Overledenen tijdens klinische opnamen; diagnose-indeling VTV, 1981-2012

Overledenen tijdens klinische opnamen; diagnose-indeling VTV, 1981-2012

Geslacht Leeftijd Diagnose-indeling VTV Perioden Overledenen tijdens klinische opname Overledenen per 10 000 inwoners (per 10 000 personen in de bevolking) Verpleegdagen overledenen in ziekenhuis Verpleegdagen per 10 000 inwoners (dagen) Gemiddelde verpleegduur overledenen (dagen)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 0,0 0,6 12,5
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 . . .
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 20 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 . . .
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 . . .
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 . . .
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 0,1 1,7 11,5
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 0,6 6,9 11,1
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 0,0 0,5 13,1
Mannen Totaal alle leeftijden 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 0,0 0,6 13,0
Mannen 0 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 . . .
Mannen 1 tot 20 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 . . .
Mannen 20 tot 45 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 . . .
Mannen 45 tot 65 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 . . .
Mannen 65 tot 80 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 0,2 1,4 8,4
Mannen 80 jaar of ouder 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 0,7 10,1 13,7
Mannen Gestandaardiseerd totaal 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 0,0 0,5 13,7
Vrouwen Totaal alle leeftijden 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 0,0 0,6 12,0
Vrouwen 0 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 . . .
Vrouwen 1 tot 20 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 . . .
Vrouwen 20 tot 45 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 . . .
Vrouwen 45 tot 65 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 . . .
Vrouwen 65 tot 80 jaar 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 0,1 2,0 15,3
Vrouwen 80 jaar of ouder 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 0,6 5,1 9,2
Vrouwen Gestandaardiseerd totaal 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 0,0 0,5 12,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal overledenen tijdens klinische ziekenhuisopnamen, bijbehorend aantal verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur. Alleen overlijdensgevallen van personen woonachtig in Nederland zijn meegeteld.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- diagnose (volgens de diagnose-indeling VTV).

Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2012

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 januari 2019:
- De cijfers over 2012 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
- Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege veranderingen in de bronregistratie zijn vanaf 2013 nieuwe tabellen over ziekenhuisopnamen en –patiënten beschikbaar. Voor een link naar de nieuwe tabellen, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Overledenen tijdens klinische opname
Betreft het aantal overledenen tijdens een klinische ziekenhuisopname.
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal
langer dan één dag.
Overledenen per 10 000 inwoners
Betreft het aantal overledenen tijdens een klinische ziekenhuisopname per
10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht en
leeftijd in het betreffende kalenderjaar.
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal
langer dan één dag.
Verpleegdagen overledenen in ziekenhuis
Het aantal verpleegdagen is het aantal dagen dat de patiënten die
overleden zijn tijdens een klinische opname verpleegd zijn in het
ziekenhuis. De dag van opname telt mee als de patiënt voor 20.00 uur is
opgenomen. Is de patiënt na 20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet
mee als verpleegdag. De dag waarop de patiënt is overleden telt ook mee
als verpleegdag.
Verpleegdagen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht en
leeftijd in het betreffende kalenderjaar.
Het aantal verpleegdagen is het aantal dagen dat de patiënten die
overleden zijn tijdens een klinische opname verpleegd zijn in het
ziekenhuis. De dag van opname telt mee als de patiënt voor 20.00 uur is
opgenomen. Is de patiënt na 20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet
mee als verpleegdag. De dag waarop de patiënt is overleden telt ook mee
als verpleegdag.
Gemiddelde verpleegduur overledenen
De gemiddelde verpleegduur is berekend als de som van het aantal
klinische verpleegdagen van patiënten die overleden zijn tijdens de
opname gedeeld door het aantal overledenen binnen deze groep.