Huwenden; partnerkeuze van personen met migratieachtergrond

Huwenden; partnerkeuze van personen met migratieachtergrond

Geslacht Migratieachtergrond Generatie Perioden Totaal huwenden met migratieachtergrond (aantal) Met partner met Nederlandse achtergrond (aantal) Met partner met migratieachtergrond Totaal partner met migratieachtergrond (aantal) Met partner met migratieachtergrond Partner met gelijke migratieachtergrond Totaal gelijke migratieachtergrond (aantal) Met partner met migratieachtergrond Partner met gelijke migratieachtergrond Geen migratiehuwelijk (aantal) Met partner met migratieachtergrond Partner met gelijke migratieachtergrond Wel migratiehuwelijk (aantal) Met partner met migratieachtergrond Partner met andere migratieachtergrond (aantal)
Mannen en vrouwen Totaal Totaal eerste en tweede generatie 2001 28.730 12.540 16.190 11.950 6.080 5.870 4.240
Mannen en vrouwen Totaal Totaal eerste en tweede generatie 2019 35.690 11.240 24.450 16.980 12.610 4.370 7.470
Mannen en vrouwen Niet-westerse migratieachtergrond Totaal eerste en tweede generatie 2001 15.250 3.100 12.150 10.150 4.770 5.370 2.010
Mannen en vrouwen Niet-westerse migratieachtergrond Totaal eerste en tweede generatie 2019 20.960 4.250 16.710 12.730 9.010 3.720 3.980
Mannen en vrouwen Marokko Totaal eerste en tweede generatie 2001 3.370 260 3.110 2.900 1.070 1.820 210
Mannen en vrouwen Marokko Totaal eerste en tweede generatie 2019 4.410 400 4.010 3.490 2.540 960 510
Mannen en vrouwen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal eerste en tweede generatie 2001 930 440 490 300 280 20 200
Mannen en vrouwen (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba Totaal eerste en tweede generatie 2019 1.040 480 560 300 280 30 250
Mannen en vrouwen Suriname Totaal eerste en tweede generatie 2001 2.780 810 1.980 1.650 1.280 370 320
Mannen en vrouwen Suriname Totaal eerste en tweede generatie 2019 2.420 730 1.680 1.200 1.030 170 490
Mannen en vrouwen Turkije Totaal eerste en tweede generatie 2001 3.820 230 3.580 3.350 1.170 2.180 230
Mannen en vrouwen Turkije Totaal eerste en tweede generatie 2019 5.150 390 4.760 4.160 3.320 840 600
Mannen en vrouwen Overige niet-westerse migratieachterg... Totaal eerste en tweede generatie 2001 4.350 1.360 2.990 1.950 970 980 1.040
Mannen en vrouwen Overige niet-westerse migratieachterg... Totaal eerste en tweede generatie 2019 7.940 2.240 5.700 3.570 1.850 1.730 2.120
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over huwende personen met migratieachtergrond en hun partnerkeuze (met migratieachtergrond of Nederlandse achtergrond). Exclusief partnerschapsregistraties.
Het gaat hierbij om de personen met migratieachtergrond die op het moment van de huwelijkssluiting in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.

De informatie in de tabel kan worden uitgesplitst naar geslacht, migratieachtergrond en generatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 5 juni 2020:
De cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 worden de cijfers over 2020 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Totaal huwenden met migratieachtergrond
Totaal personen met migratieachtergrond die in de geselecteerde periode een huwelijk zijn aangegaan. Exclusief partnerschapsregistraties.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Persoon met een migratieachtergrond
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Voor de personen met migratieachtergrond van de eerste generatie in deze publicatie geldt dat ze zich vóór het jaar van huwelijk in Nederland hebben gevestigd.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.
Welke huwende personen zijn geteld?
Huwende personen die op het moment van de huwelijkssluiting in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Met partner met Nederlandse achtergrond
Personen met migratieachtergrond die in de geselecteerde periode een huwelijk zijn aangegaan met een partner met een Nederlandse achtergrond. Exclusief partnerschapsregistraties.

Persoon met een migratieachtergrond:
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Voor de personen met een migratieachtergrond van de eerste generatie in deze publicatie geldt dat ze zich vóór het jaar van huwelijk in Nederland hebben gevestigd.

Persoon met Nederlandse achtergrond:
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.
Welke huwende personen zijn geteld?
Huwende personen die op het moment van de huwelijkssluiting in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Met partner met migratieachtergrond
Personen met migratieachtergrond die in de geselecteerde periode een huwelijk zijn aangegaan met een partner met migratieachtergrond. Exclusief partnerschapsregistraties.

Persoon met migratieachtergrond
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Voor de personen met migratieachtergrond van de eerste generatie in deze publicatie geldt dat ze zich vóór het jaar van huwelijk in Nederland hebben gevestigd.

Huwelijk:
Wettelijke geregelde verbintenis tussen twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.
Welke huwende personen zijn geteld?
Huwende personen die op het moment van de huwelijkssluiting in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal partner met migratieachtergrond
Totaal personen met migratieachtergrond die in de geselecteerde periode een huwelijk zijn aangegaan met een partner met een migratieachtergrond.
Partner met gelijke migratieachtergrond
Personen met migratieachtergrond die in de geselecteerde periode een huwelijk zijn aangegaan met een partner met dezelfde migratieachtergrond

Migratieachtergrond:
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Een persoon met een eerste generatie migratieachtergrond heeft als migratieachtergrond het land waar hij of zij is geboren.
Een persoon met een tweede generatie migratieachtergrond heeft als migratieachtergrond het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is de migratieachtergrond bepaald door het geboorteland van de vader.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder.
Voor de personen met een eerste generatie migratieachtergrond in deze publicatie geldt dat ze zich vóór het jaar van huwelijk in Nederland hebben gevestigd.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder.
Totaal gelijke migratieachtergrond
Totaal personen met migratieachtergrond die in de geselecteerde periode een huwelijk zijn aangegaan met een partner behorend tot dezelfde migratieachtergrond
Geen migratiehuwelijk
Migratiehuwelijk:
Huwelijk waarbij één van de partners zich in het jaar van huwelijkssluiting of erna in Nederland heeft gevestigd en de andere partner zich al vóór die tijd in Nederland heeft gevestigd of persoon met migratieachtergrond is van de tweede generatie.

Persoon met tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder.
Wel migratiehuwelijk
Migratiehuwelijk:
Huwelijk waarbij één van de partners zich in het jaar van huwelijkssluiting of erna in Nederland heeft gevestigd en de andere partner zich al vóór die tijd in Nederland heeft gevestigd of persoon met migratieachtergrond is van de tweede generatie.

Persoon met tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder.
Partner met andere migratieachtergrond
Personen met migratieachtergrond die in de geselecteerde periode een huwelijk zijn aangegaan met een partner die een andere migratieachtergrond heeft dan die van hem of haarzelf.

Migratieachtergrond:
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Een persoon met eerste generatie migratieachtergrond heeft als migratieachtergrond het land waar hij of zij is geboren.
Een persoon met tweede generatie migratieachtergrond heeft als migratieachtergrond het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is de migratieachtergrond bepaald door het geboorteland van de vader.

Persoon met eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder.
Voor de personen met migratieachtergrond van de eerste generatie in deze publicatie geldt dat ze zich vóór het jaar van huwelijk in Nederland hebben gevestigd.

Persoon met tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder.