Allochtonen per 1 januari naar geslacht en herkomstgroepering, 2009-2050

Allochtonen per 1 januari naar geslacht en herkomstgroepering, 2009-2050

Geslacht Leeftijd Generatie Perioden Allochtonen bevolking (aantal) Niet-westerse allochtonen Totaal niet-westers (aantal) Niet-westerse allochtonen Afrika (aantal) Niet-westerse allochtonen Azië (aantal) Niet-westerse allochtonen Latijns-Amerika (aantal) Niet-westerse allochtonen Marokko (aantal) Niet-westerse allochtonen Nederlandse Antillen en Aruba (aantal) Niet-westerse allochtonen Suriname (aantal) Niet-westerse allochtonen Turkije (aantal) Westerse allochtonen Totaal westers (aantal) Westerse allochtonen 26 EU-landen (aantal) Westerse allochtonen Overig Europa (aantal) Westerse allochtonen Indonesië (aantal) Westerse allochtonen Overig buiten Europa (aantal)
Mannen en vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie allochtonen 2010 3.329.437 1.833.282 207.114 341.143 80.989 345.418 137.049 340.570 381.001 1.496.146 894.498 146.188 380.498 74.968
Mannen en vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie allochtonen 2020 3.791.349 2.163.636 264.075 426.378 110.599 405.816 170.252 366.849 419.668 1.627.711 1.001.129 189.268 350.324 87.007
Mannen en vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie allochtonen 2030 4.237.521 2.482.933 320.319 543.635 146.181 441.438 204.455 381.705 445.224 1.754.583 1.105.168 233.380 316.848 99.199
Mannen en vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie allochtonen 2040 4.633.193 2.754.884 372.301 654.477 183.158 461.688 237.073 384.796 461.374 1.878.319 1.222.332 271.704 272.094 112.208
Mannen en vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie allochtonen 2050 4.977.035 2.978.585 419.813 757.260 219.675 470.561 267.483 376.611 467.190 1.998.460 1.350.365 305.354 217.189 125.550
Mannen en vrouwen Totaal over alle leeftijden Allochtonen 1e generatie 2010 1.679.839 1.037.493 124.893 236.755 49.529 166.034 80.703 184.781 194.803 642.335 386.980 98.338 118.819 38.198
Mannen en vrouwen Totaal over alle leeftijden Allochtonen 1e generatie 2020 1.871.689 1.144.593 148.352 272.187 61.954 176.660 95.459 190.487 199.497 727.100 466.250 120.783 96.231 43.839
Mannen en vrouwen Totaal over alle leeftijden Allochtonen 1e generatie 2030 2.076.009 1.266.609 173.010 330.692 76.161 184.499 108.595 191.211 202.451 809.393 540.027 144.976 75.596 48.794
Mannen en vrouwen Totaal over alle leeftijden Allochtonen 1e generatie 2040 2.239.796 1.349.012 194.022 378.310 89.283 186.097 119.368 182.580 199.341 890.785 614.532 165.204 57.073 53.993
Mannen en vrouwen Totaal over alle leeftijden Allochtonen 1e generatie 2050 2.354.280 1.387.287 210.135 415.559 100.693 180.090 128.013 165.017 187.786 966.993 682.328 180.942 44.726 58.997
Mannen en vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal 2e generatie 2010 1.649.598 795.789 82.221 104.388 31.460 179.384 56.346 155.789 186.198 853.811 507.518 47.850 261.679 36.770
Mannen en vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal 2e generatie 2020 1.919.660 1.019.043 115.723 154.191 48.645 229.156 74.793 176.362 220.171 900.611 534.879 68.485 254.093 43.168
Mannen en vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal 2e generatie 2030 2.161.512 1.216.324 147.309 212.943 70.020 256.939 95.860 190.494 242.773 945.190 565.141 88.404 241.252 50.405
Mannen en vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal 2e generatie 2040 2.393.397 1.405.872 178.279 276.167 93.875 275.591 117.705 202.216 262.033 987.534 607.800 106.500 215.021 58.215
Mannen en vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal 2e generatie 2050 2.622.755 1.591.298 209.678 341.701 118.982 290.471 139.470 211.594 279.404 1.031.467 668.037 124.412 172.463 66.553
Mannen Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie allochtonen 2010 1.633.650 920.088 111.619 171.047 33.221 178.131 68.184 161.824 196.064 713.563 425.706 66.375 184.763 36.719
Mannen Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie allochtonen 2020 1.838.717 1.068.687 139.063 206.352 45.050 206.061 84.970 174.247 212.950 770.028 472.758 86.639 168.302 42.335
Mannen Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie allochtonen 2030 2.035.868 1.213.385 166.293 258.547 59.997 221.575 102.060 181.177 223.753 822.475 516.929 107.628 150.062 47.841
Mannen Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie allochtonen 2040 2.209.180 1.334.556 190.763 307.848 75.992 229.449 118.161 182.462 229.885 874.627 569.108 125.631 126.222 53.664
Mannen Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie allochtonen 2050 2.361.629 1.433.217 212.453 353.957 92.214 231.822 133.083 179.031 230.656 928.400 628.634 141.555 98.560 59.658
Mannen Totaal over alle leeftijden Allochtonen 1e generatie 2010 801.575 514.699 69.946 117.555 17.198 87.186 39.694 83.068 100.042 286.881 174.834 41.857 52.135 18.054
Mannen Totaal over alle leeftijden Allochtonen 1e generatie 2020 871.927 551.154 80.593 127.717 20.303 89.973 47.277 85.276 100.028 320.763 208.180 51.651 40.448 20.494
Mannen Totaal over alle leeftijden Allochtonen 1e generatie 2030 948.124 597.348 92.192 150.304 24.401 91.644 53.831 85.244 99.748 350.770 235.831 62.594 29.884 22.449
Mannen Totaal over alle leeftijden Allochtonen 1e generatie 2040 1.006.027 624.614 101.529 167.902 28.311 90.445 59.066 80.831 96.534 381.416 264.804 71.519 20.647 24.436
Mannen Totaal over alle leeftijden Allochtonen 1e generatie 2050 1.044.545 631.777 107.919 181.240 31.864 85.681 63.225 72.894 88.952 412.761 292.988 78.446 14.993 26.339
Mannen Totaal over alle leeftijden Totaal 2e generatie 2010 832.075 405.389 41.673 53.492 16.023 90.945 28.490 78.756 96.022 426.682 250.872 24.518 132.628 18.665
Mannen Totaal over alle leeftijden Totaal 2e generatie 2020 966.790 517.533 58.470 78.635 24.747 116.088 37.693 88.971 112.922 449.265 264.578 34.988 127.854 21.841
Mannen Totaal over alle leeftijden Totaal 2e generatie 2030 1.087.744 616.037 74.101 108.243 35.596 129.931 48.229 95.933 124.005 471.705 281.098 45.034 120.178 25.392
Mannen Totaal over alle leeftijden Totaal 2e generatie 2040 1.203.153 709.942 89.234 139.946 47.681 139.004 59.095 101.631 133.351 493.211 304.304 54.112 105.575 29.228
Mannen Totaal over alle leeftijden Totaal 2e generatie 2050 1.317.084 801.440 104.534 172.717 60.350 146.141 69.858 106.137 141.704 515.639 335.646 63.109 83.567 33.319
Vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie allochtonen 2010 1.695.786 913.199 95.506 170.092 47.778 167.290 68.880 178.752 184.940 782.579 468.782 79.819 195.728 38.247
Vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie allochtonen 2020 1.952.626 1.094.949 125.012 220.039 65.552 199.757 85.274 192.602 206.720 857.681 528.367 102.620 182.026 44.655
Vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie allochtonen 2030 2.201.649 1.269.537 154.018 285.080 86.181 219.861 102.389 200.525 221.475 932.114 588.226 125.764 166.780 51.357
Vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie allochtonen 2040 2.424.020 1.420.325 181.537 346.633 107.168 232.247 118.913 202.333 231.502 1.003.694 653.229 146.069 145.877 58.537
Vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie allochtonen 2050 2.615.398 1.545.359 207.349 403.302 127.451 238.730 134.409 197.588 236.532 1.070.046 721.731 163.805 118.624 65.889
Vrouwen Totaal over alle leeftijden Allochtonen 1e generatie 2010 878.262 522.802 54.945 119.194 32.330 78.853 41.009 101.718 94.762 355.455 212.144 56.488 66.683 20.147
Vrouwen Totaal over alle leeftijden Allochtonen 1e generatie 2020 999.763 593.432 67.756 144.475 41.654 86.687 48.177 105.213 99.465 406.329 258.070 69.129 55.787 23.341
Vrouwen Totaal over alle leeftijden Allochtonen 1e generatie 2030 1.127.878 669.253 80.818 180.386 51.755 92.862 54.764 105.964 102.703 458.628 304.184 82.387 45.710 26.342
Vrouwen Totaal over alle leeftijden Allochtonen 1e generatie 2040 1.233.775 724.399 92.495 210.408 60.977 95.650 60.301 101.752 102.817 509.375 349.725 93.681 36.428 29.552
Vrouwen Totaal over alle leeftijden Allochtonen 1e generatie 2050 1.309.735 755.514 102.208 234.321 68.823 94.400 64.791 92.128 98.835 554.227 389.343 102.496 29.732 32.664
Vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal 2e generatie 2010 817.524 390.397 40.561 50.898 15.448 88.437 27.871 77.034 90.178 427.124 256.638 23.331 129.045 18.100
Vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal 2e generatie 2020 952.863 501.517 57.256 75.564 23.898 113.070 37.097 87.389 107.255 451.352 270.297 33.491 126.239 21.314
Vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal 2e generatie 2030 1.073.771 600.284 73.200 104.694 34.426 126.999 47.625 94.561 118.772 473.486 284.042 43.377 121.070 25.015
Vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal 2e generatie 2040 1.190.245 695.926 89.042 136.225 46.191 136.597 58.612 100.581 128.685 494.319 303.504 52.388 109.449 28.985
Vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal 2e generatie 2050 1.305.663 789.845 105.141 168.981 58.628 144.330 69.618 105.460 137.697 515.819 332.388 61.309 88.892 33.225
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat landelijke prognosecijfers van de
eerste en tweede generatie allochtonen naar herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009
Frequentie: stopgzet per 17 december 2010

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
18 december 2008.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2009 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2010 komt de nieuwe allochtonenprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Allochtonen bevolking
Allochtonen op 1 januari. Persoon van wie ten minste één ouder in het
buitenland is geboren.
Niet-westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal niet-westers
Afrika
Exclusief Marokko.
Azië
Exclusief Indonesië en Japan.
Latijns-Amerika
Exclusief Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba.
Marokko
Nederlandse Antillen en Aruba
Suriname
Turkije
Westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of
Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie
worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen
gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal westers
26 EU-landen
Landen behorende tot de Europese Unie (vanaf 1 januari 2007): België,
Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland,Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg,
Malta,Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Overig Europa
Europa exclusief Europese Unie en Turkije.
Indonesië
Inclusief personen uit voormalig Nederlands-Indië.
Overig buiten Europa
Japan, Noord-Amerika en Oceanië.