Overledenen tijdens klinische opnamen; diagnose-indeling Beldozo, 1981-2012


Deze tabel bevat cijfers over het aantal overledenen tijdens klinische ziekenhuisopnamen, bijbehorend aantal verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur. Alleen overlijdensgevallen van personen woonachtig in Nederland zijn meegeteld. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- diagnose (volgens de diagnose-indeling Beldozo).

Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2012

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 januari 2019:
- De cijfers over 2012 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
- Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege veranderingen in de bronregistratie zijn vanaf 2013 nieuwe tabellen over ziekenhuisopnamen en –patiënten beschikbaar. Voor een link naar de nieuwe tabellen, zie paragraaf 3.

Overledenen tijdens klinische opnamen; diagnose-indeling Beldozo, 1981-2012

Geslacht Leeftijd Diagnose-indeling Beldozo Perioden Overledenen tijdens klinische opnameOverledenen per 10 000 inwoners (per 10 000 personen in de bevolking) Verpleegdagen overledenen in ziekenhuisVerpleegdagen per 10 000 inwoners (dagen) Gemiddelde verpleegduur overledenen (dagen)
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 1981 36,9 672,1 18,2
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 1990 35,8 591,9 16,5
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 1995 34,5 521,8 15,1
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2000 32,4 482,6 14,9
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2005 28,3 342,0 12,1
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2006 27,7 330,9 12,0
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2007 27,5 328,4 12,0
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2008 26,9 308,8 11,5
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2009 26,7 303,4 11,4
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2010 25,8 283,0 11,0
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2011 24,2 255,3 10,5
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2012 23,1 234,8 10,2
Mannen Totaal alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 1981 13,4 166,0 12,4
Mannen Totaal alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 1990 13,0 154,2 11,9
Mannen Totaal alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 1995 12,5 144,1 11,5
Mannen Totaal alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2000 11,4 130,7 11,5
Mannen Totaal alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2005 9,4 89,5 9,5
Mannen Totaal alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2006 8,9 84,0 9,4
Mannen Totaal alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2007 9,0 83,5 9,3
Mannen Totaal alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2008 8,6 74,3 8,6
Mannen Totaal alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2009 8,6 75,7 8,8
Mannen Totaal alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2010 8,5 73,4 8,7
Mannen Totaal alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2011 8,0 66,9 8,3
Mannen Totaal alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2012 7,4 59,4 8,1
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 1981 27,7 604,3 21,8
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 1990 28,8 555,8 19,3
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 1995 28,0 450,9 16,1
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2000 27,4 447,2 16,3
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2005 24,4 290,2 11,9
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2006 23,8 284,6 11,9
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2007 23,2 263,3 11,3
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2008 23,8 268,7 11,3
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2009 23,2 246,7 10,7
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2010 21,9 224,2 10,3
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2011 20,8 204,6 9,8
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2012 20,0 182,2 9,1
Vrouwen Totaal alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 1981 10,5 152,6 14,6
Vrouwen Totaal alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 1990 10,9 149,9 13,7
Vrouwen Totaal alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 1995 10,6 127,3 12,0
Vrouwen Totaal alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2000 9,8 123,9 12,7
Vrouwen Totaal alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2005 8,4 75,1 9,0
Vrouwen Totaal alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2006 8,1 74,9 9,3
Vrouwen Totaal alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2007 8,0 68,8 8,6
Vrouwen Totaal alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2008 7,9 68,4 8,7
Vrouwen Totaal alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2009 7,9 66,5 8,4
Vrouwen Totaal alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2010 7,5 60,7 8,1
Vrouwen Totaal alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2011 6,9 52,4 7,6
Vrouwen Totaal alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2012 6,7 48,8 7,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens