Hoofdbanen werknemers; bedrijfsklasse (SBI'93), woon-, werkregio, 1998 2005

Bewerk tabel

Deze tabel bevat het aantal hoofdbanen van werknemers en
de gemiddelde woonwerkafstand van deze werknemers.
De gegevens over hoofdbanen van werknemers zijn
gedetailleerd naar:
- SBI 1993;
- loonklasse;
- woon- en werkregio;
- jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998
Frequencie: stopgezet

Reden van stopzetting:
Door de nieuwe polisadministratie wordt
deze tabel niet meer aangevuld.

Hoofdbanen werknemers; bedrijfsklasse (SBI'93), woon-, werkregio, 1998 2005

Bedrijfstakken (SBI'93) Loonklassen jaarloon Woonregio's Werkregio's Perioden Totaal hoofdbanen van werknemers (x 1 000) Hoofdbaan binnen of buiten woongemeenteHoofdbaan binnen woongemeente (x 1 000) Hoofdbaan binnen of buiten woongemeenteHoofdbaan buiten woongemeente (x 1 000) Hoofdbaan binnen of buiten woon-COROPHoofdbaan binnen woon-COROP (x 1 000) Hoofdbaan binnen of buiten woon-COROPHoofdbaan buiten woon-COROP (x 1 000) Hoofdbaan binnen of buiten woonprovincieHoofdbaan binnen woonprovincie (x 1 000) Hoofdbaan binnen of buiten woonprovincieHoofdbaan buiten woonprovincie (x 1 000) Gemiddelde woonwerkafstand (km)
0000f Totaal SBI (A-O) Totaal loonklassen Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 1998 31 december 6.479,2 2.881,3 3.597,9 4.578,4 1.900,8 5.472,8 1.006,3 13,8
0000f Totaal SBI (A-O) Totaal loonklassen Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2000 31 december 6.595,7 2.879,5 3.716,2 4.757,8 1.837,9 5.527,1 1.068,6 14,4
0000f Totaal SBI (A-O) Totaal loonklassen Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2004 30 september 6.980,3 3.150,3 3.829,9 5.008,8 1.971,5 5.822,0 1.158,3 14,1
0000f Totaal SBI (A-O) Totaal loonklassen Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2005 30 september 7.000,4 3.157,3 3.843,1 5.002,7 1.997,7 5.820,7 1.179,7 14,6
0000f Totaal SBI (A-O) 0 tot 5 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 1998 31 december 863,0 520,0 343,0 688,6 174,5 764,7 98,3 10,5
0000f Totaal SBI (A-O) 0 tot 5 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2000 31 december 717,9 441,6 276,4 586,6 131,3 636,3 81,6 10,5
0000f Totaal SBI (A-O) 0 tot 5 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2004 30 september 930,9 555,6 375,3 732,9 198,0 803,6 127,3 12,5
0000f Totaal SBI (A-O) 0 tot 5 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2005 30 september 952,5 555,5 397,0 739,3 213,2 815,0 137,6 13,4
0000f Totaal SBI (A-O) 5 000 tot 10 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 1998 31 december 692,9 378,2 314,7 550,7 142,3 619,3 73,7 10,2
0000f Totaal SBI (A-O) 5 000 tot 10 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2000 31 december 665,3 364,9 300,4 539,3 126,0 592,7 72,6 10,4
0000f Totaal SBI (A-O) 5 000 tot 10 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2004 30 september 682,0 364,3 317,6 529,3 152,6 592,5 89,5 12,2
0000f Totaal SBI (A-O) 5 000 tot 10 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2005 30 september 685,9 364,5 321,4 528,5 157,4 592,2 93,7 12,8
0000f Totaal SBI (A-O) 10 000 tot 15 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 1998 31 december 822,2 422,0 400,2 642,6 179,7 733,1 89,2 10,3
0000f Totaal SBI (A-O) 10 000 tot 15 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2000 31 december 802,3 406,9 395,5 638,9 163,4 710,8 91,5 10,8
0000f Totaal SBI (A-O) 10 000 tot 15 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2004 30 september 703,1 358,3 344,8 549,8 153,3 617,3 85,7 11,3
0000f Totaal SBI (A-O) 10 000 tot 15 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2005 30 september 701,9 355,3 346,5 545,1 156,8 613,3 88,6 11,8
0000f Totaal SBI (A-O) 15 000 tot 25 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 1998 31 december 2.118,7 903,2 1.215,5 1.507,9 610,8 1.803,5 315,2 13,4
0000f Totaal SBI (A-O) 15 000 tot 25 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2000 31 december 2.027,8 880,2 1.147,7 1.500,5 527,4 1.729,6 298,3 13,4
0000f Totaal SBI (A-O) 15 000 tot 25 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2004 30 september 1.594,3 752,6 841,7 1.209,8 384,4 1.380,0 214,3 11,8
0000f Totaal SBI (A-O) 15 000 tot 25 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2005 30 september 1.572,1 743,1 829,1 1.190,3 381,8 1.359,3 212,8 12,2
0000f Totaal SBI (A-O) 25 000 euro of meer Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 1998 31 december 1.982,3 657,9 1.324,4 1.188,6 793,7 1.552,3 430,1 18,5
0000f Totaal SBI (A-O) 25 000 euro of meer Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2000 31 december 2.382,3 786,0 1.596,3 1.492,6 889,8 1.857,6 524,7 18,7
0000f Totaal SBI (A-O) 25 000 euro of meer Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2004 30 september 3.070,1 1.119,5 1.950,6 1.987,0 1.083,1 2.428,6 641,5 16,8
0000f Totaal SBI (A-O) 25 000 euro of meer Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2005 30 september 3.088,0 1.138,9 1.949,1 1.999,6 1.088,4 2.440,9 647,1 17,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens