Kerncijfers vruchtbaarheid gebruikt in de bevolkingsprognose, 1935-2020


Deze tabel bevat cijfers over:
Gemiddeld aantal kinderen per vrouw per geboortegeneratie.
Percentage vrouwen naar kindertal per geboortegeneratie.
Gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van het eerste
kind per geboortegeneratie.

Gegevens beschikbaar vanaf: geboortegeneraties 1935-2020
Frequentie: stopgzet per 17 december 2010

Status van de cijfers
De geboortegeneraties 1935-1957 zijn volledig gebaseerd op waarnemingen.
De geboortegeneraties vanaf 1958 zijn gebaseerd op waarnemingen en
prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
18 december 2008.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2008 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2010 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.

Kerncijfers vruchtbaarheid gebruikt in de bevolkingsprognose, 1935-2020

Geboorte generatie Gemiddeld kindertal per vrouw (aantal) Kinderloze vrouwen (%) Vrouwen met 1 kind (%) Vrouwen met 2 kind (%) Vrouwen met 3 of meer kinderen (%) Leeftijd moeder bij geboorte 1e kind (jaar)
1935 2,5 11,7 10,2 32,5 45,6 25,5
1936 2,4 11,9 10,0 34,6 43,5 25,4
1937 2,4 10,2 10,8 36,5 42,4 25,3
1938 2,3 12,1 10,1 37,7 40,0 25,2
1939 2,3 11,6 10,3 40,1 38,0 25,1
1940 2,2 11,9 10,1 42,4 35,6 25,0
1941 2,2 10,0 12,1 44,3 33,6 24,8
1942 2,1 11,1 12,7 44,8 31,4 24,7
1943 2,1 10,3 13,6 47,3 28,8 24,6
1944 2,0 10,5 13,6 48,8 27,1 24,5
1945 2,0 11,7 13,6 49,6 25,1 24,5
1946 1,9 11,7 14,7 50,6 23,0 24,6
1947 1,9 12,8 14,4 50,4 22,4 24,6
1948 1,9 12,8 15,1 49,7 22,4 24,7
1949 1,9 13,9 15,1 48,8 22,2 24,9
1950 1,9 14,6 15,2 47,2 23,1 25,1
1951 1,9 15,3 15,2 46,6 23,0 25,2
1952 1,9 15,9 15,3 45,4 23,4 25,4
1953 1,9 16,3 15,4 44,5 23,8 25,8
1954 1,9 16,5 15,3 43,6 24,6 26,0
1955 1,9 17,1 15,2 42,9 24,9 26,3
1956 1,9 16,9 15,2 42,5 25,4 26,6
1957 1,9 17,2 15,0 42,2 25,6 26,9
1958 1,9 17,6 14,8 41,9 25,6 27,1
1959 1,9 17,7 15,2 41,9 25,2 27,4
1960 1,9 17,2 15,6 41,7 25,4 27,5
1961 1,8 18,0 15,5 42,0 24,5 27,7
1962 1,8 17,7 15,8 42,3 24,2 27,8
1963 1,8 18,0 16,2 42,4 23,4 28,1
1964 1,8 18,3 16,5 42,3 23,0 28,2
1965 1,8 18,2 16,8 42,4 22,7 28,4
1966 1,8 18,2 16,9 42,5 22,4 28,6
1967 1,8 18,2 17,0 42,7 22,1 28,7
1968 1,8 17,9 17,7 42,5 21,9 28,8
1969 1,8 17,9 17,9 42,5 21,7 28,9
1970 1,8 17,9 17,9 42,6 21,6 29,0
1971 1,8 17,9 17,9 42,8 21,4 29,0
1972 1,8 18,0 17,8 42,9 21,3 29,0
1973 1,8 18,1 17,5 43,2 21,2 29,0
1974 1,8 18,1 17,2 43,5 21,1 29,0
1975 1,8 18,2 17,0 43,8 21,1 29,0
1976 1,8 18,4 16,6 44,0 21,0 29,1
1977 1,8 18,6 16,4 44,1 21,0 29,0
1978 1,8 18,8 16,1 44,2 21,0 29,0
1979 1,8 19,0 15,8 44,2 20,9 29,0
1980 1,8 19,2 15,6 44,3 20,9 28,9
1981 1,8 19,4 15,4 44,4 20,8 28,9
1982 1,8 19,5 15,2 44,5 20,8 28,9
1983 1,8 19,7 15,1 44,5 20,7 28,8
1984 1,8 19,8 15,0 44,6 20,6 28,9
1985 1,8 19,7 15,1 44,7 20,5 29,1
1986 1,8 19,9 14,9 44,7 20,5 29,0
1987 1,8 20,0 14,9 44,7 20,4 29,0
1988 1,8 20,0 14,9 44,8 20,3 29,0
1989 1,8 20,0 14,9 44,8 20,3 29,0
1990 1,8 20,0 14,9 44,8 20,2 29,0
1991 1,8 20,0 14,9 44,8 20,2 29,0
1992 1,8 20,0 15,0 44,8 20,2 29,0
1993 1,8 20,0 15,0 44,9 20,2 29,0
1994 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
1995 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
1996 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
1997 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
1998 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
1999 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
2000 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
2001 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
2002 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
2003 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
2004 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
2005 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
2006 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
2007 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
2008 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
2009 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
2010 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
2011 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
2012 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
2013 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
2014 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
2015 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
2016 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
2017 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
2018 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
2019 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
2020 1,8 20,0 15,0 44,9 20,1 29,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens