Buitenlandse migratie naar herkomstgroepering, 2008-2049

Buitenlandse migratie naar herkomstgroepering, 2008-2049

Nederland en herkomstgroeperingen Perioden Immigratie Totaal immigratie (aantal) Immigratie Immigratie mannen (aantal) Immigratie Immigratie vrouwen (aantal) Emigratie (inclusief correcties) Totaal emigratie (aantal) Emigratie (inclusief correcties) Emigratie mannen (aantal) Emigratie (inclusief correcties) Emigratie vrouwen (aantal) Migratiesaldo (inclusief correcties) Totaal migratiesaldo (aantal) Migratiesaldo (inclusief correcties) Migratiesaldo mannen (aantal) Migratiesaldo (inclusief correcties) Migratiesaldo vrouwen (aantal)
Totaal herkomstgroeperingen 2008 140.111 70.185 69.926 120.524 66.502 54.022 19.587 3.683 15.904
Totaal herkomstgroeperingen 2010 128.292 65.017 63.275 124.709 69.194 55.515 3.583 -4.177 7.760
Totaal herkomstgroeperingen 2020 127.523 65.815 61.708 113.668 63.555 50.113 13.855 2.260 11.595
Totaal herkomstgroeperingen 2030 127.410 65.744 61.666 113.078 63.365 49.713 14.332 2.379 11.953
Totaal herkomstgroeperingen 2040 127.465 65.767 61.698 111.962 62.576 49.386 15.503 3.191 12.312
Totaal herkomstgroeperingen 2049 127.427 65.719 61.708 112.634 62.818 49.817 14.793 2.901 11.891
Nederland (incl. 2e generatie) 2008 27.352 15.135 12.217 55.978 31.562 24.415 -28.626 -16.427 -12.198
Nederland (incl. 2e generatie) 2010 31.843 17.326 14.517 54.550 30.835 23.715 -22.707 -13.509 -9.198
Nederland (incl. 2e generatie) 2020 27.912 15.453 12.459 48.536 27.936 20.599 -20.624 -12.483 -8.140
Nederland (incl. 2e generatie) 2030 27.356 15.158 12.198 48.260 27.817 20.443 -20.904 -12.659 -8.245
Nederland (incl. 2e generatie) 2040 26.977 14.965 12.012 47.061 27.090 19.971 -20.084 -12.125 -7.959
Nederland (incl. 2e generatie) 2049 26.717 14.804 11.913 46.782 26.909 19.873 -20.065 -12.105 -7.960
Totaal niet-westers 2008 45.603 22.081 23.522 28.347 15.979 12.368 17.256 6.102 11.154
Totaal niet-westers 2010 38.222 19.296 18.926 29.543 16.861 12.683 8.679 2.435 6.244
Totaal niet-westers 2020 46.011 23.175 22.836 26.269 14.532 11.737 19.742 8.643 11.099
Totaal niet-westers 2030 46.016 23.183 22.833 26.492 14.568 11.924 19.524 8.615 10.909
Totaal niet-westers 2040 46.016 23.180 22.836 26.762 14.709 12.053 19.254 8.471 10.783
Totaal niet-westers 2049 46.014 23.184 22.830 26.926 14.773 12.153 19.088 8.411 10.677
Totaal westers 2008 67.156 32.969 34.187 36.200 18.961 17.239 30.956 14.008 16.949
Totaal westers 2010 58.227 28.395 29.832 40.617 21.499 19.118 17.610 6.896 10.714
Totaal westers 2020 53.600 27.187 26.413 38.864 21.086 17.777 14.736 6.101 8.636
Totaal westers 2030 54.038 27.403 26.635 38.327 20.981 17.346 15.711 6.422 9.289
Totaal westers 2040 54.472 27.622 26.850 38.139 20.777 17.363 16.333 6.846 9.488
Totaal westers 2049 54.696 27.731 26.965 38.926 21.136 17.791 15.770 6.596 9.174
26 EU-landen 2008 53.735 27.234 26.501 26.172 13.905 12.267 27.563 13.329 14.234
26 EU-landen 2010 45.715 22.896 22.819 30.385 16.392 13.993 15.330 6.504 8.826
26 EU-landen 2020 39.000 20.054 18.946 28.693 15.862 12.831 10.307 4.192 6.115
26 EU-landen 2030 39.000 20.054 18.946 27.748 15.507 12.241 11.252 4.547 6.705
26 EU-landen 2040 39.000 20.054 18.946 27.230 15.095 12.134 11.771 4.959 6.812
26 EU-landen 2049 39.000 20.054 18.946 27.665 15.262 12.403 11.335 4.792 6.543
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat landelijke prognosecijfers van de buitenlandse
migratie naar herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008
Frequentie: stopgzet per 17 december 2010

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
18 december 2008.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2008 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2010 komt de nieuwe allochtonenprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten
minste vier maanden.
Totaal immigratie
Immigratie mannen
Immigratie vrouwen
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten
minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de
administratief opgenomen personen.
Totaal emigratie
Emigratie mannen
Emigratie vrouwen
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie.
Totaal migratiesaldo
Migratiesaldo mannen
Migratiesaldo vrouwen