Vruchtbaarheidscijfers van geboortegeneraties vrouwen, 1935-2020

Vruchtbaarheidscijfers van geboortegeneraties vrouwen, 1935-2020

Leeftijd Geboortegeneratie Totaal aantal kinderen (per vrouw) 1e kinderen (per vrouw) 2e kinderen (per vrouw) 3e kinderen (per vrouw) 4 of volgende kinderen (per vrouw)
Totaal alle leeftijden 1935 2,49886 0,88315 0,78088 0,45633 0,37850
Totaal alle leeftijden 1945 1,99651 0,88313 0,74664 0,25081 0,11593
Totaal alle leeftijden 1955 1,86746 0,82909 0,67752 0,24883 0,11202
Totaal alle leeftijden 1965 1,78618 0,81846 0,65015 0,22654 0,09108
Totaal alle leeftijden 1975 1,76677 0,81791 0,64830 0,21079 0,09143
Totaal alle leeftijden 1985 1,75713 0,80259 0,65171 0,20505 0,09813
Totaal alle leeftijden 1995 1,75119 0,80002 0,65020 0,20135 0,09958
Totaal alle leeftijden 2005 1,75065 0,79998 0,65018 0,20074 0,09972
Totaal alle leeftijden 2015 1,75048 0,79997 0,65018 0,20058 0,09972
Totaal alle leeftijden 2020 1,75046 0,79997 0,65018 0,20055 0,09972
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat vruchtbaarheidscijfers (aantal kinderen
per vrouw)
naar leeftijd per geboortegeneratie van de vrouw.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
Levendgeborenen naar rangnummer uit de moeder.
Totale vruchtbaarheidscijfers naar rangnummer uit de moeder.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1935-2020
Frequentie: stopgzet per 17 december 2010

Status van de cijfers
De geboortegeneraties 1935-1957 zijn volledig gebaseerd op waarnemingen.
De geboortegeneraties vanaf 1958 zijn gebaseerd op waarnemingen en
prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
18 december 2008.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente
inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2008 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2010 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal kinderen
Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers
Het aantal levendgeboren kinderen dat uit vrouwen in een bepaalde
leeftijdsgroep in een bepaald jaar wordt geboren gedeeld door het
gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep in een bepaald jaar.
Leeftijd moeder
Leeftijd van de moeder op 31 december van het referentiejaar.
Te berekenen als referentiejaar minus geboortejaar.
1e kinderen
Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers
Het aantal levendgeboren (in dit geval eerste) kinderen dat door vrouwen
in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaalde periode wordt geboren
gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep en
periode.
Leeftijd moeder
Leeftijd van de moeder op 31 december van het referentiejaar.
Te berekenen als referentiejaar minus geboortejaar.
2e kinderen
Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers
Het aantal levendgeboren (in dit geval tweede) kinderen dat door vrouwen
in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaalde periode wordt geboren
gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep en
periode.
Leeftijd moeder
Leeftijd van de moeder op 31 december van het referentiejaar.
Te berekenen als referentiejaar minus geboortejaar.
3e kinderen
Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers
Het aantal levendgeboren (in dit geval derde) kinderen dat door vrouwen
in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaalde periode wordt geboren
gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep en
periode.
Leeftijd moeder
Leeftijd van de moeder op 31 december van het referentiejaar.
Te berekenen als referentiejaar minus geboortejaar.
4 of volgende kinderen
Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers
Het aantal levendgeboren (in dit geval vierde of volgende) kinderen dat
door vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaalde periode wordt
geboren gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep
en periode.
Leeftijd moeder
Leeftijd van de moeder op 31 december van het referentiejaar.
Te berekenen als referentiejaar minus geboortejaar.