Stromen binnen MBO naar leerweg, niveau en regio 2004-2010

Stromen binnen MBO naar leerweg, niveau en regio 2004-2010

Geslacht Mbo leerweg en niveau bestemmingsjaar Regio's Perioden Totaal doorstroom deelnemers (aantal) Mbo in het basisjaar Niveau 1 Totaal (aantal) Mbo in het basisjaar Niveau 2 Totaal (aantal) Mbo in het basisjaar Niveau 3 Totaal (aantal) Mbo in het basisjaar Niveau 4 Totaal (aantal)
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Nederland 2009/'10 naar 2010/'11* 349.830 11.840 89.290 98.230 150.490
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Vier grootste gemeenten (G4) 2009/'10 naar 2010/'11* 40.700 1.950 11.750 11.430 15.580
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2009/'10 naar 2010/'11* 62.280 2.670 15.820 16.840 26.960
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Gemeenten < 100 000 inwoners 2009/'10 naar 2010/'11* 246.040 6.880 61.550 69.810 107.800
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 1, excl. extraneï Nederland 2009/'10 naar 2010/'11* 6.010 5.210 690 60 50
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 1, excl. extraneï Vier grootste gemeenten (G4) 2009/'10 naar 2010/'11* 940 800 120 10 .
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 1, excl. extraneï Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2009/'10 naar 2010/'11* 1.490 1.310 150 10 10
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 1, excl. extraneï Gemeenten < 100 000 inwoners 2009/'10 naar 2010/'11* 3.250 2.760 420 40 30
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 2, excl. extraneï Nederland 2009/'10 naar 2010/'11* 69.800 5.820 59.180 2.530 2.270
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 2, excl. extraneï Vier grootste gemeenten (G4) 2009/'10 naar 2010/'11* 9.330 1.070 7.780 260 210
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 2, excl. extraneï Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2009/'10 naar 2010/'11* 12.670 1.170 10.650 450 390
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 2, excl. extraneï Gemeenten < 100 000 inwoners 2009/'10 naar 2010/'11* 47.660 3.560 40.620 1.820 1.660
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 3, excl. extraneï Nederland 2009/'10 naar 2010/'11* 101.980 210 22.570 71.480 7.720
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 3, excl. extraneï Vier grootste gemeenten (G4) 2009/'10 naar 2010/'11* 12.030 30 2.860 8.160 980
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 3, excl. extraneï Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2009/'10 naar 2010/'11* 17.540 50 3.690 12.360 1.440
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 3, excl. extraneï Gemeenten < 100 000 inwoners 2009/'10 naar 2010/'11* 72.250 130 16.000 50.830 5.300
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 4, excl. extraneï Nederland 2009/'10 naar 2010/'11* 163.710 130 4.080 21.620 137.880
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 4, excl. extraneï Vier grootste gemeenten (G4) 2009/'10 naar 2010/'11* 17.240 20 590 2.680 13.950
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 4, excl. extraneï Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2009/'10 naar 2010/'11* 29.100 30 790 3.640 24.640
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 4, excl. extraneï Gemeenten < 100 000 inwoners 2009/'10 naar 2010/'11* 117.210 70 2.700 15.280 99.160
Mannen en vrouwen Extraneï Nederland 2009/'10 naar 2010/'11* 8.330 470 2.760 2.530 2.570
Mannen en vrouwen Extraneï Vier grootste gemeenten (G4) 2009/'10 naar 2010/'11* 1.170 20 410 310 430
Mannen en vrouwen Extraneï Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) 2009/'10 naar 2010/'11* 1.470 100 530 380 470
Mannen en vrouwen Extraneï Gemeenten < 100 000 inwoners 2009/'10 naar 2010/'11* 5.660 350 1.810 1.840 1.660
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de doorstroom binnen het (bekostigd) middelbaar beroepsonderwijs (mbo) naar:
kenmerken van het mbo, t.w. leerweg, intensiteit (voltijd/deeltijd), niveau, met diploma versus zonder diploma; geslacht; regiokenmerken van de woongemeente en periode.

Let op: Deze tabel heeft alleen betrekking op deelnemers die doorstromen binnen het mbo. Het betreft dus niet alle deelnemers, die in een bepaald schooljaar (het basisjaar) ingeschreven stonden in het bekostigd mbo.

Gegevens beschikbaar vanaf: periode 2004/'05 tot en met 2010/'11.

Status van de cijfers:
De cijfers van schooljaar 2009/'10 naar 2010/'11 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet komen er geen definitieve cijfers meer.

Wijzigingen per 8 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal doorstroom deelnemers
Alle deelnemers die op 1 oktober (van het basisjaar) ingeschreven
staan binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en op 1 oktober van
het volgend schooljaar (het bestemmingsjaar) nog steeds ingeschreven
staan binnen het mbo.

Het totaal is exclusief extraneï in het basisjaar, maar inclusief
extraneï in het bestemmingsjaar. Extraneï zijn personen die slechts
ingeschreven staan om examen te doen en geen onderwijs volgen.
Mbo in het basisjaar
Het mbo bestaat uit:
- de beroepsopleidende leerweg (bol), zowel voltijd als deeltijd;
- de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Extraneï zijn, wat betreft het basisjaar, buiten beschouwing gelaten.
Dit zijn personen die slechts ingeschreven staan om examen te doen en
geen onderwijs volgen.
Niveau 1
Niveau 1 (assistentopleiding): opleiding tot assisterend
beroepsbeoefenaar met een duur van een half tot één jaar.
Totaal
Niveau 2
Niveau 2 (basisberoepsopleiding): opleiding tot basisberoepsbeoefenaar
met een duur van twee tot drie jaar.
Totaal
Niveau 3
Niveau 3 (vakopleiding): opleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar
met een duur van twee tot vier jaar.
Totaal
Niveau 4
Niveau 4 bestaat uit 2 deelniveaus:
- Niveau 4a: (middenkaderopleiding): opleiding tot middenkaderfunctionaris
met een duur van drie tot vier jaar.
- Niveau 4b: (specialistenopleiding): opleiding tot specialist met een
duur van één tot twee jaar. Dit is een vervolg op de vakopleiding
(niveau 3).
Totaal