Conjunctuurenquête Kamer van Koophandel regio's okt. 2008 t/m okt. 2011


Het doel van deze publicatie is het verschaffen van actuele informatie over
de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen
en oordelen met betrekking tot hun onderneming. Met behulp van dit panelon-
derzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ont-
wikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven.
De gegevens worden uitgesplitst naar activiteiten, regio en grootteklasse.
Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme
of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mo-
gelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse
bedrijfsleven beschikbaar is. De vragen die aan de ondernemers zijn voor-
gelegd betreffen ondermeer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden,
investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en
de door de ondernemers ondervonden belemmeringen.

Gegevens beschikbaar vanaf: oktober 2008 to januari 2012

Frequentie: per kwartaal

Status van de cijfers:
De tabel is met ingang van januari 2012 stopgezet.

Reden stopzetten: Vanaf januari 2012 worden de resultaten uit de
Conjunctuurenquête Nederland Kamer van Koophandel regio's en
Conjunctuurenquête Nederland Provincies en Landsdelen in één publicatie
ondergebracht. Tevens is overgegaan op publicatie gebaseerd op de Standaard
bedrijfsindeling 2008.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwste cijfers worden ongeveer twee maanden na de
peildatum
(1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober) gepubliceerd.

Conjunctuurenquête Kamer van Koophandel regio's okt. 2008 t/m okt. 2011

Bedrijfstakken (SBI '93) Grootteklassen Regio's Perioden Omzet en prijzenOmzet vorig kwartaalSaldo omzet vorig kwartaal (%) Omzet en prijzenOmzet komende kwartaalSaldo omzet komende kwartaal (%) PersoneelssterktePersoneelssterkte afgelopen kwartaalSaldo personeelssterkte vorige kwartaal (%) PersoneelssterktePersoneelssterkte komende kwartaalSaldo personeelssterkte komende kwartaal (%)
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Alle Kamers (=Totaal Nederland) 2011, 4e kwartaal -7,9 11,2 -2,0 -8,2
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Kamer Noord Nederland (KK) 2011, 4e kwartaal -11,8 4,6 -2,0 -10,8
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Kamer Noordwest-Holland (KK) 2011, 4e kwartaal -12,3 8,9 -1,1 -6,5
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Kamer Gooi-, Eem- en Flevoland (KK) 2011, 4e kwartaal -8,2 9,1 -9,3 -8,5
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Kamer Oost Nederland (KK) 2011, 4e kwartaal -3,6 7,0 -1,1 -9,1
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Kamer Centraal Gelderland (KK) 2011, 4e kwartaal -7,5 12,9 0,4 -6,7
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Kamer Midden-Nederland (KK) 2011, 4e kwartaal -14,2 11,9 -10,9 -8,2
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Kamer Amsterdam (KK) 2011, 4e kwartaal -5,5 19,3 1,4 -7,7
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Kamer Zuidwest-Nederland (KK) 2011, 4e kwartaal -8,0 6,2 -1,2 -4,6
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Kamer Rotterdam (KK) 2011, 4e kwartaal -7,3 5,1 -1,2 -5,4
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Kamer Den Haag (KK) 2011, 4e kwartaal -10,4 6,6 -3,1 -9,1
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Kamer Brabant (KK) 2011, 4e kwartaal -4,6 15,4 1,9 -11,4
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Kamer Limburg (KK) 2011, 4e kwartaal -8,4 17,8 -1,7 -7,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens