Doorstroom VO naar MBO naar regiokenmerken 2004-2011


Deze tabel beschrijft de doorstroom vanuit het (bekostigd) voortgezet onderwijs (vo) naar het (bekostigd) middelbaar beroepsonderwijs (mbo) onderscheiden naar:
(1) schoolsoorten vo naar:
- leerjaar;
- leerweg vmbo;
- sector vmbo;
- profiel havo en vwo;
- met versus zonder diploma,
(2) geslacht,
(3) kenmerken mbo naar:
- leerweg;
- intensiteit (voltijd/deeltijd);
- niveau;
- sector;
- opleidingsrichting,
(4) regiokenmerken van de woongemeente ingedeeld naar:
- landsdelen;
- gemeentegrootte;
- G4;
- provincies;
- RPA-gebieden,
(5) periode.

Let op: Deze tabel heeft alleen betrekking op leerlingen die, vanuit het vo doorstromen naar het mbo. Het betreft dus niet alle leerlingen uit het vo.

Gegevens beschikbaar vanaf: schooljaar 2004/'05 tot en met 2011/'12.

Status van de cijfers:
De cijfers van schooljaar 2010/'11 naar 2011/'12 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 8 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Doorstroom VO naar MBO naar regiokenmerken 2004-2011

Geslacht Mbo leerweg en niveau Mbo richting en sector Regio's Perioden Totaal doorstroom leerlingen (aantal) Leerjaar 1-2 (aantal) Vmbo 3 totaal (aantal) Vmbo 4Totaal (aantal) Vmbo 4Ingedeeld naar sectorenLandbouw (b-k-g) (aantal) Vmbo 4Ingedeeld naar sectorenZorg en welzijn (b-k-g) (aantal) Vmbo 4Ingedeeld naar sectorenEconomie (b-k-g) (aantal) Vmbo 4Ingedeeld naar sectorenTechniek (b-k-g) (aantal) Vmbo 4Ingedeeld naar sectorenCombinatie (b-k-g) (aantal) Vmbo 4Ingedeeld naar sectorenGeen sector (t) (aantal) Vmbo 4Exclusief lwooTotaal (aantal) Vmbo 4LwooTotaal (aantal) Vmbo 4Met diplomaTotaal (aantal) Vmbo 4Zonder diplomaTotaal (aantal) Kader-basisberoepsgerichte leerwegBasisberoepsgerichte leerwegTotaal (aantal) Kader-basisberoepsgerichte leerwegKaderberoepsgerichte leerwegTotaal (aantal) Theoretisch-gemengde leerwegGemengde leerwegTotaal (aantal) Vmbo 4Theoretisch-gemengde leerwegTheoretische leerweg (aantal) Havo/vwo 3 (incl. alg. leerjr.) (aantal) Havo 4 totaal (aantal) Havo 5Havo 5 totaal (aantal) Vwo 4-6Vwo 4-6 totaal (aantal) Praktijkonderwijs (aantal)
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Totaal Mbo richting/sector Nederland 2010/'11 naar 2011/'12* 98.300 1.300 2.580 84.120 7.270 14.570 14.550 14.150 2.750 30.830 63.800 20.320 80.230 3.890 20.010 25.300 7.980 30.830 640 4.090 2.510 190 2.870
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Totaal Mbo richting/sector Vier grootste gemeenten (G4) 2010/'11 naar 2011/'12* 10.330 280 540 8.340 460 1.210 2.240 1.190 270 2.970 5.940 2.400 7.600 750 2.380 2.540 450 2.970 80 390 140 20 530
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector landbouw Nederland 2010/'11 naar 2011/'12* 5.660 20 80 4.900 2.150 560 350 500 50 1.300 3.500 1.410 4.690 210 1.490 1.430 690 1.300 40 170 210 20 230
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector landbouw Vier grootste gemeenten (G4) 2010/'11 naar 2011/'12* 190 . . 160 70 20 20 . . 40 110 50 150 . 60 40 20 40 . . . . 10
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector zorg en welzijn Nederland 2010/'11 naar 2011/'12* 29.490 170 300 26.270 1.990 10.210 2.590 580 1.050 9.850 19.860 6.420 25.460 810 5.470 8.310 2.650 9.850 190 1.280 690 30 570
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector zorg en welzijn Vier grootste gemeenten (G4) 2010/'11 naar 2011/'12* 2.830 40 70 2.450 140 830 440 90 100 840 1.690 750 2.290 150 700 770 140 840 20 110 30 . 110
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector economie Nederland 2010/'11 naar 2011/'12* 34.750 320 620 30.110 1.700 2.920 9.520 2.590 1.090 12.290 23.470 6.640 28.720 1.390 6.730 8.530 2.550 12.290 230 1.690 850 70 860
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector economie Vier grootste gemeenten (G4) 2010/'11 naar 2011/'12* 4.640 100 150 3.880 140 260 1.520 370 120 1.470 2.820 1.070 3.550 340 1.050 1.170 190 1.470 40 190 60 10 200
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector techniek Nederland 2010/'11 naar 2011/'12* 27.570 780 1.560 22.130 1.420 850 1.940 10.320 530 7.070 16.420 5.710 20.680 1.450 6.180 6.890 2.000 7.070 180 910 750 70 1.200
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector techniek Vier grootste gemeenten (G4) 2010/'11 naar 2011/'12* 2.550 130 320 1.750 110 90 250 690 50 570 1.240 510 1.510 240 550 530 100 570 20 90 40 . 200
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Combinatie van sectoren Nederland 2010/'11 naar 2011/'12* 830 . 20 710 20 30 150 160 20 320 570 140 680 30 150 150 90 320 10 50 10 0 20
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Combinatie van sectoren Vier grootste gemeenten (G4) 2010/'11 naar 2011/'12* 120 . . 110 0 . 20 30 . 50 80 30 100 . 30 20 . 50 0 . 0 0 .
Bron: CBS
Verklaring van tekens