Overledenen tijdens klinische opnamen; diagnose-indeling ISHMT, 1981-2012

Overledenen tijdens klinische opnamen; diagnose-indeling ISHMT, 1981-2012

Geslacht Leeftijd Diagnose-indeling ISHMT Perioden Overledenen tijdens klinische opname Overledenen per 10 000 inwoners (per 10 000 personen in de bevolking) Verpleegdagen overledenen in ziekenhuis Verpleegdagen per 10 000 inwoners (dagen) Gemiddelde verpleegduur overledenen (dagen)
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 1981 36,9 672,1 18,2
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 1990 35,8 591,9 16,5
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 1995 34,5 521,8 15,1
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2000 32,4 482,6 14,9
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2005 28,3 342,0 12,1
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2006 27,7 330,9 12,0
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2007 27,5 328,4 12,0
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2008 26,9 308,8 11,5
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2009 26,7 303,4 11,4
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2010 25,8 283,0 11,0
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2011 24,2 255,3 10,5
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2012 23,1 234,8 10,2
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 1981 11,0 267,5 24,4
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 1990 9,2 185,0 20,0
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 1995 8,4 152,8 18,2
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 2000 7,1 125,9 17,7
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 2005 5,7 81,6 14,4
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 2006 5,7 78,3 13,7
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 2007 5,3 70,7 13,4
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 2008 4,9 65,1 13,2
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 2009 5,0 64,3 12,8
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 2010 4,9 62,4 12,7
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 2011 4,6 58,9 12,9
Mannen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 2012 4,0 50,0 12,4
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 1981 27,7 604,3 21,8
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 1990 28,8 555,8 19,3
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 1995 28,0 450,9 16,1
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2000 27,4 447,2 16,3
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2005 24,4 290,2 11,9
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2006 23,8 284,6 11,9
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2007 23,2 263,3 11,3
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2008 23,8 268,7 11,3
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2009 23,2 246,7 10,7
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2010 21,9 224,2 10,3
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2011 20,8 204,6 9,8
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2012 20,0 182,2 9,1
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 1981 7,4 228,6 30,8
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 1990 6,8 172,2 25,2
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 1995 6,3 131,7 20,9
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 2000 5,5 113,5 20,6
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 2005 4,4 67,3 15,3
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 2006 4,1 61,3 14,8
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 2007 4,0 56,7 14,3
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 2008 4,1 53,5 13,1
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 2009 3,8 50,9 13,6
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 2010 3,7 46,4 12,7
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 2011 3,5 42,7 12,3
Vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 2012 3,2 36,1 11,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal overledenen tijdens klinische ziekenhuisopnamen, bijbehorend aantal verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur. Alleen overlijdensgevallen van personen woonachtig in Nederland zijn meegeteld.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- diagnose (volgens de diagnose-indeling ISHMT).

Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2012

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 januari 2019:
- De cijfers over 2012 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
- Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege veranderingen in de bronregistratie zijn vanaf 2013 nieuwe tabellen over ziekenhuisopnamen en –patiënten beschikbaar. Voor een link naar de nieuwe tabellen, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Overledenen tijdens klinische opname
Betreft het aantal overledenen tijdens een klinische ziekenhuisopname.
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal
langer dan één dag.
Overledenen per 10 000 inwoners
Betreft het aantal overledenen tijdens een klinische ziekenhuisopname
per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht en
leeftijd in het betreffende kalenderjaar.
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal
langer dan één dag.
Verpleegdagen overledenen in ziekenhuis
Het aantal verpleegdagen is het aantal dagen dat de patiënten die
overleden zijn tijdens een klinische opname verpleegd zijn in het
ziekenhuis. De dag van opname telt mee als de patiënt voor 20.00 uur is
opgenomen. Is de patiënt na 20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet
mee als verpleegdag. De dag waarop de patiënt is overleden telt ook mee
als verpleegdag.
Verpleegdagen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht en
leeftijd in het betreffende kalenderjaar.
Het aantal verpleegdagen is het aantal dagen dat de patiënten die
overleden zijn tijdens een klinische opname verpleegd zijn in het
ziekenhuis. De dag van opname telt mee als de patiënt voor 20.00 uur is
opgenomen. Is de patiënt na 20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet
mee als verpleegdag. De dag waarop de patiënt is overleden telt ook mee
als verpleegdag.
Gemiddelde verpleegduur overledenen
De gemiddelde verpleegduur is berekend als de som van het aantal
klinische verpleegdagen van patiënten die overleden zijn tijdens de
opname gedeeld door het aantal overledenen binnen deze groep.