Intervallen levendgeborenen, overledenen, buitenlandse migratie, 2008-2050

Intervallen levendgeborenen, overledenen, buitenlandse migratie, 2008-2050

Prognose(-interval) Perioden Levendgeborenen (aantal) Overledenen (aantal) Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Prognose 2008 185.118 133.296 140.111 120.524 19.587
Prognose 2009 180.994 135.275 129.131 124.201 4.930
Prognose 2010 178.203 137.240 128.292 124.710 3.582
Prognose 2011 177.518 139.204 129.092 123.534 5.558
Prognose 2012 177.345 141.167 129.362 121.475 7.887
Prognose 2013 177.688 143.134 129.017 119.063 9.954
Prognose 2014 177.610 145.089 128.398 116.707 11.691
Prognose 2015 178.246 147.047 128.004 114.972 13.032
Prognose 2020 183.632 157.303 127.523 113.668 13.855
Prognose 2025 187.917 169.359 127.422 113.564 13.858
Prognose 2030 189.238 183.374 127.410 113.078 14.332
Prognose 2035 186.379 197.923 127.449 112.406 15.043
Prognose 2040 182.016 209.295 127.465 111.962 15.503
Prognose 2045 180.801 214.860 127.525 112.099 15.426
Prognose 2050 182.222 215.931 127.427 112.634 14.793
Ondergrens 95%-prognose-interval 2008 176.416 123.423 120.892 104.452 -8.120
Ondergrens 95%-prognose-interval 2009 169.580 122.486 103.383 105.134 -29.541
Ondergrens 95%-prognose-interval 2010 163.987 122.075 97.303 103.667 -35.176
Ondergrens 95%-prognose-interval 2011 160.991 122.070 94.433 101.253 -35.547
Ondergrens 95%-prognose-interval 2012 157.996 122.419 91.981 98.218 -36.036
Ondergrens 95%-prognose-interval 2013 156.343 122.942 89.542 95.156 -34.990
Ondergrens 95%-prognose-interval 2014 154.016 123.862 87.309 92.099 -34.943
Ondergrens 95%-prognose-interval 2015 153.018 124.717 85.621 89.915 -34.200
Ondergrens 95%-prognose-interval 2020 150.625 129.934 81.618 85.557 -31.920
Ondergrens 95%-prognose-interval 2025 146.804 139.392 80.390 82.749 -27.470
Ondergrens 95%-prognose-interval 2030 142.682 150.468 79.950 81.593 -28.584
Ondergrens 95%-prognose-interval 2035 135.914 159.605 79.854 79.051 -26.596
Ondergrens 95%-prognose-interval 2040 123.788 170.770 79.817 77.705 -23.562
Ondergrens 95%-prognose-interval 2045 115.176 173.395 79.851 76.165 -19.994
Ondergrens 95%-prognose-interval 2050 109.354 176.101 79.755 74.524 -17.899
Bovengrens 95%-prognose-interval 2008 193.562 143.547 167.271 142.917 51.151
Bovengrens 95%-prognose-interval 2009 192.880 149.371 164.929 151.465 43.845
Bovengrens 95%-prognose-interval 2010 192.874 154.809 171.285 156.805 48.444
Bovengrens 95%-prognose-interval 2011 194.849 159.681 177.531 157.799 53.278
Bovengrens 95%-prognose-interval 2012 196.731 163.739 182.140 157.750 58.661
Bovengrens 95%-prognose-interval 2013 199.111 167.091 185.406 155.741 62.964
Bovengrens 95%-prognose-interval 2014 200.483 169.592 187.847 153.471 66.089
Bovengrens 95%-prognose-interval 2015 203.296 172.074 190.073 152.467 68.390
Bovengrens 95%-prognose-interval 2020 218.727 187.959 198.433 154.921 68.344
Bovengrens 95%-prognose-interval 2025 229.020 204.864 203.185 158.984 70.013
Bovengrens 95%-prognose-interval 2030 237.029 223.305 205.925 160.109 70.071
Bovengrens 95%-prognose-interval 2035 239.457 237.652 207.556 160.856 70.047
Bovengrens 95%-prognose-interval 2040 242.247 251.896 208.566 165.387 64.309
Bovengrens 95%-prognose-interval 2045 250.272 258.036 209.180 166.918 62.927
Bovengrens 95%-prognose-interval 2050 266.885 254.767 209.386 174.747 57.383
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over:
Het aantal levendgeborenen
Het aantal overledenen
De immigratie, emigratie en het migratiesaldo

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008
Frequentie: stopgzet per 17 december 2010

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende
prognosecijfers.

Wijzigingen per 28 oktober 2009
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente
inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2008 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2010 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Levendgeborenen
Levendgeborenen
Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de
zwangerschapsduur.
Overledenen
Overledenen
Personen die zijn overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte
heeft ondertekend.
Buitenlandse migratie
Buitenlandse migratie
Heeft betrekking op personen die zich in Nederland vestigen (immigratie)
of inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen
(emigratie).
Immigratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten
minste vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten
minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de
administratief opgenomen personen.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie.