Natuur; biodiversiteit, natuurbeleid en klimaatverandering; 1975-2012


In deze tabel worden de veranderingen in de omvang van populaties van diersoorten en bospaddestoelen gegeven. Deze veranderingen geven een indicatie voor de veranderingen in de biodiversiteit, voor de effecten van natuurbeleid en voor de invloeden van de klimaatverandering op de natuur. De veranderingen in de omvang van de populaties zijn weergegeven met behulp van indexcijfers. Ook is in de toelichting bij de soortgroepen aangegeven hoe de trend over de afgelopen jaren is geweest.

Daarnaast zijn in de tabel gegevens opgenomen over het begin van de vliegperiode van dagvlinders en libellen en over het begin van de eilegperiode van vogels. Ook veranderingen in deze indicatoren kunnen een aanwijzing geven over de invloed van de klimaatveranderingen op de natuur.

De trendcijfers van de zoogdieren in 2013 zijn over de gehele reeks van jaren gewijzigd, omdat er een diersoort (de egel) aan de selectie is toegevoegd.

Gegevens beschikbaar vanaf:
-1975 voor watervogels;
-1986 voor vleermuizen en begin van de eilegperiode van vogels;
-1990 voor boerenlandvogels, broedvogels, vleermuizen en de klimaatindicator-soorten;
-1992 voor dagvlinders;
-1994 voor zoogdieren en reptielen;
-1997 voor amfibieën;
-1999 voor libellen en bospaddenstoelen tot en met 2012.

Wijzigingen per 30 november 2015.
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Natuur; biodiversiteit, natuurbeleid en klimaatverandering; 1975-2012

Perioden Omvang populatie als indicator voorVerandering in biodiversiteitBospaddenstoelen (index (2000 = 100)) Omvang populatie als indicator voorVerandering in biodiversiteitAmfibieën (index (2000 = 100)) Omvang populatie als indicator voorVerandering in biodiversiteitBroedvogels (index (2000 = 100)) Omvang populatie als indicator voorVerandering in biodiversiteitDagvlinders (index (2000 = 100)) Omvang populatie als indicator voorVerandering in biodiversiteitLibellen (index (2000 = 100)) Omvang populatie als indicator voorVerandering in biodiversiteitReptielen (index (2000 = 100)) Omvang populatie als indicator voorVerandering in biodiversiteitVleermuizen (index (2000 = 100)) Omvang populatie als indicator voorVerandering in biodiversiteitWatervogels (index (2000 = 100)) Omvang populatie als indicator voorVerandering in biodiversiteitZoogdieren (index (2000 = 100)) Omvang populatie als indicator voorEffecten van natuurbeleidBoerenlandvogels (index (2000 = 100)) Effecten van natuurbeleidVogels in EU VogelrichtlijnBeschermde broedvogels (index (2000 = 100)) Effecten van natuurbeleidVogels in EU VogelrichtlijnBeschermde watervogels (index (2000 = 100)) Omvang populatie als indicator voorKlimaatveranderingWarmteminnende soorten (index (2000 = 100)) Omvang populatie als indicator voorKlimaatveranderingNeutrale soorten (index (2000 = 100)) Omvang populatie als indicator voorKlimaatveranderingKoudeminnende soorten (index (2000 = 100)) Begin vliegperiode dagvlinders, libellenDagvlinders (datum (1 januari = 1)) Begin vliegperiode dagvlinders, libellenLibellen (datum (1 januari = 1)) Begin eilegperiode vogels (datum (1 januari = 1))
1975 . . . . . . . 43 . . . 52 . . . . . .
1980 . . . . . . . 55 . . . 66 . . . . . .
1985 . . . . . . . 58 . . . 71 . . . . . .
1990 . . 80 . . . 59 64 . 118 80 72 76 119 169 . . 126
1995 . . 86 125 . 59 74 94 134 102 91 103 78 106 105 129 . 133
1996 . . 83 109 . 71 87 77 145 106 80 78 69 103 90 134 . 133
1997 . 81 91 104 . 64 93 81 121 109 85 86 69 107 103 125 . 127
1998 . 95 92 100 . 96 91 88 90 105 89 89 80 106 105 125 . 126
1999 70 97 95 76 86 87 103 95 96 101 91 99 77 95 87 124 172 124
2000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 125 166 126
2001 88 96 96 74 93 93 114 111 97 95 97 112 93 93 86 132 171 127
2002 75 107 95 98 84 96 128 120 102 91 93 119 99 94 71 121 168 125
2003 41 109 94 109 107 76 129 123 90 88 88 118 103 94 68 117 167 127
2004 88 104 93 82 87 99 137 117 113 94 84 115 93 95 67 124 170 130
2005 72 112 94 92 95 103 152 126 110 94 83 126 111 99 61 122 165 125
2006 70 113 93 87 122 104 162 123 109 93 77 123 103 92 60 127 168 127
2007 73 121 94 64 106 123 144 116 135 91 85 122 116 86 63 113 161 123
2008 72 124 92 63 130 93 187 118 129 88 83 113 103 71 67 125 165 126
2009 56 113 93 101 125 91 185 113 127 85 80 110 116 78 73 119 162 124
2010* 79 113 92 100 122 89 194 118 136 87 73 121 115 75 66 124 168 127
2011* 59 88 97 86 107 93 207 114 122 91 71 121 108 85 63 113 158 124
2012* 63 93 94 61 112 98 204 . 115 85 71 . 99 74 63 125 167 125
Bron: CBS.
Verklaring van tekens