Doorstroom van VO naar MBO naar persoonskenmerken 2004-2011

Doorstroom van VO naar MBO naar persoonskenmerken 2004-2011

Geslacht Mbo leerweg en niveau Mbo richting en sector Persoonskenmerken Perioden Totaal doorstroom leerlingen (aantal)
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Totaal Mbo richting/sector Totaal persoonskenmerken 2010/'11 naar 2011/'12* 98.300
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Totaal Mbo richting/sector 15 jaar of jonger 2010/'11 naar 2011/'12* 36.940
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Totaal Mbo richting/sector 16 tot 19 jaar 2010/'11 naar 2011/'12* 61.140
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Totaal Mbo richting/sector 19 jaar of ouder 2010/'11 naar 2011/'12* 220
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector landbouw Totaal persoonskenmerken 2010/'11 naar 2011/'12* 5.660
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector landbouw 15 jaar of jonger 2010/'11 naar 2011/'12* 2.160
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector landbouw 16 tot 19 jaar 2010/'11 naar 2011/'12* 3.500
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector landbouw 19 jaar of ouder 2010/'11 naar 2011/'12* .
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector zorg en welzijn Totaal persoonskenmerken 2010/'11 naar 2011/'12* 29.490
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector zorg en welzijn 15 jaar of jonger 2010/'11 naar 2011/'12* 12.030
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector zorg en welzijn 16 tot 19 jaar 2010/'11 naar 2011/'12* 17.400
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector zorg en welzijn 19 jaar of ouder 2010/'11 naar 2011/'12* 60
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector economie Totaal persoonskenmerken 2010/'11 naar 2011/'12* 34.750
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector economie 15 jaar of jonger 2010/'11 naar 2011/'12* 12.560
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector economie 16 tot 19 jaar 2010/'11 naar 2011/'12* 22.100
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector economie 19 jaar of ouder 2010/'11 naar 2011/'12* 80
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector techniek Totaal persoonskenmerken 2010/'11 naar 2011/'12* 27.570
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector techniek 15 jaar of jonger 2010/'11 naar 2011/'12* 9.890
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector techniek 16 tot 19 jaar 2010/'11 naar 2011/'12* 17.610
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector techniek 19 jaar of ouder 2010/'11 naar 2011/'12* 70
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Combinatie van sectoren Totaal persoonskenmerken 2010/'11 naar 2011/'12* 830
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Combinatie van sectoren 15 jaar of jonger 2010/'11 naar 2011/'12* 300
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Combinatie van sectoren 16 tot 19 jaar 2010/'11 naar 2011/'12* 530
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Combinatie van sectoren 19 jaar of ouder 2010/'11 naar 2011/'12* .
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 1 Onderwijs Totaal persoonskenmerken 2010/'11 naar 2011/'12* 2.940
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 1 Onderwijs 15 jaar of jonger 2010/'11 naar 2011/'12* 1.460
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 1 Onderwijs 16 tot 19 jaar 2010/'11 naar 2011/'12* 1.480
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 1 Onderwijs 19 jaar of ouder 2010/'11 naar 2011/'12* .
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 2 Vormgeving en audiovisuele productie Totaal persoonskenmerken 2010/'11 naar 2011/'12* 5.590
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 2 Vormgeving en audiovisuele productie 15 jaar of jonger 2010/'11 naar 2011/'12* 2.140
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 2 Vormgeving en audiovisuele productie 16 tot 19 jaar 2010/'11 naar 2011/'12* 3.430
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 2 Vormgeving en audiovisuele productie 19 jaar of ouder 2010/'11 naar 2011/'12* 10
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 3 Handel, administratie en juridische.. Totaal persoonskenmerken 2010/'11 naar 2011/'12* 20.340
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 3 Handel, administratie en juridische.. 15 jaar of jonger 2010/'11 naar 2011/'12* 7.460
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 3 Handel, administratie en juridische.. 16 tot 19 jaar 2010/'11 naar 2011/'12* 12.830
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 3 Handel, administratie en juridische.. 19 jaar of ouder 2010/'11 naar 2011/'12* 50
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 4 ICT Totaal persoonskenmerken 2010/'11 naar 2011/'12* 4.090
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 4 ICT 15 jaar of jonger 2010/'11 naar 2011/'12* 1.530
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 4 ICT 16 tot 19 jaar 2010/'11 naar 2011/'12* 2.560
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 4 ICT 19 jaar of ouder 2010/'11 naar 2011/'12* .
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 5 Techniek, industrie en bouw Totaal persoonskenmerken 2010/'11 naar 2011/'12* 16.910
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 5 Techniek, industrie en bouw 15 jaar of jonger 2010/'11 naar 2011/'12* 6.090
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 5 Techniek, industrie en bouw 16 tot 19 jaar 2010/'11 naar 2011/'12* 10.790
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 5 Techniek, industrie en bouw 19 jaar of ouder 2010/'11 naar 2011/'12* 30
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 6 Landbouw en dieren Totaal persoonskenmerken 2010/'11 naar 2011/'12* 4.520
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 6 Landbouw en dieren 15 jaar of jonger 2010/'11 naar 2011/'12* 1.720
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 6 Landbouw en dieren 16 tot 19 jaar 2010/'11 naar 2011/'12* 2.790
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 6 Landbouw en dieren 19 jaar of ouder 2010/'11 naar 2011/'12* .
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 7 Gezondheidszorg en welzijn Totaal persoonskenmerken 2010/'11 naar 2011/'12* 18.920
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 7 Gezondheidszorg en welzijn 15 jaar of jonger 2010/'11 naar 2011/'12* 7.400
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 7 Gezondheidszorg en welzijn 16 tot 19 jaar 2010/'11 naar 2011/'12* 11.470
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 7 Gezondheidszorg en welzijn 19 jaar of ouder 2010/'11 naar 2011/'12* 50
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 8 Persoonlijke dienstverlening, vervo.. Totaal persoonskenmerken 2010/'11 naar 2011/'12* 21.620
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 8 Persoonlijke dienstverlening, vervo.. 15 jaar of jonger 2010/'11 naar 2011/'12* 7.960
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 8 Persoonlijke dienstverlening, vervo.. 16 tot 19 jaar 2010/'11 naar 2011/'12* 13.630
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 8 Persoonlijke dienstverlening, vervo.. 19 jaar of ouder 2010/'11 naar 2011/'12* 30
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 9 Algemeen Totaal persoonskenmerken 2010/'11 naar 2011/'12* 3.360
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 9 Algemeen 15 jaar of jonger 2010/'11 naar 2011/'12* 1.190
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 9 Algemeen 16 tot 19 jaar 2010/'11 naar 2011/'12* 2.150
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau 9 Algemeen 19 jaar of ouder 2010/'11 naar 2011/'12* 20
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de doorstroom vanuit het (bekostigd) voortgezet onderwijs (vo) naar het (bekostigd) middelbaar beroepsonderwijs (mbo), onderscheiden naar:
(1) schoolsoorten vo naar:
- leerjaar;
- leerweg vmbo;
- sector vmbo;
- profiel havo en vwo;
- met versus zonder diploma,
(2) geslacht,
(3) kenmerken mbo, naar:
- leerweg;
- intensiteit (voltijd/deeltijd);
- niveau;
- sector;
- opleidingsrichting,
(4) leeftijd,
(5) herkomstgroepering,
(6) periode.

Let op: Deze tabel heeft alleen betrekking op leerlingen die vanuit het vo doorstromen naar het mbo.
Het betreft dus niet alle leerlingen uit het vo.

Gegevens beschikbaar vanaf: schooljaar 2004/'05 tot en met 2011/'12.

Status van de cijfers:
De cijfers van de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 8 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal doorstroom leerlingen
Alle leerlingen die op 1 oktober ingeschreven staan binnen het
voortgezet onderwijs (vo) en op 1 oktober van het volgend schooljaar
ingeschreven staan binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
---
Onder het voortgezet onderwijs (vo) vallen het voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs (vwo), het hoger algemeen voortgezet
onderwijs (havo) en het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
(vmbo), inclusief het leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo).
---
Het praktijkonderwijs wordt vanaf schooljaar 2007/'08 meegenomen in de
tabel. In de jaren daarvoor was de registratie van het praktijkonderwijs
nog niet volledig.
---
Het voorgezet onderwijs aan speciale scholen wordt in deze tabel buiten
beschouwing gelaten.