Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen in euro/inw., 1995 - 2003

Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen in euro/inw., 1995 - 2003

Regio's Perioden Gemeentelijke hoofdfuncties Totaal gemeentelijke functies Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Totaal gemeentelijke functies Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Totaal gemeentelijke functies Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursorganen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursorganen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursorganen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursondersteuning Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursondersteuning Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursondersteuning Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Burgerzaken Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Burgerzaken Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Burgerzaken Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Totaal openbare orde en veiligheid Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Totaal openbare orde en veiligheid Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Totaal openbare orde en veiligheid Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Politie Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Politie Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Politie Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Overige beschermende maatregelen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Overige beschermende maatregelen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Overige beschermende maatregelen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Totaal verkeer, vervoer en waterstaat Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Totaal verkeer, vervoer en waterstaat Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Totaal verkeer, vervoer en waterstaat Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeersmaatregelen te land Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeersmaatregelen te land Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeersmaatregelen te land Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Openbaar vervoer Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Openbaar vervoer Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Openbaar vervoer Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Overig vervoer te land Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Overig vervoer te land Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Overig vervoer te land Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Parkeren Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Parkeren Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Parkeren Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Zeehavens Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Zeehavens Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Zeehavens Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Binnenhavens en waterwegen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Binnenhavens en waterwegen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Binnenhavens en waterwegen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeersmaatregelen te water Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeersmaatregelen te water Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeersmaatregelen te water Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Veerdiensten Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Veerdiensten Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Veerdiensten Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Overig vervoer te water Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Overig vervoer te water Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Overig vervoer te water Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Luchtvaart Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Luchtvaart Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Luchtvaart Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Waterkering, afwatering en landaanw. Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Waterkering, afwatering en landaanw. Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Waterkering, afwatering en landaanw. Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Totaal economische zaken Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Totaal economische zaken Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Totaal economische zaken Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Handel en ambacht Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Handel en ambacht Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Handel en ambacht Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Industrie Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Industrie Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Industrie Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Nutsbedrijven Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Nutsbedrijven Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Nutsbedrijven Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Agrarische productie en ontginning Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Agrarische productie en ontginning Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Agrarische productie en ontginning Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Overige agrar. zaken, jacht en visserij Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Overige agrar. zaken, jacht en visserij Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Overige agrar. zaken, jacht en visserij Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Totaal onderwijs Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Totaal onderwijs Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Totaal onderwijs Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbaar basisonderwijs Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbaar basisonderwijs Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbaar basisonderwijs Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzonder basisonderwijs Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzonder basisonderwijs Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzonder basisonderwijs Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openb. (voortg.) spec. onderwijs Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openb. (voortg.) spec. onderwijs Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openb. (voortg.) spec. onderwijs Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz. (voortgezet) spec. onderwijs Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz. (voortgezet) spec. onderwijs Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz. (voortgezet) spec. onderwijs Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openb.alg.voortg./voorb. wet.onderwijs Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openb.alg.voortg./voorb. wet.onderwijs Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openb.alg.voortg./voorb. wet.onderwijs Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz. alg. voortg.; voorb. wet. onderw. Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz. alg. voortg.; voorb. wet. onderw. Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz. alg. voortg.; voorb. wet. onderw. Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Op.lager en/of middelb. ber. onderwijs Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Op.lager en/of middelb. ber. onderwijs Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Op.lager en/of middelb. ber. onderwijs Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz.lager en/of middelb. ber.onderwijs Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz.lager en/of middelb. ber.onderwijs Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz.lager en/of middelb. ber.onderwijs Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbare scholengemeenschappen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbare scholengemeenschappen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbare scholengemeenschappen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzondere scholengemeenschappen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzondere scholengemeenschappen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzondere scholengemeenschappen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbaar hoger onderwijs Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbaar hoger onderwijs Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbaar hoger onderwijs Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzonder hoger onderwijs Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzonder hoger onderwijs Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzonder hoger onderwijs Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Gemeenschapp. uitg.; ink. v.h. onderwijs Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Gemeenschapp. uitg.; ink. v.h. onderwijs Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Gemeenschapp. uitg.; ink. v.h. onderwijs Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Volwasseneneducatie Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Volwasseneneducatie Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Volwasseneneducatie Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Totaal cultuur en recreatie Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Totaal cultuur en recreatie Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Totaal cultuur en recreatie Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Openbaar bibliotheekwerk Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Openbaar bibliotheekwerk Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Openbaar bibliotheekwerk Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Vormings- en ontwikkelingswerk Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Vormings- en ontwikkelingswerk Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Vormings- en ontwikkelingswerk Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Sport Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Sport Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Sport Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Kunst Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Kunst Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Kunst Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Oudheidkunde; musea Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Oudheidkunde; musea Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Oudheidkunde; musea Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Natuurbescherming Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Natuurbescherming Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Natuurbescherming Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Maatsch.leefbaarh.; openluchtrecreatie Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Maatsch.leefbaarh.; openluchtrecreatie Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Maatsch.leefbaarh.; openluchtrecreatie Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Overige cultuur en recreatie Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Overige cultuur en recreatie Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Overige cultuur en recreatie Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Totaal soc. voorz. maatsch. dienstverl. Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Totaal soc. voorz. maatsch. dienstverl. Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Totaal soc. voorz. maatsch. dienstverl. Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Bijstandsverlening Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Bijstandsverlening Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Bijstandsverlening Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Werkgelegenheid Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Werkgelegenheid Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Werkgelegenheid Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Inkomensvoorziening Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Inkomensvoorziening Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Inkomensvoorziening Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Overige sociale zekerheid Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Overige sociale zekerheid Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Overige sociale zekerheid Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Maatschapp. begeleiding en advies Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Maatschapp. begeleiding en advies Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Maatschapp. begeleiding en advies Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Soc.-cult. werk; jeugd- en jong. werk Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Soc.-cult. werk; jeugd- en jong. werk Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Soc.-cult. werk; jeugd- en jong. werk Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Bejaardenoorden Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Bejaardenoorden Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Bejaardenoorden Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Overige tehuizen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Overige tehuizen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Overige tehuizen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Kinderdagopvang Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Kinderdagopvang Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Kinderdagopvang Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Dagopvang gehandicapten Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Dagopvang gehandicapten Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Dagopvang gehandicapten Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Totaal volksgezondheid Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Totaal volksgezondheid Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Totaal volksgezondheid Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Preventieve en curatieve gezondheidszorg Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Preventieve en curatieve gezondheidszorg Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Preventieve en curatieve gezondheidszorg Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Ambulancevervoer Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Ambulancevervoer Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Ambulancevervoer Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Verpleeginrichtingen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Verpleeginrichtingen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Verpleeginrichtingen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Overige volksgezondheid Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Overige volksgezondheid Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Overige volksgezondheid Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Slachthuizen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Slachthuizen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Slachthuizen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Afvalverwijdering; -verwerking Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Afvalverwijdering; -verwerking Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Afvalverwijdering; -verwerking Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Riolering en waterzuivering Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Riolering en waterzuivering Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Riolering en waterzuivering Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Milieubeheer Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Milieubeheer Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Milieubeheer Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Lijkbezorging Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Lijkbezorging Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Lijkbezorging Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal ruimte ord volkshuisvest Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal ruimte ord volkshuisvest Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal ruimte ord volkshuisvest Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke ordening Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke ordening Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke ordening Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Woningexploitatie; woningbouw Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Woningexploitatie; woningbouw Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Woningexploitatie; woningbouw Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Stadsvernieuwing Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Stadsvernieuwing Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Stadsvernieuwing Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Overige volkshuisvesting Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Overige volkshuisvesting Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Overige volkshuisvesting Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Totaal financ. en alg. dekkingsmiddelen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Totaal financ. en alg. dekkingsmiddelen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Totaal financ. en alg. dekkingsmiddelen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Geldleningen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Geldleningen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Geldleningen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Beleggingen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Beleggingen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Beleggingen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Belastingen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Belastingen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Belastingen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Algemene uitkeringen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Algemene uitkeringen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Algemene uitkeringen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Algemene baten en lasten Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Algemene baten en lasten Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Algemene baten en lasten Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Saldi van kostenplaatsen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Saldi van kostenplaatsen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Saldi van kostenplaatsen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Saldo gewone dienst Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Saldo gewone dienst Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Saldo gewone dienst Saldo (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Totaal gemeentelijke heffingen (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Belastingen Totaal belastingen (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Belastingen OZB gebruikers (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Belastingen OZB zakelijk gerechtigden (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Belastingen Hondenbelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Belastingen Toeristenbelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Belastingen Bouwgrondbelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Belastingen Baatbelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Belastingen Forensenbelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Retributies Totaal retributies (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Retributies Rioolrechten (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Retributies Reinigingsrechten; -afvalstoffenheffing (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Retributies Verontreinigingsheffing (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Retributies Precariobelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Retributies Begrafenisrechten (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Retributies Bouwleges (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Retributies Secretarieleges (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Retributies Parkeerbelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingen Retributies Marktgelden (euro/inw)
Nederland 1995 2.150 2.150 0 108 17 -91 24 1 -23 65 10 -56 18 7 -11 29 3 -26 1 0 -1 26 2 -24 2 0 -1 201 104 -97 95 10 -85 9 0 -8 54 54 -1 0 0 0 11 12 1 25 25 1 3 1 -2 0 0 0 1 0 0 2 - -2 0 0 0 3 0 -3 32 38 6 14 10 -4 1 1 0 16 26 10 0 0 0 0 0 0 206 173 -32 81 75 -6 25 21 -5 15 14 -1 5 5 -1 23 22 -1 1 1 0 4 4 0 0 0 0 21 20 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 22 6 -16 7 5 -2 170 32 -138 19 2 -17 11 1 -10 51 16 -35 19 4 -15 15 2 -12 2 0 -1 47 4 -43 8 3 -5 690 506 -183 399 321 -78 77 63 -14 18 15 -3 3 1 -1 76 20 -57 25 3 -22 78 76 -1 0 0 0 15 7 -7 0 0 0 187 142 -44 14 4 -10 2 1 0 20 20 0 4 2 -2 0 0 0 73 69 -4 45 34 -10 23 8 -15 5 4 -2 455 417 -39 13 2 -11 244 239 -5 39 32 -7 44 27 -17 115 116 1 74 718 644 5 8 4 5 22 17 8 128 120 10 530 520 39 16 -22 6 3 -3 1 11 10 251 123 51 65 2 3 0 0 0 128 29 65 2 4 3 9 5 10 2
Nederland 1996 2.109 2.109 0 103 18 -85 25 1 -24 59 10 -49 19 7 -12 31 3 -28 1 0 -1 28 2 -25 3 1 -2 211 110 -101 99 11 -88 9 0 -9 56 55 -1 0 0 0 13 15 2 25 27 1 4 1 -3 0 0 0 1 0 0 3 - -3 0 0 0 3 0 -3 34 39 4 15 10 -5 4 3 0 15 25 10 0 0 0 0 0 0 215 182 -34 85 79 -6 25 20 -4 16 15 -1 5 5 -1 25 24 -1 1 1 0 3 3 0 0 0 0 22 21 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 24 7 -17 7 5 -2 176 33 -143 19 2 -17 11 1 -10 52 16 -36 20 4 -16 15 2 -13 2 0 -1 49 5 -45 8 3 -5 706 506 -200 401 316 -84 84 67 -17 19 15 -3 3 1 -1 79 19 -60 26 3 -23 81 79 -2 0 0 0 13 5 -9 0 0 0 195 150 -45 15 4 -11 2 2 0 17 17 0 4 2 -2 1 0 0 77 74 -4 49 38 -10 25 10 -15 6 4 -2 350 310 -40 16 2 -14 118 114 -4 43 36 -6 43 26 -17 131 131 0 86 759 673 2 6 4 7 25 18 10 136 125 4 550 545 51 27 -24 10 8 -2 2 8 6 269 130 54 69 3 4 0 0 0 139 32 69 2 4 3 10 5 13 2
Nederland 1997 2.108 2.108 0 103 18 -85 26 1 -25 57 9 -49 20 9 -12 33 3 -30 1 0 -1 29 2 -26 3 0 -3 210 104 -105 103 12 -91 10 0 -10 51 50 -1 0 0 0 14 15 2 24 25 1 4 1 -3 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 0 3 0 -3 36 40 4 16 11 -5 4 4 0 15 25 10 0 0 0 0 0 0 226 171 -54 90 79 -11 24 13 -10 16 15 -2 5 3 -2 23 21 -1 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 25 23 -1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 31 8 -23 8 5 -2 179 32 -147 19 2 -17 11 1 -10 52 15 -37 21 4 -17 16 3 -13 2 0 -1 50 4 -46 8 3 -5 678 467 -211 390 303 -87 102 81 -20 18 15 -3 2 0 -1 81 19 -62 27 3 -24 45 44 -1 0 0 0 13 2 -12 0 0 0 193 147 -47 15 4 -12 2 2 0 9 9 0 3 1 -2 0 0 0 84 79 -5 49 38 -10 25 10 -16 6 4 -2 347 306 -42 17 2 -14 85 82 -4 42 37 -5 43 27 -15 160 157 -3 103 821 718 2 8 5 7 26 19 12 143 131 1 589 589 66 36 -30 12 8 -5 2 10 8 280 137 57 73 3 4 0 0 0 143 34 71 - 4 4 10 6 14 2
Nederland 1998 2.132 2.132 0 107 20 -88 26 0 -25 59 9 -49 22 10 -13 36 4 -32 2 0 -1 31 3 -28 4 1 -3 216 108 -108 107 12 -95 11 1 -10 49 48 -1 0 0 0 16 18 2 25 26 2 4 1 -3 0 0 0 1 0 0 7 - -7 0 0 0 3 0 -3 37 39 2 18 12 -6 4 4 0 14 23 9 0 0 0 0 0 0 237 157 -81 94 78 -16 23 2 -21 17 15 -3 5 0 -5 24 21 -3 3 0 -3 1 0 0 0 0 0 21 20 -1 1 0 -1 2 2 0 0 0 0 35 9 -26 11 9 -2 186 33 -153 20 2 -18 11 1 -10 54 15 -39 22 4 -18 16 2 -14 2 0 -1 54 5 -49 8 3 -5 651 431 -221 392 296 -95 113 95 -18 16 14 -3 1 0 -1 85 20 -66 27 3 -25 1 0 0 0 0 0 15 2 -13 0 0 0 191 140 -51 16 4 -12 2 2 0 1 1 0 3 0 -2 0 0 0 87 80 -7 51 40 -10 25 8 -18 6 4 -2 370 333 -37 19 5 -14 79 76 -3 40 35 -4 43 28 -15 189 188 0 100 869 769 4 10 6 8 30 22 13 153 141 0 624 624 64 33 -32 10 7 -2 1 11 10 296 146 61 77 3 4 0 0 0 150 36 71 - 4 4 12 7 15 2
Nederland 1999 2.218 2.218 0 112 20 -92 28 1 -27 60 9 -51 24 10 -13 39 5 -34 2 0 -1 33 3 -30 4 1 -3 224 113 -111 108 11 -97 12 1 -10 52 51 -1 0 0 0 19 21 2 25 27 2 4 1 -3 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 3 0 -3 37 37 0 19 12 -7 4 4 0 13 21 8 0 0 0 0 0 0 247 162 -85 96 79 -17 22 2 -20 15 13 -2 5 0 -4 22 20 -3 4 0 -3 0 0 0 0 0 0 20 19 -1 1 0 -1 0 0 0 0 - 0 49 17 -31 13 11 -2 193 34 -159 20 2 -19 12 1 -10 55 16 -39 23 4 -19 17 3 -14 2 0 -1 56 5 -51 8 3 -5 672 446 -226 374 275 -99 138 124 -14 17 15 -3 1 0 -1 95 25 -71 29 4 -25 0 0 0 0 0 0 15 2 -13 0 0 0 203 149 -54 17 6 -11 3 2 0 1 1 0 3 1 -2 0 0 0 94 87 -7 54 44 -10 25 5 -20 6 4 -2 373 337 -36 20 5 -15 74 71 -3 42 37 -5 46 31 -16 190 194 4 118 914 796 3 10 7 8 31 23 25 163 138 3 660 657 69 38 -31 9 7 -2 1 5 4 292 137 46 82 3 5 0 0 0 156 39 71 - 4 4 13 7 16 2
Nederland 2000 2.254 2.254 0 116 20 -96 30 1 -29 62 8 -54 24 10 -13 42 5 -37 2 0 -2 35 4 -32 5 1 -3 231 115 -116 111 11 -100 13 1 -12 52 50 -1 0 - 0 20 23 2 26 28 2 4 1 -3 0 - 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 3 0 -3 36 35 0 20 13 -8 4 4 0 11 19 8 0 0 0 0 0 0 250 164 -86 96 80 -15 22 2 -20 14 12 -2 5 0 -5 21 19 -2 4 0 -4 0 0 0 0 0 0 18 16 -1 1 0 -1 0 0 0 0 - 0 54 21 -34 14 12 -2 198 33 -165 21 2 -19 12 1 -11 56 15 -40 24 4 -20 17 3 -14 2 0 -1 58 5 -54 9 3 -5 671 439 -232 350 253 -97 152 138 -14 17 15 -3 2 0 -1 103 26 -76 30 3 -27 0 0 0 0 0 0 16 2 -14 0 0 0 210 156 -54 19 8 -11 3 2 0 0 0 0 3 1 -2 0 0 0 96 89 -7 56 46 -10 26 5 -22 6 5 -2 376 339 -37 22 5 -18 72 69 -4 40 36 -5 48 32 -16 192 198 5 125 949 824 5 10 5 8 32 24 24 169 146 3 681 678 72 39 -33 12 12 0 2 5 2 311 150 54 88 3 5 0 0 1 161 41 70 - 4 4 15 8 18 2
Nederland 2001 2.396 2.396 0 127 26 -101 31 1 -30 70 13 -57 25 11 -14 46 5 -40 2 0 -2 39 4 -34 5 1 -4 258 137 -122 119 14 -105 14 1 -13 67 65 -1 0 0 0 23 25 2 27 30 3 5 2 -3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -4 36 35 -1 20 13 -7 4 4 0 11 18 7 0 0 0 0 0 0 259 169 -90 95 80 -15 23 2 -21 15 13 -1 5 0 -4 21 18 -3 4 0 -4 1 1 0 0 0 0 17 16 0 1 0 -1 0 0 0 0 - 0 64 25 -38 14 12 -2 210 36 -174 22 2 -20 13 1 -11 58 16 -42 25 5 -21 18 3 -15 2 0 -1 62 5 -57 9 3 -6 688 460 -229 334 251 -83 172 155 -17 18 14 -3 3 1 -2 108 30 -79 33 4 -30 0 0 0 0 0 0 20 5 -15 0 0 0 219 161 -58 18 5 -12 2 2 0 0 0 0 3 1 -2 0 0 0 103 95 -8 59 49 -10 27 4 -23 7 5 -2 364 326 -38 25 7 -18 59 55 -3 40 34 -6 51 34 -17 189 196 7 189 1.041 852 7 15 7 9 36 27 27 181 154 5 716 712 109 68 -41 29 21 -7 4 4 0 333 166 61 96 3 5 - 0 1 167 42 72 - 3 4 17 9 20 2
Nederland 2002 2.520 2.520 0 140 27 -113 33 1 -33 78 14 -64 28 12 -17 53 7 -46 3 0 -3 44 5 -39 6 2 -5 255 123 -132 127 15 -112 17 1 -15 45 43 -2 0 0 0 28 29 2 29 32 3 5 2 -3 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 4 0 -4 37 36 -2 23 15 -8 3 2 0 11 18 7 0 1 0 0 0 0 282 183 -99 104 88 -16 23 2 -21 14 13 -2 5 0 -4 21 18 -3 5 1 -4 1 1 0 0 0 0 19 18 -1 1 0 -1 0 0 0 0 - 0 74 29 -44 15 13 -2 225 38 -187 23 2 -21 14 2 -12 62 17 -45 29 5 -23 19 3 -16 2 1 -1 66 5 -61 10 3 -7 721 485 -236 336 260 -77 186 168 -18 17 13 -4 3 1 -2 115 30 -85 37 5 -32 1 0 0 0 0 0 26 8 -17 0 0 0 235 172 -64 20 5 -15 2 2 0 1 1 0 4 1 -3 0 0 0 108 100 -8 63 53 -10 31 6 -25 7 5 -2 385 344 -41 28 9 -20 55 52 -2 33 27 -5 52 33 -19 217 223 6 186 1.105 920 7 15 8 11 40 29 30 195 165 4 750 747 96 68 -27 36 31 -5 3 6 3 351 175 64 101 3 6 - 0 1 177 45 75 - 3 4 18 9 21 2
Nederland 2003 2.699 2.699 0 159 29 -129 44 1 -43 85 17 -68 30 12 -18 60 7 -53 3 0 -3 49 5 -44 8 2 -6 287 151 -136 132 15 -117 19 3 -16 67 65 -2 0 0 0 30 33 3 29 32 4 5 3 -2 0 - 0 1 0 -1 0 - 0 0 0 0 4 0 -4 40 36 -3 22 13 -9 6 5 -1 11 18 7 0 0 0 1 0 0 302 196 -106 111 95 -17 23 2 -21 15 13 -2 4 0 -4 23 20 -3 5 1 -4 1 1 0 0 0 0 20 19 -1 2 0 -1 0 - 0 0 0 0 82 32 -50 17 14 -3 240 40 -200 25 2 -23 15 2 -13 64 17 -47 31 6 -25 21 3 -18 2 0 -1 72 7 -65 9 2 -7 768 506 -262 353 273 -79 206 181 -25 16 13 -3 4 1 -2 125 26 -99 41 5 -36 1 0 0 0 0 0 23 6 -17 0 0 0 256 190 -66 24 9 -15 2 2 0 1 0 0 5 1 -3 0 0 0 117 109 -7 66 57 -9 34 6 -27 8 5 -2 400 354 -46 32 10 -22 49 47 -2 31 25 -6 54 34 -20 233 237 4 187 1.188 1.001 3 12 9 12 42 30 33 210 177 7 832 825 108 60 -48 22 21 -1 3 13 10 379 188 70 109 3 6 - 0 1 191 49 81 - 3 5 20 9 23 2
250 000 inwoners en meer 1995 5.135 5.135 0 152 25 -127 14 0 -14 109 14 -95 29 11 -18 56 6 -49 0 0 0 50 6 -44 5 0 -5 806 649 -157 160 22 -138 11 0 -11 364 361 -4 1 - -1 40 43 3 209 220 11 11 1 -10 0 - 0 3 0 -2 - - - 3 2 -1 5 0 -5 104 112 7 50 41 -10 3 5 2 52 66 15 - - - - - - 357 280 -78 116 100 -16 26 15 -11 36 30 -5 5 3 -2 36 32 -4 1 0 -1 20 19 -1 - - - 34 32 -1 - - - 14 14 0 0 - 0 53 21 -31 17 13 -5 275 54 -221 27 3 -24 9 1 -8 60 20 -41 64 10 -55 39 5 -34 3 2 -1 54 5 -49 18 10 -8 1.657 1.249 -408 999 820 -179 211 159 -53 23 20 -3 5 0 -5 151 50 -101 52 4 -48 182 181 -1 - - - 34 15 -19 - - - 453 393 -61 38 12 -26 10 10 -1 171 170 -1 17 14 -3 1 0 0 89 90 0 73 70 -3 47 22 -25 7 5 -2 1.079 992 -88 30 4 -26 556 536 -20 194 175 -19 102 60 -42 197 216 19 194 1.376 1.182 0 12 12 12 20 8 22 219 197 54 1.033 980 93 41 -52 14 2 -12 0 50 49 420 194 80 105 2 7 - - - 226 43 84 20 20 5 14 6 28 6
250 000 inwoners en meer 1996 5.012 5.012 0 174 38 -136 15 0 -15 131 26 -105 28 11 -17 63 10 -52 0 0 0 53 6 -47 9 5 -5 846 687 -159 153 18 -135 15 2 -13 383 379 -5 1 - -1 50 54 5 221 231 10 14 1 -13 0 - 0 3 0 -3 - - - 2 1 0 5 0 -5 117 114 -4 52 31 -20 3 6 3 63 76 14 - - - - - - 380 300 -79 125 109 -16 27 16 -12 39 33 -6 5 3 -2 30 28 -3 0 - 0 9 10 1 - - - 46 44 -3 0 0 0 13 13 0 0 - 0 64 31 -33 20 15 -5 285 57 -228 28 3 -25 9 1 -8 61 20 -41 67 10 -57 40 5 -35 4 2 -2 58 6 -51 19 10 -9 1.672 1.239 -433 994 795 -199 237 182 -56 24 21 -4 5 0 -5 145 43 -102 54 6 -48 187 186 -1 - - - 26 6 -20 - - - 428 363 -65 45 14 -31 11 10 -1 139 138 -1 15 12 -3 0 0 0 93 89 -4 76 74 -3 41 20 -22 7 6 -1 819 737 -81 40 5 -36 274 257 -17 235 217 -17 73 42 -31 197 217 20 228 1.466 1.238 - 12 12 30 36 7 25 236 211 15 1.048 1.033 149 87 -62 9 1 -7 2 47 45 447 204 83 111 3 7 - - - 243 45 86 21 20 5 13 8 39 5
250 000 inwoners en meer 1997 5.125 5.125 0 172 29 -144 16 0 -15 125 15 -110 31 13 -18 63 7 -56 0 0 0 53 5 -48 10 3 -7 809 641 -168 166 24 -142 15 1 -14 340 335 -5 1 - -1 52 57 5 211 220 9 15 2 -13 - - - 3 0 -3 - - - 2 1 0 5 0 -5 126 119 -6 56 34 -22 5 8 3 64 78 13 - - - - - - 426 305 -120 142 115 -26 26 13 -13 39 34 -6 5 3 -3 28 25 -3 0 - 0 0 0 0 - - - 57 49 -8 1 - -1 14 14 0 0 - 0 91 36 -55 23 17 -5 291 58 -234 27 3 -24 9 1 -8 61 19 -42 71 10 -61 45 7 -38 4 2 -2 58 5 -53 17 10 -7 1.725 1.272 -452 963 763 -200 333 267 -65 22 19 -3 1 - -1 148 40 -108 50 2 -48 180 178 -1 - - - 28 2 -27 - - - 378 314 -65 49 19 -30 11 10 -1 71 71 0 6 4 -2 0 0 0 128 120 -8 52 51 -1 53 32 -20 10 7 -3 844 739 -105 37 6 -31 245 230 -15 232 217 -15 86 55 -31 244 231 -13 290 1.640 1.350 - 24 24 30 39 10 29 243 214 2 1.132 1.130 203 155 -48 25 1 -25 1 45 44 436 210 86 114 3 8 - - - 226 46 84 - 20 6 13 8 43 5
250 000 inwoners en meer 1998 5.086 5.086 0 191 41 -151 18 0 -17 136 24 -113 38 17 -21 66 10 -57 0 0 0 56 6 -49 10 3 -6 865 692 -173 175 25 -150 25 8 -16 358 352 -6 1 - -1 68 73 5 216 233 17 15 1 -14 - - - 3 0 -3 - - - 0 - 0 5 0 -5 141 126 -15 68 44 -25 5 7 1 68 75 8 - - - - - - 445 309 -136 151 124 -27 32 7 -25 44 36 -8 6 2 -5 31 24 -7 0 - 0 0 - 0 - - - 42 40 -2 1 0 -1 15 15 0 0 - 0 95 41 -54 26 21 -5 307 60 -247 29 3 -25 9 0 -9 62 20 -42 73 10 -63 44 6 -37 3 2 -1 69 9 -60 18 9 -9 1.645 1.168 -477 973 759 -214 403 344 -58 21 18 -3 1 - -1 161 43 -118 53 3 -50 0 - 0 - - - 34 2 -33 - - - 306 240 -66 50 22 -29 12 10 -1 0 0 0 3 0 -3 0 0 0 134 123 -11 55 53 -2 45 26 -20 5 5 0 814 756 -59 38 13 -25 231 221 -10 208 206 -2 94 66 -29 243 250 7 305 1.685 1.380 0 17 17 28 41 13 25 251 226 1 1.179 1.178 235 131 -104 15 15 0 1 51 49 457 217 90 116 3 8 - - - 240 49 84 - 20 5 16 10 52 5
250 000 inwoners en meer 1999 5.263 5.263 0 192 43 -148 16 0 -16 137 26 -111 39 17 -21 71 14 -58 1 0 0 62 10 -51 9 3 -5 902 740 -162 173 26 -147 25 8 -17 379 376 -3 1 - -1 82 88 6 222 240 18 13 1 -12 - - - 3 0 -3 - - - 0 - 0 3 0 -3 140 121 -19 69 40 -28 7 9 1 64 72 8 - - - - - - 442 309 -133 142 118 -25 28 5 -23 41 34 -7 5 1 -4 27 22 -5 0 - 0 - - - - - - 37 35 -2 1 - -1 - - - - - - 123 61 -61 38 32 -5 310 66 -244 30 4 -26 10 0 -9 64 21 -42 78 11 -66 45 8 -38 3 2 -1 63 10 -53 18 10 -8 1.720 1.249 -471 934 717 -218 489 449 -39 23 20 -3 1 - -1 187 59 -128 53 2 -50 - - - - - - 33 3 -30 - - - 313 255 -58 57 32 -25 13 12 -1 0 0 0 4 0 -4 0 0 0 133 129 -4 57 54 -2 44 22 -22 5 5 0 836 791 -44 49 19 -30 226 217 -8 228 221 -7 106 77 -29 228 257 30 337 1.674 1.337 0 15 15 32 48 16 36 254 218 1 1.193 1.191 241 148 -92 23 19 -5 4 -2 -5 422 182 57 113 3 9 - - - 240 50 80 - 22 4 15 11 54 4
250 000 inwoners en meer 2000 5.467 5.467 0 188 32 -156 16 0 -16 133 15 -118 39 16 -22 77 17 -60 1 0 -1 66 13 -54 10 4 -6 942 761 -181 181 26 -154 28 5 -23 391 384 -7 1 - -1 94 98 5 228 246 18 15 1 -14 - - - 3 0 -3 - - - 0 - 0 3 0 -3 137 118 -18 68 41 -27 5 5 1 64 72 7 - - - - - - 462 339 -123 156 132 -24 26 5 -21 38 32 -5 5 1 -4 25 23 -2 3 0 -3 - - - - - - 40 38 -2 1 - -1 - - - - - - 128 74 -54 40 34 -5 325 69 -256 30 3 -27 10 0 -10 69 23 -46 80 11 -69 48 9 -39 3 1 -2 64 7 -57 21 14 -8 1.715 1.232 -482 881 669 -212 519 481 -38 22 20 -3 4 0 -4 199 58 -141 55 2 -54 0 0 0 - - - 34 3 -31 - - - 342 277 -65 69 46 -24 13 12 -1 0 0 0 5 1 -3 0 0 0 144 134 -10 58 54 -4 48 25 -23 5 5 0 916 860 -56 54 13 -41 256 241 -15 251 247 -4 109 74 -34 246 285 38 363 1.761 1.398 0 9 8 28 49 22 43 259 216 1 1.227 1.227 258 172 -85 31 42 10 2 2 0 447 211 76 122 2 11 - - - 236 47 68 - 20 4 19 11 64 4
250 000 inwoners en meer 2001 5.867 5.867 0 192 38 -155 20 0 -20 134 20 -114 39 18 -21 81 15 -65 2 0 -1 68 11 -58 11 5 -6 1.037 858 -179 206 52 -154 23 4 -20 475 468 -7 0 - 0 98 100 1 207 229 21 18 5 -13 - - - 3 0 -3 - - - 0 - 0 5 0 -5 122 108 -14 63 41 -22 4 6 2 55 61 6 - - - - - - 471 339 -133 156 131 -25 25 2 -23 37 32 -5 5 0 -4 35 33 -3 3 0 -3 2 2 0 - - - 39 37 -2 2 - -2 - - - - - - 138 76 -62 31 26 -5 345 75 -270 33 4 -29 11 0 -11 72 27 -44 87 14 -73 50 10 -39 3 1 -2 72 8 -64 18 10 -9 1.723 1.281 -442 810 663 -147 565 499 -66 23 19 -5 4 0 -4 209 87 -122 67 5 -61 0 - 0 - - - 45 7 -38 - - - 326 255 -70 48 20 -27 9 8 -1 0 0 - 4 1 -3 - - - 152 142 -10 60 56 -4 48 23 -25 6 5 -1 896 858 -38 49 17 -32 179 174 -5 233 220 -13 108 78 -30 327 369 42 675 2.041 1.366 1 23 22 25 66 41 45 267 222 1 1.263 1.262 481 332 -148 121 90 -30 1 - -1 481 233 84 135 2 12 - - - 249 50 73 - 16 4 22 12 66 5
250 000 inwoners en meer 2002 5.952 5.952 0 215 40 -175 21 0 -21 147 19 -128 47 21 -26 94 18 -76 4 0 -3 76 13 -62 14 4 -10 932 729 -203 222 52 -170 32 3 -29 307 299 -8 1 - -1 124 124 1 221 246 25 18 5 -13 - - - 3 - -3 - - - 0 - 0 5 0 -5 135 120 -15 76 54 -23 4 6 2 55 60 5 - - - - - - 533 377 -156 159 136 -23 22 2 -20 38 33 -5 4 1 -3 38 36 -2 3 0 -2 2 2 0 - - - 42 40 -2 2 - -2 - - - - - - 190 102 -88 34 25 -8 375 83 -292 35 5 -30 11 0 -11 79 27 -52 97 17 -80 54 11 -43 3 2 -2 73 7 -66 23 14 -9 1.853 1.379 -474 830 688 -142 632 558 -73 21 17 -4 4 0 -4 237 96 -140 74 8 -65 1 0 -1 - 0 0 55 11 -45 - - - 356 268 -88 53 14 -39 10 8 -1 0 0 0 9 4 -4 - - - 162 152 -10 63 59 -4 52 26 -27 7 5 -1 884 845 -40 55 25 -30 182 179 -2 172 162 -10 98 63 -35 378 416 38 575 2.094 1.519 1 21 20 27 75 48 44 289 245 1 1.307 1.306 363 276 -87 140 127 -13 0 1 0 489 236 84 136 3 13 - - - 253 52 74 - 17 4 18 11 71 5
250 000 inwoners en meer 2003 6.373 6.373 0 266 52 -213 54 2 -52 168 32 -136 44 19 -25 105 19 -85 3 0 -3 83 15 -69 18 4 -14 1.124 933 -191 225 54 -172 39 7 -32 479 472 -8 1 - -1 133 137 4 220 250 31 18 13 -5 - - - 3 - -3 - - - 0 - 0 5 0 -5 151 126 -25 65 39 -27 28 25 -3 58 63 4 - - - - - - 568 404 -163 166 150 -16 14 2 -13 35 33 -3 2 0 -1 53 52 0 0 0 0 - - - - - - 34 31 -2 2 - -2 - - - - - - 215 102 -113 47 34 -13 404 89 -315 39 7 -32 12 0 -12 77 28 -50 111 21 -90 57 10 -47 0 - 0 98 21 -77 8 2 -6 1.991 1.382 -609 894 734 -160 683 565 -118 14 12 -2 2 0 -2 272 56 -216 81 9 -72 0 0 0 - - - 45 5 -40 - - - 426 333 -94 81 44 -36 10 9 -1 0 0 0 10 6 -5 - - - 190 178 -12 63 60 -3 64 29 -35 7 6 -2 825 801 -24 73 36 -37 155 156 1 144 136 -9 84 48 -36 369 425 56 513 2.234 1.721 1 19 18 23 67 45 55 310 255 - 1.545 1.545 357 184 -173 76 76 -1 - 33 33 533 261 94 149 3 16 - - - 272 55 80 - 17 5 22 12 77 5
150 000 tot 250 000 inwoners 1995 3.460 3.460 0 117 27 -89 14 0 -14 80 20 -61 22 8 -14 43 8 -35 1 0 -1 41 7 -34 0 0 0 235 141 -93 125 45 -80 10 1 -8 76 74 -2 0 - 0 18 20 2 - - - 5 1 -4 - - - - - - - - - 0 - 0 - - - 48 58 10 27 18 -9 2 2 0 19 37 19 0 0 0 - - - 229 197 -32 68 64 -4 19 16 -3 28 27 -1 7 6 0 42 41 -1 2 1 0 - - - 0 0 0 27 26 -1 - - - 0 - 0 0 0 0 26 6 -20 10 8 -2 238 61 -177 24 1 -22 18 4 -14 65 26 -39 50 12 -39 34 9 -25 - - - 44 8 -36 3 0 -2 1.331 1.046 -286 757 618 -139 254 241 -13 23 21 -2 1 - -1 103 34 -69 53 4 -49 120 118 -2 - - - 21 10 -11 - - - 196 170 -26 24 11 -13 5 5 0 0 - 0 10 8 -2 - - - 74 75 1 56 60 4 22 9 -13 4 2 -1 820 766 -54 18 10 -8 385 386 0 74 46 -28 99 79 -20 245 246 1 203 987 785 47 53 6 21 68 47 11 163 152 41 681 640 60 7 -53 23 15 -8 - - - 319 157 69 85 3 0 - - - 162 43 70 - 3 2 13 6 20 5
150 000 tot 250 000 inwoners 1996 3.260 3.260 0 119 28 -91 16 0 -16 82 20 -62 21 7 -14 43 7 -36 1 0 -1 40 6 -34 1 0 -1 246 158 -88 143 64 -79 11 3 -8 69 68 -1 0 - 0 19 22 3 - - - 4 1 -2 - - - - - - - - - 0 - 0 0 - 0 84 98 14 39 28 -10 26 26 0 19 43 24 0 0 0 - - - 243 206 -38 74 70 -4 19 16 -3 25 24 -1 9 8 0 60 58 -2 1 1 0 - - - - - - 16 15 -1 - - - - - - - - - 25 6 -20 14 7 -7 236 59 -177 25 2 -23 15 1 -13 64 24 -40 48 11 -37 31 8 -23 0 0 0 49 11 -39 2 0 -2 1.237 946 -291 658 526 -132 266 245 -21 24 21 -3 0 - 0 109 34 -75 50 5 -45 110 107 -2 - - - 19 7 -12 - - - 233 201 -32 24 10 -13 4 4 0 0 - 0 6 4 -2 0 - 0 83 84 1 53 52 -1 59 44 -15 4 3 -1 680 629 -50 21 9 -12 221 221 0 79 59 -20 113 99 -15 246 241 -5 139 929 790 1 5 4 3 25 21 12 166 154 21 676 654 84 47 -38 16 11 -5 1 0 -1 334 162 70 88 3 1 - - 0 172 43 77 - 4 3 14 5 21 5
150 000 tot 250 000 inwoners 1997 2.927 2.927 0 113 30 -84 17 0 -17 74 20 -54 22 10 -12 45 7 -38 1 0 -1 41 6 -34 3 0 -3 236 140 -97 139 54 -84 15 4 -11 55 54 0 0 - 0 23 26 3 - - - 5 1 -3 - - - - - - - - - 0 - 0 0 - 0 79 94 16 33 25 -7 28 27 -1 18 42 25 0 0 0 0 0 0 232 190 -42 65 63 -3 18 15 -2 23 22 -1 8 7 0 57 55 -1 2 2 0 3 3 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 - - - - - - 37 10 -27 7 1 -6 229 53 -176 25 3 -23 15 2 -13 60 23 -38 45 9 -36 29 6 -23 1 0 -1 50 10 -40 2 0 -2 1.124 817 -307 614 482 -132 268 240 -29 20 16 -4 1 0 0 107 28 -79 48 4 -44 49 46 -2 - - - 17 0 -17 0 0 0 213 173 -40 25 7 -18 4 3 0 - - - 5 3 -2 0 - 0 85 82 -3 51 50 0 39 25 -15 4 2 -1 509 466 -42 25 12 -13 59 59 0 76 63 -13 97 83 -14 251 250 -2 147 957 810 2 5 3 4 24 19 14 173 159 0 686 686 106 54 -52 21 15 -5 0 0 0 337 167 73 90 3 1 0 0 0 170 44 72 - 3 2 14 6 24 5
150 000 tot 250 000 inwoners 1998 3.125 3.125 0 117 25 -92 17 0 -17 77 15 -61 23 10 -13 53 10 -43 2 1 -1 45 9 -37 5 0 -5 240 141 -99 145 55 -90 11 2 -9 54 53 0 - - - 26 30 4 - - - 5 2 -3 - - - - - - - - - 0 - 0 0 - 0 81 91 10 34 24 -10 27 27 0 20 40 20 0 0 0 - - - 255 174 -82 67 59 -9 19 0 -19 24 23 -2 9 0 -9 59 56 -3 3 1 -2 3 3 0 1 0 -1 11 10 -1 1 0 -1 - - - - - - 45 11 -34 14 11 -3 250 63 -187 26 2 -24 17 4 -14 71 30 -41 48 10 -39 29 5 -24 1 0 -1 54 12 -43 2 0 -2 1.090 770 -320 619 466 -153 274 255 -19 15 13 -2 1 - -1 117 28 -89 42 5 -37 3 2 -1 - - - 18 1 -17 - - - 227 187 -41 26 9 -17 5 4 0 - - - 6 4 -2 0 - 0 82 80 -1 57 56 -1 48 31 -17 4 3 -1 691 647 -44 52 35 -16 74 74 0 85 72 -14 64 49 -15 416 417 1 121 1.018 897 8 32 24 2 21 19 14 182 168 0 721 721 67 37 -30 31 23 -8 0 2 1 350 183 79 100 3 1 - 0 0 167 43 64 - 3 2 15 7 29 5
150 000 tot 250 000 inwoners 1999 3.145 3.145 0 123 26 -97 18 0 -17 81 15 -66 25 10 -14 55 11 -44 - - - 49 10 -40 5 1 -4 225 127 -98 126 38 -88 11 2 -9 51 50 -1 - - - 33 36 4 - - - 5 1 -3 - - - - - - - - - - - - 0 - 0 67 71 4 35 21 -14 26 26 0 5 24 19 0 0 0 - - - 275 189 -86 72 59 -14 18 3 -15 22 20 -1 7 0 -6 66 62 -5 3 - -3 3 3 0 1 - -1 9 9 0 0 0 0 - - - - - - 57 20 -38 16 14 -3 253 58 -195 27 2 -25 20 4 -16 68 24 -44 47 10 -37 30 5 -25 1 0 -1 58 13 -45 3 0 -2 1.164 835 -329 625 463 -162 323 308 -15 17 15 -2 1 - -1 128 38 -89 48 8 -40 3 2 -1 - - - 20 2 -18 - - - 235 183 -51 20 8 -12 5 4 0 - - - 8 5 -4 0 - 0 108 98 -11 52 50 -2 37 16 -20 4 3 -1 617 566 -50 32 14 -18 57 56 0 91 75 -16 64 49 -16 373 373 0 132 1.078 946 9 31 22 2 26 24 30 197 167 0 772 772 64 22 -42 25 20 -5 2 9 7 344 167 59 104 3 1 - 0 0 177 44 66 - 3 2 16 7 33 5
150 000 tot 250 000 inwoners 2000 3.107 3.107 0 128 26 -101 19 0 -18 84 15 -69 25 11 -14 58 11 -47 - - - 52 10 -42 6 1 -5 213 115 -98 114 25 -89 11 2 -9 50 49 -1 - - - 33 37 3 - - - 4 1 -3 - - - - - - - - - - - - 0 - 0 69 74 5 39 25 -14 25 25 0 5 24 20 0 0 0 - - - 278 190 -88 65 58 -6 21 3 -19 23 21 -1 8 0 -8 61 57 -4 3 0 -3 3 3 0 3 - -3 9 9 0 0 0 0 - - - - - - 65 25 -39 16 13 -4 257 52 -205 27 2 -25 17 2 -15 71 22 -49 50 10 -40 31 6 -25 1 0 -1 57 9 -48 3 0 -2 1.122 791 -331 554 401 -153 337 321 -15 18 16 -2 1 - -1 142 43 -99 48 7 -41 2 2 0 - - - 20 1 -19 - - - 246 191 -56 24 10 -14 5 4 0 - - - 9 5 -4 0 - 0 114 99 -14 58 56 -2 33 13 -20 4 3 -1 578 532 -46 39 19 -21 55 54 0 52 38 -14 64 50 -14 368 371 3 159 1.125 967 5 27 22 9 27 18 29 202 174 0 794 794 61 23 -38 54 48 -7 0 4 4 365 181 69 108 3 1 - 0 0 184 46 69 - 3 2 18 8 34 5
150 000 tot 250 000 inwoners 2001 3.120 3.120 0 193 92 -101 20 1 -19 146 79 -67 27 12 -15 66 18 -48 - - - 59 15 -44 8 3 -5 171 73 -97 107 17 -90 9 1 -8 22 21 -1 - - - 29 33 4 - - - 3 1 -2 - - - - - - - - - - - - - - - 75 77 1 38 21 -17 32 32 0 5 24 19 0 0 0 - - - 255 167 -88 46 41 -5 31 11 -20 17 15 -1 8 0 -8 61 57 -4 3 0 -3 0 0 0 2 - -2 0 - 0 1 0 -1 - - - - - - 67 24 -43 20 18 -2 270 60 -211 25 1 -25 27 4 -23 81 30 -51 43 8 -35 27 5 -23 1 0 -1 63 12 -50 3 0 -3 1.098 795 -303 548 422 -127 321 309 -12 16 14 -3 3 0 -2 145 39 -107 39 4 -35 2 2 - - - - 23 6 -17 - - - 282 227 -54 25 13 -12 5 4 0 - - - 11 6 -5 - - - 139 130 -10 69 65 -3 30 6 -23 3 3 -1 520 457 -64 67 47 -20 55 54 0 49 26 -23 58 43 -15 291 287 -4 190 1.154 964 7 18 11 11 30 19 31 198 167 0 786 785 35 30 -5 104 89 -15 1 3 3 376 188 68 116 4 1 - 0 - 187 38 81 - 2 2 23 8 31 3
150 000 tot 250 000 inwoners 2002 3.308 3.308 0 196 84 -112 22 1 -21 147 71 -76 28 12 -16 66 16 -49 - - - 57 12 -45 9 4 -5 185 75 -110 119 19 -100 10 1 -10 21 20 -1 - - - 31 35 3 - - - 3 1 -3 - - - - - - - - - - - - 0 - 0 50 53 3 46 34 -12 2 1 0 3 17 15 0 0 0 - - - 334 235 -99 75 81 7 26 5 -21 21 21 0 8 1 -7 60 57 -3 3 1 -2 3 3 0 1 - -1 17 16 0 1 0 -1 - - - - - - 96 29 -66 23 20 -3 253 55 -198 26 1 -25 26 7 -19 74 25 -49 41 8 -33 25 4 -21 2 0 -2 57 10 -47 3 1 -3 1.092 803 -289 508 396 -112 345 332 -13 17 15 -2 2 0 -2 146 41 -104 43 5 -37 1 1 0 - - - 30 12 -18 - - - 271 217 -54 25 12 -13 4 4 0 - - - 9 5 -4 - - - 135 127 -8 66 60 -7 29 8 -21 4 2 -1 559 507 -51 60 39 -21 38 38 0 35 25 -9 63 46 -17 363 359 -4 303 1.262 959 29 39 10 9 23 14 41 215 174 0 803 803 116 84 -33 106 97 -9 1 2 0 390 192 70 117 4 1 - 0 - 198 41 83 - 2 2 28 8 32 2
150 000 tot 250 000 inwoners 2003 3.497 3.497 0 215 90 -125 30 1 -29 156 76 -80 29 13 -16 69 16 -53 - - - 61 12 -49 9 5 -4 202 81 -121 132 18 -114 10 1 -9 21 21 0 - - - 36 41 4 - - - 3 1 -2 - - - - - - - - - - - - 0 - 0 50 51 1 48 36 -13 2 1 0 0 14 14 0 0 0 - - - 363 258 -104 88 94 6 29 6 -22 16 16 0 9 1 -9 68 65 -3 3 0 -2 3 3 0 1 - -1 17 16 -1 1 - -1 - - - - - - 102 33 -68 26 23 -3 267 61 -205 28 1 -26 28 7 -20 76 25 -51 45 9 -36 28 5 -23 2 0 -2 57 12 -45 3 1 -2 1.194 896 -298 532 427 -105 401 384 -17 16 15 -1 2 0 -2 156 50 -106 59 10 -49 1 1 0 - - - 27 9 -18 - - - 283 225 -57 24 12 -12 4 4 -1 - - - 9 4 -4 - - - 143 132 -10 68 63 -5 31 8 -24 4 3 -1 581 531 -50 57 37 -20 34 34 0 34 24 -10 73 55 -18 384 381 -3 274 1.287 1.013 3 10 7 31 49 18 40 233 193 0 852 852 131 81 -50 70 59 -11 1 3 3 423 214 80 128 4 0 - 0 1 210 44 86 - 2 3 30 8 34 2
100 000 tot 150 000 inwoners 1995 2.425 2.425 0 114 21 -93 22 1 -21 77 14 -63 15 6 -9 34 3 -31 1 0 -1 33 3 -30 1 0 -1 171 82 -89 79 5 -74 15 4 -11 52 52 0 0 - 0 16 17 1 0 1 0 4 1 -2 - - - 1 1 0 - - - 0 - 0 3 - -3 24 29 5 15 10 -5 0 0 0 8 19 11 0 - 0 0 - 0 261 226 -35 89 84 -5 22 18 -4 26 25 -1 8 7 -1 46 44 -2 2 1 0 7 6 0 0 0 0 26 25 0 0 0 0 - - - 0 0 0 24 7 -17 11 8 -3 180 35 -145 23 2 -21 15 2 -12 49 17 -33 21 5 -16 19 3 -16 1 0 -1 50 6 -44 2 0 -2 844 629 -215 514 417 -97 122 110 -11 14 11 -3 4 1 -3 77 16 -60 36 5 -31 61 60 -1 0 - 0 17 8 -9 0 - 0 171 122 -49 22 7 -15 1 1 0 - - - 1 0 -1 0 0 0 83 73 -10 34 28 -6 26 10 -16 4 4 0 560 517 -43 15 3 -12 235 230 -5 41 34 -7 60 42 -18 209 209 0 66 761 694 6 10 4 2 16 14 8 152 144 2 553 551 34 20 -14 11 3 -9 3 6 3 284 148 63 81 3 1 - 0 0 136 26 69 - 3 3 11 5 16 2
100 000 tot 150 000 inwoners 1996 2.420 2.420 0 110 22 -88 20 0 -20 73 15 -58 17 7 -10 37 4 -33 1 0 -1 34 3 -31 2 0 -1 187 86 -101 93 7 -85 13 0 -12 54 53 0 - - - 20 23 3 0 1 0 4 1 -3 - - - 0 - 0 - - - 0 - 0 3 0 -3 30 34 3 19 13 -6 5 4 -1 7 17 10 0 - 0 - - - 275 240 -35 94 88 -6 20 17 -3 30 29 -1 8 7 -1 50 48 -2 1 1 0 5 5 0 1 0 0 29 29 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 27 9 -19 9 6 -3 196 39 -156 23 2 -21 16 3 -13 53 17 -35 25 5 -19 23 5 -18 1 0 -1 51 5 -46 5 2 -3 877 635 -242 533 424 -109 127 111 -16 16 13 -3 3 1 -2 80 15 -65 38 5 -33 62 60 -1 0 - 0 17 5 -12 0 - 0 191 144 -47 21 5 -16 5 5 0 2 2 0 3 0 -2 5 5 0 88 81 -8 40 34 -6 23 9 -14 4 4 0 420 379 -41 15 3 -13 104 106 1 41 34 -7 61 39 -22 197 197 0 96 836 740 5 8 3 1 19 18 11 159 148 1 584 583 62 53 -10 11 8 -3 5 6 1 310 155 66 84 3 1 - 0 - 155 30 77 - 2 3 12 6 23 2
100 000 tot 150 000 inwoners 1997 2.422 2.422 0 112 22 -89 20 1 -19 74 12 -61 19 9 -10 39 5 -34 1 0 -1 35 4 -31 3 1 -2 187 85 -101 90 6 -84 14 0 -14 54 54 0 - - - 19 22 3 0 1 0 4 2 -2 - - - 1 0 0 - - - 0 - 0 4 0 -4 33 37 4 24 16 -8 4 3 -1 5 17 12 0 0 0 0 - 0 284 220 -64 107 94 -13 20 11 -8 30 28 -3 7 4 -3 33 31 -2 3 1 -2 0 0 0 0 0 0 39 37 -2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 34 6 -29 10 8 -3 193 37 -156 23 2 -21 15 2 -13 52 17 -35 23 5 -17 23 4 -19 1 0 -1 49 4 -46 6 2 -4 808 561 -247 487 380 -107 123 104 -19 12 10 -2 2 0 -2 87 19 -69 37 5 -32 42 41 -1 1 1 0 17 2 -15 0 0 0 191 137 -54 20 4 -15 5 5 0 1 1 0 3 0 -3 0 0 0 91 81 -10 44 33 -11 22 8 -14 5 4 0 469 428 -41 16 2 -14 98 94 -4 40 34 -7 48 32 -16 267 267 0 107 890 783 6 10 5 1 21 20 12 172 161 0 617 617 74 49 -25 10 9 -2 4 11 7 318 168 72 92 3 2 - 0 0 150 28 75 - 2 4 13 6 20 2
100 000 tot 150 000 inwoners 1998 2.423 2.423 0 111 25 -86 20 0 -20 71 15 -56 20 10 -10 41 5 -36 1 0 -1 38 4 -34 3 1 -2 163 61 -103 93 5 -89 13 1 -11 29 28 0 - - - 20 24 4 0 1 0 4 2 -2 - - - 1 0 0 - - - 0 - 0 4 0 -4 33 34 2 25 17 -8 3 2 -1 5 15 11 0 0 0 0 - 0 291 201 -90 113 93 -21 20 3 -17 31 26 -5 7 1 -6 40 37 -4 4 0 -4 0 0 0 0 - 0 26 23 -3 0 - 0 0 - 0 0 0 0 34 6 -28 15 12 -2 196 34 -162 24 2 -21 15 2 -13 52 15 -37 25 5 -20 22 4 -19 1 0 -1 52 4 -48 5 2 -3 778 520 -257 493 374 -118 128 111 -17 12 10 -3 2 1 -1 84 16 -68 39 5 -34 0 0 0 - - - 18 2 -15 0 0 0 195 134 -61 19 4 -15 5 5 0 3 3 0 4 0 -3 0 0 0 93 80 -13 44 31 -13 22 6 -16 5 5 0 523 478 -44 17 2 -15 93 91 -2 36 29 -7 54 38 -16 321 318 -4 92 929 837 10 17 6 5 33 28 15 193 177 0 649 648 50 24 -26 10 5 -5 1 9 8 331 183 78 97 3 5 - 0 0 148 28 70 - 3 4 15 7 20 2
100 000 tot 150 000 inwoners 1999 2.444 2.444 0 117 23 -94 28 3 -25 69 10 -59 20 10 -10 44 5 -38 1 0 -1 39 4 -35 4 1 -3 171 62 -108 96 5 -91 14 0 -13 31 31 0 - - - 20 23 3 0 1 0 4 2 -2 - - - 1 0 0 - - - 0 - 0 5 0 -5 31 28 -3 23 15 -8 2 1 -1 5 11 6 1 1 0 0 - 0 300 203 -98 118 97 -22 20 3 -17 25 20 -5 7 1 -6 32 28 -4 5 1 -4 0 - 0 0 - 0 19 16 -3 0 - 0 0 - 0 - - - 56 21 -35 18 15 -3 205 38 -167 25 3 -22 15 2 -12 54 16 -38 27 6 -21 22 4 -18 2 0 -1 57 4 -53 5 3 -3 758 510 -248 435 319 -116 158 146 -12 11 10 -2 3 2 -1 91 23 -69 40 7 -33 0 0 0 - - - 19 3 -16 0 0 0 205 138 -67 20 6 -15 5 5 0 3 3 0 5 2 -3 0 0 0 97 81 -16 48 34 -14 22 3 -19 5 5 0 500 465 -35 20 3 -17 95 92 -4 30 23 -8 58 43 -15 296 305 9 114 972 858 5 11 6 3 30 27 27 211 183 1 676 675 68 36 -32 8 5 -3 1 3 2 333 185 67 106 3 10 - 0 0 147 29 65 - 2 4 16 8 20 2
100 000 tot 150 000 inwoners 2000 2.480 2.480 0 123 25 -98 30 4 -26 73 10 -62 20 11 -10 45 5 -40 1 0 -1 40 4 -36 4 1 -3 172 61 -110 102 8 -93 16 2 -14 23 23 0 - - - 20 24 4 0 1 0 4 2 -2 - - - 1 1 0 - - - - - - 5 0 -4 33 31 -3 27 18 -9 1 0 0 5 12 7 0 0 0 0 - 0 285 184 -101 103 85 -18 17 2 -15 21 18 -4 7 1 -6 34 29 -5 5 0 -5 0 - 0 0 - 0 8 5 -4 0 0 0 0 - 0 - - - 73 29 -44 18 15 -3 205 38 -167 25 3 -22 14 2 -12 53 16 -37 28 6 -21 22 4 -18 2 1 -1 55 4 -51 6 3 -3 791 533 -259 412 297 -115 204 190 -14 12 10 -2 2 1 -1 102 24 -78 40 8 -33 0 - 0 - - - 20 3 -17 0 - 0 204 146 -58 16 6 -10 5 5 0 2 2 0 5 2 -3 0 0 0 100 89 -10 48 34 -14 24 4 -20 5 5 0 491 456 -35 20 3 -18 81 78 -4 25 17 -8 56 42 -15 309 318 9 129 1.000 871 9 15 7 6 33 26 25 213 189 0 697 697 75 34 -40 12 5 -7 3 2 0 353 194 74 113 3 4 - 0 0 159 29 72 - 2 4 19 9 23 2
100 000 tot 150 000 inwoners 2001 2.579 2.579 0 136 35 -100 34 6 -28 78 16 -61 24 13 -10 49 6 -43 2 0 -1 44 5 -39 4 1 -3 190 67 -122 113 8 -104 18 2 -15 27 27 0 - - - 22 26 4 0 1 0 4 2 -2 - - - 1 0 0 - - - - - - 5 0 -4 42 38 -4 29 19 -10 0 0 0 11 18 6 0 0 0 0 - 0 305 206 -99 84 72 -12 20 3 -17 22 22 0 7 2 -6 36 31 -5 5 1 -4 - - - 0 - 0 7 12 5 0 0 0 0 - 0 - - - 105 46 -58 19 16 -3 219 42 -177 26 3 -24 17 4 -14 54 16 -39 30 7 -23 25 5 -19 2 1 -1 58 4 -54 7 3 -4 804 554 -250 375 280 -94 238 222 -16 15 11 -4 10 5 -5 101 23 -78 42 6 -35 0 - 0 - - - 23 5 -17 0 - 0 215 151 -64 18 8 -10 5 4 0 2 2 0 5 2 -3 0 0 0 105 92 -14 50 35 -15 25 3 -21 5 5 0 435 402 -33 22 3 -19 43 39 -4 23 15 -8 59 42 -17 288 302 14 186 1.077 891 31 35 5 5 28 22 33 230 196 0 712 712 102 69 -33 8 1 -7 6 2 -4 375 212 83 123 3 5 - 0 0 162 30 70 - 2 5 22 9 25 2
100 000 tot 150 000 inwoners 2002 2.680 2.680 0 145 28 -116 27 0 -27 93 16 -77 25 12 -13 57 7 -50 2 1 -2 49 6 -44 6 1 -5 209 78 -131 118 9 -109 25 7 -19 27 26 -1 - - - 28 33 5 1 1 1 4 2 -2 - - - 0 0 0 - - - - - - 5 0 -5 44 37 -7 28 17 -12 1 1 0 13 19 5 1 1 0 0 - 0 297 188 -109 106 81 -26 18 3 -15 20 16 -3 7 1 -6 31 24 -7 5 1 -4 - - - 0 - 0 9 7 -1 1 0 -1 0 - 0 - - - 80 37 -43 21 17 -3 252 47 -205 28 3 -25 17 5 -13 59 17 -42 39 8 -31 29 5 -24 0 0 0 71 5 -66 8 3 -4 793 535 -258 373 288 -85 209 190 -19 15 10 -5 12 7 -5 106 22 -84 51 9 -41 0 - 0 - - - 27 8 -19 0 - 0 242 168 -75 20 8 -13 3 3 0 3 3 0 6 1 -5 0 0 0 108 94 -15 55 37 -18 41 16 -25 6 6 0 488 442 -45 27 5 -21 44 40 -4 18 10 -8 60 44 -16 340 343 4 153 1.149 997 7 12 6 9 38 29 35 250 215 12 774 762 68 59 -10 20 5 -16 2 11 9 408 230 86 134 3 6 - 0 0 178 31 76 - 2 5 23 10 29 2
100 000 tot 150 000 inwoners 2003 2.771 2.771 0 165 35 -130 30 0 -29 110 23 -88 25 12 -13 64 7 -56 1 0 -1 55 6 -50 7 1 -6 222 84 -138 124 8 -116 29 12 -18 24 22 -2 - - - 33 39 5 1 2 1 4 2 -2 - - - 0 0 0 - - - - - - 6 0 -5 43 37 -6 28 17 -11 1 1 0 13 19 6 1 0 -1 0 - 0 318 204 -114 120 92 -27 17 1 -15 20 16 -3 7 0 -6 29 23 -6 6 1 -5 - - - 0 - 0 10 9 -1 1 - -1 0 - 0 - - - 91 45 -46 18 15 -3 261 49 -213 31 3 -27 20 6 -15 62 17 -46 38 9 -29 31 6 -25 0 0 0 69 5 -65 10 4