0 . 0 142 62 -80 43 39 -4 527 72 -454 59 4 -55 37 6 -31 137 31 -107 67 15 -52 42 6 -36 2 0 -1 169 10 -159 14 2 -12 1.619 1.070 -549 812 626 -186 341 301 -40 40 31 -9 17 10 -8 254 69 -185 97 14 -83 0 . 0 . . . 58 20 -38 0 0 0 491 370 -121 36 13 -23 0 0 0 8 8 0 10 0 -10 0 0 0 237 223 -14 128 109 -19 56 6 -51 16 13 -3 1.080 1.008 -72 48 5 -43 109 97 -12 39 26 -13 104 73 -31 780 806 26 303 2.419 2.116 25 32 7 25 99 74 73 512 439 5 1.638 1.633 144 100 -44 15 9 -6 17 30 13 896 466 172 275 7 10 . 1 0 430 102 198 . 4 12 41 20 49 4
30 001 t/m 50 000 woonruimten 2003 5.857 5.857 0 350 66 -284 86 2 -84 203 39 -164 61 25 -36 146 16 -130 9 2 -7 121 11 -110 16 4 -13 413 111 -301 269 23 -246 50 3 -47 18 16 -2 0 . 0 56 64 8 2 2 0 9 3 -6 . . . 0 0 0 . . . 0 . 0 9 1 -8 86 72 -14 44 26 -18 2 2 0 38 44 6 2 0 -1 0 0 0 634 385 -249 240 179 -62 50 4 -47 36 29 -6 15 2 -13 35 24 -11 15 3 -12 0 . 0 0 . 0 39 36 -3 6 1 -5 0 . 0 . . . 154 70 -84 44 39 -6 546 69 -478 62 3 -60 42 6 -36 142 28 -113 67 13 -54 50 7 -44 2 0 -1 163 9 -155 18 2 -15 1.748 1.169 -579 864 672 -192 404 361 -43 33 26 -7 16 9 -8 273 71 -203 103 18 -85 0 . 0 0 1 0 55 13 -42 0 0 0 538 422 -116 38 23 -15 1 0 -1 7 7 0 10 0 -10 0 0 0 262 250 -12 140 121 -19 63 8 -56 16 13 -3 1.053 925 -128 56 5 -51 119 110 -9 57 48 -10 107 93 -14 714 670 -44 343 2.622 2.279 13 39 26 21 89 67 73 526 453 12 1.780 1.768 177 131 -46 25 19 -7 20 38 17 940 473 178 279 7 8 . 1 0 468 110 215 . 5 11 47 21 55 4
10 001 t/m 30 000 woonruimten 1995 4.104 4.104 0 244 45 -199 55 1 -54 153 30 -123 35 14 -22 60 7 -53 4 2 -2 52 4 -48 4 1 -3 248 50 -198 183 13 -170 19 0 -19 12 11 -1 0 0 0 18 21 3 2 1 -1 5 2 -3 . . . 0 0 0 . . . 0 0 0 8 0 -7 70 84 15 18 13 -5 3 1 -1 48 69 20 0 1 1 0 0 0 484 421 -63 191 178 -12 60 52 -8 34 32 -2 16 14 -3 68 67 -2 2 2 0 4 4 0 0 0 0 53 52 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 42 10 -32 13 10 -3 383 66 -317 43 4 -39 32 5 -27 120 35 -85 33 8 -25 19 2 -16 6 0 -5 114 8 -106 16 4 -13 1.311 946 -365 775 621 -154 96 75 -21 37 30 -6 5 3 -1 162 38 -124 46 5 -41 161 156 -5 0 0 0 28 16 -12 0 0 0 335 255 -80 20 3 -17 0 0 0 5 5 0 7 2 -5 0 0 0 169 161 -8 80 63 -18 41 13 -29 12 8 -4 854 782 -71 24 2 -21 507 501 -6 26 17 -10 64 37 -27 232 225 -7 116 1.447 1.331 8 13 5 11 51 40 13 268 255 6 1.059 1.053 64 33 -31 12 10 -3 2 13 11 547 268 113 143 6 3 0 1 1 279 59 157 . 3 7 18 12 20 3
10 001 t/m 30 000 woonruimten 1996 4.023 4.023 0 211 36 -175 58 1 -57 113 20 -93 40 15 -25 64 7 -58 4 2 -2 54 4 -51 6 1 -5 266 53 -213 196 13 -183 20 0 -20 12 10 -1 0 0 0 21 25 3 2 1 -1 5 3 -3 . . . 1 0 0 . . . 0 0 0 8 1 -8 59 71 12 17 12 -5 4 2 -2 38 56 19 1 1 1 0 0 0 507 442 -66 201 188 -13 61 53 -8 35 33 -2 17 14 -3 68 67 -1 4 4 0 4 4 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 . 0 . 0 44 9 -34 12 9 -3 395 67 -328 43 4 -39 32 5 -27 123 35 -88 34 8 -26 19 2 -17 6 0 -5 121 9 -112 17 4 -13 1.354 950 -404 798 629 -169 99 73 -27 34 29 -5 5 2 -2 172 39 -133 51 7 -44 166 162 -5 0 0 0 26 9 -18 2 0 -2 367 284 -83 19 2 -17 0 0 0 5 5 0 5 0 -5 0 0 0 186 179 -7 94 76 -19 44 13 -31 13 9 -4 647 569 -79 27 3 -24 246 238 -8 24 15 -10 66 36 -30 284 277 -8 152 1.544 1.392 7 13 6 16 65 49 18 287 269 4 1.120 1.116 80 29 -52 22 20 -3 4 11 7 580 281 119 150 6 3 0 1 1 299 66 165 . 3 7 20 12 23 4
10 001 t/m 30 000 woonruimten 1997 3.955 3.955 0 216 42 -174 62 1 -62 109 23 -87 44 19 -25 69 7 -63 5 1 -3 57 4 -53 7 1 -6 279 56 -223 206 15 -192 22 0 -22 11 10 -1 0 0 0 22 27 5 2 1 -1 5 2 -3 0 . 0 1 0 0 . . . 0 0 0 9 0 -8 59 69 10 20 14 -7 5 3 -2 33 52 19 0 1 1 0 0 0 503 393 -109 204 182 -22 57 34 -23 34 31 -3 15 9 -6 61 59 -3 5 2 -3 0 0 0 0 0 0 59 57 -2 1 0 0 0 0 . 0 . 0 54 10 -44 11 8 -3 407 67 -339 44 4 -39 32 4 -28 124 34 -90 35 9 -27 21 3 -18 3 0 -3 129 10 -119 18 4 -14 1.246 820 -427 768 591 -177 122 90 -31 39 32 -6 3 1 -2 176 39 -137 53 6 -47 58 55 -2 0 0 0 26 5 -22 2 0 -2 386 297 -88 20 2 -18 0 0 0 5 5 0 6 1 -5 0 0 0 193 186 -7 103 83 -20 45 11 -34 13 10 -4 614 534 -80 29 2 -27 161 155 -6 23 14 -9 70 40 -30 331 324 -8 176 1.669 1.492 6 12 6 17 71 54 22 302 280 1 1.217 1.216 102 34 -68 25 15 -10 3 16 14 615 295 124 157 7 4 0 1 1 319 73 172 . 3 8 22 13 25 4
10 001 t/m 30 000 woonruimten 1998 3.678 3.678 -1 211 39 -172 61 1 -60 105 20 -86 45 19 -26 70 6 -64 5 1 -4 57 3 -54 8 2 -6 269 48 -221 206 15 -192 21 0 -21 6 5 -1 0 0 0 21 24 3 1 1 0 5 2 -2 0 . 0 1 0 0 . . . 0 0 0 8 0 -8 48 55 8 18 11 -7 5 3 -2 24 40 16 0 1 0 1 0 0 488 317 -172 205 170 -35 49 3 -47 29 25 -4 14 1 -13 48 43 -5 11 1 -10 3 3 0 0 0 0 46 44 -3 2 0 -2 0 0 . 0 . 0 62 11 -51 18 15 -3 391 61 -330 41 3 -38 30 3 -26 123 31 -92 32 7 -25 19 2 -16 4 0 -3 126 10 -116 18 5 -14 1.101 690 -411 697 521 -176 115 87 -28 35 30 -6 2 1 -1 174 40 -133 50 6 -44 1 1 0 0 0 0 25 4 -21 0 0 0 388 288 -100 21 3 -19 0 0 0 5 5 0 5 1 -5 0 0 0 194 182 -12 105 83 -22 45 6 -39 13 9 -4 539 466 -73 29 3 -26 128 124 -5 22 14 -8 70 43 -28 289 283 -6 173 1.707 1.534 5 12 6 19 73 54 23 305 282 1 1.245 1.244 103 45 -57 21 14 -8 2 14 12 584 281 120 150 6 4 0 1 1 303 69 162 . 3 7 23 13 23 3
10 001 t/m 30 000 woonruimten 1999 4.204 4.204 0 240 47 -193 68 1 -67 121 24 -97 52 23 -29 81 8 -74 5 2 -4 65 4 -62 10 2 -8 300 55 -245 229 17 -212 25 1 -24 5 3 -1 0 0 0 25 30 5 1 1 0 5 2 -3 . . . 1 0 0 . . . 0 0 0 8 0 -8 59 61 2 22 13 -9 6 3 -3 30 43 14 0 1 0 0 0 0 567 368 -199 224 186 -38 51 4 -48 34 30 -5 13 1 -12 48 42 -6 12 1 -11 4 4 0 0 0 0 58 54 -4 3 0 -3 0 0 . 0 . 0 96 27 -69 23 20 -3 438 66 -372 46 4 -42 34 4 -30 135 35 -100 36 8 -29 22 2 -20 4 0 -3 141 9 -133 20 4 -16 1.231 762 -469 727 524 -203 168 142 -25 39 33 -6 3 1 -2 203 48 -155 59 7 -52 1 1 0 0 0 0 30 6 -25 0 . 0 438 329 -109 25 5 -21 0 0 0 3 3 0 6 0 -5 0 0 0 222 210 -12 118 98 -20 50 3 -47 15 10 -4 644 563 -81 36 7 -30 127 120 -6 22 13 -9 78 48 -30 382 375 -6 206 1.944 1.739 5 16 11 15 74 60 56 349 292 11 1.423 1.412 103 55 -48 14 12 -2 1 15 14 682 306 104 187 7 5 0 1 1 377 90 192 . 3 10 31 18 29 4
10 001 t/m 30 000 woonruimten 2000 4.250 4.250 0 246 44 -202 72 1 -71 122 19 -103 52 24 -28 88 8 -79 6 1 -5 70 4 -66 11 3 -9 309 59 -251 233 18 -216 29 2 -27 5 3 -1 0 . 0 26 32 5 1 1 0 6 2 -4 . . . 1 0 0 . . . 0 . 0 9 0 -9 46 47 0 26 15 -10 7 4 -2 12 25 13 1 1 0 0 0 0 566 363 -203 227 189 -38 51 5 -46 29 25 -5 12 1 -11 45 39 -6 13 1 -12 . . . 0 0 0 54 50 -4 3 0 -3 0 0 . 0 . 0 106 32 -74 24 20 -3 450 65 -384 46 4 -43 34 4 -30 137 34 -102 36 7 -30 23 2 -20 4 0 -4 150 9 -140 20 4 -16 1.215 736 -479 672 475 -197 189 163 -26 39 33 -6 5 2 -4 215 50 -165 60 6 -54 1 0 0 0 0 0 32 6 -26 0 . 0 448 335 -113 27 5 -22 0 . 0 2 2 0 6 0 -6 0 0 0 224 211 -12 123 104 -18 52 2 -49 15 11 -5 664 586 -78 38 6 -31 113 106 -7 20 11 -9 85 55 -30 409 408 -1 217 2.006 1.789 18 19 1 15 82 67 47 362 315 8 1.461 1.453 112 57 -55 13 15 1 4 11 8 698 326 118 193 7 5 0 1 1 373 93 183 . 3 10 33 18 30 4
10 001 t/m 30 000 woonruimten 2001 4.313 4.313 0 265 46 -219 78 2 -76 132 19 -113 56 25 -31 92 8 -84 6 1 -5 74 4 -69 12 3 -10 320 58 -262 245 20 -224 29 1 -28 5 3 -2 0 0 0 25 30 5 1 1 0 5 2 -3 0 . 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 -9 44 44 0 25 15 -10 7 4 -3 11 24 12 0 1 0 1 1 0 575 363 -212 233 193 -40 54 5 -49 24 20 -3 11 1 -10 44 38 -6 13 1 -12 4 4 . 0 0 0 53 49 -3 4 0 -3 0 0 . . . . 113 31 -82 24 21 -3 462 65 -397 48 4 -44 34 4 -30 138 34 -104 36 7 -29 22 2 -19 5 0 -4 159 10 -150 21 4 -17 1.172 699 -473 601 423 -177 202 179 -23 38 31 -7 5 2 -3 222 43 -179 63 7 -56 1 0 -1 0 0 0 39 12 -27 0 . 0 475 353 -122 27 3 -25 0 . 0 1 1 0 5 0 -5 0 0 0 236 222 -14 133 113 -20 55 2 -54 16 12 -5 655 568 -88 42 7 -35 88 81 -7 18 9 -10 91 57 -34 417 414 -2 251 2.108 1.857 10 21 11 17 81 63 52 383 331 16 1.530 1.513 115 58 -57 27 23 -4 12 13 0 738 353 128 208 7 7 . 0 2 385 99 187 . 2 10 36 20 28 3
10 001 t/m 30 000 woonruimten 2002 4.583 4.583 0 291 48 -242 86 2 -84 143 21 -122 62 25 -37 110 11 -99 7 1 -6 86 6 -80 16 3 -13 354 67 -287 269 25 -243 33 1 -32 5 2 -2 1 1 -1 28 33 5 2 1 -1 5 2 -3 . . . 1 1 -1 . . . 0 0 0 9 0 -9 44 42 -2 22 10 -11 10 7 -3 10 22 12 1 2 1 1 1 0 615 386 -229 251 210 -41 55 4 -51 24 20 -4 11 1 -10 40 35 -6 15 1 -14 3 3 0 0 0 0 55 51 -4 4 0 -3 0 0 0 . . . 131 38 -93 25 22 -3 497 69 -428 50 4 -47 36 3 -32 151 36 -115 38 6 -32 24 3 -21 5 1 -3 169 10 -159 25 6 -19 1.213 732 -482 596 435 -161 219 196 -23 35 27 -8 8 3 -5 234 42 -192 70 8 -62 1 1 -1 0 0 0 50 20 -30 0 . 0 506 374 -131 32 3 -28 0 . 0 1 1 0 6 0 -5 0 0 0 246 232 -15 142 123 -19 61 2 -58 18 13 -5 693 597 -96 48 8 -40 83 76 -6 21 11 -10 99 62 -37 442 440 -2 260 2.257 1.996 9 26 17 26 93 67 60 414 354 10 1.609 1.598 120 72 -48 29 24 -5 6 19 13 787 377 138 221 7 8 . 1 2 410 105 197 . 2 11 40 20 31 3
10 001 t/m 30 000 woonruimten 2003 4.839 4.839 0 302 39 -263 104 3 -102 130 11 -119 68 25 -42 122 10 -112 8 1 -7 97 7 -90 17 2 -14 372 66 -306 282 22 -260 36 2 -34 4 2 -3 1 1 -1 30 36 6 2 1 -1 5 2 -3 . . . 1 1 -1 . . . 0 0 0 11 0 -11 40 36 -4 26 13 -13 7 4 -3 4 17 13 1 1 0 2 2 0 653 407 -246 261 219 -42 60 4 -55 32 28 -4 12 1 -11 37 30 -7 17 1 -16 3 3 0 0 0 0 58 53 -4 5 0 -4 . . . 0 0 0 142 42 -100 27 25 -3 527 70 -457 53