Arbeidsdeelname; 15 jaar of ouder 1992-2014

Arbeidsdeelname; 15 jaar of ouder 1992-2014

Geslacht Leeftijd Perioden Totale bevolking (x 1 000) Werkzame personen Totaal werkzame personen (x 1 000) Werkzame personen Werkzame personen < 12 uur per week (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd vanaf 15 jaar 2014 4e kwartaal 13.830 8.376 1.009 7.367
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd vanaf 15 jaar 2014 13.815 8.318 987 7.331
Mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2014 4e kwartaal 2.045 1.264 575 689
Mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2014 2.045 1.249 554 695
Mannen en vrouwen 25 tot 50 jaar 2014 4e kwartaal 5.483 4.565 190 4.375
Mannen en vrouwen 25 tot 50 jaar 2014 5.517 4.556 194 4.362
Mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar 2014 4e kwartaal 3.431 2.328 149 2.179
Mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar 2014 3.418 2.306 149 2.157
Mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2014 4e kwartaal 2.872 219 95 124
Mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2014 2.835 207 91 116
Mannen Totaal leeftijd vanaf 15 jaar 2014 4e kwartaal 6.817 4.503 424 4.079
Mannen Totaal leeftijd vanaf 15 jaar 2014 6.812 4.487 417 4.070
Mannen 15 tot 25 jaar 2014 4e kwartaal 1.039 638 283 355
Mannen 15 tot 25 jaar 2014 1.039 638 275 363
Mannen 25 tot 50 jaar 2014 4e kwartaal 2.741 2.396 40 2.356
Mannen 25 tot 50 jaar 2014 2.762 2.394 42 2.351
Mannen 50 tot 65 jaar 2014 4e kwartaal 1.715 1.314 35 1.279
Mannen 50 tot 65 jaar 2014 1.709 1.302 35 1.267
Mannen 65 jaar of ouder 2014 4e kwartaal 1.321 154 65 89
Mannen 65 jaar of ouder 2014 1.302 154 65 89
Vrouwen Totaal leeftijd vanaf 15 jaar 2014 4e kwartaal 7.013 3.873 585 3.288
Vrouwen Totaal leeftijd vanaf 15 jaar 2014 7.003 3.831 570 3.261
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2014 4e kwartaal 1.006 626 291 334
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2014 1.006 611 279 332
Vrouwen 25 tot 50 jaar 2014 4e kwartaal 2.741 2.169 150 2.019
Vrouwen 25 tot 50 jaar 2014 2.755 2.163 152 2.011
Vrouwen 50 tot 65 jaar 2014 4e kwartaal 1.716 1.014 114 900
Vrouwen 50 tot 65 jaar 2014 1.709 1.005 114 890
Vrouwen 65 jaar of ouder 2014 4e kwartaal 1.550 64 30 35
Vrouwen 65 jaar of ouder 2014 1.533 53 26 27
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers en kwartaalcijfers over de arbeidsdeelname van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief. Alleen de gegevens over het onderwijsniveau vanaf het vierde kwartaal van 2012 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 februari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 13 februari 2015:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal 2014 en het jaarcijfer 2014 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 13 februari 2015 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Alle mensen van 15 jaar of ouder woonachtig in Nederland,
exclusief personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen.
Werkzame personen
Werkzame personen zijn alle mensen die in Nederland wonen en een betaalde
werkkring hebben. Zij kunnen zowel in Nederland als bij een in het
buitenland gevestigd bedrijf werkzaam zijn.
Totaal werkzame personen
Werkzame personen zijn alle mensen die in Nederland wonen en een betaalde
werkkring hebben. Zij kunnen zowel in Nederland als bij een in het
buitenland gevestigd bedrijf werkzaam zijn.
Werkzame personen < 12 uur per week
Werkzame beroepsbevolking
Personen die in Nederland wonen en betaald werk hebben
van twaalf uur of meer per week.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die in Nederland wonen en betaald werk hebben
van twaalf uur of meer per week.