ICT-gebruik financiële sector naar bedrijfstakken/branches (SBI'93), 2007


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- ICT-systemen voor de kantooradministratie;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en toepassing ervan;
- Supply Chain Management (ketenintegratie);
- Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven het internet gebruiken voor in- en verkoop.

De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen in de financiële sector. Peildatum daarbij is 31 december.
De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfsafdeling (gebaseerd op de Standaardbedrijfsindeling (SBI'93)):
Overige geldscheppende instellingen (SBI'93, code 6512) en Overige kredietverlening (SBI'93, code 6522), Levensverzekeringen, naturaverzekeringen en spaarkassen (SBI'93, code 6601), Schadeverzekeringen (SBI'93, code 6603), de bedrijfstak Activiteiten ten behoeve van of verwant aan financiële instellingen (SBI'93, code 67), exclusief de Optie-en effectenbeurzen (SBI '93, code 6711), exclusief de verzekeringsbeurzen (SBI'93, code 67201) en exclusief de Waarborgfondsen (SBI'93, code 67204).

Gegevens beschikbaar over het jaar 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

ICT-gebruik financiële sector naar bedrijfstakken/branches (SBI'93), 2007

Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Aantal bedrijven >= 10 werkzame personen (aantal) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met een computer (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met internet (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberTelewerkers (in % van totale aantal werkzame personen) Bedrijven met interne netwerken (LAN)Draadloos LAN (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met interne netwerken (LAN)Intranet (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenNiet-internetnetwerken (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, algemene toepassingenFinanciële transacties (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, aangeboden faciliteitenProduct aanpassing voor klant (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, aangeboden faciliteitenOnline bestellen of boeken (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, aangeboden faciliteitenOnline betalen (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, aangeboden faciliteitenPagina voor vaste bezoekers (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, aangeboden faciliteitenWerven van personeel (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, aangeboden faciliteitenAndere faciliteiten (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, communicatie met overhedenTen minste één soort communicatie (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenGebruik voor verkoopVia externe netwerken (in % van het totale aantal bedrijven) Gebruik voor verkoopVia internetVerkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenGebruik voor inkoopVia externe netwerken (in % van het totale aantal bedrijven) Gebruik voor inkoopVia internetInkoopwaarde >= 10% van de totale inkoop (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesERP-software (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesCRM-softwareTotaal CRM-software (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesOpen Source SoftwareTotaal open source software (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopTotaal verkooporderverwerkingssysteem (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopTotaal inkooporderverwerkingssysteem (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopBetalings- en boekhoudsysteem (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopVoorraadbeheersystemen (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Ten minste één soort ADE (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Totaal bedrijven met SCM (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven die berichten beveiligenTotaal beveiligde berichten (in % van het totale aantal bedrijven)
6601b Verzekering, bank, krediet, etc 1.459 96 78 27 23 58 17 100 91 14 39 10 20 57 51 81 47 18 50 22 17 59 26 51 29 24 4 82 20 64
6512a Ov. geldsch+krediet 282 99 98 38 36 75 27 100 84 10 22 26 27 53 39 90 34 23 57 35 20 56 29 43 34 27 6 80 13 61
6601a Verzekering geen verplicht sociale 194 90 34 7 14 89 29 97 83 21 57 8 28 65 53 89 59 39 61 21 22 62 27 60 30 22 13 90 6 69
6712a Ov. financ. activiteiten gn beurs 983 98 92 25 21 51 13 100 93 14 40 7 18 56 52 78 47 15 48 20 16 59 25 52 28 24 3 81 23 64
Bron: CBS.
Verklaring van tekens