Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen in euro/inw., 1995 - 2003


De beleidsgebieden van de gemeenten zijn verdeeld over een aantal
hoofdfuncties, die op hun beurt in functionele specificaties (functies)
zijn verdeeld.

Van alle gemeenten tezamen worden begrote cijfers (per functionele
specificatie) en verschillende soorten gemeentelijke heffingen geleverd.
De begrote cijfers worden in beginsel ontleend aan de begrotingen van
alle gemeenten. Doordat de Gemeentenbegrotingen onvolledige informatie
bieden over de voorgenomen investeringen, zijn de cijfers in hoofdzaak
beperkt tot de raming van baten en lasten. De gepresenteerde cijfers
bevatten uitsluitend administratieve gegevens.

Hoofdfuncties van de gemeenten:
Algemeen bestuur
Openbare orde en veiligheid
Verkeer, vervoer en waterstaat
Economische zaken
Onderwijs
Cultuur en recreatie
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Volksgezondheid
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Financiƫle en algemene dekkingsmiddelen

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen in euro/inw., 1995 - 2003

Regio's Perioden Gemeentelijke hoofdfunctiesTotaal gemeentelijke functiesLasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfunctiesTotaal gemeentelijke functiesBaten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfunctiesTotaal gemeentelijke functiesSaldo (euro/inw) Algemeen bestuurTotaal algemeen bestuurLasten (euro/inw) Algemeen bestuurTotaal algemeen bestuurBaten (euro/inw) Algemeen bestuurTotaal algemeen bestuurSaldo (euro/inw) Algemeen bestuurBestuursorganenLasten (euro/inw) Algemeen bestuurBestuursorganenBaten (euro/inw) Algemeen bestuurBestuursorganenSaldo (euro/inw) Algemeen bestuurBestuursondersteuningLasten (euro/inw) Algemeen bestuurBestuursondersteuningBaten (euro/inw) Algemeen bestuurBestuursondersteuningSaldo (euro/inw) Algemeen bestuurBurgerzakenLasten (euro/inw) Algemeen bestuurBurgerzakenBaten (euro/inw) Algemeen bestuurBurgerzakenSaldo (euro/inw) Openbare orde en veiligheidTotaal openbare orde en veiligheidLasten (euro/inw) Openbare orde en veiligheidTotaal openbare orde en veiligheidBaten (euro/inw) Openbare orde en veiligheidTotaal openbare orde en veiligheidSaldo (euro/inw) Openbare orde en veiligheidPolitieLasten (euro/inw) Openbare orde en veiligheidPolitieBaten (euro/inw) Openbare orde en veiligheidPolitieSaldo (euro/inw) Openbare orde en veiligheidBrandweer en rampenbestrijdingLasten (euro/inw) Openbare orde en veiligheidBrandweer en rampenbestrijdingBaten (euro/inw) Openbare orde en veiligheidBrandweer en rampenbestrijdingSaldo (euro/inw) Openbare orde en veiligheidOverige beschermende maatregelenLasten (euro/inw) Openbare orde en veiligheidOverige beschermende maatregelenBaten (euro/inw) Openbare orde en veiligheidOverige beschermende maatregelenSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatTotaal verkeer, vervoer en waterstaatLasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatTotaal verkeer, vervoer en waterstaatBaten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatTotaal verkeer, vervoer en waterstaatSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatWegen, straten en pleinenLasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatWegen, straten en pleinenBaten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatWegen, straten en pleinenSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatVerkeersmaatregelen te landLasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatVerkeersmaatregelen te landBaten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatVerkeersmaatregelen te landSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatOpenbaar vervoerLasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatOpenbaar vervoerBaten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatOpenbaar vervoerSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatOverig vervoer te landLasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatOverig vervoer te landBaten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatOverig vervoer te landSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatParkerenLasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatParkerenBaten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatParkerenSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatZeehavensLasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatZeehavensBaten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatZeehavensSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatBinnenhavens en waterwegenLasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatBinnenhavens en waterwegenBaten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatBinnenhavens en waterwegenSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatVerkeersmaatregelen te waterLasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatVerkeersmaatregelen te waterBaten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatVerkeersmaatregelen te waterSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatVeerdienstenLasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatVeerdienstenBaten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatVeerdienstenSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatOverig vervoer te waterLasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatOverig vervoer te waterBaten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatOverig vervoer te waterSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatLuchtvaartLasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatLuchtvaartBaten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatLuchtvaartSaldo (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatWaterkering, afwatering en landaanw.Lasten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatWaterkering, afwatering en landaanw.Baten (euro/inw) Verkeer, vervoer en waterstaatWaterkering, afwatering en landaanw.Saldo (euro/inw) Economische zakenTotaal economische zakenLasten (euro/inw) Economische zakenTotaal economische zakenBaten (euro/inw) Economische zakenTotaal economische zakenSaldo (euro/inw) Economische zakenHandel en ambachtLasten (euro/inw) Economische zakenHandel en ambachtBaten (euro/inw) Economische zakenHandel en ambachtSaldo (euro/inw) Economische zakenIndustrieLasten (euro/inw) Economische zakenIndustrieBaten (euro/inw) Economische zakenIndustrieSaldo (euro/inw) Economische zakenNutsbedrijvenLasten (euro/inw) Economische zakenNutsbedrijvenBaten (euro/inw) Economische zakenNutsbedrijvenSaldo (euro/inw) Economische zakenAgrarische productie en ontginningLasten (euro/inw) Economische zakenAgrarische productie en ontginningBaten (euro/inw) Economische zakenAgrarische productie en ontginningSaldo (euro/inw) Economische zakenOverige agrar. zaken, jacht en visserijLasten (euro/inw) Economische zakenOverige agrar. zaken, jacht en visserijBaten (euro/inw) Economische zakenOverige agrar. zaken, jacht en visserijSaldo (euro/inw) OnderwijsTotaal onderwijsLasten (euro/inw) OnderwijsTotaal onderwijsBaten (euro/inw) OnderwijsTotaal onderwijsSaldo (euro/inw) OnderwijsOpenbaar basisonderwijsLasten (euro/inw) OnderwijsOpenbaar basisonderwijsBaten (euro/inw) OnderwijsOpenbaar basisonderwijsSaldo (euro/inw) OnderwijsBijzonder basisonderwijsLasten (euro/inw) OnderwijsBijzonder basisonderwijsBaten (euro/inw) OnderwijsBijzonder basisonderwijsSaldo (euro/inw) OnderwijsOpenb. (voortg.) spec. onderwijsLasten (euro/inw) OnderwijsOpenb. (voortg.) spec. onderwijsBaten (euro/inw) OnderwijsOpenb. (voortg.) spec. onderwijsSaldo (euro/inw) OnderwijsBijz. (voortgezet) spec. onderwijsLasten (euro/inw) OnderwijsBijz. (voortgezet) spec. onderwijsBaten (euro/inw) OnderwijsBijz. (voortgezet) spec. onderwijsSaldo (euro/inw) OnderwijsOpenb.alg.voortg./voorb. wet.onderwijsLasten (euro/inw) OnderwijsOpenb.alg.voortg./voorb. wet.onderwijsBaten (euro/inw) OnderwijsOpenb.alg.voortg./voorb. wet.onderwijsSaldo (euro/inw) OnderwijsBijz. alg. voortg.; voorb. wet. onderw.Lasten (euro/inw) OnderwijsBijz. alg. voortg.; voorb. wet. onderw.Baten (euro/inw) OnderwijsBijz. alg. voortg.; voorb. wet. onderw.Saldo (euro/inw) OnderwijsOp.lager en/of middelb. ber. onderwijsLasten (euro/inw) OnderwijsOp.lager en/of middelb. ber. onderwijsBaten (euro/inw) OnderwijsOp.lager en/of middelb. ber. onderwijsSaldo (euro/inw) OnderwijsBijz.lager en/of middelb. ber.onderwijsLasten (euro/inw) OnderwijsBijz.lager en/of middelb. ber.onderwijsBaten (euro/inw) OnderwijsBijz.lager en/of middelb. ber.onderwijsSaldo (euro/inw) OnderwijsOpenbare scholengemeenschappenLasten (euro/inw) OnderwijsOpenbare scholengemeenschappenBaten (euro/inw) OnderwijsOpenbare scholengemeenschappenSaldo (euro/inw) OnderwijsBijzondere scholengemeenschappenLasten (euro/inw) OnderwijsBijzondere scholengemeenschappenBaten (euro/inw) OnderwijsBijzondere scholengemeenschappenSaldo (euro/inw) OnderwijsOpenbaar hoger onderwijsLasten (euro/inw) OnderwijsOpenbaar hoger onderwijsBaten (euro/inw) OnderwijsOpenbaar hoger onderwijsSaldo (euro/inw) OnderwijsBijzonder hoger onderwijsLasten (euro/inw) OnderwijsBijzonder hoger onderwijsBaten (euro/inw) OnderwijsBijzonder hoger onderwijsSaldo (euro/inw) OnderwijsGemeenschapp. uitg.; ink. v.h. onderwijsLasten (euro/inw) OnderwijsGemeenschapp. uitg.; ink. v.h. onderwijsBaten (euro/inw) OnderwijsGemeenschapp. uitg.; ink. v.h. onderwijsSaldo (euro/inw) OnderwijsVolwasseneneducatieLasten (euro/inw) OnderwijsVolwasseneneducatieBaten (euro/inw) OnderwijsVolwasseneneducatieSaldo (euro/inw) Cultuur en recreatieTotaal cultuur en recreatieLasten (euro/inw) Cultuur en recreatieTotaal cultuur en recreatieBaten (euro/inw) Cultuur en recreatieTotaal cultuur en recreatieSaldo (euro/inw) Cultuur en recreatieOpenbaar bibliotheekwerkLasten (euro/inw) Cultuur en recreatieOpenbaar bibliotheekwerkBaten (euro/inw) Cultuur en recreatieOpenbaar bibliotheekwerkSaldo (euro/inw) Cultuur en recreatieVormings- en ontwikkelingswerkLasten (euro/inw) Cultuur en recreatieVormings- en ontwikkelingswerkBaten (euro/inw) Cultuur en recreatieVormings- en ontwikkelingswerkSaldo (euro/inw) Cultuur en recreatieSportLasten (euro/inw) Cultuur en recreatieSportBaten (euro/inw) Cultuur en recreatieSportSaldo (euro/inw) Cultuur en recreatieKunstLasten (euro/inw) Cultuur en recreatieKunstBaten (euro/inw) Cultuur en recreatieKunstSaldo (euro/inw) Cultuur en recreatieOudheidkunde; museaLasten (euro/inw) Cultuur en recreatieOudheidkunde; museaBaten (euro/inw) Cultuur en recreatieOudheidkunde; museaSaldo (euro/inw) Cultuur en recreatieNatuurbeschermingLasten (euro/inw) Cultuur en recreatieNatuurbeschermingBaten (euro/inw) Cultuur en recreatieNatuurbeschermingSaldo (euro/inw) Cultuur en recreatieMaatsch.leefbaarh.; openluchtrecreatieLasten (euro/inw) Cultuur en recreatieMaatsch.leefbaarh.; openluchtrecreatieBaten (euro/inw) Cultuur en recreatieMaatsch.leefbaarh.; openluchtrecreatieSaldo (euro/inw) Cultuur en recreatieOverige cultuur en recreatieLasten (euro/inw) Cultuur en recreatieOverige cultuur en recreatieBaten (euro/inw) Cultuur en recreatieOverige cultuur en recreatieSaldo (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Totaal soc. voorz. maatsch. dienstverl.Lasten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Totaal soc. voorz. maatsch. dienstverl.Baten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Totaal soc. voorz. maatsch. dienstverl.Saldo (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.BijstandsverleningLasten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.BijstandsverleningBaten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.BijstandsverleningSaldo (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.WerkgelegenheidLasten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.WerkgelegenheidBaten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.WerkgelegenheidSaldo (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.InkomensvoorzieningLasten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.InkomensvoorzieningBaten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.InkomensvoorzieningSaldo (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Overige sociale zekerheidLasten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Overige sociale zekerheidBaten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Overige sociale zekerheidSaldo (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Maatschapp. begeleiding en adviesLasten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Maatschapp. begeleiding en adviesBaten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Maatschapp. begeleiding en adviesSaldo (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Soc.-cult. werk; jeugd- en jong. werkLasten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Soc.-cult. werk; jeugd- en jong. werkBaten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Soc.-cult. werk; jeugd- en jong. werkSaldo (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.BejaardenoordenLasten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.BejaardenoordenBaten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.BejaardenoordenSaldo (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Overige tehuizenLasten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Overige tehuizenBaten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Overige tehuizenSaldo (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.KinderdagopvangLasten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.KinderdagopvangBaten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.KinderdagopvangSaldo (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Dagopvang gehandicaptenLasten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Dagopvang gehandicaptenBaten (euro/inw) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Dagopvang gehandicaptenSaldo (euro/inw) VolksgezondheidTotaal volksgezondheidLasten (euro/inw) VolksgezondheidTotaal volksgezondheidBaten (euro/inw) VolksgezondheidTotaal volksgezondheidSaldo (euro/inw) VolksgezondheidPreventieve en curatieve gezondheidszorgLasten (euro/inw) VolksgezondheidPreventieve en curatieve gezondheidszorgBaten (euro/inw) VolksgezondheidPreventieve en curatieve gezondheidszorgSaldo (euro/inw) VolksgezondheidAmbulancevervoerLasten (euro/inw) VolksgezondheidAmbulancevervoerBaten (euro/inw) VolksgezondheidAmbulancevervoerSaldo (euro/inw) VolksgezondheidVerpleeginrichtingenLasten (euro/inw) VolksgezondheidVerpleeginrichtingenBaten (euro/inw) VolksgezondheidVerpleeginrichtingenSaldo (euro/inw) VolksgezondheidOverige volksgezondheidLasten (euro/inw) VolksgezondheidOverige volksgezondheidBaten (euro/inw) VolksgezondheidOverige volksgezondheidSaldo (euro/inw) VolksgezondheidSlachthuizenLasten (euro/inw) VolksgezondheidSlachthuizenBaten (euro/inw) VolksgezondheidSlachthuizenSaldo (euro/inw) VolksgezondheidAfvalverwijdering; -verwerkingLasten (euro/inw) VolksgezondheidAfvalverwijdering; -verwerkingBaten (euro/inw) VolksgezondheidAfvalverwijdering; -verwerkingSaldo (euro/inw) VolksgezondheidRiolering en waterzuiveringLasten (euro/inw) VolksgezondheidRiolering en waterzuiveringBaten (euro/inw) VolksgezondheidRiolering en waterzuiveringSaldo (euro/inw) VolksgezondheidMilieubeheerLasten (euro/inw) VolksgezondheidMilieubeheerBaten (euro/inw) VolksgezondheidMilieubeheerSaldo (euro/inw) VolksgezondheidLijkbezorgingLasten (euro/inw) VolksgezondheidLijkbezorgingBaten (euro/inw) VolksgezondheidLijkbezorgingSaldo (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingTotaal ruimte ord volkshuisvestLasten (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingTotaal ruimte ord volkshuisvestBaten (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingTotaal ruimte ord volkshuisvestSaldo (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingRuimtelijke ordeningLasten (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingRuimtelijke ordeningBaten (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingRuimtelijke ordeningSaldo (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingWoningexploitatie; woningbouwLasten (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingWoningexploitatie; woningbouwBaten (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingWoningexploitatie; woningbouwSaldo (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingStadsvernieuwingLasten (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingStadsvernieuwingBaten (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingStadsvernieuwingSaldo (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingOverige volkshuisvestingLasten (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingOverige volkshuisvestingBaten (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingOverige volkshuisvestingSaldo (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingBouwgrondexploitatieLasten (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingBouwgrondexploitatieBaten (euro/inw) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingBouwgrondexploitatieSaldo (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenTotaal financ. en alg. dekkingsmiddelenLasten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenTotaal financ. en alg. dekkingsmiddelenBaten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenTotaal financ. en alg. dekkingsmiddelenSaldo (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenGeldleningenLasten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenGeldleningenBaten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenGeldleningenSaldo (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenBeleggingenLasten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenBeleggingenBaten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenBeleggingenSaldo (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenBelastingenLasten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenBelastingenBaten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenBelastingenSaldo (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenAlgemene uitkeringenLasten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenAlgemene uitkeringenBaten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenAlgemene uitkeringenSaldo (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenAlgemene baten en lastenLasten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenAlgemene baten en lastenBaten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenAlgemene baten en lastenSaldo (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenSaldi van kostenplaatsenLasten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenSaldi van kostenplaatsenBaten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenSaldi van kostenplaatsenSaldo (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenSaldo gewone dienstLasten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenSaldo gewone dienstBaten (euro/inw) Financ. en alg. dekkingsmiddelenSaldo gewone dienstSaldo (euro/inw) Gemeentelijke heffingenTotaal gemeentelijke heffingen (euro/inw) Gemeentelijke heffingenBelastingenTotaal belastingen (euro/inw) Gemeentelijke heffingenBelastingenOZB gebruikers (euro/inw) Gemeentelijke heffingenBelastingenOZB zakelijk gerechtigden (euro/inw) Gemeentelijke heffingenBelastingenHondenbelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingenBelastingenToeristenbelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingenBelastingenBouwgrondbelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingenBelastingenBaatbelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingenBelastingenForensenbelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingenRetributiesTotaal retributies (euro/inw) Gemeentelijke heffingenRetributiesRioolrechten (euro/inw) Gemeentelijke heffingenRetributiesReinigingsrechten; -afvalstoffenheffing (euro/inw) Gemeentelijke heffingenRetributiesVerontreinigingsheffing (euro/inw) Gemeentelijke heffingenRetributiesPrecariobelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingenRetributiesBegrafenisrechten (euro/inw) Gemeentelijke heffingenRetributiesBouwleges (euro/inw) Gemeentelijke heffingenRetributiesSecretarieleges (euro/inw) Gemeentelijke heffingenRetributiesParkeerbelasting (euro/inw) Gemeentelijke heffingenRetributiesMarktgelden (euro/inw)
Nederland 1995 2.150 2.150 0 108 17 -91 24 1 -23 65 10 -56 18 7 -11 29 3 -26 1 0 -1 26 2 -24 2 0 -1 201 104 -97 95 10 -85 9 0 -8 54 54 -1 0 0 0 11 12 1 25 25 1 3 1 -2 0 0 0 1 0 0 2 - -2 0 0 0 3 0 -3 32 38 6 14 10 -4 1 1 0 16 26 10 0 0 0 0 0 0 206 173 -32 81 75 -6 25 21 -5 15 14 -1 5 5 -1 23 22 -1 1 1 0 4 4 0 0 0 0 21 20 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 22 6 -16 7 5 -2 170 32 -138 19 2 -17 11 1 -10 51 16 -35 19 4 -15 15 2 -12 2 0 -1 47 4 -43 8 3 -5 690 506 -183 399 321 -78 77 63 -14 18 15 -3 3 1 -1 76 20 -57 25 3 -22 78 76 -1 0 0 0 15 7 -7 0 0 0 187 142 -44 14 4 -10 2 1 0 20 20 0 4 2 -2 0 0 0 73 69 -4 45 34 -10 23 8 -15 5 4 -2 455 417 -39 13 2 -11 244 239 -5 39 32 -7 44 27 -17 115 116 1 74 718 644 5 8 4 5 22 17 8 128 120 10 530 520 39 16 -22 6 3 -3 1 11 10 251 123 51 65 2 3 0 0 0 128 29 65 2 4 3 9 5 10 2
Nederland 1996 2.109 2.109 0 103 18 -85 25 1 -24 59 10 -49 19 7 -12 31 3 -28 1 0 -1 28 2 -25 3 1 -2 211 110 -101 99 11 -88 9 0 -9 56 55 -1 0 0 0 13 15 2 25 27 1 4 1 -3 0 0 0 1 0 0 3 - -3 0 0 0 3 0 -3 34 39 4 15 10 -5 4 3 0 15 25 10 0 0 0 0 0 0 215 182 -34 85 79 -6 25 20 -4 16 15 -1 5 5 -1 25 24 -1 1 1 0 3 3 0 0 0 0 22 21 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 24 7 -17 7 5 -2 176 33 -143 19 2 -17 11 1 -10 52 16 -36 20 4 -16 15 2 -13 2 0 -1 49 5 -45 8 3 -5 706 506 -200 401 316 -84 84 67 -17 19 15 -3 3 1 -1 79 19 -60 26 3 -23 81 79 -2 0 0 0 13 5 -9 0 0 0 195 150 -45 15 4 -11 2 2 0 17 17 0 4 2 -2 1 0 0 77 74 -4 49 38 -10 25 10 -15 6 4 -2 350 310 -40 16 2 -14 118 114 -4 43 36 -6 43 26 -17 131 131 0 86 759 673 2 6 4 7 25 18 10 136 125 4 550 545 51 27 -24 10 8 -2 2 8 6 269 130 54 69 3 4 0 0 0 139 32 69 2 4 3 10 5 13 2
Nederland 1997 2.108 2.108 0 103 18 -85 26 1 -25 57 9 -49 20 9 -12 33 3 -30 1 0 -1 29 2 -26 3 0 -3 210 104 -105 103 12 -91 10 0 -10 51 50 -1 0 0 0 14 15 2 24 25 1 4 1 -3 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 0 3 0 -3 36 40 4 16 11 -5 4 4 0 15 25 10 0 0 0 0 0 0 226 171 -54 90 79 -11 24 13 -10 16 15 -2 5 3 -2 23 21 -1 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 25 23 -1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 31 8 -23 8 5 -2 179 32 -147 19 2 -17 11 1 -10 52 15 -37 21 4 -17 16 3 -13 2 0 -1 50 4 -46 8 3 -5 678 467 -211 390 303 -87 102 81 -20 18 15 -3 2 0 -1 81 19 -62 27 3 -24 45 44 -1 0 0 0 13 2 -12 0 0 0 193 147 -47 15 4 -12 2 2 0 9 9 0 3 1 -2 0 0 0 84 79 -5 49 38 -10 25 10 -16 6 4 -2 347 306 -42 17 2 -14 85 82 -4 42 37 -5 43 27 -15 160 157 -3 103 821 718 2 8 5 7 26 19 12 143 131 1 589 589 66 36 -30 12 8 -5 2 10 8 280 137 57 73 3 4 0 0 0 143 34 71 - 4 4 10 6 14 2
Nederland 1998 2.132 2.132 0 107 20 -88 26 0 -25 59 9 -49 22 10 -13 36 4 -32 2 0 -1 31 3 -28 4 1 -3 216 108 -108 107 12 -95 11 1 -10 49 48 -1 0 0 0 16 18 2 25 26 2 4 1 -3 0 0 0 1 0 0 7 - -7 0 0 0 3 0 -3 37 39 2 18 12 -6 4 4 0 14 23 9 0 0 0 0 0 0 237 157 -81 94 78 -16 23 2 -21 17 15 -3 5 0 -5 24 21 -3 3 0 -3 1 0 0 0 0 0 21 20 -1 1 0 -1 2 2 0 0 0 0 35 9 -26 11 9 -2 186 33 -153 20 2 -18 11 1 -10 54 15 -39 22 4 -18 16 2 -14 2 0 -1 54 5 -49 8 3 -5 651 431 -221 392 296 -95 113 95 -18 16 14 -3 1 0 -1 85 20 -66 27 3 -25 1 0 0 0 0 0 15 2 -13 0 0 0 191 140 -51 16 4 -12 2 2 0 1 1 0 3 0 -2 0 0 0 87 80 -7 51 40 -10 25 8 -18 6 4 -2 370 333 -37 19 5 -14 79 76 -3 40 35 -4 43 28 -15 189 188 0 100 869 769 4 10 6 8 30 22 13 153 141 0 624 624 64 33 -32 10 7 -2 1 11 10 296 146 61 77 3 4 0 0 0 150 36 71 - 4 4 12 7 15 2
Nederland 1999 2.218 2.218 0 112 20 -92 28 1 -27 60 9 -51 24 10 -13 39 5 -34 2 0 -1 33 3 -30 4 1 -3 224 113 -111 108 11 -97 12 1 -10 52 51 -1 0 0 0 19 21 2 25 27 2 4 1 -3 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 3 0 -3 37 37 0 19 12 -7 4 4 0 13 21 8 0 0 0 0 0 0 247 162 -85 96 79 -17 22 2 -20 15 13 -2 5 0 -4 22 20 -3 4 0 -3 0 0 0 0 0 0 20 19 -1 1 0 -1 0 0 0 0 - 0 49 17 -31 13 11 -2 193 34 -159 20 2 -19 12 1 -10 55 16 -39 23 4 -19 17 3 -14 2 0 -1 56 5 -51 8 3 -5 672 446 -226 374 275 -99 138 124 -14 17 15 -3 1 0 -1 95 25 -71 29 4 -25 0 0 0 0 0 0 15 2 -13 0 0 0 203 149 -54 17 6 -11 3 2 0 1 1 0 3 1 -2 0 0 0 94 87 -7 54 44 -10 25 5 -20 6 4 -2 373 337 -36 20 5 -15 74 71 -3 42 37 -5 46 31 -16 190 194 4 118 914 796 3 10 7 8 31 23 25 163 138 3 660 657 69 38 -31 9 7 -2 1 5 4 292 137 46 82 3 5 0 0 0 156 39 71 - 4 4 13 7 16 2
Nederland 2000 2.254 2.254 0 116 20 -96 30 1 -29 62 8 -54 24 10 -13 42 5 -37 2 0 -2 35 4 -32 5 1 -3 231 115 -116 111 11 -100 13 1 -12 52 50 -1 0 - 0 20 23 2 26 28 2 4 1 -3 0 - 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 3 0 -3 36 35 0 20 13 -8 4 4 0 11 19 8 0 0 0 0 0 0 250 164 -86 96 80 -15 22 2 -20 14 12 -2 5 0 -5 21 19 -2 4 0 -4 0 0 0 0 0 0 18 16 -1 1 0 -1 0 0 0 0 - 0 54 21 -34 14 12 -2 198 33 -165 21 2 -19 12 1 -11 56 15 -40 24 4 -20 17 3 -14 2 0 -1 58 5 -54 9 3 -5 671 439 -232 350 253 -97 152 138 -14 17 15 -3 2 0 -1 103 26 -76 30 3 -27 0 0 0 0 0 0 16 2 -14 0 0 0 210 156 -54 19 8 -11 3 2 0 0 0 0 3 1 -2 0 0 0 96 89 -7 56 46 -10 26 5 -22 6 5 -2 376 339 -37 22 5 -18 72 69 -4 40 36 -5 48 32 -16 192 198 5 125 949 824 5 10 5 8 32 24 24 169 146 3 681 678 72 39 -33 12 12 0 2 5 2 311 150 54 88 3 5 0 0 1 161 41 70 - 4 4 15 8 18 2
Nederland 2001 2.396 2.396 0 127 26 -101 31 1 -30 70 13 -57 25 11 -14 46 5 -40 2 0 -2 39 4 -34 5 1 -4 258 137 -122 119 14 -105 14 1 -13 67 65 -1 0 0 0 23 25 2 27 30 3 5 2 -3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -4 36 35 -1 20 13 -7 4 4 0 11 18 7 0 0 0 0 0 0 259 169 -90 95 80 -15 23 2 -21 15 13 -1 5 0 -4 21 18 -3 4 0 -4 1 1 0 0 0 0 17 16 0 1 0 -1 0 0 0 0 - 0 64 25 -38 14 12 -2 210 36 -174 22 2 -20 13 1 -11 58 16 -42 25 5 -21 18 3 -15 2 0 -1 62 5 -57 9 3 -6 688 460 -229 334 251 -83 172 155 -17 18 14 -3 3 1 -2 108 30 -79 33 4 -30 0 0 0 0 0 0 20 5 -15 0 0 0 219 161 -58 18 5 -12 2 2 0 0 0 0 3 1 -2 0 0 0 103 95 -8 59 49 -10 27 4 -23 7 5 -2 364 326 -38 25 7 -18 59 55 -3 40 34 -6 51 34 -17 189 196 7 189 1.041 852 7 15 7 9 36 27 27 181 154 5 716 712 109 68 -41 29 21 -7 4 4 0 333 166 61 96 3 5 - 0 1 167 42 72 - 3 4 17 9 20 2
Nederland 2002 2.520 2.520 0 140 27 -113 33 1 -33 78 14 -64 28 12 -17 53 7 -46 3 0 -3 44 5 -39 6 2 -5 255 123 -132 127 15 -112 17 1 -15 45 43 -2 0 0 0 28 29 2 29 32 3 5 2 -3 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 4 0 -4 37 36 -2 23 15 -8 3 2 0 11 18 7 0 1 0 0 0 0 282 183 -99 104 88 -16 23 2 -21 14 13 -2 5 0 -4 21 18 -3 5 1 -4 1 1 0 0 0 0 19 18 -1 1 0 -1 0 0 0 0 - 0 74 29 -44 15 13 -2 225 38 -187 23 2 -21 14 2 -12 62 17 -45 29 5 -23 19 3 -16 2 1 -1 66 5 -61 10 3 -7 721 485 -236 336 260 -77 186 168 -18 17 13 -4 3 1 -2 115 30 -85 37 5 -32 1 0 0 0 0 0 26 8 -17 0 0 0 235 172 -64 20 5 -15 2 2 0 1 1 0 4 1 -3 0 0 0 108 100 -8 63 53 -10 31 6 -25 7 5 -2 385 344 -41 28 9 -20 55 52 -2 33 27 -5 52 33 -19 217 223 6 186 1.105 920 7 15 8 11 40 29 30 195 165 4 750 747 96 68 -27 36 31 -5 3 6 3 351 175 64 101 3 6 - 0 1 177 45 75 - 3 4 18 9 21 2
Nederland 2003 2.699 2.699 0 159 29 -129 44 1 -43 85 17 -68 30 12 -18 60 7 -53 3 0 -3 49 5 -44 8 2 -6 287 151 -136 132 15 -117 19 3 -16 67 65 -2 0 0 0 30 33 3 29 32 4 5 3 -2 0 - 0 1 0 -1 0 - 0 0 0 0 4 0 -4 40 36 -3 22 13 -9 6 5 -1 11 18 7 0 0 0 1 0 0 302 196 -106 111 95 -17 23 2 -21 15 13 -2 4 0 -4 23 20 -3 5 1 -4 1 1 0 0 0 0 20 19 -1 2 0 -1 0 - 0 0 0 0 82 32 -50 17 14 -3 240 40 -200 25 2 -23 15 2 -13 64 17 -47 31 6 -25 21 3 -18 2 0 -1 72 7 -65 9 2 -7 768 506 -262 353 273 -79 206 181 -25 16 13 -3 4 1 -2 125 26 -99 41 5 -36 1 0 0 0 0 0 23 6 -17 0 0 0 256 190 -66 24 9 -15 2 2 0 1 0 0 5 1 -3 0 0 0 117 109 -7 66 57 -9 34 6 -27 8 5 -2 400 354 -46 32 10 -22 49 47 -2 31 25 -6 54 34 -20 233 237 4 187 1.188 1.001 3 12 9 12 42 30 33 210 177 7 832 825 108 60 -48 22 21 -1 3 13 10 379 188 70 109 3 6 - 0 1 191 49 81 - 3 5 20 9 23 2
250 000 inwoners en meer 1995 5.135 5.135 0 152 25 -127 14 0 -14 109 14 -95 29 11 -18 56 6 -49 0 0 0 50 6 -44 5 0 -5 806 649 -157 160 22 -138 11 0 -11 364 361 -4 1 - -1 40 43 3 209 220 11 11 1 -10 0 - 0 3 0 -2 - - - 3 2 -1 5 0 -5 104 112 7 50 41 -10 3 5 2 52 66 15 - - - - - - 357 280 -78 116 100 -16 26 15 -11 36 30 -5 5 3 -2 36 32 -4 1 0 -1 20 19 -1 - - - 34 32 -1 - - - 14 14 0 0 - 0 53 21 -31 17 13 -5 275 54 -221 27 3 -24 9 1 -8 60 20 -41 64 10 -55 39 5 -34 3 2 -1 54 5 -49 18 10 -8 1.657 1.249 -408 999 820 -179 211 159 -53 23 20 -3 5 0 -5 151 50 -101 52 4 -48 182 181 -1 - - - 34 15 -19 - - - 453 393 -61 38 12 -26 10 10 -1 171 170 -1 17 14 -3 1 0 0 89 90 0 73 70 -3 47 22 -25 7 5 -2 1.079 992 -88 30 4 -26 556 536 -20 194 175 -19 102 60 -42 197 216 19 194 1.376 1.182 0 12 12 12 20 8 22 219 197 54 1.033 980 93 41 -52 14 2 -12 0 50 49 420 194 80 105 2 7 - - - 226 43 84 20 20 5 14 6 28 6
250 000 inwoners en meer 1996 5.012 5.012 0 174 38 -136 15 0 -15 131 26 -105 28 11 -17 63 10 -52 0 0 0 53 6 -47 9 5 -5 846 687 -159 153 18 -135 15 2 -13 383 379 -5 1 - -1 50 54 5 221 231 10 14 1 -13 0 - 0 3 0 -3 - - - 2 1 0 5 0 -5 117 114 -4 52 31 -20 3 6 3 63 76 14 - - - - - - 380 300 -79 125 109 -16 27 16 -12 39 33 -6 5 3 -2 30 28 -3 0 - 0 9 10 1 - - - 46 44 -3 0 0 0 13 13 0 0 - 0 64 31 -33 20 15 -5 285 57 -228 28 3 -25 9 1 -8 61 20 -41 67 10 -57 40 5 -35 4 2 -2 58 6 -51 19 10 -9 1.672 1.239 -433 994 795 -199 237 182 -56 24 21 -4 5 0 -5 145 43 -102 54 6 -48 187 186 -1 - - - 26 6 -20 - - - 428 363 -65 45 14 -31 11 10 -1 139 138 -1 15 12 -3 0 0 0 93 89 -4 76 74 -3 41 20 -22 7 6 -1 819 737 -81 40 5 -36 274 257 -17 235 217 -17 73 42 -31 197 217 20 228 1.466 1.238 - 12 12 30 36 7 25 236 211 15 1.048 1.033 149 87 -62 9 1 -7 2 47 45 447 204 83 111 3 7 - - - 243 45 86 21 20 5 13 8 39 5
250 000 inwoners en meer 1997 5.125 5.125 0 172 29 -144 16 0 -15 125 15 -110 31 13 -18 63 7 -56 0 0 0 53 5 -48 10 3 -7 809 641 -168 166 24 -142 15 1 -14 340 335 -5 1 - -1 52 57 5 211 220 9 15 2 -13 - - - 3 0 -3 - - - 2 1 0 5 0 -5 126 119 -6 56 34 -22 5 8 3 64 78 13 - - - - - - 426 305 -120 142 115 -26 26 13 -13 39 34 -6 5 3 -3 28 25 -3 0 - 0 0 0 0 - - - 57 49 -8 1 - -1 14 14 0 0 - 0 91 36 -55 23 17 -5 291 58 -234 27 3 -24 9 1 -8 61 19 -42 71 10 -61 45 7 -38 4 2 -2 58 5 -53 17 10 -7 1.725 1.272 -452 963 763 -200 333 267 -65 22 19 -3 1 - -1 148 40 -108 50 2 -48 180 178 -1 - - - 28 2 -27 - - - 378 314 -65 49 19 -30 11 10 -1 71 71 0 6 4 -2 0 0 0 128 120 -8 52 51 -1 53 32 -20 10 7 -3 844 739 -105 37 6 -31 245 230 -15 232 217 -15 86 55 -31 244 231 -13 290 1.640 1.350 - 24 24 30 39 10 29 243 214 2 1.132 1.130 203 155 -48 25 1 -25 1 45 44 436 210 86 114 3 8 - - - 226 46 84 - 20 6 13 8 43 5
250 000 inwoners en meer 1998 5.086 5.086 0 191 41 -151 18 0 -17 136 24 -113 38 17 -21 66 10 -57 0 0 0 56 6 -49 10 3 -6 865 692 -173 175 25 -150 25 8 -16 358 352 -6 1 - -1 68 73 5 216 233 17 15 1 -14 - - - 3 0 -3 - - - 0 - 0 5 0 -5 141 126 -15 68 44 -25 5 7 1 68 75 8 - - - - - - 445 309 -136 151 124 -27 32 7 -25 44 36 -8 6 2 -5 31 24 -7 0 - 0 0 - 0 - - - 42 40 -2 1 0 -1 15 15 0 0 - 0 95 41 -54 26 21 -5 307 60 -247 29 3 -25 9 0 -9 62 20 -42 73 10 -63 44 6 -37 3 2 -1 69 9 -60 18 9 -9 1.645 1.168 -477 973 759 -214 403 344 -58 21 18 -3 1 - -1 161 43 -118 53 3 -50 0 - 0 - - - 34 2 -33 - - - 306 240 -66 50 22 -29 12 10 -1 0 0 0 3 0 -3 0 0 0 134 123 -11 55 53 -2 45 26 -20 5 5 0 814 756 -59 38 13 -25 231 221 -10 208 206 -2 94 66 -29 243 250 7 305 1.685 1.380 0 17 17 28 41 13 25 251 226 1 1.179 1.178 235 131 -104 15 15 0 1 51 49 457 217 90 116 3 8 - - - 240 49 84 - 20 5 16 10 52 5
250 000 inwoners en meer 1999 5.263 5.263 0 192 43 -148 16 0 -16 137 26 -111 39 17 -21 71 14 -58 1 0 0 62 10 -51 9 3 -5 902 740 -162 173 26 -147 25 8 -17 379 376 -3 1 - -1 82 88 6 222 240 18 13 1 -12 - - - 3 0 -3 - - - 0 - 0 3 0 -3 140 121 -19 69 40 -28 7 9 1 64 72 8 - - - - - - 442 309 -133 142 118 -25 28 5 -23 41 34 -7 5 1 -4 27 22 -5 0 - 0 - - - - - - 37 35 -2 1 - -1 - - - - - - 123 61 -61 38 32 -5 310 66 -244 30 4 -26 10 0 -9 64 21 -42 78 11 -66 45 8 -38 3 2 -1 63 10 -53 18 10 -8 1.720 1.249 -471 934 717 -218 489 449 -39 23 20 -3 1 - -1 187 59 -128 53 2 -50 - - - - - - 33 3 -30 - - - 313 255 -58 57 32 -25 13 12 -1 0 0 0 4 0 -4 0 0 0 133 129 -4 57 54 -2 44 22 -22 5 5 0 836 791 -44 49 19 -30 226 217 -8 228 221 -7 106 77 -29 228 257 30 337 1.674 1.337 0 15 15 32 48 16 36 254 218 1 1.193 1.191 241 148 -92 23 19 -5 4 -2 -5 422 182 57 113 3 9 - - - 240 50 80 - 22 4 15 11 54 4
250 000 inwoners en meer 2000 5.467 5.467 0 188 32 -156 16 0 -16 133 15 -118 39 16 -22 77 17 -60 1 0 -1 66 13 -54 10 4 -6 942 761 -181 181 26 -154 28 5 -23 391 384 -7 1 - -1 94 98 5 228 246 18 15 1 -14 - - - 3 0 -3 - - - 0 - 0 3 0 -3 137 118 -18 68 41 -27 5 5 1 64 72 7 - - - - - - 462 339 -123 156 132 -24 26 5 -21 38 32 -5 5 1 -4 25 23 -2 3 0 -3 - - - - - - 40 38 -2 1 - -1 - - - - - - 128 74 -54 40 34 -5 325 69 -256 30 3 -27 10 0 -10 69 23 -46 80 11 -69 48 9 -39 3 1 -2 64 7 -57 21 14 -8 1.715 1.232 -482 881 669 -212 519 481 -38 22 20 -3 4 0 -4 199 58 -141 55 2 -54 0 0 0 - - - 34 3 -31 - - - 342 277 -65 69 46 -24 13 12 -1 0 0 0 5 1 -3 0 0 0 144 134 -10 58 54 -4 48 25 -23 5 5 0 916 860 -56 54 13 -41 256 241 -15 251 247 -4 109 74 -34 246 285 38 363 1.761 1.398 0 9 8 28 49 22 43 259 216 1 1.227 1.227 258 172 -85 31 42 10 2 2 0 447 211 76 122 2 11 - - - 236 47 68 - 20 4 19 11 64 4
250 000 inwoners en meer 2001 5.867 5.867 0 192 38 -155 20 0 -20 134 20 -114 39 18 -21 81 15 -65 2 0 -1 68 11 -58 11 5 -6 1.037 858 -179 206 52 -154 23 4 -20 475 468 -7 0 - 0 98 100 1 207 229 21 18 5 -13 - - - 3 0 -3 - - - 0 - 0 5 0 -5 122 108 -14 63 41 -22 4 6 2 55 61 6 - - - - - - 471 339 -133 156 131 -25 25 2 -23 37 32 -5 5 0 -4 35 33 -3 3 0 -3 2 2 0 - - - 39 37 -2 2 - -2 - - - - - - 138 76 -62 31 26 -5 345 75 -270 33 4 -29 11 0 -11 72 27 -44 87 14 -73 50 10 -39 3 1 -2 72 8 -64 18 10 -9 1.723 1.281 -442 810 663 -147 565 499 -66 23 19 -5 4 0 -4 209 87 -122 67 5 -61 0 - 0 - - - 45 7 -38 - - - 326 255 -70 48 20 -27 9 8 -1 0 0 - 4 1 -3 - - - 152 142 -10 60 56 -4 48 23 -25 6 5 -1 896 858 -38 49 17 -32 179 174 -5 233 220 -13 108 78 -30 327 369 42 675 2.041 1.366 1 23 22 25 66 41 45 267 222 1 1.263 1.262 481 332 -148 121 90 -30 1 - -1 481 233 84 135 2 12 - - - 249 50 73 - 16 4 22 12 66 5
250 000 inwoners en meer 2002 5.952 5.952 0 215 40 -175 21 0 -21 147 19 -128 47 21 -26 94 18 -76 4 0 -3 76 13 -62 14 4 -10 932 729 -203 222 52 -170 32 3 -29 307 299 -8 1 - -1 124 124 1 221 246 25 18 5 -13 - - - 3 - -3 - - - 0 - 0 5 0 -5 135 120 -15 76 54 -23 4 6 2 55 60 5 - - - - - - 533 377 -156 159 136 -23 22 2 -20 38 33 -5 4 1 -3 38 36 -2 3 0 -2 2 2 0 - - - 42 40 -2 2 - -2 - - - - - - 190 102 -88 34 25 -8 375 83 -292 35 5 -30 11 0 -11 79 27 -52 97 17 -80 54 11 -43 3 2 -2 73 7 -66 23 14 -9 1.853 1.379 -474 830 688 -142 632 558 -73 21 17 -4 4 0 -4 237 96 -140 74 8 -65 1 0 -1 - 0 0 55 11 -45 - - - 356 268 -88 53 14 -39 10 8 -1 0 0 0 9 4 -4 - - - 162 152 -10 63 59 -4 52 26 -27 7 5 -1 884 845 -40 55 25 -30 182 179 -2 172 162 -10 98 63 -35 378 416 38 575 2.094 1.519 1 21 20 27 75 48 44 289 245 1 1.307 1.306 363 276 -87 140 127 -13 0 1 0 489 236 84 136 3 13 - - - 253 52 74 - 17 4 18 11 71 5
250 000 inwoners en meer 2003 6.373 6.373 0 266 52 -213 54 2 -52 168 32 -136 44 19 -25 105 19 -85 3 0 -3 83 15 -69 18 4 -14 1.124 933 -191 225 54 -172 39 7 -32 479 472 -8 1 - -1 133 137 4 220 250 31 18 13 -5 - - - 3 - -3 - - - 0 - 0 5 0 -5 151 126 -25 65 39 -27 28 25 -3 58 63 4 - - - - - - 568 404 -163 166 150 -16 14 2 -13 35 33 -3 2 0 -1 53 52 0 0 0 0 - - - - - - 34 31 -2 2 - -2 - - - - - - 215 102 -113 47 34 -13 404 89 -315 39 7 -32 12 0 -12 77 28 -50 111 21 -90 57 10 -47 0 - 0 98 21 -77 8 2 -6 1.991 1.382 -609 894 734 -160 683 565 -118 14 12 -2 2 0 -2 272 56 -216 81 9 -72 0 0 0 - - - 45 5 -40 - - - 426 333 -94 81 44 -36 10 9 -1 0 0 0 10 6 -5 - - - 190 178 -12 63 60 -3 64 29 -35 7 6 -2 825 801 -24 73 36 -37 155 156 1 144 136 -9 84 48 -36 369 425 56 513 2.234 1.721 1 19 18 23 67 45 55 310 255 - 1.545 1.545 357 184 -173 76 76 -1 - 33 33 533 261 94 149 3 16 - - - 272 55 80 - 17 5 22 12 77 5
150 000 tot 250 000 inwoners 1995 3.460 3.460 0 117 27 -89 14 0 -14 80 20 -61 22 8 -14 43 8 -35 1 0 -1 41 7 -34 0 0 0 235 141 -93 125 45 -80 10 1 -8 76 74 -2 0 - 0 18 20 2 - - - 5 1 -4 - - - - - - - - - 0 - 0 - - - 48 58 10 27 18 -9 2 2 0 19 37 19 0 0 0 - - - 229 197 -32 68 64 -4 19 16 -3 28 27 -1 7 6 0 42 41 -1 2 1 0 - - - 0 0 0 27 26 -1 - - - 0 - 0 0 0 0 26 6 -20 10 8 -2 238 61 -177 24 1 -22 18 4 -14 65 26 -39 50 12 -39 34 9 -25 - - - 44 8 -36 3 0 -2 1.331 1.046 -286 757 618 -139 254 241 -13 23 21 -2 1 - -1 103 34 -69 53 4 -49 120 118 -2 - - - 21 10 -11 - - - 196 170 -26 24 11 -13 5 5 0 0 - 0 10 8 -2 - - - 74 75 1 56 60 4 22 9 -13 4 2 -1 820 766 -54 18 10 -8 385 386 0 74 46 -28 99 79 -20 245 246 1 203 987 785 47 53 6 21 68 47 11 163 152 41 681 640 60 7 -53 23 15 -8 - - - 319 157 69 85 3 0 - - - 162 43 70 - 3 2 13 6 20 5
150 000 tot 250 000 inwoners 1996 3.260 3.260 0 119 28 -91 16 0 -16 82 20 -62 21 7 -14 43 7 -36 1 0 -1 40 6 -34 1 0 -1 246 158 -88 143 64 -79 11 3 -8 69 68 -1 0 - 0 19 22 3 - - - 4 1 -2 - - - - - - - - - 0 - 0 0 - 0 84 98 14 39 28 -10 26 26 0 19 43 24 0 0 0 - - - 243 206 -38 74 70 -4 19 16 -3 25 24 -1 9 8 0 60 58 -2 1 1 0 - - - - - - 16 15 -1 - - - - - - - - - 25 6 -20 14 7 -7 236 59 -177 25 2 -23 15 1 -13 64 24 -40 48 11 -37 31 8 -23 0 0 0 49 11 -39 2 0 -2 1.237 946 -291 658 526 -132 266 245 -21 24 21 -3 0 - 0 109 34 -75 50 5 -45 110 107 -2 - - - 19 7 -12 - - - 233 201 -32 24 10 -13 4 4 0 0 - 0 6 4 -2 0 - 0 83 84 1 53 52 -1 59 44 -15 4 3 -1 680 629 -50 21 9 -12 221 221 0 79 59 -20 113 99 -15 246 241 -5 139 929 790 1 5 4 3 25 21 12 166 154 21 676 654 84 47 -38 16 11 -5 1 0 -1 334 162 70 88 3 1 - - 0 172 43 77 - 4 3 14 5 21 5
150 000 tot 250 000 inwoners 1997 2.927 2.927 0 113 30 -84 17 0 -17 74 20 -54 22 10 -12 45 7 -38 1 0 -1 41 6 -34 3 0 -3 236 140 -97 139 54 -84 15 4 -11 55 54 0 0 - 0 23 26 3 - - - 5 1 -3 - - - - - - - - - 0 - 0 0 - 0 79 94 16 33 25 -7 28 27 -1 18 42 25 0 0 0 0 0 0 232 190 -42 65 63 -3 18 15 -2 23 22 -1 8 7 0 57 55 -1 2 2 0 3 3 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 - - - - - - 37 10 -27 7 1 -6 229 53 -176 25 3 -23 15 2 -13 60 23 -38 45 9 -36 29 6 -23 1 0 -1 50 10 -40 2 0 -2 1.124 817 -307 614 482 -132 268 240 -29 20 16 -4 1 0 0 107 28 -79 48 4 -44 49 46 -2 - - - 17 0 -17 0 0 0 213 173 -40 25 7 -18 4 3 0 - - - 5 3 -2 0 - 0 85 82 -3 51 50 0 39 25 -15 4 2 -1 509 466 -42 25 12 -13 59 59 0 76 63 -13 97 83 -14 251 250 -2 147 957 810 2 5 3 4 24 19 14 173 159 0 686 686 106 54 -52 21 15 -5 0 0 0 337 167 73 90 3 1 0 0 0 170 44 72 - 3 2 14 6 24 5
150 000 tot 250 000 inwoners 1998 3.125 3.125 0 117 25 -92 17 0 -17 77 15 -61 23 10 -13 53 10 -43 2 1 -1 45 9 -37 5 0 -5 240 141 -99 145 55 -90 11 2 -9 54 53 0 - - - 26 30 4 - - - 5 2 -3 - - - - - - - - - 0 - 0 0 - 0 81 91 10 34 24 -10 27 27 0 20 40 20 0 0 0 - - - 255 174 -82 67 59 -9 19 0 -19 24 23 -2 9 0 -9 59 56 -3 3 1 -2 3 3 0 1 0 -1 11 10 -1 1 0 -1 - - - - - - 45 11 -34 14 11 -3 250 63 -187 26 2 -24 17 4 -14 71 30 -41 48 10 -39 29 5 -24 1 0 -1 54 12 -43 2 0 -2 1.090 770 -320 619 466 -153 274 255 -19 15 13 -2 1 - -1 117 28 -89 42 5 -37 3 2 -1 - - - 18 1 -17 - - - 227 187 -41 26 9 -17 5 4 0 - - - 6 4 -2 0 - 0 82 80 -1 57 56 -1 48 31 -17 4 3 -1 691 647 -44 52 35 -16 74 74 0 85 72 -14 64 49 -15 416 417 1 121 1.018 897 8 32 24 2 21 19 14 182 168 0 721 721 67 37 -30 31 23 -8 0 2 1 350 183 79 100 3 1 - 0 0 167 43 64 - 3 2 15 7 29 5
150 000 tot 250 000 inwoners 1999 3.145 3.145 0 123 26 -97 18 0 -17 81 15 -66 25 10 -14 55 11 -44 - - - 49 10 -40 5 1 -4 225 127 -98 126 38 -88 11 2 -9 51 50 -1 - - - 33 36 4 - - - 5 1 -3 - - - - - - - - - - - - 0 - 0 67 71 4 35 21 -14 26 26 0 5 24 19 0 0 0 - - - 275 189 -86 72 59 -14 18 3 -15 22 20 -1 7 0 -6 66 62 -5 3 - -3 3 3 0 1 - -1 9 9 0 0 0 0 - - - - - - 57 20 -38 16 14 -3 253 58 -195 27 2 -25 20 4 -16 68 24 -44 47 10 -37 30 5 -25 1 0 -1 58 13 -45 3 0 -2 1.164 835 -329 625 463 -162 323 308 -15 17 15 -2 1 - -1 128 38 -89 48 8 -40 3 2 -1 - - - 20 2 -18 - - - 235 183 -51 20 8 -12 5 4 0 - - - 8 5 -4 0 - 0 108 98 -11 52 50 -2 37 16 -20 4 3 -1 617 566 -50 32 14 -18 57 56 0 91 75 -16 64 49 -16 373 373 0 132 1.078 946 9 31 22 2 26 24 30 197 167 0 772 772 64 22 -42 25 20 -5 2 9 7 344 167 59 104 3 1 - 0 0 177 44 66 - 3 2 16 7 33 5
150 000 tot 250 000 inwoners 2000 3.107 3.107 0 128 26 -101 19 0 -18 84 15 -69 25 11 -14 58 11 -47 - - - 52 10 -42 6 1 -5 213 115 -98 114 25 -89 11 2 -9 50 49 -1 - - - 33 37 3 - - - 4 1 -3 - - - - - - - - - - - - 0 - 0 69 74 5 39 25 -14 25 25 0 5 24 20 0 0 0 - - - 278 190 -88 65 58 -6 21 3 -19 23 21 -1 8 0 -8 61 57 -4 3 0 -3 3 3 0 3 - -3 9 9 0 0 0 0 - - - - - - 65 25 -39 16 13 -4 257 52 -205 27 2 -25 17 2 -15 71 22 -49 50 10 -40 31 6 -25 1 0 -1 57 9 -48 3 0 -2 1.122 791 -331 554 401 -153 337 321 -15 18 16 -2 1 - -1 142 43 -99 48 7 -41 2 2 0 - - - 20 1 -19 - - - 246 191 -56 24 10 -14 5 4 0 - - - 9 5 -4 0 - 0 114 99 -14 58 56 -2 33 13 -20 4 3 -1 578 532 -46 39 19 -21 55 54 0 52 38 -14 64 50 -14 368 371 3 159 1.125 967 5 27 22 9 27 18 29 202 174 0 794 794 61 23 -38 54 48 -7 0 4 4 365 181 69 108 3 1 - 0 0 184 46 69 - 3 2 18 8 34 5
150 000 tot 250 000 inwoners 2001 3.120 3.120 0 193 92 -101 20 1 -19 146 79 -67 27 12 -15 66 18 -48 - - - 59 15 -44 8 3 -5 171 73 -97 107 17 -90 9 1 -8 22 21 -1 - - - 29 33 4 - - - 3 1 -2 - - - - - - - - - - - - - - - 75 77 1 38 21 -17 32 32 0 5 24 19 0 0 0 - - - 255 167 -88 46 41 -5 31 11 -20 17 15 -1 8 0 -8 61 57 -4 3 0 -3 0 0 0 2 - -2 0 - 0 1 0 -1 - - - - - - 67 24 -43 20 18 -2 270 60 -211 25 1 -25 27 4 -23 81 30 -51 43 8 -35 27 5 -23 1 0 -1 63 12 -50 3 0 -3 1.098 795 -303 548 422 -127 321 309 -12 16 14 -3 3 0 -2 145 39 -107 39 4 -35 2 2 - - - - 23 6 -17 - - - 282 227 -54 25 13 -12 5 4 0 - - - 11 6 -5 - - - 139 130 -10 69 65 -3 30 6 -23 3 3 -1 520 457 -64 67 47 -20 55 54 0 49 26 -23 58 43 -15 291 287 -4 190 1.154 964 7 18 11 11 30 19 31 198 167 0 786 785 35 30 -5 104 89 -15 1 3 3 376 188 68 116 4 1 - 0 - 187 38 81 - 2 2 23 8 31 3
150 000 tot 250 000 inwoners 2002 3.308 3.308 0 196 84 -112 22 1 -21 147 71 -76 28 12 -16 66 16 -49 - - - 57 12 -45 9 4 -5 185 75 -110 119 19 -100 10 1 -10 21 20 -1 - - - 31 35 3 - - - 3 1 -3 - - - - - - - - - - - - 0 - 0 50 53 3 46 34 -12 2 1 0 3 17 15 0 0 0 - - - 334 235 -99 75 81 7 26 5 -21 21 21 0 8 1 -7 60 57 -3 3 1 -2 3 3 0 1 - -1 17 16 0 1 0 -1 - - - - - - 96 29 -66 23 20 -3 253 55 -198 26 1 -25 26 7 -19 74 25 -49 41 8 -33 25 4 -21 2 0 -2 57 10 -47 3 1 -3 1.092 803 -289 508 396 -112 345 332 -13 17 15 -2 2 0 -2 146 41 -104 43 5 -37 1 1 0 - - - 30 12 -18 - - - 271 217 -54 25 12 -13 4 4 0 - - - 9 5 -4 - - - 135 127 -8 66 60 -7 29 8 -21 4 2 -1 559 507 -51 60 39 -21 38 38 0 35 25 -9 63 46 -17 363 359 -4 303 1.262 959 29 39 10 9 23 14 41 215 174 0 803 803 116 84 -33 106 97 -9 1 2 0 390 192 70 117 4 1 - 0 - 198 41 83 - 2 2 28 8 32 2
150 000 tot 250 000 inwoners 2003 3.497 3.497 0 215 90 -125 30 1 -29 156 76 -80 29 13 -16 69 16 -53 - - - 61 12 -49 9 5 -4 202 81 -121 132 18 -114 10 1 -9 21 21 0 - - - 36 41 4 - - - 3 1 -2 - - - - - - - - - - - - 0 - 0 50 51 1 48 36 -13 2 1 0 0 14 14 0 0 0 - - - 363 258 -104 88 94 6 29 6 -22 16 16 0 9 1 -9 68 65 -3 3 0 -2 3 3 0 1 - -1 17 16 -1 1 - -1 - - - - - - 102 33 -68 26 23 -3 267 61 -205 28 1 -26 28 7 -20 76 25 -51 45 9 -36 28 5 -23 2 0 -2 57 12 -45 3 1 -2 1.194 896 -298 532 427 -105 401 384 -17 16 15 -1 2 0 -2 156 50 -106 59 10 -49 1 1 0 - - - 27 9 -18 - - - 283 225 -57 24 12 -12 4 4 -1 - - - 9 4 -4 - - - 143 132 -10 68 63 -5 31 8 -24 4 3 -1 581 531 -50 57 37 -20 34 34 0 34 24 -10 73 55 -18 384 381 -3 274 1.287 1.013 3 10 7 31 49 18 40 233 193 0 852 852 131 81 -50 70 59 -11 1 3 3 423 214 80 128 4 0 - 0 1 210 44 86 - 2 3 30 8 34 2
100 000 tot 150 000 inwoners 1995 2.425 2.425 0 114 21 -93 22 1 -21 77 14 -63 15 6 -9 34 3 -31 1 0 -1 33 3 -30 1 0 -1 171 82 -89 79 5 -74 15 4 -11 52 52 0 0 - 0 16 17 1 0 1 0 4 1 -2 - - - 1 1 0 - - - 0 - 0 3 - -3 24 29 5 15 10 -5 0 0 0 8 19 11 0 - 0 0 - 0 261 226 -35 89 84 -5 22 18 -4 26 25 -1 8 7 -1 46 44 -2 2 1 0 7 6 0 0 0 0 26 25 0 0 0 0 - - - 0 0 0 24 7 -17 11 8 -3 180 35 -145 23 2 -21 15 2 -12 49 17 -33 21 5 -16 19 3 -16 1 0 -1 50 6 -44 2 0 -2 844 629 -215 514 417 -97 122 110 -11 14 11 -3 4 1 -3 77 16 -60 36 5 -31 61 60 -1 0 - 0 17 8 -9 0 - 0 171 122 -49 22 7 -15 1 1 0 - - - 1 0 -1 0 0 0 83 73 -10 34 28 -6 26 10 -16 4 4 0 560 517 -43 15 3 -12 235 230 -5 41 34 -7 60 42 -18 209 209 0 66 761 694 6 10 4 2 16 14 8 152 144 2 553 551 34 20 -14 11 3 -9 3 6 3 284 148 63 81 3 1 - 0 0 136 26 69 - 3 3 11 5 16 2
100 000 tot 150 000 inwoners 1996 2.420 2.420 0 110 22 -88 20 0 -20 73 15 -58 17 7 -10 37 4 -33 1 0 -1 34 3 -31 2 0 -1 187 86 -101 93 7 -85 13 0 -12 54 53 0 - - - 20 23 3 0 1 0 4 1 -3 - - - 0 - 0 - - - 0 - 0 3 0 -3 30 34 3 19 13 -6 5 4 -1 7 17 10 0 - 0 - - - 275 240 -35 94 88 -6 20 17 -3 30 29 -1 8 7 -1 50 48 -2 1 1 0 5 5 0 1 0 0 29 29 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 27 9 -19 9 6 -3 196 39 -156 23 2 -21 16 3 -13 53 17 -35 25 5 -19 23 5 -18 1 0 -1 51 5 -46 5 2 -3 877 635 -242 533 424 -109 127 111 -16 16 13 -3 3 1 -2 80 15 -65 38 5 -33 62 60 -1 0 - 0 17 5 -12 0 - 0 191 144 -47 21 5 -16 5 5 0 2 2 0 3 0 -2 5 5 0 88 81 -8 40 34 -6 23 9 -14 4 4 0 420 379 -41 15 3 -13 104 106 1 41 34 -7 61 39 -22 197 197 0 96 836 740 5 8 3 1 19 18 11 159 148 1 584 583 62 53 -10 11 8 -3 5 6 1 310 155 66 84 3 1 - 0 - 155 30 77 - 2 3 12 6 23 2
100 000 tot 150 000 inwoners 1997 2.422 2.422 0 112 22 -89 20 1 -19 74 12 -61 19 9 -10 39 5 -34 1 0 -1 35 4 -31 3 1 -2 187 85 -101 90 6 -84 14 0 -14 54 54 0 - - - 19 22 3 0 1 0 4 2 -2 - - - 1 0 0 - - - 0 - 0 4 0 -4 33 37 4 24 16 -8 4 3 -1 5 17 12 0 0 0 0 - 0 284 220 -64 107 94 -13 20 11 -8 30 28 -3 7 4 -3 33 31 -2 3 1 -2 0 0 0 0 0 0 39 37 -2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 34 6 -29 10 8 -3 193 37 -156 23 2 -21 15 2 -13 52 17 -35 23 5 -17 23 4 -19 1 0 -1 49 4 -46 6 2 -4 808 561 -247 487 380 -107 123 104 -19 12 10 -2 2 0 -2 87 19 -69 37 5 -32 42 41 -1 1 1 0 17 2 -15 0 0 0 191 137 -54 20 4 -15 5 5 0 1 1 0 3 0 -3 0 0 0 91 81 -10 44 33 -11 22 8 -14 5 4 0 469 428 -41 16 2 -14 98 94 -4 40 34 -7 48 32 -16 267 267 0 107 890 783 6 10 5 1 21 20 12 172 161 0 617 617 74 49 -25 10 9 -2 4 11 7 318 168 72 92 3 2 - 0 0 150 28 75 - 2 4 13 6 20 2
100 000 tot 150 000 inwoners 1998 2.423 2.423 0 111 25 -86 20 0 -20 71 15 -56 20 10 -10 41 5 -36 1 0 -1 38 4 -34 3 1 -2 163 61 -103 93 5 -89 13 1 -11 29 28 0 - - - 20 24 4 0 1 0 4 2 -2 - - - 1 0 0 - - - 0 - 0 4 0 -4 33 34 2 25 17 -8 3 2 -1 5 15 11 0 0 0 0 - 0 291 201 -90 113 93 -21 20 3 -17 31 26 -5 7 1 -6 40 37 -4 4 0 -4 0 0 0 0 - 0 26 23 -3 0 - 0 0 - 0 0 0 0 34 6 -28 15 12 -2 196 34 -162 24 2 -21 15 2 -13 52 15 -37 25 5 -20 22 4 -19 1 0 -1 52 4 -48 5 2 -3 778 520 -257 493 374 -118 128 111 -17 12 10 -3 2 1 -1 84 16 -68 39 5 -34 0 0 0 - - - 18 2 -15 0 0 0 195 134 -61 19 4 -15 5 5 0 3 3 0 4 0 -3 0 0 0 93 80 -13 44 31 -13 22 6 -16 5 5 0 523 478 -44 17 2 -15 93 91 -2 36 29 -7 54 38 -16 321 318 -4 92 929 837 10 17 6 5 33 28 15 193 177 0 649 648 50 24 -26 10 5 -5 1 9 8 331 183 78 97 3 5 - 0 0 148 28 70 - 3 4 15 7 20 2
100 000 tot 150 000 inwoners 1999 2.444 2.444 0 117 23 -94 28 3 -25 69 10 -59 20 10 -10 44 5 -38 1 0 -1 39 4 -35 4 1 -3 171 62 -108 96 5 -91 14 0 -13 31 31 0 - - - 20 23 3 0 1 0 4 2 -2 - - - 1 0 0 - - - 0 - 0 5 0 -5 31 28 -3 23 15 -8 2 1 -1 5 11 6 1 1 0 0 - 0 300 203 -98 118 97 -22 20 3 -17 25 20 -5 7 1 -6 32 28 -4 5 1 -4 0 - 0 0 - 0 19 16 -3 0 - 0 0 - 0 - - - 56 21 -35 18 15 -3 205 38 -167 25 3 -22 15 2 -12 54 16 -38 27 6 -21 22 4 -18 2 0 -1 57 4 -53 5 3 -3 758 510 -248 435 319 -116 158 146 -12 11 10 -2 3 2 -1 91 23 -69 40 7 -33 0 0 0 - - - 19 3 -16 0 0 0 205 138 -67 20 6 -15 5 5 0 3 3 0 5 2 -3 0 0 0 97 81 -16 48 34 -14 22 3 -19 5 5 0 500 465 -35 20 3 -17 95 92 -4 30 23 -8 58 43 -15 296 305 9 114 972 858 5 11 6 3 30 27 27 211 183 1 676 675 68 36 -32 8 5 -3 1 3 2 333 185 67 106 3 10 - 0 0 147 29 65 - 2 4 16 8 20 2
100 000 tot 150 000 inwoners 2000 2.480 2.480 0 123 25 -98 30 4 -26 73 10 -62 20 11 -10 45 5 -40 1 0 -1 40 4 -36 4 1 -3 172 61 -110 102 8 -93 16 2 -14 23 23 0 - - - 20 24 4 0 1 0 4 2 -2 - - - 1 1 0 - - - - - - 5 0 -4 33 31 -3 27 18 -9 1 0 0 5 12 7 0 0 0 0 - 0 285 184 -101 103 85 -18 17 2 -15 21 18 -4 7 1 -6 34 29 -5 5 0 -5 0 - 0 0 - 0 8 5 -4 0 0 0 0 - 0 - - - 73 29 -44 18 15 -3 205 38 -167 25 3 -22 14 2 -12 53 16 -37 28 6 -21 22 4 -18 2 1 -1 55 4 -51 6 3 -3 791 533 -259 412 297 -115 204 190 -14 12 10 -2 2 1 -1 102 24 -78 40 8 -33 0 - 0 - - - 20 3 -17 0 - 0 204 146 -58 16 6 -10 5 5 0 2 2 0 5 2 -3 0 0 0 100 89 -10 48 34 -14 24 4 -20 5 5 0 491 456 -35 20 3 -18 81 78 -4 25 17 -8 56 42 -15 309 318 9 129 1.000 871 9 15 7 6 33 26 25 213 189 0 697 697 75 34 -40 12 5 -7 3 2 0 353 194 74 113 3 4 - 0 0 159 29 72 - 2 4 19 9 23 2
100 000 tot 150 000 inwoners 2001 2.579 2.579 0 136 35 -100 34 6 -28 78 16 -61 24 13 -10 49 6 -43 2 0 -1 44 5 -39 4 1 -3 190 67 -122 113 8 -104 18 2 -15 27 27 0 - - - 22 26 4 0 1 0 4 2 -2 - - - 1 0 0 - - - - - - 5 0 -4 42 38 -4 29 19 -10 0 0 0 11 18 6 0 0 0 0 - 0 305 206 -99 84 72 -12 20 3 -17 22 22 0 7 2 -6 36 31 -5 5 1 -4 - - - 0 - 0 7 12 5 0 0 0 0 - 0 - - - 105 46 -58 19 16 -3 219 42 -177 26 3 -24 17 4 -14 54 16 -39 30 7 -23 25 5 -19 2 1 -1 58 4 -54 7 3 -4 804 554 -250 375 280 -94 238 222 -16 15 11 -4 10 5 -5 101 23 -78 42 6 -35 0 - 0 - - - 23 5 -17 0 - 0 215 151 -64 18 8 -10 5 4 0 2 2 0 5 2 -3 0 0 0 105 92 -14 50 35 -15 25 3 -21 5 5 0 435 402 -33 22 3 -19 43 39 -4 23 15 -8 59 42 -17 288 302 14 186 1.077 891 31 35 5 5 28 22 33 230 196 0 712 712 102 69 -33 8 1 -7 6 2 -4 375 212 83 123 3 5 - 0 0 162 30 70 - 2 5 22 9 25 2
100 000 tot 150 000 inwoners 2002 2.680 2.680 0 145 28 -116 27 0 -27 93 16 -77 25 12 -13 57 7 -50 2 1 -2 49 6 -44 6 1 -5 209 78 -131 118 9 -109 25 7 -19 27 26 -1 - - - 28 33 5 1 1 1 4 2 -2 - - - 0 0 0 - - - - - - 5 0 -5 44 37 -7 28 17 -12 1 1 0 13 19 5 1 1 0 0 - 0 297 188 -109 106 81 -26 18 3 -15 20 16 -3 7 1 -6 31 24 -7 5 1 -4 - - - 0 - 0 9 7 -1 1 0 -1 0 - 0 - - - 80 37 -43 21 17 -3 252 47 -205 28 3 -25 17 5 -13 59 17 -42 39 8 -31 29 5 -24 0 0 0 71 5 -66 8 3 -4 793 535 -258 373 288 -85 209 190 -19 15 10 -5 12 7 -5 106 22 -84 51 9 -41 0 - 0 - - - 27 8 -19 0 - 0 242 168 -75 20 8 -13 3 3 0 3 3 0 6 1 -5 0 0 0 108 94 -15 55 37 -18 41 16 -25 6 6 0 488 442 -45 27 5 -21 44 40 -4 18 10 -8 60 44 -16 340 343 4 153 1.149 997 7 12 6 9 38 29 35 250 215 12 774 762 68 59 -10 20 5 -16 2 11 9 408 230 86 134 3 6 - 0 0 178 31 76 - 2 5 23 10 29 2
100 000 tot 150 000 inwoners 2003 2.771 2.771 0 165 35 -130 30 0 -29 110 23 -88 25 12 -13 64 7 -56 1 0 -1 55 6 -50 7 1 -6 222 84 -138 124 8 -116 29 12 -18 24 22 -2 - - - 33 39 5 1 2 1 4 2 -2 - - - 0 0 0 - - - - - - 6 0 -5 43 37 -6 28 17 -11 1 1 0 13 19 6 1 0 -1 0 - 0 318 204 -114 120 92 -27 17 1 -15 20 16 -3 7 0 -6 29 23 -6 6 1 -5 - - - 0 - 0 10 9 -1 1 - -1 0 - 0 - - - 91 45 -46 18 15 -3 261 49 -213 31 3 -27 20 6 -15 62 17 -46 38 9 -29 31 6 -25 0 0 0 69 5 -65 10 4 -6 823 553 -271 391 302 -89 216 194 -23 13 9 -4 15 6 -9 109 26 -83 51 9 -42 0 - 0 - - - 28 7 -21 0 - 0 242 172 -70 18 11 -8 1 1 0 3 3 0 6 0 -6 0 0 0 112 99 -13 57 39 -18 39 13 -26 7 6 0 486 419 -67 31 5 -26 40 36 -4 22 14 -9 63 57 -6 330 308 -22 146 1.212 1.065 5 9 4 7 36 29 37 265 228 9 845 836 72 46 -25 14 7 -7 2 4 1 438 246 95 143 3 6 - 0 0 192 33 78 - 4 6 26 10 33 2
50 000 tot 100 000 inwoners 1995 2.169 2.169 0 118 27 -91 25 2 -22 78 18 -60 15 6 -9 33 3 -30 1 0 0 30 2 -27 2 0 -1 127 38 -88 82 5 -77 10 0 -10 15 15 -1 0 0 0 12 16 4 1 1 0 3 1 -2 0 - 0 0 0 0 - - - 0 0 0 4 0 -3 32 36 5 14 10 -4 1 0 0 17 25 9 0 0 0 0