Consumentenprijzen; prijsindex 1900 = 100

Consumentenprijzen; prijsindex 1900 = 100

Perioden CPI (1900 = 100) Jaarmutatie CPI (%)
1900 100,0
1910 112,1 2,8
1920 225,8 10,4
1930 154,5 -3,8
1940 152,9 14,7
1950 312,4 9,1
1960 414,4 2,5
1970 628,1 4,4
1980 1.274,5 6,5
1990 1.627,3 2,5
2000 2.082,9 2,5
2010 2.554,8 1,3
2011 2.614,6 2,3
2012 2.678,8 2,5
2013 2.746,0 2,5
2014 2.772,8 1,0
2015 2.790,8 0,6
2016 2.799,7 0,3
2017 2.838,2 1,4
2018 2.886,8 1,7
2019 2.962,7 2,6
2020 3.000,4 1,3
2021 3.080,8 2,7
2022 3.388,9 10,0
2023 3.518,9 3,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u de consumentenprijsindex (CPI) vanaf het jaar 1900. Deze reeks is een benadering en is ontstaan door verschillende reeksen te koppelen. De index laat de prijsontwikkeling zien van goederen en diensten die huishoudens aanschaffen. De jaarmutatie CPI is de procentuele jaar-op-jaar ontwikkeling van deze indexreeks. Door afrondingsverschillen kan die afwijken van de officieel gepubliceerde jaarmutatie CPI.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900

Status van de cijfers:
De eerste keer dat een cijfer over een verslagjaar gepubliceerd wordt, heeft het cijfer een voorlopig karakter. Bij de volgende publicatie is het cijfer definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nieuw bronmateriaal.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers publiceert het CBS jaarlijks aan het begin van een kalenderjaar.

Toelichting onderwerpen

CPI
Consumentenprijsindex.
De CPI geeft de prijsontwikkeling weer van goederen en diensten die
een gemiddeld huishouden in Nederland koopt. Het pakket goederen
en diensten is afgeleid uit het bestedingspatroon van een gemiddeld
huishouden.
Deze indexreeks is geconstrueerd door verschillende reeksen aan elkaar
te koppelen.
Jaarmutatie CPI
Jaar-op-jaar ontwikkeling van de consumentenprijsindex 1900 = 100.
De jaarmutatie CPI geeft aan hoeveel duurder of goedkoper het leven voor een gemiddeld huishouden in Nederland is geworden in een jaar tijd. De jaarmutatie CPI in deze reeks kan afwijken van de officiële jaarmutatie CPI vanaf 1963 i.v.m. afrondingsverschillen.