Beroepsbevolking; gemeenten 1996-2013

Beroepsbevolking; gemeenten 1996-2013

Geslacht Regio's Perioden Bevolking (15 tot 65 jaar) Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) (x 1 000) Bevolking (15 tot 65 jaar) Herkomst Autochtonen (x 1 000) Bevolking (15 tot 65 jaar) Herkomst Allochtonen (x 1 000) Beroepsbevolking Totaal beroepsbevolking (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking Totaal werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Bruto arbeidsparticipatie Totaal bruto arbeidsparticipatie (%)
Mannen en vrouwen Aa en Hunze 1996/1998 19,3 18,3 . 12,2 11,5 63,2
Mannen en vrouwen Aa en Hunze 2000/2002 20,3 18,6 1,6 13,8 13,1 68,2
Mannen en vrouwen Aa en Hunze 2011/2013 16,5 15,3 . 12,1 11,5 73,4
Mannen en vrouwen Aalburg 1996/1998 8,8 8,3 . 5,9 5,8 66,2
Mannen en vrouwen Aalburg 2000/2002 7,9 7,4 . 5,6 5,3 70,5
Mannen en vrouwen Aalburg 2011/2013 8,8 8,4 . 5,9 5,7 67,3
Mannen en vrouwen Aalsmeer 1996/1998 18,4 16,0 2,4 12,1 11,8 65,6
Mannen en vrouwen Aalsmeer 2000/2002 20,1 16,1 3,9 13,6 13,2 67,7
Mannen en vrouwen Aalsmeer 2011/2013 19,9 16,3 3,5 15,1 14,2 76,1
Mannen en vrouwen Aalten 1996/1998 16,8 15,1 1,7 11,1 10,7 66,0
Mannen en vrouwen Aalten 2000/2002 17,7 15,0 2,7 13,2 12,8 74,3
Mannen en vrouwen Aalten 2011/2013 18,1 15,8 2,3 12,6 12,1 69,9
Mannen en vrouwen Achtkarspelen 1996/1998 23,2 22,7 . 12,4 11,6 53,6
Mannen en vrouwen Achtkarspelen 2000/2002 22,6 21,7 . 14,2 13,6 62,8
Mannen en vrouwen Achtkarspelen 2011/2013 17,3 16,9 . 11,7 10,7 67,9
Mannen en vrouwen Alblasserdam 1996/1998 12,3 10,2 2,2 7,8 7,4 63,3
Mannen en vrouwen Alblasserdam 2000/2002 11,4 9,5 1,8 7,9 7,8 69,7
Mannen en vrouwen Alblasserdam 2011/2013 11,4 10,1 . 7,7 7,2 67,4
Mannen en vrouwen Almelo 1996/1998 40,5 31,6 8,9 23,9 21,8 59,1
Mannen en vrouwen Almelo 2000/2002 47,0 34,1 12,8 30,0 28,4 63,8
Mannen en vrouwen Almelo 2011/2013 47,0 36,3 10,7 33,8 30,8 71,9
Mannen en vrouwen Almere 1996/1998 82,1 65,3 16,7 56,8 53,8 69,2
Mannen en vrouwen Almere 2000/2002 102,0 74,1 27,7 73,5 70,0 72,1
Mannen en vrouwen Almere 2011/2013 133,5 85,0 48,4 99,2 90,0 74,4
Mannen en vrouwen Amersfoort 1996/1998 62,8 50,3 12,5 45,7 42,9 72,9
Mannen en vrouwen Amersfoort 2000/2002 86,6 66,4 19,9 61,2 59,3 70,7
Mannen en vrouwen Amersfoort 2011/2013 97,2 75,1 21,9 72,2 68,2 74,3
Mannen en vrouwen Arnhem 1996/1998 93,3 69,6 23,7 60,0 54,4 64,3
Mannen en vrouwen Arnhem 2000/2002 97,9 72,6 24,9 67,6 63,5 69,0
Mannen en vrouwen Arnhem 2011/2013 102,9 73,2 29,6 74,1 67,9 71,9
Mannen en vrouwen Beemster 1996/1998 - - - - - -
Mannen en vrouwen Beemster 2000/2002 - - - - - -
Mannen en vrouwen Beemster 2011/2013 - - - - - -
Mannen en vrouwen Boskoop 1996/1998 11,6 10,6 . 7,9 7,8 67,5
Mannen en vrouwen Boskoop 2000/2002 9,2 8,4 . 7,1 6,9 76,7
Mannen en vrouwen Boskoop 2011/2013 10,8 9,7 . 8,1 7,6 75,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de beroepsbevolking met indelingen naar (woon)gemeenten. De gemeenten zijn ingedeeld naar de situatie op 1 januari 2013. De aantallen betreffen driejaarsgemiddelden. De uitkomsten van gemeenten met minder dan 10.000 inwoners zijn om betrouwbaarheidsredenen niet gepubliceerd. De cijfers van de oude jaren veranderen elk jaar omdat de basis van de publicatie elk jaar de gemeentelijke indeling van het nieuwe toegevoegde jaar is.

Gegevens beschikbaar van 1996/1998 tot en met 2011/2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 februari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 27 juni 2014:
De cijfers over 2013 zijn toegevoegd. Doordat de gemeenten bij deze actualisering zijn ingedeeld op basis van de regionale indeling van 1 januari 2013, zorgt dit voor enkele wijzigingen.
Tot slot kunnen de cijfers over de periode 1999/2001 iets gewijzigd zijn door een kleine verbetering in het gebruikte gewicht.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 27 juni 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bevolking (15 tot 65 jaar)
Alle mensen van 15 tot 65 jaar woonachtig in Nederland,
exclusief personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen.
Totaal bevolking (15 tot 65 jaar)
Alle mensen van 15 tot 65 jaar woonachtig in Nederland,
exclusief personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen.
Herkomst
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon een feitelijke
verwantschap heeft, gegeven het geboorteland van de ouders of van
zichzelf.
Autochtonen
Personen van wie beide ouders in Nederland geboren zijn.
Allochtonen
Personen van wie minstens één ouder in het buitenland geboren is.
Beroepsbevolking
Alle personen (15 tot 65 jaar) die:
- tenminste twaalf uur per week werken, of
- werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan
werken, of
- verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor
beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste
twaalf uur per week te vinden.
Totaal beroepsbevolking
Alle personen (15 tot 65 jaar) die:
- tenminste twaalf uur per week werken, of
- werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan
werken, of
- verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor
beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste
twaalf uur per week te vinden.
Werkzame beroepsbevolking
Personen (15 tot 65 jaar) die in Nederland wonen en betaald werk hebben
van twaalf uur of meer per week.
Totaal werkzame beroepsbevolking
Personen (15 tot 65 jaar) die in Nederland wonen en betaald werk hebben
van twaalf uur of meer per week.
Bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de
potentiële beroepsbevolking.
Totaal bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de
potentiële beroepsbevolking.