Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2008


Deze tabel bevat cijfers over de Nederlandse bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 2008.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Bevolking naar geslacht, leeftijd en postcode.
- Allochtonen naar herkomstgroepering en postcode.
- Particuliere huishoudens naar samenstelling en postcode.

Gegevens per 1 januari 2008.

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen per 4-cijferige postcode aselect afgerond op veelvouden van 5.
Bij aselect afronden wordt door loten bepaald of een getal naar boven of naar beneden wordt afgerond. De daarbij gehanteerde kansen zijn omgekeerd evenredig met de afrondverschillen. Gemiddeld wordt een getal hierdoor op zichzelf afgerond. Het gemiddelde afrondverschil per getal is evenwel groter dan het geval is bij afronding op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Door afrondverschillen is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som.

Wijziging per 23 augustus 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door:
Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, migratieachtergrond, viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, positie huishouden, viercijferige postcode, 1 januari;
Huishoudens; huishoudenssamenstelling en viercijferige postcode, 1 januari. (zie paragraaf 3).

Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2008

Postcodes op 1 januari Bevolking naar geslacht en leeftijdMannen en vrouwenTotaal mannen en vrouwen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijdMannenTotaal mannen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijdVrouwenTotaal vrouwen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingTotaal allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingWesterse allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingNiet-westerse allochtonen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingTotaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingEenpersoonshuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishoudens zonder kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishoudens met kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingGemiddelde huishoudensgrootte (aantal) Lokalisering van de postcodeGemeentecode (code) Lokalisering van de postcodeGemeentenaam (naam)
1011, Amsterdam 8.660 4.535 4.130 3.075 2.045 1.025 5.825 3.965 1.035 820 1,48 363 Amsterdam
1012, Amsterdam 7.470 4.320 3.150 3.060 1.935 1.125 5.325 3.900 1.000 425 1,37 363 Amsterdam
1013, Amsterdam 19.040 9.525 9.520 8.135 3.330 4.805 11.860 7.680 2.055 2.130 1,58 363 Amsterdam
1014, Amsterdam 165 105 65 60 30 30 105 75 25 10 1,51 363 Amsterdam
1015, Amsterdam 15.620 8.295 7.325 5.560 3.475 2.090 10.835 7.615 1.845 1.380 1,44 363 Amsterdam
1016, Amsterdam 10.475 5.495 4.980 3.775 2.655 1.120 6.995 4.675 1.485 840 1,47 363 Amsterdam
1017, Amsterdam 11.890 6.280 5.610 4.250 3.065 1.180 7.855 5.225 1.670 960 1,51 363 Amsterdam
1018, Amsterdam 19.920 10.030 9.895 7.980 3.755 4.225 12.035 7.620 2.195 2.220 1,60 363 Amsterdam
1019, Amsterdam 17.720 9.090 8.630 6.495 2.680 3.815 8.765 3.725 2.230 2.805 2,02 363 Amsterdam
1021, Amsterdam 7.080 3.580 3.505 4.300 690 3.615 3.695 1.970 615 1.105 1,92 363 Amsterdam
1022, Amsterdam 1.380 685 690 720 165 555 710 365 130 215 1,94 363 Amsterdam
1023, Amsterdam 4.485 2.115 2.370 800 450 350 2.290 960 660 670 1,96 363 Amsterdam
1024, Amsterdam 13.025 6.150 6.865 8.485 1.090 7.395 5.840 2.435 1.090 2.320 2,23 363 Amsterdam
1025, Amsterdam 14.465 6.860 7.600 6.275 1.530 4.740 7.355 3.540 1.730 2.080 1,94 363 Amsterdam
1026, Amsterdam 490 255 235 55 45 15 205 55 75 75 2,39 363 Amsterdam
1027, Amsterdam 430 220 210 40 20 20 185 50 75 60 2,35 363 Amsterdam
1028, Amsterdam 585 295 295 60 40 20 245 75 65 105 2,42 363 Amsterdam
1031, Amsterdam 5.075 2.595 2.485 2.970 475 2.495 2.690 1.480 450 760 1,89 363 Amsterdam
1032, Amsterdam 4.675 2.235 2.440 1.585 360 1.225 2.480 1.195 540 740 1,89 363 Amsterdam
1033, Amsterdam 11.240 5.415 5.815 3.095 925 2.165 5.860 2.790 1.395 1.680 1,90 363 Amsterdam
1034, Amsterdam 13.340 6.330 7.015 7.280 1.185 6.095 6.110 2.590 1.310 2.210 2,16 363 Amsterdam
1035, Amsterdam 9.900 4.705 5.200 3.120 960 2.155 4.310 1.365 1.190 1.755 2,30 363 Amsterdam
1036, Amsterdam 540 265 275 315 20 300 185 40 30 115 2,91 363 Amsterdam
1037, Amsterdam 150 75 70 15 10 10 70 15 25 25 2,26 363 Amsterdam
1041, Amsterdam 35 20 20 10 5 0 20 5 10 0 1,71 363 Amsterdam
1042, Amsterdam 35 25 5 5 0 5 20 10 5 0 1,48 363 Amsterdam
1043, Amsterdam 25 15 10 15 10 5 20 20 5 0 1,18 363 Amsterdam
1044, Amsterdam 10 5 0 10 10 0 10 10 0 0 1,00 363 Amsterdam
1045, Amsterdam 80 55 30 30 30 0 70 60 0 5 1,16 363 Amsterdam
1046, Amsterdam 20 10 5 10 5 5 15 15 0 0 1,21 363 Amsterdam
1047, Amsterdam 40 25 20 15 10 0 20 5 5 10 2,10 363 Amsterdam
1051, Amsterdam 12.500 6.310 6.190 5.500 2.040 3.465 7.505 4.640 1.305 1.565 1,66 363 Amsterdam
1052, Amsterdam 11.370 5.650 5.720 4.515 2.085 2.425 7.320 4.820 1.360 1.135 1,53 363 Amsterdam
1053, Amsterdam 14.630 7.400 7.230 6.215 2.515 3.700 9.730 6.570 1.725 1.435 1,50 363 Amsterdam
1054, Amsterdam 15.475 7.545 7.925 5.190 3.255 1.930 9.720 6.160 1.960 1.600 1,58 363 Amsterdam
1055, Amsterdam 18.420 9.220 9.200 11.175 2.085 9.090 10.095 5.630 2.005 2.470 1,82 363 Amsterdam
1056, Amsterdam 17.375 8.630 8.745 8.790 2.415 6.370 10.255 6.030 2.200 2.020 1,69 363 Amsterdam
1057, Amsterdam 16.275 8.055 8.215 8.965 2.275 6.685 9.355 5.460 1.840 2.055 1,73 363 Amsterdam
1058, Amsterdam 13.120 6.120 6.995 4.665 2.320 2.350 8.115 4.835 1.895 1.385 1,62 363 Amsterdam
1059, Amsterdam 5.845 2.835 3.010 2.360 1.080 1.275 3.585 2.160 820 605 1,60 363 Amsterdam
1060, Amsterdam 10.325 5.130 5.195 5.205 1.140 4.070 3.905 1.015 865 2.025 2,64 363 Amsterdam
1061, Amsterdam 10.450 5.290 5.160 9.080 605 8.470 4.230 1.810 625 1.800 2,47 363 Amsterdam
1062, Amsterdam 7.235 3.560 3.675 4.605 905 3.700 3.735 1.975 820 940 1,94 363 Amsterdam
1063, Amsterdam 12.010 6.050 5.960 8.225 1.095 7.130 5.845 2.885 1.080 1.880 2,05 363 Amsterdam
1064, Amsterdam 15.380 7.625 7.755 9.690 1.535 8.160 7.505 3.770 1.495 2.245 2,03 363 Amsterdam
1065, Amsterdam 10.645 5.105 5.540 6.055 1.235 4.820 5.380 2.735 1.195 1.450 1,93 363 Amsterdam
1066, Amsterdam 17.240 8.400 8.840 7.475 2.270 5.210 7.305 2.450 1.775 3.090 2,33 363 Amsterdam
1067, Amsterdam 17.320 8.545 8.775 11.055 1.575 9.480 7.505 2.960 1.595 2.945 2,28 363 Amsterdam
1068, Amsterdam 14.135 6.605 7.530 7.100 1.495 5.610 7.790 4.120 2.010 1.660 1,81 363 Amsterdam
1069, Amsterdam 20.490 9.790 10.700 12.435 1.985 10.445 9.605 4.250 2.180 3.175 2,10 363 Amsterdam
1071, Amsterdam 12.410 5.890 6.525 4.025 3.030 995 7.105 4.085 1.580 1.445 1,73 363 Amsterdam
1072, Amsterdam 12.800 6.355 6.450 5.210 2.420 2.780 8.675 6.010 1.550 1.115 1,47 363 Amsterdam
1073, Amsterdam 12.640 6.230 6.405 5.605 2.360 3.245 8.055 5.150 1.530 1.375 1,57 363 Amsterdam
1074, Amsterdam 7.690 3.800 3.890 3.360 1.315 2.045 4.825 3.125 855 840 1,57 363 Amsterdam
1075, Amsterdam 10.095 4.910 5.180 3.810 2.175 1.630 5.725 3.265 1.195 1.265 1,73 363 Amsterdam
1076, Amsterdam 9.150 4.275 4.875 3.380 1.620 1.760 5.590 3.275 1.155 1.160 1,64 363 Amsterdam
1077, Amsterdam 9.015 4.215 4.805 3.090 2.395 695 4.625 2.245 1.145 1.235 1,95 363 Amsterdam
1078, Amsterdam 13.935 6.510 7.425 4.585 2.755 1.830 8.190 4.615 1.825 1.750 1,70 363 Amsterdam
1079, Amsterdam 13.020 5.965 7.055 4.255 2.140 2.115 8.280 5.145 1.740 1.395 1,57 363 Amsterdam
1081, Amsterdam 4.380 1.960 2.420 1.380 890 490 2.590 1.535 590 465 1,67 363 Amsterdam
1082, Amsterdam 8.645 3.900 4.745 3.455 1.880 1.580 5.255 3.075 1.280 895 1,64 363 Amsterdam
1083, Amsterdam 5.975 2.655 3.315 2.160 1.280 880 3.295 1.900 855 535 1,62 363 Amsterdam
1086, Amsterdam 1.685 830 850 715 155 555 640 195 90 355 2,64 363 Amsterdam
1087, Amsterdam 6.585 3.250 3.335 2.995 770 2.230 2.555 740 525 1.290 2,58 363 Amsterdam
1091, Amsterdam 15.305 7.800 7.505 8.145 2.185 5.965 9.025 5.510 1.650 1.865 1,69 363 Amsterdam
1092, Amsterdam 8.775 4.410 4.365 5.025 1.225 3.800 4.760 2.645 925 1.190 1,84 363 Amsterdam
1093, Amsterdam 8.115 4.035 4.075 4.555 1.045 3.515 4.735 2.935 805 1.000 1,69 363 Amsterdam
1094, Amsterdam 11.910 6.175 5.740 8.055 1.430 6.625 6.705 3.995 1.200 1.510 1,78 363 Amsterdam
1095, Amsterdam 10.805 5.475 5.330 7.145 1.140 5.995 5.730 3.235 985 1.515 1,86 363 Amsterdam
1096, Amsterdam 2.100 1.095 1.005 735 350 385 1.520 1.235 195 90 1,26 363 Amsterdam
1097, Amsterdam 12.565 5.915 6.650 4.390 1.585 2.805 7.565 4.650 1.520 1.400 1,63 363 Amsterdam
1098, Amsterdam 12.165 5.805 6.360 3.215 1.825 1.400 5.945 2.565 1.475 1.905 2,05 363 Amsterdam
1101, Amsterdam 45 35 15 20 15 5 40 40 5 0 1,15 363 Amsterdam
1102, Amsterdam 20.425 10.255 10.170 17.530 1.385 16.145 10.740 5.730 1.450 3.565 1,90 363 Amsterdam
1103, Amsterdam 12.275 6.175 6.100 9.305 990 8.315 6.385 3.245 1.140 2.005 1,92 363 Amsterdam
1104, Amsterdam 11.620 5.600 6.015 9.290 815 8.475 5.725 2.845 780 2.105 2,01 363 Amsterdam
1105, Amsterdam 50 25 15 10 5 5 25 15 5 5 1,88 363 Amsterdam
1106, Amsterdam 18.410 8.690 9.720 11.575 1.600 9.980 8.585 3.625 1.495 3.465 2,14 363 Amsterdam
1107, Amsterdam 11.805 5.570 6.235 7.385 1.075 6.310 5.735 2.510 1.075 2.155 2,04 363 Amsterdam
1108, Amsterdam 2.765 1.390 1.370 1.140 450 690 1.665 970 420 270 1,61 363 Amsterdam
1109, Amsterdam 1.485 735 755 205 125 80 615 165 215 240 2,41 363 Amsterdam
Overig Amsterdam 155 105 50 60 25 35 105 80 10 15 1,50 363 Amsterdam
Totaal Amsterdam 747.093 367.509 379.584 365.715 107.388 258.327 411.520 228.154 82.944 100.422 1,80 363 Amsterdam
Bron: CBS.
Verklaring van tekens