Allochtonen prognose-intervallen 2009-2050

Allochtonen prognose-intervallen 2009-2050

Prognose(-interval) Generatie Perioden Allochtonen (aantal) Niet-westerse allochtonen Totaal niet-westers (aantal) Niet-westerse allochtonen Afrika (aantal) Niet-westerse allochtonen Azië (aantal) Niet-westerse allochtonen Latijns-Amerika (aantal) Niet-westerse allochtonen Marokko (aantal) Niet-westerse allochtonen Nederlandse Antillen en Aruba (aantal) Niet-westerse allochtonen Suriname (aantal) Niet-westerse allochtonen Turkije (aantal) Westerse allochtonen Totaal westers (aantal) Westerse allochtonen 26 EU-landen (aantal) Westerse allochtonen Overig Europa (aantal) Westerse allochtonen Indonesië (aantal) Westerse allochtonen Overig buiten Europa (aantal)
Prognose 1e Generatie 2009 1.658.608 1.030.646 122.834 233.138 48.703 166.348 79.787 184.927 194.912 627.964 371.610 96.825 121.251 38.277
Prognose 1e Generatie 2010 1.679.839 1.037.493 124.893 236.755 49.529 166.034 80.703 184.781 194.803 642.335 386.980 98.338 118.819 38.198
Prognose 1e Generatie 2020 1.871.689 1.144.593 148.352 272.187 61.954 176.660 95.459 190.487 199.497 727.100 466.250 120.783 96.231 43.839
Prognose 1e Generatie 2030 2.076.009 1.266.609 173.010 330.692 76.161 184.499 108.595 191.211 202.451 809.393 540.027 144.976 75.596 48.794
Prognose 1e Generatie 2040 2.239.796 1.349.012 194.022 378.310 89.283 186.097 119.368 182.580 199.341 890.785 614.532 165.204 57.073 53.993
Ondergrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2009 1.639.948 1.020.067 119.283 225.112 47.084 164.491 78.127 183.505 193.106 625.210 361.690 94.506 120.527 36.227
Ondergrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2010 1.637.311 1.014.001 116.950 218.689 46.005 162.072 76.994 181.669 190.905 632.377 365.508 93.106 117.251 33.857
Ondergrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2020 1.568.348 961.955 87.886 142.721 35.923 148.160 66.844 163.010 170.677 584.620 324.962 79.602 84.965 20.884
Ondergrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2030 1.564.787 947.264 68.841 111.771 30.614 130.686 59.904 139.380 147.796 552.772 315.413 70.859 56.023 18.335
Ondergrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2040 1.540.573 909.555 53.030 87.596 26.357 107.915 52.669 107.552 119.338 523.108 312.987 60.585 31.503 19.193
Bovengrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2009 1.680.152 1.044.718 128.222 240.648 50.523 169.458 81.418 187.155 198.783 651.335 380.528 99.540 122.066 40.688
Bovengrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2010 1.731.201 1.070.511 137.327 254.738 53.849 173.177 84.594 189.922 203.902 692.081 406.853 104.726 120.777 43.535
Bovengrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2020 2.306.448 1.441.440 260.245 420.096 99.135 248.299 129.736 241.864 292.089 1.042.926 612.878 178.745 111.917 76.893
Bovengrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2030 2.892.644 1.845.962 378.914 588.242 146.259 338.703 172.698 297.198 397.329 1.328.181 788.872 256.391 104.776 97.512
Bovengrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2040 3.381.087 2.176.431 481.755 741.723 188.745 414.780 208.629 339.984 494.829 1.563.434 954.846 324.695 97.243 109.242
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat landelijke prognosecijfers van de
eerste en tweede generatie allochtonen.
In deze tabel worden ook prognose-intervallen
gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009
Frequentie: stopgzet per 17 december 2010

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende
prognosecijfers.

Wijzigingen per 23 november 2009.
De prognose-intervallen zijn toegevoegd.
De prognoseperiode loopt van 2009 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2010 komt de nieuwe allochtonenprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Allochtonen
Allochtonen op 1 januari. Persoon van wie ten minste één ouder in het
buitenland is geboren.
Niet-westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal niet-westers
Afrika
Exclusief Marokko.
Azië
Exclusief Indonesië en Japan.
Latijns-Amerika
Exclusief Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba.
Marokko
Nederlandse Antillen en Aruba
Suriname
Turkije
Westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of
Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie
worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen
gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal westers
Westerse allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen
(Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de
groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans gaat om
hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.
26 EU-landen
Landen behorende tot de Europese Unie (vanaf 1 januari 2007): België,
Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland,Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg,
Malta,Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Overig Europa
Europa exclusief Europese Unie en Turkije.
Indonesië
Inclusief personen uit voormalig Nederlands-Indië.
Overig buiten Europa
Japan, Noord-Amerika en Oceanië.