Conjunctuurenquête Provincies en Landsdelen okt. 2008 t/m okt 2011


Het doel van deze publicatie is het verschaffen van
actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de
realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun onderneming.
Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige
situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse
bedrijfsleven.
De gegevens worden uitgesplitst naar activiteiten, regio en grootteklasse.
Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme
of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mo-
gelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse
bedrijfsleven beschikbaar is. De vragen die aan de ondernemers zijn voor-
gelegd betreffen ondermeer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden,
investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en
de door de ondernemers ondervonden belemmeringen.

Gegevens beschikbaar vanaf: oktober 2008 tot januari 2012

Frequentie: per kwartaal

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is met ingang van januari 2012 stopgezet

Reden stopzetten: Vanaf januari 2012 worden de resultaten uit de
Conjunctuurenquête Nederland Kamer van Koophandel regio's en
Conjunctuurenquête Nederland Provincies en Landsdelen in één publicatie
ondergebracht. Tevens is overgegaan op publicatie gebaseerd op de Standaard

bedrijfsindeling 2008.

Conjunctuurenquête Provincies en Landsdelen okt. 2008 t/m okt 2011

Bedrijfstakken (SBI '93) Grootteklassen Regio's Perioden Omzet en prijzenOmzet vorig kwartaalSaldo omzet vorig kwartaal (%) Omzet en prijzenOmzet komende kwartaalSaldo omzet komende kwartaal (%) PersoneelssterktePersoneelssterkte afgelopen kwartaalSaldo personeelssterkte vorige kwartaal (%) PersoneelssterktePersoneelssterkte komende kwartaalSaldo personeelssterkte komende kwartaal (%)
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Totaal Nederland 2011, 4e kwartaal -7,9 11,2 -2,0 -8,2
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Noord-Nederland (LD) 2011, 4e kwartaal -11,8 4,6 -2,0 -10,8
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Oost-Nederland (LD) 2011, 4e kwartaal -5,5 8,9 -1,5 -8,2
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen West-Nederland (LD) 2011, 4e kwartaal -8,8 11,6 -3,1 -7,4
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Zuid-Nederland (LD) 2011, 4e kwartaal -7,1 15,0 0,1 -8,9
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Groningen (PV) 2011, 4e kwartaal -11,1 3,0 0,9 -10,7
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Friesland (PV) 2011, 4e kwartaal -12,6 2,4 -2,0 -12,6
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Drenthe (PV) 2011, 4e kwartaal -10,3 9,2 -4,9 -8,3
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Overijssel (PV) 2011, 4e kwartaal -5,1 9,1 0,7 -7,0
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Flevoland (PV) 2011, 4e kwartaal 2,8 4,8 -1,9 -8,7
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Gelderland (PV) 2011, 4e kwartaal -6,7 9,2 -2,4 -8,6
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Utrecht (PV) 2011, 4e kwartaal -14,3 13,0 -13,2 -8,7
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Noord-Holland (PV) 2011, 4e kwartaal -10,0 5,7 -2,6 -7,3
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Zuid-Holland (PV) 2011, 4e kwartaal -6,3 17,3 0,2 -6,9
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Zeeland (PV) 2011, 4e kwartaal -0,7 -2,8 2,3 -5,0
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Noord-Brabant (PV) 2011, 4e kwartaal -6,3 14,1 0,8 -9,7
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Limburg (PV) 2011, 4e kwartaal -8,7 17,9 -1,5 -7,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens