Diensten accountancy;seizoensreeks per kwartaal, index 2006=100; 2006-2011

Diensten accountancy;seizoensreeks per kwartaal, index 2006=100; 2006-2011

Diensten accountancy Perioden Gerealiseerde uurtarieven 1e kwartaal Prijsindexcijfers (2006 1e kwartaal = 100) Gerealiseerde uurtarieven 1e kwartaal Jaarmutaties (%) Gerealiseerde uurtarieven 2e kwartaal Prijsindexcijfers (2006 2e kwartaal = 100) Gerealiseerde uurtarieven 2e kwartaal Jaarmutaties (%) Gerealiseerde uurtarieven 3e kwartaal Prijsindexcijfers (2006 3e kwartaal = 100) Gerealiseerde uurtarieven 3e kwartaal Jaarmutaties (%) Gerealiseerde uurtarieven 4e kwartaal Prijsindexcijfers (2006 4e kwartaal = 100) Gerealiseerde uurtarieven 4e kwartaal Jaarmutaties (%)
Totaal diensten accountancy 2006 100,0 100,0 100,0 100,0
Totaal diensten accountancy 2007 103,8 3,8 107,0 7,0 106,4 6,4 105,4 5,4
Totaal diensten accountancy 2008 108,9 4,9 111,8 4,5 109,0 2,5 107,8 2,3
Totaal diensten accountancy 2009 111,1 2,1 114,2 2,2 112,4 3,1 110,2 2,3
Totaal diensten accountancy 2010 112,4 1,1 115,0 0,7 112,1 -0,2 111,1 0,8
Totaal diensten accountancy 2011 113,9 1,3 116,4 1,2 115,4 3,0 113,5 2,1
Financiële administratie 2006 100,0 100,0 100,0 100,0
Financiële administratie 2007 102,4 2,4 106,4 6,4 106,0 6,0 104,8 4,8
Financiële administratie 2008 108,8 6,2 111,2 4,4 108,2 2,1 105,4 0,6
Financiële administratie 2009 112,9 3,8 115,7 4,1 113,5 4,8 110,7 5,0
Financiële administratie 2010 115,5 2,3 118,8 2,7 114,3 0,8 113,7 2,7
Financiële administratie 2011 119,6 3,5 122,9 3,4 120,5 5,4 117,3 3,1
Advisering (exclusief belastingadvies) 2006 100,0 100,0 100,0 100,0
Advisering (exclusief belastingadvies) 2007 103,3 3,3 106,1 6,1 105,7 5,7 103,6 3,6
Advisering (exclusief belastingadvies) 2008 105,6 2,3 103,7 -2,2 103,1 -2,4 107,8 4,1
Advisering (exclusief belastingadvies) 2009 106,7 1,0 107,8 3,9 100,7 -2,3 106,9 -0,8
Advisering (exclusief belastingadvies) 2010 104,1 -2,4 103,7 -3,8 99,6 -1,1 109,6 2,5
Advisering (exclusief belastingadvies) 2011 105,6 1,4 103,8 0,2 100,1 0,6 107,1 -2,3
Accountantscontrole 2006 100,0 100,0 100,0 100,0
Accountantscontrole 2007 105,0 5,0 109,2 9,2 106,4 6,4 105,2 5,2
Accountantscontrole 2008 107,8 2,6 112,5 3,0 108,5 2,0 105,6 0,3
Accountantscontrole 2009 107,3 -0,4 108,1 -3,9 109,5 0,9 104,9 -0,6
Accountantscontrole 2010 107,6 0,3 107,3 -0,8 104,4 -4,7 101,6 -3,1
Accountantscontrole 2011 104,1 -3,3 102,0 -4,9 103,2 -1,1 100,5 -1,1
Belastingadvies 2006 100,0 100,0 100,0 100,0
Belastingadvies 2007 107,9 7,9 106,0 6,0 104,8 4,8 106,5 6,5
Belastingadvies 2008 112,6 4,4 110,2 4,0 107,6 2,7 107,8 1,2
Belastingadvies 2009 113,7 1,0 111,9 1,5 108,8 1,1 109,8 1,9
Belastingadvies 2010 115,2 1,3 112,0 0,1 112,3 3,3 113,9 3,7
Belastingadvies 2011 119,3 3,5 117,6 5,0 115,1 2,5 113,3 -0,5
Overige dienstverlening 2006 100,0 100,0 100,0 100,0
Overige dienstverlening 2007 98,1 -1,9 104,4 4,4 110,9 10,9 106,9 6,9
Overige dienstverlening 2008 110,2 12,4 119,9 14,8 120,1 8,2 119,8 12,1
Overige dienstverlening 2009 118,5 7,6 135,0 12,6 130,6 8,8 125,9 5,0
Overige dienstverlening 2010 121,9 2,8 138,8 2,8 133,0 1,9 125,5 -0,3
Overige dienstverlening 2011 128,2 5,1 146,0 5,1 140,1 5,3 141,0 12,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsindexcijfers per kwartaal en de
daarbij behorende jaarmutaties weer van de prijzen van diensten die
accountantskantoren leveren volgens de Europees gecoördineerde
goederen- en dienstenclassificatie CPA (7412). De prijsindexcijfers zijn
gebaseerd op gerealiseerde uurtarieven.

De prijsindexcijfers en jaarmutaties in deze tabel zijn op basis van een
jaar-op-jaarvergelijking.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006
Frequentie: per kwartaal

Status van de cijfers
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers
worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve cijfers afwijken
van de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 30 juni 2012 en voortgezet als accountancy jaar-op-jaar prijsindex 2010=100.

Toelichting onderwerpen

Gerealiseerde uurtarieven 1e kwartaal
Het gerealiseerde uurtarief wordt berekend door de opbrengsten te delen door de daarbij horende gewerkte uren.
Prijsindexcijfers
Jaarmutaties
Gerealiseerde uurtarieven 2e kwartaal
Het gerealiseerde uurtarief wordt berekend door de opbrengsten te delen door de daarbij horende gewerkte uren.
Prijsindexcijfers
Jaarmutaties
Gerealiseerde uurtarieven 3e kwartaal
Het gerealiseerde uurtarief wordt berekend door de opbrengsten te delen door de daarbij horende gewerkte uren.
Prijsindexcijfers
Jaarmutaties
Gerealiseerde uurtarieven 4e kwartaal
Het gerealiseerde uurtarief wordt berekend door de opbrengsten te delen door de daarbij horende gewerkte uren.
Prijsindexcijfers
Jaarmutaties