Stromen binnen MBO; leerweg, niveau en huishoudkenmerken 2004-2009

Stromen binnen MBO; leerweg, niveau en huishoudkenmerken 2004-2009

Geslacht Mbo leerweg en niveau bestemmingsjaar Huishoudkenmerken Perioden Totaal doorstroom deelnemers (aantal) Bol voltijd in het basisjaar Totaal (aantal) Bol deeltijd in het basisjaar Totaal (aantal) Bbl in het basisjaar Totaal (aantal)
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Totaal huishoudkenmerken 2007/'08 naar 2008/'09 341.720 243.240 5.730 92.750
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Totaal huishoudkenmerken 2008/'09 naar 2009/'10* 349.130 243.490 5.030 100.610
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 2007/'08 naar 2008/'09 217.780 167.450 1.180 49.150
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 2008/'09 naar 2009/'10* 219.780 166.910 1.050 51.820
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 2007/'08 naar 2008/'09 49.940 40.510 280 9.150
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 2008/'09 naar 2009/'10* 52.130 41.440 280 10.420
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Eigen huishouden 2007/'08 naar 2008/'09 63.080 27.130 4.000 31.960
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Eigen huishouden 2008/'09 naar 2009/'10* 65.930 26.960 3.470 35.510
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Overig huishouden of huishouden onbekend 2007/'08 naar 2008/'09 10.920 8.160 270 2.500
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Overig huishouden of huishouden onbekend 2008/'09 naar 2009/'10* 11.300 8.180 240 2.880
Mannen en vrouwen Extraneï Totaal huishoudkenmerken 2007/'08 naar 2008/'09 8.220 3.680 370 4.180
Mannen en vrouwen Extraneï Totaal huishoudkenmerken 2008/'09 naar 2009/'10* 8.320 3.280 290 4.750
Mannen en vrouwen Extraneï Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 2007/'08 naar 2008/'09 4.370 2.130 100 2.140
Mannen en vrouwen Extraneï Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 2008/'09 naar 2009/'10* 4.140 1.890 80 2.170
Mannen en vrouwen Extraneï Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 2007/'08 naar 2008/'09 1.020 600 20 400
Mannen en vrouwen Extraneï Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 2008/'09 naar 2009/'10* 1.070 530 20 520
Mannen en vrouwen Extraneï Eigen huishouden 2007/'08 naar 2008/'09 2.470 740 230 1.500
Mannen en vrouwen Extraneï Eigen huishouden 2008/'09 naar 2009/'10* 2.810 710 180 1.930
Mannen en vrouwen Extraneï Overig huishouden of huishouden onbekend 2007/'08 naar 2008/'09 360 210 20 130
Mannen en vrouwen Extraneï Overig huishouden of huishouden onbekend 2008/'09 naar 2009/'10* 310 160 10 130
Mannen en vrouwen Bol voltijd Totaal huishoudkenmerken 2007/'08 naar 2008/'09 225.710 223.430 180 2.100
Mannen en vrouwen Bol voltijd Totaal huishoudkenmerken 2008/'09 naar 2009/'10* 231.300 227.790 180 3.330
Mannen en vrouwen Bol voltijd Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 2007/'08 naar 2008/'09 155.390 153.920 70 1.400
Mannen en vrouwen Bol voltijd Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 2008/'09 naar 2009/'10* 158.400 156.190 60 2.150
Mannen en vrouwen Bol voltijd Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 2007/'08 naar 2008/'09 37.540 37.070 30 450
Mannen en vrouwen Bol voltijd Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 2008/'09 naar 2009/'10* 39.620 38.810 30 780
Mannen en vrouwen Bol voltijd Eigen huishouden 2007/'08 naar 2008/'09 25.190 24.940 50 190
Mannen en vrouwen Bol voltijd Eigen huishouden 2008/'09 naar 2009/'10* 25.490 25.150 60 280
Mannen en vrouwen Bol voltijd Overig huishouden of huishouden onbekend 2007/'08 naar 2008/'09 7.600 7.500 30 60
Mannen en vrouwen Bol voltijd Overig huishouden of huishouden onbekend 2008/'09 naar 2009/'10* 7.800 7.640 30 130
Mannen en vrouwen Bol deeltijd Totaal huishoudkenmerken 2007/'08 naar 2008/'09 5.720 840 4.580 290
Mannen en vrouwen Bol deeltijd Totaal huishoudkenmerken 2008/'09 naar 2009/'10* 5.180 710 4.100 360
Mannen en vrouwen Bol deeltijd Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 2007/'08 naar 2008/'09 1.440 420 900 120
Mannen en vrouwen Bol deeltijd Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 2008/'09 naar 2009/'10* 1.320 370 830 120
Mannen en vrouwen Bol deeltijd Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 2007/'08 naar 2008/'09 380 150 200 30
Mannen en vrouwen Bol deeltijd Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 2008/'09 naar 2009/'10* 330 110 190 20
Mannen en vrouwen Bol deeltijd Eigen huishouden 2007/'08 naar 2008/'09 3.650 210 3.300 140
Mannen en vrouwen Bol deeltijd Eigen huishouden 2008/'09 naar 2009/'10* 3.280 190 2.890 200
Mannen en vrouwen Bol deeltijd Overig huishouden of huishouden onbekend 2007/'08 naar 2008/'09 250 60 190 x
Mannen en vrouwen Bol deeltijd Overig huishouden of huishouden onbekend 2008/'09 naar 2009/'10* 250 50 190 20
Mannen en vrouwen Bbl Totaal huishoudkenmerken 2007/'08 naar 2008/'09 102.070 15.290 600 86.180
Mannen en vrouwen Bbl Totaal huishoudkenmerken 2008/'09 naar 2009/'10* 104.340 11.700 470 92.170
Mannen en vrouwen Bbl Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 2007/'08 naar 2008/'09 56.590 10.970 120 45.490
Mannen en vrouwen Bbl Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 2008/'09 naar 2009/'10* 55.930 8.470 80 47.380
Mannen en vrouwen Bbl Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 2007/'08 naar 2008/'09 10.990 2.690 30 8.270
Mannen en vrouwen Bbl Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 2008/'09 naar 2009/'10* 11.120 1.990 30 9.090
Mannen en vrouwen Bbl Eigen huishouden 2007/'08 naar 2008/'09 31.770 1.240 420 30.120
Mannen en vrouwen Bbl Eigen huishouden 2008/'09 naar 2009/'10* 34.360 920 340 33.100
Mannen en vrouwen Bbl Overig huishouden of huishouden onbekend 2007/'08 naar 2008/'09 2.720 390 30 2.300
Mannen en vrouwen Bbl Overig huishouden of huishouden onbekend 2008/'09 naar 2009/'10* 2.940 330 20 2.600
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de doorstroom binnen het (bekostigd) middelbaar beroepsonderwijs (mbo), naar:
(1) kenmerken van het mbo, te weten:
- leerweg;
- intensiteit (voltijd/deeltijd);
- niveau;
- met versus zonder diploma;
(2) geslacht,
(3) huishoudkenmerken, te weten:
- soort huishouden;
- inkomstenniveau huishouden;
- aantal verdieners huishoudkern;
(4) periode.

Let op: Deze tabel heeft alleen betrekking op deelnemers die doorstromen binnen het mbo. Het betreft dus niet alle deelnemers, die in een bepaald schooljaar (het basisjaar) ingeschreven stonden in het bekostigd mbo.

Gegevens beschikbaar van schooljaar 2004/'05 tot en met schooljaar 2009/'10.

Status van de cijfers:
De gegevens over de schooljaren 2004/'05 tot en met 2008/'09 zijn definitief. De gegevens over schooljaar 2009/'10 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 2 oktober 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal doorstroom deelnemers
Alle deelnemers die op 1 oktober (van het basisjaar) ingeschreven
staan binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en op 1 oktober van
het volgend schooljaar (het bestemmingsjaar) nog steeds ingeschreven
staan binnen het mbo.
---
Het totaal is exclusief extraneï in het basisjaar, maar inclusief
extraneï in het bestemmingsjaar. Extraneï zijn personen die slechts
ingeschreven staan om examen te doen en geen onderwijs volgen.
Bol voltijd in het basisjaar
Beroepsopleidende leerweg, voltijdonderwijs.
---
Bij de beroepsopleidende leerweg (bol) wordt 20 tot 60 procent van de
totale opleidingsduur besteed aan beroepspraktijkvorming (stages bij een
bedrijf of instelling).
---
Het voltijdonderwijs is dagonderwijs, dat op doordeweekse dagen wordt
gegeven. In totaal moet per leerjaar minstens 850 uur onderwijs (lessen,
stages en begeleiding) worden aangeboden.
Totaal
Bol deeltijd in het basisjaar
Beroepsopleidende leerweg, deeltijdonderwijs.
---
Bij de beroepsopleidende leerweg (bol) wordt 20 tot 60 procent van de
totale opleidingsduur besteed aan beroepspraktijkvorming (stages bij een
bedrijf of instelling).
---
Het deeltijdonderwijs is onderwijs voor personen die hun studie willen
combineren met andere bezigheden, zoals werk, zorgtaken of
vrijwilligerswerk. In totaal moet per leerjaar 300 tot 850 uur onderwijs
(lessen, stages en begeleiding) worden aangeboden.
Totaal
Bbl in het basisjaar
Beroepsbegeleidende leerweg.
---
Bij de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) wordt meer dan 60 procent van de
totale opleidingsduur besteed aan beroepspraktijkvorming (stages bij een
bedrijf of instelling). In totaal moet per leerjaar minstens 300 uur
onderwijs (lessen, stages en begeleiding) worden aangeboden.
Totaal