Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd, regio en diagnose VTV, 1981-2012

Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd, regio en diagnose VTV, 1981-2012

Geslacht Leeftijd Regio's Diagnose-indeling VTV Perioden Ziekenhuisopnamen Totaal opnamen Totaal opnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 personen in de bevolking) Ziekenhuisopnamen Dagopnamen Dagopnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 personen in de bevolking) Ziekenhuisopnamen Klinische opnamen Klinische opnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 personen in de bevolking) Verpleegdagen Verpleegdagen per 10 000 inwoners (dagen) Gem. verpleegduur per klinische opname (dagen)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland Alle diagnosen 2012 2.572,5 1.390,8 1.181,6 6.145,7 5,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 2012 27,1 6,5 20,5 162,0 7,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 6,6 0,5 6,1 31,2 5,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.1.1 Importz. infecties maagdarmkanaal 2012 0,1 0,0 0,1 0,5 5,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.1.2 Overige infecties maagdarmkanaal 2012 6,5 0,5 6,0 30,7 5,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.2 Tuberculose 2012 0,3 0,1 0,3 4,4 15,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.3 Importziekten 2012 0,3 0,2 0,2 1,1 6,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.4 RVP-ziekten 2012 0,2 0,0 0,2 1,3 7,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.4.1 Difterie 2012 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.4.2 Kinkhoest 2012 0,2 0,0 0,2 1,2 7,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.4.3 Tetanus 2012 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.4.4 Polyomyelitis incl. late gevolgen 2012 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.4.5 Mazelen 2012 0,0 . 0,0 0,0 4,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.4.6 Panencefalitis 2012 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.4.7 Rubella 2012 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.4.8 Bof 2012 0,0 . 0,0 0,0 4,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.5 Hersenvliesontsteking 2012 1,0 0,1 0,8 8,6 9,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.6 Sepsis 2012 3,7 0,1 3,5 45,7 12,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.7 Meningokokkenziekten 2012 0,1 0,0 0,1 0,6 9,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.7.1 Meningokokkemie 2012 0,0 . 0,0 0,2 7,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.7.2 Overige meningokokkenziekten 2012 0,1 0,0 0,0 0,5 10,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.8 AIDS en hiv-infectie 2012 0,5 0,3 0,2 2,7 12,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.9 SOA totaal uitgez.HIV en hepatitis 2012 1,2 0,3 0,8 5,1 5,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.10 Hepatitis A-G (viraal) 2012 0,3 0,2 0,2 1,2 8,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.10.1 Hepatitis A 2012 0,0 0,0 0,0 0,1 4,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.10.2 Hepatitis B 2012 0,1 0,1 0,1 0,5 8,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.10.3 Overig hepatitis 2012 0,2 0,1 0,1 0,6 9,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.11 Ziekte van Pfeiffer 2012 0,2 0,0 0,2 0,8 4,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.12 Toxoplasmose 2012 0,0 0,0 0,0 0,3 30,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.13 Ziekte van Creutzfeldt-Jakob 2012 0,0 . 0,0 0,5 22,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.14 Spirocheteninfecties wo Lyme-ziekte 2012 1,7 1,5 0,1 0,6 4,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.15 Overige infect.en parasitaire zktn 2012 10,8 3,2 7,5 57,5 7,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2 Nieuwvormingen 2012 304,5 194,3 110,1 709,7 6,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2012 241,3 149,6 91,6 627,0 6,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.1.1 Kanker van lip, mondholte, farynx 2012 2,9 0,8 2,0 12,8 6,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.1.2 Slokdarmkanker 2012 4,8 3,0 1,7 14,1 7,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.1.3 Maagkanker 2012 4,6 2,2 2,5 20,5 7,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.1.4 Dikke darm- en endeldarmkanker 2012 21,1 10,0 11,1 110,9 9,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.1.5 Leverkanker 2012 1,2 0,4 0,8 6,9 7,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.1.6 Pancreaskanker 2012 4,3 2,0 2,2 19,3 8,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.1.7 Longkanker 2012 23,5 10,6 12,8 74,4 5,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.1.8 Pleurakanker 2012 1,0 0,4 0,6 3,5 6,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.1.9 Huidkanker 2012 15,6 14,5 1,2 5,0 4,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.1.10 Borstkanker 2012 25,8 17,6 8,3 27,6 3,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.1.11 Baarmoederhalskanker 2012 1,7 0,6 1,2 5,1 4,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.1.12 Ovariumkanker 2012 4,8 2,7 2,0 13,3 6,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.1.13 Prostaatkanker 2012 9,1 5,0 4,0 19,7 4,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.1.14 Blaaskanker 2012 9,3 3,4 5,9 28,5 4,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.1.15 Nierkanker 2012 3,0 0,8 2,2 15,8 7,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.1.16 Hersenkanker 2012 2,7 1,0 1,7 15,1 8,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.1.17 Kank. lymfatisch en bloedv.weefs. 2012 41,2 32,7 8,5 87,6 10,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.1.17.1 Non-Hodgkin lymfomen (NHL) 2012 13,1 9,6 3,5 31,2 8,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.1.17.2 Ziekte van Hodgkin 2012 2,0 1,6 0,4 2,7 7,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.1.17.3 Ov. kank. lymfat. en bloedv.w. 2012 26,0 21,3 4,5 53,9 11,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.1.18 Ov. kwaadaardige nieuwvormingen 2012 64,0 41,9 22,1 146,1 6,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.2 Niet-kwaadaardige nieuwvormingen 2012 63,0 44,5 18,5 82,8 4,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 3 Ziekten bloed en bloedbereid. organen 2012 37,4 26,2 11,1 55,2 4,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 3.1 Hereditaire hemolytische anemieën 2012 2,0 1,3 0,6 3,7 6,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 3.2 Ov. zktn bloed en bloedber. organen 2012 35,4 24,7 10,6 51,5 4,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 4 Endocriene-, voedings,- stofw.ziekten 2012 42,4 19,6 22,7 142,6 6,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 4.1 Schildklierziekten 2012 2,7 0,6 2,0 7,4 3,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus) 2012 12,6 5,6 6,9 53,0 7,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 4.3 Familiaire hypercholesterolemie 2012 0,1 0,1 0,0 0,1 3,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 4.4. Cystische fibrose 2012 2,0 1,2 0,8 9,3 10,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 4.5 Ov. endocr., voedings-, stofw.zktn 2012 24,7 12,0 12,8 72,6 5,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 5 Psychische stoornissen 2012 21,8 9,0 12,8 211,3 16,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 5.1 Dementie 2012 3,5 3,0 0,6 9,8 15,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 5.2 Afh.heid en misbruik van alcohol 2012 3,2 0,4 2,9 13,1 4,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 5.3 Afh.heid en misbruik van drugs ea 2012 1,1 0,2 0,8 5,4 5,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 5.4 Stemmingsstoornissen 2012 4,8 1,8 3,0 82,4 27,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 5.4.1 Depressie 2012 3,2 1,1 2,2 63,4 28,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 5.4.2 Overige stemmingsstoornissen 2012 1,5 0,6 0,8 19,0 24,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 5.5 Schizofrenie 2012 0,3 0,0 0,3 12,0 35,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 5.6 Autisme en aanverwante stoornissen 2012 0,0 0,0 0,0 1,3 50,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 5.7 Angststoornissen 2012 0,6 0,1 0,5 14,6 28,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 5.8 Persoonlijkheidsstoornissen 2012 0,4 0,0 0,4 7,8 20,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 5.9 Aandachtstekort-, gedragsstoornissen 2012 0,4 0,2 0,1 2,2 16,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 5.10 Verstandelijke handicap 2012 0,1 0,0 0,0 0,0 2,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 5.11 Overige psychische stoornissen 2012 7,1 3,2 4,0 62,5 15,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 2012 238,8 212,3 26,2 128,5 4,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 6.1 Parkinson 2012 1,5 0,5 1,0 10,6 11,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 6.2 Multiple sclerose (MS) 2012 13,8 12,5 1,2 6,4 5,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 6.3 Epilepsie 2012 6,8 0,8 6,0 28,1 4,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 6.4 Gezichtsstoornissen 2012 150,8 146,5 4,3 13,1 3,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 6.5 Gehoorstoornissen 2012 36,2 30,0 6,4 18,2 2,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 6.6 Ov. zktn zenuwstelsel en zintuigen 2012 29,5 22,1 7,4 51,9 7,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 7 Ziekten van hart- en vaatstelsel 2012 245,3 76,3 169,0 999,7 5,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 7.1 Aandoen. endocard/klepafwijkingen 2012 7,6 2,0 5,6 54,9 9,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 7.2 Hartfalen 2012 18,8 1,2 17,7 153,0 8,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 7.3 Coronaire hartziekten 2012 66,0 16,2 49,7 253,6 5,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 7.4 Hartritmestoornissen 2012 57,7 21,1 36,7 123,0 3,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 7.5 Perifeer arterieel vaatlijden 2012 20,2 3,7 16,5 114,5 6,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 7.5.1 Aneurysma van de buikaorta 2012 3,0 0,2 2,7 24,5 8,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 7.5.1.1 Aneurysma buikaorta met ruptuur 2012 0,5 0,0 0,5 6,3 13,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 7.5.1.2 Aneur. buikaorta zonder ruptuur 2012 2,5 0,2 2,4 18,1 7,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 7.5.2 Ov. perifeer arterieel vaatlijden 2012 17,1 3,5 13,6 90,0 6,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 7.6 Beroerte 2012 31,3 5,0 26,2 202,3 7,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 7.6.1 TIA, pass. cerebrale ischemie 2012 8,8 3,5 5,1 18,7 3,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 7.6.2 Overige beroerte 2012 22,6 1,5 21,1 183,5 8,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 7.7 Overige zktn hart- en vaatstelsel 2012 43,2 26,7 16,2 98,4 6,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen (klinische opnamen en vanaf 1993 ook dagopnamen en het totaal aantal ziekenhuisopnamen), aantal verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur van personen die woonachtig zijn in Nederland.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- regio;
- diagnose (volgens de diagnose-indeling VTV).

Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2012

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 januari 2019:
- De cijfers over 2012 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
- Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege veranderingen in de bronregistratie zijn vanaf 2013 nieuwe tabellen over ziekenhuisopnamen en –patiënten beschikbaar. Voor een link naar de nieuwe tabellen, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Ziekenhuisopnamen
Totaal opnamen
Totaal opnamen = dagopnamen + klinische opnamen.
Gegevens over het totale aantal ziekenhuisopnamen zijn beschikbaar
vanaf 1993.
Totaal opnamen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht,
leeftijd en regio in het betreffende kalenderjaar.
Totaal opnamen = dagopnamen + klinische opnamen.
Gegevens over het totale aantal ziekenhuisopnamen zijn beschikbaar
vanaf 1993.
Dagopnamen
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond. Gegevens over
dagopnamen zijn beschikbaar vanaf 1993.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal langer dan één dag.
Dagopnamen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht,
leeftijd en regio in het betreffende kalenderjaar.
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond. Gegevens over
dagopnamen zijn beschikbaar vanaf 1993.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal langer dan één dag.
Klinische opnamen
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal
langer dan één dag.
Klinische opnamen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht,
leeftijd en regio in het betreffende kalenderjaar.
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal
langer dan één dag.
Verpleegdagen
Verpleegdagen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht,
leeftijd en regio in het betreffende kalenderjaar.
Het aantal verpleegdagen is het aantal dagen dat de patiënten verpleegd
zijn in het ziekenhuis tijdens een klinische opname. De dag van opname
telt mee als de patiënt voor 20.00 uur is opgenomen. Is de patiënt na
20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet mee als verpleegdag. De dag
waarop de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis telt altijd mee als
verpleegdag.
Gem. verpleegduur per klinische opname
De gemiddelde verpleegduur is berekend als de som van het aantal
klinische verpleegdagen gedeeld door het aantal klinische
ziekenhuisopnamen binnen deze groep.