Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen in mln euro, 1995 - 2003

Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen in mln euro, 1995 - 2003

Regio's Perioden Gemeentelijke hoofdfuncties Totaal gemeentelijke functies Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Totaal gemeentelijke functies Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Totaal gemeentelijke functies Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursorganen Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursorganen Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursorganen Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursondersteuning Lasten (mln euro)
Nederland 2003 43.643,7 43.643,9 0,2 2.569,6 476,7 -2.092,9 718,2 19,4 -698,8 1.371,4
250 000 inwoners en meer 2003 13.124,5 13.124,5 0,0 547,5 107,9 -439,5 111,2 4,1 -107,1 345,6
150 000 tot 250 000 inwoners 2003 4.797,0 4.797,0 0,0 294,9 123,2 -171,6 41,5 1,7 -39,8 213,9
100 000 tot 150 000 inwoners 2003 4.455,8 4.455,8 0,0 265,0 56,5 -208,5 47,6 0,6 -47,0 177,3
50 000 tot 100 000 inwoners 2003 6.593,7 6.593,7 0,0 372,8 66,1 -306,7 101,3 1,6 -99,7 196,6
20 000 tot 50 000 inwoners 2003 9.737,9 9.738,0 0,0 660,3 84,4 -576,0 241,6 7,6 -234,0 273,1
10 000 tot 20 000 inwoners 2003 4.029,7 4.029,8 0,1 326,3 30,6 -295,7 135,6 2,7 -132,8 121,1
5 000 tot 10 000 inwoners 2003 812,4 812,5 0,1 90,2 7,0 -83,1 34,3 0,8 -33,5 38,3
Minder dan 5 000 inwoners 2003 92,6 92,6 0,0 12,7 0,9 -11,8 5,0 0,1 -4,9 5,6
Groningen 2003 1.676,9 1.676,9 0,0 97,5 20,6 -76,9 24,1 1,0 -23,2 53,5
Friesland 2003 1.486,1 1.486,1 0,0 74,5 7,3 -67,2 27,5 0,7 -26,8 31,3
Drenthe 2003 1.039,6 1.039,6 0,0 56,0 8,5 -47,6 20,3 0,6 -19,8 24,0
Overijssel 2003 2.536,7 2.536,7 0,0 148,1 19,0 -129,1 43,4 0,6 -42,8 76,9
Flevoland 2003 972,5 972,5 0,0 45,1 7,3 -37,8 13,8 0,6 -13,3 22,4
Gelderland 2003 3.953,0 3.953,0 0,0 353,5 121,2 -232,2 77,9 2,2 -75,7 226,5
Utrecht 2003 2.771,7 2.771,7 0,0 165,9 26,7 -139,2 42,9 1,0 -41,9 89,7
Noord-Holland 2003 9.022,1 9.022,1 0,0 450,6 77,0 -373,6 98,3 3,8 -94,4 263,1
Zuid-Holland 2003 11.918,8 11.918,8 0,1 642,7 103,1 -539,6 201,1 4,0 -197,2 330,4
Zeeland 2003 811,1 811,1 0,0 48,9 4,7 -44,2 18,4 0,4 -18,0 17,7
Noord-Brabant 2003 5.178,6 5.178,6 0,0 328,8 58,5 -270,3 101,1 3,7 -97,4 159,7
Limburg 2003 2.276,7 2.276,7 0,0 158,1 22,9 -135,1 49,3 0,9 -48,4 76,0
Oost-Groningen 2003 358,1 358,1 0,0 21,2 1,9 -19,3 8,1 0,2 -7,9 8,0
Delfzijl en omgeving 2003 124,6 124,6 0,0 8,4 0,7 -7,7 3,2 0,1 -3,2 3,8
Overig Groningen 2003 1.194,2 1.194,2 0,0 68,0 18,0 -50,0 12,8 0,7 -12,1 41,7
Noord-Friesland 2003 765,6 765,6 0,0 38,4 3,9 -34,5 14,8 0,4 -14,5 15,1
Zuidwest-Friesland 2003 223,9 223,9 0,0 14,6 0,9 -13,7 4,8 0,1 -4,7 7,3
Zuidoost-Friesland 2003 496,5 496,5 0,0 21,5 2,5 -19,0 7,9 0,2 -7,7 9,0
Noord-Drenthe 2003 378,6 378,6 0,0 22,7 3,2 -19,6 6,9 0,2 -6,8 11,3
Zuidoost-Drenthe 2003 392,6 392,6 0,0 18,4 2,2 -16,2 8,0 0,2 -7,8 6,1
Zuidwest-Drenthe 2003 268,3 268,3 0,0 14,9 3,1 -11,8 5,4 0,2 -5,2 6,7
Noord-Overijssel 2003 632,8 632,8 0,0 47,7 5,8 -42,0 15,0 0,3 -14,8 23,9
Zuidwest-Overijssel 2003 355,6 355,6 0,0 20,4 4,5 -15,9 5,2 0,1 -5,1 11,7
Twente 2003 1.548,2 1.548,2 0,0 80,0 8,8 -71,2 23,1 0,3 -22,9 41,3
Veluwe 2003 1.146,3 1.146,3 0,0 77,1 11,4 -65,7 22,5 0,9 -21,7 40,3
Achterhoek 2003 658,6 658,6 0,0 49,1 5,6 -43,5 19,6 0,7 -18,9 19,8
Arnhem/Nijmegen 2003 1.789,3 1.789,3 0,0 197,7 101,0 -96,7 25,0 0,3 -24,7 153,7
Zuidwest-Gelderland 2003 358,8 358,8 0,0 29,6 3,2 -26,4 10,7 0,2 -10,5 12,7
Utrecht 2003 2.771,7 2.771,7 0,0 165,9 26,7 -139,2 42,9 1,0 -41,9 89,7
Kop van Noord-Holland 2003 726,2 726,2 0,0 46,3 4,5 -41,8 18,2 0,3 -17,9 18,7
Alkmaar en omgeving 2003 479,0 479,0 0,0 23,7 2,6 -21,1 7,3 0,2 -7,1 10,7
IJmond 2003 321,3 321,3 0,0 25,9 2,5 -23,4 8,3 0,1 -8,2 12,4
Agglomeratie Haarlem 2003 525,8 525,8 0,0 52,5 22,6 -29,9 6,8 0,3 -6,5 40,7
Zaanstreek 2003 345,7 345,7 0,0 25,9 3,9 -22,1 4,8 - -4,8 16,9
Groot-Amsterdam 2003 6.210,9 6.210,9 0,0 246,3 37,5 -208,8 41,1 2,6 -38,4 153,5
Het Gooi en Vechtstreek 2003 413,3 413,3 0,0 30,0 3,5 -26,5 11,8 0,4 -11,5 10,3
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 2003 820,1 820,1 0,0 58,2 7,2 -51,0 19,8 0,3 -19,5 27,7
Agglomeratie 's-Gravenhage 2003 2.843,8 2.843,8 0,0 117,8 18,0 -99,8 28,5 0,4 -28,1 59,8
Delft en Westland 2003 493,0 493,0 0,0 25,9 3,6 -22,3 9,5 0,4 -9,1 10,8
Oost-Zuid-Holland 2003 582,3 582,3 0,0 46,7 4,3 -42,3 16,5 0,3 -16,2 20,2
Groot-Rijnmond 2003 6.240,1 6.240,1 0,0 341,4 63,6 -277,8 106,3 2,1 -104,2 191,1
Zuidoost-Zuid-Holland 2003 939,5 939,5 0,0 52,7 6,3 -46,4 20,6 0,6 -20,1 20,7
Zeeuwsch-Vlaanderen 2003 252,3 252,3 0,0 18,0 1,3 -16,6 6,4 0,0 -6,4 6,5
Overig Zeeland 2003 558,8 558,8 0,0 30,9 3,4 -27,6 12,0 0,4 -11,6 11,3
West-Noord-Brabant 2003 1.226,3 1.226,3 0,0 70,0 9,9 -60,2 20,9 0,6 -20,3 31,5
Midden-Noord-Brabant 2003 1.229,9 1.229,9 0,0 48,1 7,5 -40,6 16,2 0,9 -15,3 18,5
Noordoost-Noord-Brabant 2003 1.315,3 1.315,3 0,0 100,1 27,7 -72,3 26,2 0,8 -25,3 56,3
Zuidoost-Noord-Brabant 2003 1.407,0 1.407,0 0,0 110,6 13,4 -97,2 37,7 1,3 -36,4 53,4
Noord-Limburg 2003 526,9 526,9 0,0 35,2 2,9 -32,3 14,8 0,1 -14,7 12,2
Midden-Limburg 2003 445,4 445,4 0,0 25,2 2,7 -22,5 10,1 0,2 -9,9 8,5
Zuid-Limburg 2003 1.304,4 1.304,4 0,0 97,7 17,4 -80,3 24,4 0,6 -23,8 55,3
Flevoland 2003 972,5 972,5 0,0 45,1 7,3 -37,8 13,8 0,6 -13,3 22,4
Noord-Nederland 2003 4.202,6 4.202,6 0,0 228,0 36,4 -191,7 71,9 2,3 -69,8 108,8
Oost-Nederland 2003 7.462,2 7.462,2 0,0 546,7 147,5 -399,1 135,1 3,4 -131,8 325,8
West-Nederland 2003 24.523,7 24.523,7 0,1 1.308,1 211,5 -1.096,6 360,7 9,2 -351,5 700,9
Zuid-Nederland 2003 7.455,3 7.455,3 0,0 486,9 81,4 -405,4 150,4 4,6 -145,8 235,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Baten en lasten hoofdfuncties (Algemeen bestuur, Economische zaken,
e.d. naar hun functies) en heffingen naar gemeentegrootte, provincie en
COROP.
Hoofdfuncties van de gemeenten:
Algemeen bestuur
Openbare orde en veiligheid
Verkeer, vervoer en waterstaat
Economische zaken
Onderwijs
Cultuur en recreatie
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Volksgezondheid
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Financiële en algemene dekkingsmiddelen
Gegevens beschikbaar vanaf: 1995
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke hoofdfuncties
Gemeentelijke beleidsgebieden naar hoofdfuncties en functies.
De gemeenten kennen beleidsgebieden die ondergebracht worden in
hoofdfuncties, zoals Algemeen bestuur, Bestuursorganen, Openbare orde en
veiligheid, Verkeer vervoer en waterstaat.
Elke hoofdfunctie is weer onderverdeeld naar functionele specificaties,
hier functies genoemd. Op het niveau van de functies worden de baten en
lasten verantwoord.
De onderverdeling van hoofdfunctie naar functies komt volledig overeen
met de Gemeentelijke Comptabiliteitsvoorschriften.
Totaal gemeentelijke functies
Totaal van de gemeentelijke lasten en baten.
Lasten
Baten
Saldo
Algemeen bestuur
Totaal algemeen bestuur
Lasten
Baten
Saldo
Bestuursorganen
Alle baten en lasten, die rechtstreeks verband houden met het
functioneren van de bestuursorganen. Daartoe worden ook gerekend de
kosten van de voorstellen van de gemeenteraad exclusief de kosten van
voorbereiding door het ambtelijke apparaat. De laatstgenoemde kosten
worden als regel verantwoord op de onderscheidene functies.
a. Raad en raadscommissies: vergoedingen en tegemoetkomingen aan
raadsleden, alsmede vergoedingen aan leden van raadscommissies die
geen raadslid zijn; premie ongevallenverzekering; kosten excursies;
tegemoetkomingen aan raadsfracties;
b. College van burgemeester en wethouders: salarissen en sociale lasten
van burgemeester en wethouders; uitkeringen en pensioenen aan gewezen
wethouders en hun weduwen en wezen; reis- en verblijfkosten;
ambtswoning burgemeester; kosten huisaansluiting telefoon;
c. Functionele en territoriale commissies: presentiegelden en reis- en
verblijfkosten aan leden van de commissies.
d. Bestuurlijke samenwerking: alle vormen van regionale samenwerking
e. Representatie: ontvangsten; aanbieden van geschenken.
Lasten
Baten
Saldo
Bestuursondersteuning
a. De feitelijke baten en lasten van het ambtelijke apparaat, dat de
bestuursorganen bij de uitoefening van hun algemeen bestuurlijke
taken ter zijde staat. Dat zijn de kosten die niet aan een andere
functie mogen worden toegerekend, omdat ze te maken hebben met het
functioneren van de organisatie als bestuursorgaan op grond van de
Gemeentewet. Logische consequentie van het uitgangspunt van
kostentoerekening is dat de kosten van de centrale bestuursdiensten
worden doorberekend aan de onderscheidene functies.
b. De personeels- en andere kosten van de gemeentesecretaris en het
overig personeel dat belast is met ondersteunende activiteiten en
taken van algemeen bestuur zoals: secretariaat van het bestuur,
voorlichting voor zover niet toe te rekenen aan de overige functies,
wijziging gemeentegrenzen en de gemeenschapsraad.
Lasten