ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2007

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en
communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- ICT-systemen voor de kantooradministratie;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en toepassing ervan;
- Supply Chain Management (ketenintegratie);
- Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven het internet gebruiken voor in- en verkoop.
De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame
personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2007.

Wijzigingen per 28 januari 2010:
Uit analyse is gebleken dat er bij de samenstelling van een deel van de
oude gegevens in deze tabel een verwerkingsfout is opgetreden.
Gegevens over orderverwerkingssystemen bij inkoop waren niet juist.
Deze zijn in deze versie aangepast.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt er een nieuwe tabel gemaakt.
De tabel over 2008 komt in december 2009 beschikbaar.

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2007

Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven >= 10 werkzame personen (aantal) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met een computer (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met internet (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberTelewerkers (in % van totale aantal werkzame personen) Internet, naar soort verbindingBreedbandTotaal breedband (in % van het totale aantal bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedbandADSL, SDSL, kabel en dergelijke (in % van het totale aantal bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedbandAndere hoogwaardige vaste verbindingen (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesERP-software (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesCRM-softwareTotaal CRM-software (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesCRM-softwareOpslag klantgegevens (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesCRM-softwareAnalyse klantgegevens (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesOpen Source SoftwareTotaal open source software (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesOpen Source SoftwareBesturingssystemen/server software (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesOpen Source SoftwareKantoor- en bedrijfsapplicaties (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopTotaal verkooporderverwerkingssysteem (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopFacturerings- en boekhoudsystemen (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopVoorraadbeheersystemen (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopProductiesystemen (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopLogistieke systemen (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopTotaal inkooporderverwerkingssysteem (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopBetalings- en boekhoudsysteem (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopVoorraadbeheersystemen (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Ten minste één soort ADE (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Totaal bedrijven met SCM (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Met leveranciersTotaal SCM met leveranciers (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Met afnemersTotaal SCM met afnemers (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Gebruikte SCM-methodeTotaal gebruik SCM-methode (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Gebruikte SCM-methodeVia websites (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Gebruikte SCM-methodeVia Automated Data Exchange (ADE) (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven die berichten beveiligenTotaal beveiligde berichten (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven die berichten beveiligenDigitale handtekening (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven die berichten beveiligenCryptografische protocollen (in % van het totale aantal bedrijven)
10 en meer werkzame personen 65.382 63 53 16 85 77 20 24 29 25 19 20 13 13 60 50 30 17 22 51 39 27 75 12 10 5 10 8 5 38 35 9
10 tot 20 werkzame personen 32.348 57 52 13 80 73 13 14 23 20 15 16 10 12 56 45 24 11 15 46 34 21 71 9 8 3 7 6 2 37 33 7
20 tot 50 werkzame personen 21.092 57 50 13 89 81 18 26 30 27 18 20 12 13 61 52 32 18 24 53 41 30 76 11 10 5 9 8 4 36 33 7
50 tot 100 werkzame personen 6.158 59 51 15 91 80 31 43 41 37 26 25 20 15 71 62 41 29 35 62 49 36 81 17 14 10 15 11 9 46 40 14
100 tot 250 werkzame personen 3.563 67 56 16 95 80 47 56 46 42 34 33 27 19 74 64 44 34 44 65 53 41 86 24 20 15 20 15 13 48 41 18
250 tot 500 werkzame personen 1.108 67 56 18 98 79 64 57 50 46 35 42 37 19 67 56 44 33 41 67 55 44 89 29 23 22 26 19 19 48 38 20
500 en meer werkzame personen 1.113 66 53 17 99 76 77 59 49 46 36 45 41 17 67 57 43 36 43 72 61 52 92 31 26 21 28 24 23 54 44 25
Bron: CBS.
Verklaring van tekens