Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd, regio en diagnose ISHMT, 1981-2012

Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd, regio en diagnose ISHMT, 1981-2012

Geslacht Leeftijd Regio's Diagnose-indeling ISHMT Perioden Ziekenhuisopnamen Totaal opnamen Totaal opnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 personen in de bevolking) Ziekenhuisopnamen Dagopnamen Dagopnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 personen in de bevolking) Ziekenhuisopnamen Klinische opnamen Klinische opnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 personen in de bevolking) Verpleegdagen Verpleegdagen per 10 000 inwoners (dagen) Gem. verpleegduur per klinische opname (dagen)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland Totaal alle diagnosen 2012 2.572,5 1.390,8 1.181,6 6.145,7 5,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland Totaal infectieuze & parasitaire ziekten 2012 23,8 5,0 18,8 149,0 7,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.1 Infz. maagdarmkanaal excl.diarrree 2012 5,0 0,2 4,9 25,2 5,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.2 Diarree en infect. gastro-enteritis 2012 1,6 0,3 1,2 6,0 4,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.3 Tuberculose 2012 0,3 0,1 0,3 4,4 15,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.4 Sepsis 2012 3,7 0,1 3,5 45,7 12,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.5 HIV-Humaan Immunodeficiëntievirus 2012 0,5 0,3 0,2 2,7 12,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 1.6 Overige infect. en paras. ziekten 2012 12,6 4,0 8,5 65,0 7,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland Totaal nieuwvormingen 2012 304,5 194,3 110,1 709,7 6,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.1 Kwaadaardige nieuwv. dikke darm,... 2012 21,1 10,0 11,1 110,9 9,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.2 Kwaadaardige nieuwv. trachea, ... 2012 23,5 10,6 12,8 74,4 5,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.3 Kwaadaardige nieuwv. van huid 2012 15,6 14,5 1,2 5,0 4,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.4 Kwaadaardige nieuwv. van borst 2012 26,0 17,6 8,3 27,7 3,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.5 Kwaadaardige nieuwv. van uterus 2012 3,9 1,2 2,5 12,6 4,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.6 Kwaadaardige nieuwv. van eierstok 2012 4,5 2,7 1,8 12,3 6,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.7 Kwaadaardige nieuwv. van prostaat 2012 9,1 5,0 4,0 19,7 4,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.8 Kwaadaardige nieuwv. van urineblaas 2012 9,3 3,4 5,9 28,5 4,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.9 Overige kwaadaardige nieuwvormingen 2012 128,1 84,5 43,7 335,7 7,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.10 Carcinoom in situ 2012 7,8 4,9 2,9 9,3 3,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.11 Niet-kwaad.nwv. darm, rectum, anus 2012 23,5 20,7 2,7 10,8 4,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.12 Leiomyoom van uterus 2012 5,3 2,0 3,2 12,6 3,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2.13 Overige niet-kwaad. nieuwvormingen 2012 26,5 16,8 9,6 49,9 5,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland Totaal ziekten van bloed/bloedber. org. 2012 38,5 27,2 11,3 56,4 5,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 3.1 Anemie 2012 28,3 19,7 8,6 39,0 4,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 3.2 Overige zktn v. bloed + bloedb.org. 2012 10,1 7,5 2,5 17,2 6,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland Totaal endocriene-, voedings- & stofw... 2012 42,4 19,6 22,7 142,6 6,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 4.1 Diabetes 2012 12,6 5,6 6,9 53,0 7,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 4.2 Overige end.-, voed.,- stofw.zkten 2012 29,7 13,8 15,8 89,5 5,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland Totaal psychische stoornissen 2012 19,8 8,1 11,8 207,1 17,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 5.1 Dementie 2012 2,5 2,0 0,5 7,3 15,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 5.2 Psych. stoorn. tgv alcohol 2012 2,5 0,3 2,2 11,8 5,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 5.3 Psych. stoorn. tgv psycho-act. mid. 2012 1,1 0,5 0,6 4,5 7,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 5.4 Schizofrenie 2012 1,6 0,5 1,2 31,7 27,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 5.5 Stemmingsstoornissen incl.affec.st. 2012 4,1 1,2 3,0 82,9 28,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 5.6 Overige psychische stoornissen 2012 7,9 3,5 4,3 68,6 15,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland Totaal ziekten zenuwstelsel & zintuigen 2012 61,9 40,5 21,3 123,5 5,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 6.1 Ziekte van Alzheimer 2012 0,8 0,8 0,1 1,5 13,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 6.2 Multiple Sclerose 2012 13,8 12,5 1,2 6,4 5,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 6.3 Epilepsie 2012 6,8 0,8 6,0 28,1 4,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 6.4 TIA, pass. cerebr. ischemie en ... 2012 8,8 3,5 5,1 18,7 3,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 6.5 Overige zktn zenuwstelsel, zintuign 2012 31,5 22,7 8,8 68,8 7,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland Totaal ziekten van oog en adnexen 2012 150,8 146,5 4,3 13,1 3,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 7.1 Cataract 2012 83,8 83,1 0,6 1,5 2,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 7.2 Overige ziekten van oog en adnexen 2012 67,0 63,2 3,7 11,8 3,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland Ziekten van oor en proces. mastoideus 2012 36,2 30,0 6,4 18,2 2,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel 2012 235,6 72,4 163,1 973,9 6,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 9.1 Hypertensieve ziekten 2012 5,9 3,4 2,5 10,1 4,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 9.2 Angina pectoris 2012 22,6 7,8 14,8 61,2 4,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 9.3 Acuut myocard infarct 2012 18,0 0,6 17,2 97,5 5,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 9.4 Overige ischemische hartziekten 2012 25,5 7,9 17,6 94,6 5,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 9.5 Pulmonale hartzktn, zktn longvaten 2012 5,3 0,3 5,0 31,8 6,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 9.6 Geleidings- en hartritmestoornissen 2012 57,7 21,1 36,7 123,0 3,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 9.7 Hartfalen 2012 18,6 1,2 17,2 150,6 8,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 9.8 Cerebrovasculaire ziekten 2012 22,6 1,5 21,1 183,5 8,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 9.9 Atherosclerose 2012 4,5 0,8 3,7 23,0 6,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 9.10 Varices van onderste extremiteiten 2012 12,8 12,3 0,5 1,8 3,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel 2012 42,0 15,3 26,6 196,0 7,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland Totaal ziekten van ademhalingsstelsel 2012 126,0 44,9 81,1 523,2 6,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 10.1 Acute infec.luchtwegen, influenza 2012 8,0 0,8 7,1 31,6 4,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 10.2 Pneumonie 2012 23,2 0,8 22,2 192,1 8,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 10.3 Overige acute infecties luchtwegen 2012 3,4 0,2 3,2 17,5 5,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 10.4 Chron. aand. tonsillen en adenoïd 2012 30,2 22,8 7,4 15,3 2,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 10.5 Andere aand. neus en neusbijholten 2012 20,7 10,8 9,8 24,5 2,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 10.6 Chron. longaand. en bronchiëctasie 2012 17,7 1,7 16,0 133,8 8,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 10.7 Astma 2012 10,5 5,4 5,0 24,7 4,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 10.8 Overige ziekten ademhalingsstelsel 2012 12,1 2,0 10,1 83,4 8,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland Totaal ziekten v. spijsverteringsstelsel 2012 207,8 109,0 98,6 529,0 5,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 11.1 Aand. van gebit en steunweefsels 2012 12,8 10,3 2,5 6,5 2,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 11.2 Overige zktn mondhlte, spkl, kaken 2012 2,4 1,2 1,2 4,6 3,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 11.3 Aandoeningen van slokdarm 2012 10,1 7,4 2,7 15,3 5,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 11.4 Peptische ulcus 2012 2,2 0,4 1,7 14,0 7,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 11.5 Dyspepsie, ov. zktn maag, duodenum 2012 7,9 6,0 1,7 9,8 5,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 11.6 Ziekten van de appendix 2012 10,0 0,1 9,8 38,9 3,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 11.7 Hernia inguinalis 2012 19,1 14,6 4,5 11,3 2,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 11.8 Overige buikbreuken 2012 11,1 6,3 4,9 23,7 4,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 11.9 Ziekte van Crohn,colitis ulcerosa 2012 26,1 23,0 3,0 26,1 8,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 11.10 Overige gastro-enteritis, colitis 2012 10,3 3,9 6,3 32,0 5,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 11.11 Paral. Ileus, darmobstructie z.h. 2012 6,0 0,5 5,5 47,2 8,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 11.12 Divertikelziekte 2012 15,3 9,1 6,3 42,4 6,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 11.13 Ziekten van anus en rectum 2012 12,8 7,3 5,5 18,8 3,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 11.14 Overige darmziekten 2012 19,0 11,3 7,5 43,7 5,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 11.15 Alcoholische leverziekte 2012 1,1 0,2 0,8 9,6 10,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 11.16 Overige leverziekten 2012 3,2 1,1 2,0 19,2 9,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 11.17 Cholelithiasis 2012 18,5 1,6 16,8 59,4 3,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 11.18 Overige zktn galblaas en galwegen 2012 6,5 0,6 5,8 34,2 5,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 11.19 Ziekten van pancreas 2012 4,6 0,6 4,0 38,2 9,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 11.20 Ov. zktn. spijsverteringsstelsel 2012 8,6 3,5 5,1 33,5 6,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland Totaal zktn. huid en onderh. bindw. 2012 47,7 37,7 10,0 60,0 6,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 12.1 Infecties van huid en ond. bindw. 2012 8,3 2,9 5,5 27,8 5,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 12.2 Dermatitis, eczeem, pap.dermat. 2012 20,8 20,0 0,8 5,9 6,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 12.3 Overige ziekten huid en ond. bw. 2012 18,5 14,8 3,5 26,2 7,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland Totaal ziekten van spieren, beenderen... 2012 253,6 167,5 86,1 419,7 4,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 13.1 Coxartrose 2012 16,5 1,2 15,1 90,0 5,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 13.2 Gonartrose 2012 17,8 3,7 14,1 81,9 5,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 13.3 Dérangement interne van knie 2012 33,5 29,7 3,7 8,5 2,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 13.4 Andere artropathieën 2012 42,7 32,0 10,6 45,5 4,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 13.5 Systeemziekten van bindweefsel 2012 3,0 1,7 1,2 11,3 8,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 13.6 Deform. dorsopath., spondylopath. 2012 11,8 6,8 4,9 28,6 5,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 13.7 Aand. van tussenwervelschijven 2012 15,3 6,5 8,8 39,7 4,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 13.8 Nek en rugklachten 2012 31,6 29,5 2,0 9,3 4,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen (klinische opnamen en vanaf 1993 ook dagopnamen en het totaal aantal ziekenhuisopnamen), aantal verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur van personen die woonachtig zijn in Nederland.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- regio;
- diagnose (volgens de diagnose-indeling ISHMT).

Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2012

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 januari 2019:
- De cijfers over 2012 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
- Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege veranderingen in de bronregistratie zijn vanaf 2013 nieuwe tabellen over ziekenhuisopnamen en –patiënten beschikbaar. Voor een link naar de nieuwe tabellen, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Ziekenhuisopnamen
Totaal opnamen
Totaal opnamen = dagopnamen + klinische opnamen.
Gegevens over het totale aantal ziekenhuisopnamen zijn beschikbaar
vanaf 1993.
Totaal opnamen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht,
leeftijd en regio in het betreffende kalenderjaar.
Totaal opnamen = dagopnamen + klinische opnamen.
Gegevens over het totale aantal ziekenhuisopnamen zijn beschikbaar
vanaf 1993.
Dagopnamen
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond. Gegevens over
dagopnamen zijn beschikbaar vanaf 1993.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal langer dan één dag.
Dagopnamen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht,
leeftijd en regio in het betreffende kalenderjaar.
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond. Gegevens over
dagopnamen zijn beschikbaar vanaf 1993.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal langer dan één dag.
Klinische opnamen
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal
langer dan één dag.
Klinische opnamen per 10 000 inwoners
Per 10.000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht,
leeftijd en regio in het betreffende kalenderjaar.
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal
langer dan één dag.
Verpleegdagen
Verpleegdagen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht,
leeftijd en regio in het betreffende kalenderjaar.
Het aantal verpleegdagen is het aantal dagen dat de patiënten verpleegd
zijn in het ziekenhuis tijdens een klinische opname. De dag van opname
telt mee als de patiënt voor 20.00 uur is opgenomen. Is de patiënt na
20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet mee als verpleegdag. De dag
waarop de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis telt altijd mee als
verpleegdag.
Gem. verpleegduur per klinische opname
De gemiddelde verpleegduur is berekend als de som van het aantal
klinische verpleegdagen gedeeld door het aantal klinische
ziekenhuisopnamen binnen deze groep.