Stromen binnen MBO; leerweg, niveau en persoonskenmerken 2004-2010

Bewerk tabel

Deze tabel beschrijft de doorstroom binnen het (bekostigd) middelbaar beroepsonderwijs (mbo), naar:
kenmerken van het mbo, t.w. leerweg, niveau, intensiteit (voltijd/deeltijd), met diploma versus zonder diploma; geslacht; leeftijd; herkomstgroepering en periode.

Let op: Deze tabel heeft alleen betrekking op deelnemers die doorstromen binnen het mbo. Het betreft dus niet alle deelnemers, die in een bepaald schooljaar (het basisjaar) ingeschreven stonden in het bekostigd mbo.

Gegevens beschikbaar vanaf: periode 2004/'05 tot en met 2010/'11.

Status van de cijfers:
De cijfers van schooljaar 2009/'10 naar 2010/'11 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 8 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Stromen binnen MBO; leerweg, niveau en persoonskenmerken 2004-2010

Geslacht Mbo leerweg en niveau bestemmingsjaar Persoonskenmerken Perioden Totaal doorstroom deelnemers (aantal) Mbo in het basisjaarNiveau 1Totaal (aantal) Mbo in het basisjaarNiveau 2Totaal (aantal) Mbo in het basisjaarNiveau 3Totaal (aantal) Mbo in het basisjaarNiveau 4Totaal (aantal)
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Totaal persoonskenmerken 2009/'10 naar 2010/'11* 349.830 11.840 89.290 98.230 150.490
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 17 jaar of jonger 2009/'10 naar 2010/'11* 116.320 4.740 34.460 25.050 52.080
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 18 tot 23 jaar 2009/'10 naar 2010/'11* 179.990 3.240 41.260 54.600 80.890
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 23 jaar of ouder 2009/'10 naar 2010/'11* 53.520 3.860 13.560 18.580 17.520
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 1, excl. extranei Totaal persoonskenmerken 2009/'10 naar 2010/'11* 6.010 5.210 690 60 50
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 1, excl. extranei 17 jaar of jonger 2009/'10 naar 2010/'11* 1.920 1.520 340 30 20
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 1, excl. extranei 18 tot 23 jaar 2009/'10 naar 2010/'11* 1.510 1.200 270 20 20
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 1, excl. extranei 23 jaar of ouder 2009/'10 naar 2010/'11* 2.590 2.490 80 10 .
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 2, excl. extranei Totaal persoonskenmerken 2009/'10 naar 2010/'11* 69.800 5.820 59.180 2.530 2.270
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 2, excl. extranei 17 jaar of jonger 2009/'10 naar 2010/'11* 32.400 3.020 26.930 1.090 1.360
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 2, excl. extranei 18 tot 23 jaar 2009/'10 naar 2010/'11* 26.590 1.870 22.640 1.230 850
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 2, excl. extranei 23 jaar of ouder 2009/'10 naar 2010/'11* 10.820 930 9.620 220 60
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 3, excl. extranei Totaal persoonskenmerken 2009/'10 naar 2010/'11* 101.980 210 22.570 71.480 7.720
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 3, excl. extranei 17 jaar of jonger 2009/'10 naar 2010/'11* 28.250 100 5.530 19.190 3.440
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 3, excl. extranei 18 tot 23 jaar 2009/'10 naar 2010/'11* 55.400 70 14.490 36.930 3.910
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 3, excl. extranei 23 jaar of ouder 2009/'10 naar 2010/'11* 18.330 50 2.550 15.350 380
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 4, excl. extranei Totaal persoonskenmerken 2009/'10 naar 2010/'11* 163.710 130 4.080 21.620 137.880
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 4, excl. extranei 17 jaar of jonger 2009/'10 naar 2010/'11* 53.440 70 1.430 4.690 47.250
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 4, excl. extranei 18 tot 23 jaar 2009/'10 naar 2010/'11* 91.470 50 2.400 14.650 74.390
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 4, excl. extranei 23 jaar of ouder 2009/'10 naar 2010/'11* 18.800 10 250 2.280 16.250
Mannen en vrouwen Extranei Totaal persoonskenmerken 2009/'10 naar 2010/'11* 8.330 470 2.760 2.530 2.570
Mannen en vrouwen Extranei 17 jaar of jonger 2009/'10 naar 2010/'11* 320 30 230 50 10
Mannen en vrouwen Extranei 18 tot 23 jaar 2009/'10 naar 2010/'11* 5.020 60 1.460 1.770 1.730
Mannen en vrouwen Extranei 23 jaar of ouder 2009/'10 naar 2010/'11* 2.990 380 1.060 720 830
Bron: CBS
Verklaring van tekens