Doorstroom van VO naar MBO naar huishoudkenmerken 2004-2011


Deze tabel beschrijft de doorstroom vanuit het (bekostigd) voortgezet onderwijs (vo) naar het (bekostigd) middelbaar beroepsonderwijs (mbo), onderscheiden naar:
(1) schoolsoorten vo, naar:
- leerjaar;
- leerweg vmbo;
- sector vmbo;
- profiel havo en vwo;
- met versus zonder diploma,
(2) geslacht,
(3) kenmerken mbo, naar:
- leerweg;
- intensiteit (voltijd/deeltijd);
- niveau;
- sector;
- opleidingsrichting,
(4) huishoudkenmerken, te weten:
- soort huishouden;
- inkomstenniveau huishouden;
- aantal verdieners huishoudkern,
(5) periode.

Let op: Deze tabel heeft alleen betrekking op leerlingen die, vanuit het vo doorstromen naar het mbo. Het betreft dus niet alle leerlingen uit het vo.

Gegevens beschikbaar van schooljaar 2004/'05 tot en met schooljaar 2011/'12.


Status van de cijfers:
De gegevens over de schooljaren 2004/'05 tot en met 2010/'11 zijn definitief. De gegevens over 2011/'12 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 2 oktober 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Doorstroom van VO naar MBO naar huishoudkenmerken 2004-2011

Geslacht Mbo leerweg en niveau Mbo richting en sector Huishoudkenmerken Perioden Totaal doorstroom leerlingen (aantal) Leerjaar 1-2 (aantal) Vmbo 4Totaal (aantal) Vmbo 4Ingedeeld naar sectorenLandbouw (b-k-g) (aantal) Vmbo 4Ingedeeld naar sectorenZorg en welzijn (b-k-g) (aantal) Vmbo 4Ingedeeld naar sectorenEconomie (b-k-g) (aantal) Vmbo 4Ingedeeld naar sectorenTechniek (b-k-g) (aantal) Vmbo 4Ingedeeld naar sectorenCombinatie (b-k-g) (aantal) Vmbo 4Ingedeeld naar sectorenGeen sector (t) (aantal) Vmbo 4Exclusief lwooTotaal (aantal) Vmbo 4LwooTotaal (aantal) Vmbo 4Met diplomaTotaal (aantal) Vmbo 4Zonder diplomaTotaal (aantal) Kader-basisberoepsgerichte leerwegBasisberoepsgerichte leerwegTotaal (aantal) Kader-basisberoepsgerichte leerwegKaderberoepsgerichte leerwegTotaal (aantal) Theoretisch-gemengde leerwegGemengde leerwegTotaal (aantal) Vmbo 4Theoretisch-gemengde leerwegTheoretische leerweg (aantal) Havo/vwo 3 (incl. alg. leerjr.) (aantal) Havo 4 totaal (aantal) Havo 5Havo 5 totaal (aantal) Vwo 4-6Vwo 4-6 totaal (aantal)
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Totaal Mbo richting/sector Totaal huishoudkenmerken 2010/"11 naar 2011/'12* 98.300 1.300 84.120 7.270 14.570 14.550 14.150 2.750 30.830 63.800 20.320 80.230 3.890 20.010 25.300 7.980 30.830 640 4.090 2.510 190
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Totaal Mbo richting/sector Totaal thuiswonend 2010/"11 naar 2011/'12* 95.520 960 82.240 7.110 14.170 14.120 13.830 2.690 30.310 62.510 19.740 78.540 3.700 19.330 24.720 7.880 30.310 630 4.000 2.450 180
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Totaal Mbo richting/sector Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 2010/"11 naar 2011/'12* 76.510 610 66.530 5.890 11.380 10.850 11.430 2.120 24.860 50.770 15.770 63.950 2.590 14.910 19.920 6.840 24.860 500 3.260 2.120 150
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Totaal Mbo richting/sector Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 2010/"11 naar 2011/'12* 19.020 360 15.710 1.220 2.790 3.280 2.400 570 5.450 11.740 3.970 14.590 1.110 4.420 4.810 1.030 5.450 130 740 340 30
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 1 Totaal Mbo richting/sector Totaal huishoudkenmerken 2010/"11 naar 2011/'12* 5.930 870 1.750 210 330 380 660 70 110 820 930 590 1.160 1.280 340 30 110 30 x x x
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 1 Totaal Mbo richting/sector Totaal thuiswonend 2010/"11 naar 2011/'12* 5.350 630 1.640 190 300 350 630 60 110 750 890 560 1.080 1.200 310 30 110 30 x x x
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 1 Totaal Mbo richting/sector Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 2010/"11 naar 2011/'12* 3.490 380 1.150 150 210 220 470 40 70 490 660 440 710 860 200 20 70 20 x x x
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 1 Totaal Mbo richting/sector Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 2010/"11 naar 2011/'12* 1.850 250 490 50 90 130 160 30 40 260 230 120 370 340 110 x 40 10 - x -
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 2 Totaal Mbo richting/sector Totaal huishoudkenmerken 2010/"11 naar 2011/'12* 29.130 360 26.260 3.400 6.040 5.520 8.190 1.110 2.000 13.960 12.310 24.050 2.210 17.900 5.780 580 2.000 120 190 150 20
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 2 Totaal Mbo richting/sector Totaal thuiswonend 2010/"11 naar 2011/'12* 28.140 280 25.500 3.300 5.830 5.320 8.000 1.090 1.960 13.550 11.960 23.390 2.110 17.330 5.650 560 1.960 110 190 150 10
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 2 Totaal Mbo richting/sector Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 2010/"11 naar 2011/'12* 21.920 190 20.060 2.660 4.470 3.950 6.590 840 1.540 10.570 9.490 18.560 1.500 13.410 4.630 480 1.540 80 150 130 10
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 2 Totaal Mbo richting/sector Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 2010/"11 naar 2011/'12* 6.220 90 5.450 640 1.360 1.370 1.420 240 410 2.980 2.470 4.840 610 3.930 1.020 80 410 40 40 20 x
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 3 Totaal Mbo richting/sector Totaal huishoudkenmerken 2010/"11 naar 2011/'12* 20.240 30 18.840 1.930 4.430 3.680 1.770 850 6.180 15.330 3.510 18.580 260 700 10.240 1.720 6.180 120 790 360 20
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 3 Totaal Mbo richting/sector Totaal thuiswonend 2010/"11 naar 2011/'12* 19.770 30 18.430 1.900 4.340 3.580 1.720 840 6.070 15.030 3.410 18.180 250 670 10.000 1.690 6.070 110 760 350 20
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 3 Totaal Mbo richting/sector Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 2010/"11 naar 2011/'12* 16.090 20 15.000 1.620 3.570 2.790 1.440 670 4.920 12.220 2.780 14.810 180 550 8.070 1.460 4.920 90 620 300 20
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 3 Totaal Mbo richting/sector Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 2010/"11 naar 2011/'12* 3.680 x 3.430 280 770 790 280 170 1.150 2.810 620 3.360 70 120 1.930 230 1.150 20 150 40 x
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 4 Totaal Mbo richting/sector Totaal huishoudkenmerken 2010/"11 naar 2011/'12* 43.000 40 37.270 1.740 3.760 4.970 3.540 720 22.540 33.700 3.570 37.000 270 130 8.950 5.650 22.540 390 3.110 2.000 150
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 4 Totaal Mbo richting/sector Totaal thuiswonend 2010/"11 naar 2011/'12* 42.270 30 36.660 1.720 3.700 4.870 3.480 700 22.190 33.180 3.480 36.410 260 120 8.760 5.590 22.190 380 3.050 1.950 150
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 4 Totaal Mbo richting/sector Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 2010/"11 naar 2011/'12* 35.000 20 30.330 1.460 3.130 3.880 2.940 580 18.330 27.490 2.840 30.130 200 90 7.030 4.880 18.330 320 2.490 1.690 120
Mannen en vrouwen Mbo, niveau 4 Totaal Mbo richting/sector Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 2010/"11 naar 2011/'12* 7.270 10 6.330 260 570 990 540 130 3.850 5.690 640 6.280 60 30 1.740 710 3.850 60 560 270 30
Bron: CBS
Verklaring van tekens