Hoofdbanen werknemers; bedrijfsklasse (SBI'93), woon-, werkregio, 1998 2005

Hoofdbanen werknemers; bedrijfsklasse (SBI'93), woon-, werkregio, 1998 2005

Bedrijfstakken (SBI'93) Loonklassen jaarloon Woonregio's Werkregio's Perioden Totaal hoofdbanen van werknemers (x 1 000) Hoofdbaan binnen of buiten woongemeente Hoofdbaan binnen woongemeente (x 1 000) Hoofdbaan binnen of buiten woongemeente Hoofdbaan buiten woongemeente (x 1 000) Hoofdbaan binnen of buiten woon-COROP Hoofdbaan binnen woon-COROP (x 1 000) Hoofdbaan binnen of buiten woon-COROP Hoofdbaan buiten woon-COROP (x 1 000) Hoofdbaan binnen of buiten woonprovincie Hoofdbaan binnen woonprovincie (x 1 000) Hoofdbaan binnen of buiten woonprovincie Hoofdbaan buiten woonprovincie (x 1 000) Gemiddelde woonwerkafstand (km)
0000f Totaal SBI (A-O) Totaal loonklassen Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 1998 31 december 6.479,2 2.881,3 3.597,9 4.578,4 1.900,8 5.472,8 1.006,3 13,8
0000f Totaal SBI (A-O) Totaal loonklassen Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2000 31 december 6.595,7 2.879,5 3.716,2 4.757,8 1.837,9 5.527,1 1.068,6 14,4
0000f Totaal SBI (A-O) Totaal loonklassen Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2004 30 september 6.980,3 3.150,3 3.829,9 5.008,8 1.971,5 5.822,0 1.158,3 14,1
0000f Totaal SBI (A-O) Totaal loonklassen Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2005 30 september 7.000,4 3.157,3 3.843,1 5.002,7 1.997,7 5.820,7 1.179,7 14,6
0000f Totaal SBI (A-O) 0 tot 5 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 1998 31 december 863,0 520,0 343,0 688,6 174,5 764,7 98,3 10,5
0000f Totaal SBI (A-O) 0 tot 5 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2000 31 december 717,9 441,6 276,4 586,6 131,3 636,3 81,6 10,5
0000f Totaal SBI (A-O) 0 tot 5 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2004 30 september 930,9 555,6 375,3 732,9 198,0 803,6 127,3 12,5
0000f Totaal SBI (A-O) 0 tot 5 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2005 30 september 952,5 555,5 397,0 739,3 213,2 815,0 137,6 13,4
0000f Totaal SBI (A-O) 5 000 tot 10 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 1998 31 december 692,9 378,2 314,7 550,7 142,3 619,3 73,7 10,2
0000f Totaal SBI (A-O) 5 000 tot 10 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2000 31 december 665,3 364,9 300,4 539,3 126,0 592,7 72,6 10,4
0000f Totaal SBI (A-O) 5 000 tot 10 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2004 30 september 682,0 364,3 317,6 529,3 152,6 592,5 89,5 12,2
0000f Totaal SBI (A-O) 5 000 tot 10 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2005 30 september 685,9 364,5 321,4 528,5 157,4 592,2 93,7 12,8
0000f Totaal SBI (A-O) 10 000 tot 15 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 1998 31 december 822,2 422,0 400,2 642,6 179,7 733,1 89,2 10,3
0000f Totaal SBI (A-O) 10 000 tot 15 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2000 31 december 802,3 406,9 395,5 638,9 163,4 710,8 91,5 10,8
0000f Totaal SBI (A-O) 10 000 tot 15 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2004 30 september 703,1 358,3 344,8 549,8 153,3 617,3 85,7 11,3
0000f Totaal SBI (A-O) 10 000 tot 15 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2005 30 september 701,9 355,3 346,5 545,1 156,8 613,3 88,6 11,8
0000f Totaal SBI (A-O) 15 000 tot 25 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 1998 31 december 2.118,7 903,2 1.215,5 1.507,9 610,8 1.803,5 315,2 13,4
0000f Totaal SBI (A-O) 15 000 tot 25 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2000 31 december 2.027,8 880,2 1.147,7 1.500,5 527,4 1.729,6 298,3 13,4
0000f Totaal SBI (A-O) 15 000 tot 25 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2004 30 september 1.594,3 752,6 841,7 1.209,8 384,4 1.380,0 214,3 11,8
0000f Totaal SBI (A-O) 15 000 tot 25 000 euro Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2005 30 september 1.572,1 743,1 829,1 1.190,3 381,8 1.359,3 212,8 12,2
0000f Totaal SBI (A-O) 25 000 euro of meer Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 1998 31 december 1.982,3 657,9 1.324,4 1.188,6 793,7 1.552,3 430,1 18,5
0000f Totaal SBI (A-O) 25 000 euro of meer Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2000 31 december 2.382,3 786,0 1.596,3 1.492,6 889,8 1.857,6 524,7 18,7
0000f Totaal SBI (A-O) 25 000 euro of meer Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2004 30 september 3.070,1 1.119,5 1.950,6 1.987,0 1.083,1 2.428,6 641,5 16,8
0000f Totaal SBI (A-O) 25 000 euro of meer Nederland exclusief buitenland Nederland totaal 2005 30 september 3.088,0 1.138,9 1.949,1 1.999,6 1.088,4 2.440,9 647,1 17,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal hoofdbanen van werknemers en
de gemiddelde woonwerkafstand van deze werknemers.
De gegevens over hoofdbanen van werknemers zijn
gedetailleerd naar:
- SBI 1993;
- loonklasse;
- woon- en werkregio;
- jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998
Frequencie: stopgezet

Reden van stopzetting:
Door de nieuwe polisadministratie wordt
deze tabel niet meer aangevuld.

Toelichting onderwerpen

Totaal hoofdbanen van werknemers
Het aantal werknemers-hoofdbanen in Nederland.
Eén persoon kan gelijktijdig meerdere werknemersbanen
hebben. De hoofdbaan van een persoon is hier gedefinieerd
als de baan met het hoogste loon (bruto loon sociale verzekeringen) op
jaarbasis.
Hoofdbaan binnen of buiten woongemeente
Het aantal werknemers-hoofdbanen in Nederland.
Eén persoon kan gelijktijdig meerdere werknemersbanen
hebben. De hoofdbaan van een persoon is hier gedefinieerd
als de baan met het hoogste loon (bruto loon sociale verzekeringen) op
jaarbasis.
Hoofdbaan binnen woongemeente
Het aantal hoofdbanen, waarbij de werknemer werkt in de woongemeente.
Hoofdbaan buiten woongemeente
Het aantal hoofdbanen, waarbij de werknemer werkt buiten de woongemeente.
Hoofdbaan binnen of buiten woon-COROP
Het aantal werknemers-hoofdbanen in Nederland.
Eén persoon kan gelijktijdig meerdere werknemersbanen
hebben. De hoofdbaan van een persoon is hier gedefinieerd
als de baan met het hoogste loon (bruto loon sociale verzekeringen) op
jaarbasis.
COROP-gebied
De indeling in 40 COROP-GEBIEDEN is omstreeks 1970 ontworpen door de
Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma waaraan de
indeling haar naam dankt.
Hoofdbaan binnen woon-COROP
Het aantal hoofdbanen, waarbij de werknemer werkt in de wooncorop.
Hoofdbaan buiten woon-COROP
Het aantal hoofdbanen, waarbij de werknemer werkt buiten de wooncorop.
Hoofdbaan binnen of buiten woonprovincie
Het aantal werknemers-hoofdbanen in Nederland.
Eén persoon kan gelijktijdig meerdere werknemersbanen
hebben. De hoofdbaan van een persoon is hier gedefinieerd
als de baan met het hoogste loon (bruto loon sociale verzekeringen) op
jaarbasis.
Hoofdbaan binnen woonprovincie
Het aantal hoofdbanen, waarbij de werknemer werkt in de woonprovincie.
Hoofdbaan buiten woonprovincie
Het aantal hoofdbanen, waarbij de werknemer werkt buiten de
woonprovincie.
Gemiddelde woonwerkafstand
De hemelsbrede afstand tussen de centra van de woongemeente en
werkgemeente, gemiddeld over de banen.